prilogi objavljamo - Krajevna skupnost Jesenice na Dolenjskem

Transcription

prilogi objavljamo - Krajevna skupnost Jesenice na Dolenjskem
POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH
PO PROGRAMU DELOVANJA
TD JESENICE NA DOL. V LETU 2013
1. ČISTILNE AKCIJE
V mesecu marcu ali aprilu ter v septembru se vsako leto izvajajo čistilne akcija v vsaki vasi ,
oziroma vseh naselij v KS Jesenice na Dolenjskem. Akcije podpirajo tudi člani Sveta KS
Jesenice na Dol, člani, Mladinskega društva Krokar in člani PGD Obrežje V akciji je
sodelovalo več kot petdeset ljudi. Izvedena je košnja, pometanje, čiščenje središč vasi ter
urejene površine ob cestah in javnih površinah.
Jesenice, oktober 2013
2
2. PRIREDITVE
1.
Srečanje generacij 24. April 2013
Članice Td Jesenice so soedlovaleskupaj z članicami KO Rdečega križa v prioravi
programa in pogostitve za vse straejše kraje ki poteklao 24. Aprila 2013 na Jesenicah.
Več na http://www.jesenicenadol.si/aktualne-objave/srecanje-generacij-na-jesenicah
2.
Pohod Društva izgnancev Velika dolina – 08.06.2013
Člani TD Jesenice na Dol so organizirali pogostitev cca 100 pohodnikov na začetku pohoda,
tokrat v Novi vasi pri Mokricah.
Več na : http://www.jesenicenadol.si/aktualne-objave/pohod-po-okupacijski-meji
3
4
3.
Tradicionalno Proščenje pri cerkvi Marije Magdalene –20. in 21. julija
2013
Dne 2o. julij je organizirano tradicionalno proščenje pri cerkvi Marije Magdalene na
Jesenicah. Tradicija »proščenja« sega daleč v zgodovino in smo želeli, da se ohrani, ter
popestri z kulturnim programom. Po končani maši je organiziran koncert Pevskega društva
Slavček in Kranjskih muzikantov.
Namen programa je druženje in ohranjanje tradicionalnih prireditev v kraju in spodbujanje
kulturnih dogodkov. Izdelke domače obrti so predstavili člani društva Škrija. oder, pijačo in
klopi so poskrbeli člani Gasilskega društva Obrežje. Organizirana je tudi pogostitev vseh
prisotnih
z
pecivom.
Prireditve
se
je
udeležilo
cca
500
ljudi.
Vabilo posredovano v vsako hišo :
Krajevna skupnost Jesenice na Dol.
Turistično društvo Jesenice na Dol.
Prostovoljno gasilsko društvo Obrežje
KUD Slavček
Spoštovane/i, v veliko je veselje nam povabiti Vas,
da se pridružite v programu
»PROŠČENJE NA JESENICAH«,
ki bo potekal 2o. in 21. julija 2013
VABIMO VAS
v soboto 20. julija
Prostovoljno Gasilsko društvo Obrežje organizira
tradicionalno vrtno veselico z ansamblom Atomik Harmonik ob 20. uri
ter gasilske igre brez meja s pričetkom ob 17. uri
v nedeljo 21. julija
pri cerkvi Sv. Marije Magdalene
ob 11. uri kulturni program sekcij KUD Slavček:
5
Vaški fantje iz Doln
Kranjski muzikanti
Vabljeni!
»Prisluhni svojemu srcu.
Tvoje srce pozna vse stvari,
kajti iz duše sveta je prišlo in
nekega dne se bo vanjo vrnilo« Alkemist
Več na: http://www.jesenicenadol.si/aktualne-objave/praznovanje-na-jesenicah-nadolenjskem-
6
7
4. Cvetlični otoki




