8. avgust 2011 - Župnija Jesenice

Comments

Transcription

8. avgust 2011 - Župnija Jesenice
Jesenice - Sveti Lenart
Planina pod Golico - Sveti Križ
PISMO FARANOM
PODARITI JE BLAGOSLOV
Draguljar je sedel za mizo in skozi izložbeno okno svoje bogate trgovine opazoval mimoidoče. Naenkrat se je trgovini
približala deklica in se z noskom naslonila
na izložbeno steklo. Kot nebo modre oči
so ji od veselja zasijale, ko je zagledala
enega od izložbenih predmetov. Odločno
je vstopila v trgovino in s prstom pokazala
na turkizno ogrlico: »To je za mojo sestro.
Mi jo lahko zavijete kot darilo?«
Draguljar jo je dvomeče pogledal
in vprašal: »Koliko denarja pa imaš?«
Deklica se je dvignila na prste, na pult
postavila svoj hranilnik, ga odprla in izpraznila. V njem je bilo nekaj manjših
kovancev, nekaj drobnarij, nekaj školjk
in figurica.
»Bo to dovolj?« je ponosno vprašala.
»Svoji sestri želim kupiti darilo. Odkar
nimamo mame, ona opravlja vse delo in
za sebe nima niti trenutka časa. Danes
ima rojstni dan. Menim, da jo bo darilo
zelo razveselilo, saj so njene oči enake barve kot ti dragi kamni.« Trgovec je odšel v
Leto VIII - št. 8
prostor za pultom in zavil škatlico v zlatordeč papir.
»Vzemi jo in pazi na njo,« je rekel deklici. Ona je vzela zavitek kot zmagoslavni pokal in ponosno odšla iz trgovine. Uro
kasneje je v trgovino vstopilo prekrasno
dekle svetlih las in čudovitih turkiznih oči.
Na mizo je postavila škatlico, ki jo je
trgovec pred kratkim zavil, in vprašala:
»Ali je ta ogrlica kupljena v vaši trgovini?«
»Da, gospodična.« »Koliko pa je stala?«
»V moji trgovini so cene stvar zaupanja
in se tičejo samo mene in mojih kupcev.«
»Moja sestra je imela samo nekaj drobiža, gotovo ni mogla plačati tako drage
ogrlice!« je reklo dekle vračajoč škatlico
prodajalcu. Trgovec je zaprl škatlico, jo
ponovno zavil in jo vrnil dekletu.
»Vaša sestra je plačala najvišjo ceno:
dala je vse, kar je imela.«
Bodimo s svojim prostim časom, talenti in pomočjo darežljivi tudi mi in
blagoslovi bodo deževali na nas.
župnik Andrej
avgust 2011
MARIJA VNEBOVZETA
Tudi letos nas zapovedani praznik
Marijinega vnebovzetja vabi, da obnovimo svojo izročitev materi Božji, s katero izražamo svojo prošnjo za njeno
varstvo in zaupanje vanjo.
Naj nam priprošnja Matere Marije
pomaga, da bomo kot katoliški kristjani storili vse, kar moremo in je potrebno za izhod iz moralne, duhovne
in gmotne krize, v kateri smo. Marija
nam je zgled, kako naj sprejemamo
Božje navdihe in pogumno izpolnimo
svojo dolžnost.
Poromali bomo tudi v Marijine romarske cerkve. Slovesna nadškofova
maša v narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah bo ob 10. uri.
msgr. dr. Anton Stres
ljubljanski nadškof
MOLITEV OB POSVETITVI
SLOVENSKEGA NARODA MARIJI
Presveta Devica Marija!
Ti si Jezusova mati: ti si ga pod srcem
nosila, ga rodila in z njim pod križem
trpela. Ti si tudi naša mati: tvoja materinska roka nas je varovala skozi vso
zgodovino. Tebi izročamo sami sebe, da
bi v molitvi in pokori spreminjali svoja
srca.
Tebi izročamo naše družine, da bi
bile odprte za življenje in bi mladim
odkrivale duhovne vrednote. Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, da bi v
zvestobi evangeliju gradila edinost.
Tebi izročamo slovensko domovino,
da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila. Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi ostali zvesti Bogu in
svoji domovini.
Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj
posvetimo. Sprejmi nas v svoje varstvo
in nas izroči svojemu Sinu Jezusu, naše2
mu Odrešeniku, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Meseca avgusta so duhovniki poslani na župnije. Tudi v letošnjem avgustu
se je na naših župnijah zamenjalo kar
nekaj duhovnikov. Z g. Francetom se
najlepše zahvaljujeva Vam, farani Jesenic in Svetega Križa, da naju v svoji
sredi lepo sprejemate in nama na različne načine pokažete, da imate radi
duhovnika. Vsi skupaj pa se radi priporočajmo Mariji in večkrat obnovimo
posvetilno molitev, da bomo mi sami,
naše družine in domovina prejemali
blagoslov od zgoraj.
ZGODILO SE JE
4. JESENIŠKI ORATORIJ 2011 »V TVOJO SMER«
No, pa se je zaključil letošnji oratorij, ki je potekal na Stari Savi na Jesenicah. Na oratoriju je bilo prisotnih 68
otrok od 4. do 14. leta starosti. Za lep
potek oratorija je zaslužnih 23 animatorjev, študentov in dijakov, starih od
16 do 26 let, ki so sodelovali pri pripravah in vodenju otrok.
Na oratoriju smo vsak dan spoznavali svetopisemsko zgodbo, kako
je preroka Jona pojedla velika riba ter
spremljali njegovo popotovanje v me-
sto Ninive. Ob tej rdeči niti pa smo se
naučili, da čeprav včasih bežimo od
Njega, nas On vendarle vodi, da gremo
v pravo smer – do Njega.
Prerok Jona tudi nam govori: »Ne
moreš ubežati Gospodu. Če je On s teboj, boš vedno šel v njegovo smer!«
Poleg vsakodnevnega dviganja zastave ob prepevanju oratorijske himne,
ter dramsko zaigrani zgodbi, smo na
oratoriju imeli različne delavnice, kjer
smo izdelovali vazice, stojala za svinčnike ter okvirje za slike. V sredo smo
imeli izlet na Bled, kjer smo se srečali z
otroki blejskega oratorija in si ogledali
3
tudi lepo blejsko cerkev. V petek smo
imeli težko pričakovane vodne igre, ki
so zaradi sonca in vročine še kako prav
prišle. V soboto pa smo s sveto mašo v
domači cerkvi zaključili že 4. jeseniški
oratorij.
Lepo se zahvaljujem vsem, ki so sodelovali pri tem projektu. V prvi vrsti
našemu g. župniku Andreju za podporo, ter vsem mladim animatorjem, saj
bi brez njih oratorij težko uspel. Zahvaljujem se tudi staršem, ki ste našim animatorjem zaupali svoje otroke. S tem
ste potrdili rek, da na mladih svet stoji!
Z oratorijem gremo skupaj v pravo
smer in tako otrokom pričaramo na
začetku počitnic veselje na obraz.
Vsem še enkrat HVALA!
Žiga Višnar, vodja oratorija
ZAHVALA ANIMATORJEM
Dragi animatorji.
Že četrto leto smo skupaj pripravili
nepozaben teden za približno 70 otrok
iz domače župnije. Priprave animatorjev, ki jih je bilo letos kar 23, so se
začele že pozimi z rednimi srečanji v
mladinski sobi. Veliko ur ste darovali,
veliko idej se je izmenjalo, da so bile
kateheze poučne in delavnice zanimive. Animator je tisti, ki animira in navdušuje, zato je oratorij ena velika šola
in izkušnja najprej za vse vas. In vsi ste
to nalogo odlično opravili. Bog vam
daj moči, da bi se tudi v prihodnjem
letu zbrali z novimi idejami in podprti
z blagoslovi od zgoraj.
Hvala vam, mladi animatorji!
župnik Andrej
SLUŽENJE BOGU IN DOMOVINI
Minilo je dvajset let, odkar je naša
domovina Slovenija samostojna. Dvajset let imamo svojo državo in dvajset
let smo soodgovorni za stanje in spoštovanje vrednot v naši domovini. Domovina je in nam mora biti sveta, je
kot mati, prebivalci pa kot njeni sinovi
in hčere. Kako lahko vsi mi vestno služimo Bogu in domovini Sloveniji?
Služenje Bogu se najprej začne z
upoštevanjem njegovih zapovedi in
življenjem po njih. Služenje domovini
se začne z odgovorno vzgojo in življenjem, z vestnim in poštenim delom v
naši družbi, z gojenjem pozitivnih vre4
dnot, s spoštovanjem državnih simbolov, kot so slovenska zastava in slovenska himna Zdravljica. Osebno mislim,
da kdor zvesto služi Bogu, v veliki meri
spoštuje tudi domovino. Obenem pa
tudi tisti, ki spoštuje domovino, vsaj
nekoliko spoštuje tudi Boga. Tudi marsikateri naši predniki so imeli izredno
radi Slovenijo in pri njihovem delu
jih je vodila velika narodna zavest. Ti
ljudje imajo veliko zaslug za ohranitev
slovenske kulture in vrednot. Prav je,
da smo nanje ponosni.
Naštel bom samo nekaj znanih Slovencev, ki so nam lahko danes v ponos.
Naš prvi blaženi škof Anton Martin
Slomšek ni bil samo duhovnik. Bil je
tudi vzgojitelj, šolski nadzornik in veliki buditelj slovenske narodne zavesti.
V svojih pridigah, pismih in govorih je
odločno zagovarjal slovenstvo. Veliko
mu je pomenila vrednost materinega
jezika in dolžnost živeti iz duhovnih
in narodnih korenin. Toda nikdar ni
poniževal drugih kultur ali jezikov.
Zato ostaja tako velik in posnemanja
vreden.
Tudi dovški župnik Jakob Aljaž je
bil ob duhovniškem poslanstvu zaveden Slovenec, navdušen planinec,
pisec, pesnik in skladatelj. Njemu gre
največja zasluga, da je Triglav takrat
ostal slovenski, veliko zaslug ima tudi
za gradnjo slovenskih planinskih koč v
Julijskih Alpah. To je dosegel kljub hudemu nasprotovanju posameznikov iz
nemškega planinskega društva.
General Rudolf Maister je bil pesnik in poveljnik enot slovenskih vojakov, ki so se borile za severno mejo.
Po njegovi zaslugi je Štajerska ostala
slovenska. Ob drugačnih okoliščinah
v naši zgodovini bi lahko Sloveniji pripadel tudi velik del sedanje avstrijske
Koroške.
Tudi največji slovenski pesnik
France Prešeren je z Zdravljico postal
pomembna osebnost v zgodovini Slovenije.
Starejši ljudje so govorili takole:
Bogu pokorni, domovini sinovi, nikomur hlapci. Na kakšen način smo
lahko Bogu pokorni, sem že napisal.
Domovini sinovi in hčere smo lahko
tudi tako, da ob praznikih vestno in
ponosno izobešamo zastave, se redno
udeležujemo državnih proslav, volitev in referendumov. Nekateri pred
volitvami stalno govorijo, češ, vsi so
enaki. Pa ni tako. Dva človeka ne moreta nikoli razmišljati enako, kaj šele
različne politične opcije enako dobro
in pošteno delati. Po zdravi pameti in
vesti lahko odgovorno oddamo svoj
glas za skupno dobro naše domovine in prebivalcev Slovenije. Rečeno je
bilo: ‚Po njih delih jih boste spoznali.‘
Pravijo, da imaš take oblastnike, kot
si jih zaslužiš. Prebivalci Slovenije si
nedvomno zaslužimo višji moralni in
materialni standard, zaslužimo si večje
spoštovanje naših prednikov, kulture
in vrednot. Prav je tudi, da spoštujemo
pripadnike drugih kultur in jezikov.
Obenem pa ne smemo nikdar dopustiti, da bi bili na slovenskih tleh hlapci. Še posebej pa ne smemo pustiti, da
kdorkoli blati in tepta našo mati – domovino Slovenijo.
Andrej Kajfež
5
VEROUK
Vpis otrok v 1. razred verouka bo
v petek, 2. septembra, od 17. do 19.
ure, ter v soboto, 3. septembra, od 17.
do 19. ure.
Starši, prinesite s seboj družinsko
knjižico, kjer je vpisan krst vašega
otroka. Če je nimate, ali če je bil otrok
krščen v drugi župniji, prinesite od
tamkajšnjega župnika potrdilo o krstu
vašega otroka.
VEROUK bomo začeli v ponedeljek,
5. septembra 2011. Spričevala, ki jih
otroci še niso vrnili, naj jih prinesejo k
prvi uri verouka!
ŽUPNIJSKO ROMANJE PO POTEH BLAŽENEGA GROZDETA
V soboto, 10. septembra, ob 7.
uri, se bomo podali na župnijsko romanje po poteh blaženega Alojzija
Grozdeta.
Alojzij Gorazde se je rodil 27. maja
leta 1923 v Gorenjih Vodalah, župnija Tržišče. Živel je v težkih časih druge svetovne vojne. Kot odličen dijak
ljubljanskega marijanišča je bil tudi
član Katoliške akcije. Med svojimi sovrstniki se je odlikoval kot marljiv dijak, predvsem pa je bil daleč naokoli
poznan zaradi svojega doslednega in
vzornega krščanskega življenja. Kot
dejaven laik je s svojim zglednim načinom življenja, prežetim s Kristusovim
duhom, pobožnostjo do Božje Matere
Marije, vsakodnevno dokazoval, kako
je mogoče tudi kot laik živeti ideal svetosti v vsakdanjem življenju.
Mučeniške smrti je umrl 1. januarja
1943 v Mirni na Dolenjskem, pokopan
pa je bil 25. februarja 1943 na pokopa6
lišču Šentrupert na Dolenjskem v škofiji Novo mesto.
V Cerkvi na Slovenskem smo 27.
maja 2011 obhajali prvi god blaženega
Alojzija Grozdeta, ki je bil lani razglašen
za mučenca in blaženega. Po slovesni razglasitvi 13. junija na stadionu v Celju so v
novomeški škofiji določili, da bo prenos
njegovih relikvij v posebno kapelo v Marijinem romarskem svetišču na Zaplazu.
Obiskali bomo dekanijo Trebnje,
župnijo Mirna (kraj Grozdetovega
mučeništva), župnijo Tržišče (Groz-
detov rojstni kraj), Zaplaz (romarsko Marijino svetišče z Grozdetovo
kapelo in relikvijami), Šentrupert
(Grozdetov grob), Žalostno goro pri
Mokronogu (svete »štenge«). Na romanju bomo imeli tudi kosilo. Prijave sprejemamo v župnijski pisarni.
Lepo vabljeni!
V OČETOVO HIŠO SO ODŠLI
Benjamin in Jonatan Bremec (Petra in
Aleš).
Staršem in botrom želimo veliko veselja in Božjega blagoslova!
Jožef Klinar (roj. 1914), Plavški Rovt 5,
Rudolf Kocijančič (roj. 1928), Cesta
revolucije 10,
Anton Beton (roj. 1940), Titova 2a,
Marija Marn (roj. 1925), Murova 20,
Milan Kaplan (roj. 1940), župnija Cerknica,
Alojzija Praček (roj. 1920), Murova 19,
Ana Bančič (roj. 1920), Bokalova 12,
Darko Strajnar (roj. 1952), Hrušica 123.
Gospod, daj jim večni pokoj, naj počivajo v miru!
KRŠČENI SO BILI
Rok Ahec (starša Jana in Dejan),
Alja Čuden (starša Mojca in Marko),
ODDANE SVETE MAŠE
Za ++ Miroslava in Marijo Koder,
za zdravje in razsvetljenje, za + Jožefo
Kejžar (6x), za + Francko Skok, za +
Martina Jana, v zahvalo, za ++ Ivanko
in Lilijano Kunej (30x – gregorijanske
sv. maše).
DAROVALI ZA CERKEV
• 30 € neimenovana
• 30 € neimenovana (zahvala za
zdravje)
ZA DOBRO VOLJO
ZADNJI KRIK – »Čudovito obleko
imaš, Marjana,« reče dami srednjih let
njena prijateljica. »To je gotovo zadnji krik.«
- »Ne, to je predzadnji krik. Zadnjega bo izpustil mož, ko bo videl račun.«
DVOJČKA – Mama spravlja spat
svoja dvojčka. Eden od njiju se premetava od smeha. »Kaj je tako smešno, Peter?« vpraša mama. »Filipa si okopala
dvakrat, mene pa sploh nisi.«
7
ŽUPNIJSKI KOLEDAR ZA AVGUST 2011
• Priprava na nedeljsko krščevanje bo v petek, 19.
avgusta, ob 19.30.
• Darovanje za cerkev bo v nedeljo, 21. avgusta.
ŽUPNIJA SVETEGA
LENARTA JESENICE
Ulica Mirka Roglja 5,4270 Jesenice
T: 04/ 583 10 60
E: [email protected]
W: zupnija-jesenice.si
Andrej Ojstrež, župnik
SOUPRAVA SVETI KRIŽ
Planina pod Golico 55 - T: 04/583 11 37
France Urbanija, duhovni pomočnik
ŽUPNIJSKA PISARNA
pon: po večerni sv. maši ob 19.30
sre: po večerni sv. maši ob 19.30
pet: po večerni sv. maši ob 19.30
prvi petek, nedelja in praznik
ni uradnih ur
• Vpis otrok v 1. razred verouka bo v petek, 2. septembra, od 17. do 19. ure, ter v soboto, 3. septembra, od 17. do 19. ure.
• Župnijsko romanje po poteh blaženega Alojzija
Grozdeta bo v soboto, 10. septembra.
• Spovedovanje je vsako nedeljo pol ure pred sveto mašo, vsak petek in soboto pol ure pred sveto
mašo. Za daljšo sveto spoved ali duhovni pogovor
se predhodno dogovorite z duhovnikom.
SVETE MAŠE
nedelja
Jesenice: 7.30, 10.00
Sv. Križ: 9.00
delavnik
pon, sre, pet, sob: 19.00
tor, čet: 7.00
bolnišnica Jesenice
sre: 19.30 – sveta maša
čet: 19.00 – obisk bolnikov
KRŠČEVANJE
Vsako tretjo nedeljo v mesecu.
Priprava za starše in botre
v petek pred nedeljo krsta,
po večerni sv. maši.
Na pripravo prinesite družinsko
knjižico in potrdilo za botre.
CERKVENA POROKA
Prijava v župnišču vsaj mesec pred
poroko. Potrebni dokumenti:
krstni in samski list, potrdilo o
opravljenem tečaju za zaročence.
Izdaja župnijski urad Jesenice,
odgovarja Andrej Ojstrež, župnik
Tisk: Salve d.o.o.
TRR: A BANKA 05100-010527111
BRALCI BOŽJE BESEDE
datum
7.30
10.00
7. avgust
Marija Kozmus
19. NEDELJA MED LETOM Marija Stare
Tadej Petek
Ksenija Lumpert
14. avgust
Avrelij Ravnik
20. NEDELJA MED LETOM Lojzka Ravnik
Sandi Willewaldt
Urška Willewaldt
21. avgust
Alenka Ravnik
21. NEDELJA MED LETOM Marija Mulej
Stane Vidmar
Helena Vidmar
28. avgust
Ida Horvat
22. NEDELJA MED LETOM Lojzka Markeš
Miro Leban
Cirila Leban

Similar documents