zasaditev cvetličnih korit na oglasnih desk in betonska korita
Vzdrževanje »cvetličnih otokov« Nova vas in Slovenska vas
Ureditev kapelice Podgračeno
ureditev kapelica Slovenska vas
V vsakem naselju na območju KS imamo eno ali dve oglasni deski, katere zasadimo z
cvetjem. Na vsakem avtobusnem postajališču imamo dve betonski koriti, ki in jih zasadimo
z cvetjem. Člani društva , skupaj z KS Jesenice na dol, skrbijo tudi za ureditev pokopališča in
prostora pred mrliško vežico na Jesenicah. Urejujemo tudi prostor pred kapelico na
Podgračenem, in ostalimi manjšimi sakralnimi znamenji v vaseh. Skupaj skrbimo za 9
oglasnih desk, 60 betonskih korit in zelenih površini v središču Jesenice, Nove vasi, delu
Obrežja in Slovenski vasi. Cvetlični otoki so urejeni v Slovenski vasi in Novi vasi, katere smo
zasadili z enoletnicami.
8
5. PROJEKTI
5.1. Jesenice skozi čas
Uredili smo opuščene in razbite izložbe trgovine v centru naselja in jih zaprli z panoji na
katerih so natisnjene stare razglednice Jesenic.
Prvi del programa smo izvedli v letu 2012 , ostalo pa v letu 2013
Prilagamo fotografije iz katerih je razvidno kako je bilo pred in po ureditvi.
9
10
V nadaljevanju tri panoji z »starimi fotografijami« naselja Jesenice in okolice dobavljeni in
urejeni v letu 2013.
11
12
3.2. Vodnjak Obrežje
V plan dela smo zastavili obnovo vodnjaka na Obrežju. Pristopili smo izvajanju projekta in
izdelali leseni del (streho in konstrukcijo), Ugotovili smo da je potrebno še spodnji betonski
del urediti pred montažo konstrukcijo in bomo to v začetku leta 2013.
13
3.3. Zasaditev Obrežje ob AC (nekdanja domačija Suban)
Opuščene in neurejne površine ob AC je potrebno hortikulturno urediti ker so v centrih
naselja. Osnovni projekt ureditve vodi krajevna skupnost .
Površina na Obrežju prva površina je urejena in rekultivirana.
Fotografija po zasaditi v letu 2012
V letu 2012 je zasajena, samo so posamezne grmovnice se posušile( predvsem čemprese) in
zato smo jih v jesen 2013 zamenjali z drugimi sadikami.
14
Posušene grmovnice
15
Dodatna zasaditev v letu 2013
3.5. Koncert ob koncu leta 28.12.2013
Več na povezavi:
http://posavje.info/kultura/glasbeno-darilo-krajanom.html
http://www.jesenicenadol.si/aktualne-objave/glasbeno-darilo-
vabilo:
Snežinke tiho prekrijejo sledi, a čas naj ne izbriše dragocenih poti,
ki stkali smo jih med ljudi.
Besede SREČNO ZDRAVO, USPEŠNO niso in naj ne bodo le izraz navade,
so iskrene želje,
ki naj s svojo močjo odzvanjajo v leto 2014 in naprej.
16
Spoštovane/i
v veliko nam je veselje povabiti Vas, na
KONCERT OB KONCU LETA
v soboto 28. decembra 2013
ob 18. uri v cerkvi Sv. Marije Magdalene na Jesenicah
Nastopajo:
Anja Žabkar
Željka Smičibrada
Jernej Železnik
Marko Železnik
Nika Tkalec
sopran
sopran
bariton
tenor
klavir
Veselimo se srečanja z Vami.
Turistično društvo Jesenice na Dol.
Druženje po koncertu organiziramo z podporo KS Jesenice na Dol. in
člani Društva vinogradnikov Dolina-Jesenice
17
Programski list:
KONCERT OB KONCU LETA
sobota 28. decembra 2013
cerkev Sv. Marije Magdalene na Jesenicah
Program:
J. Privšek
NAD MESTOM SE DANI
F. P. Tosti
RIDONAMI LA CALMA
A. Adam
CANTIQUE DE NOËL
R. Rodgers
EDELWEISS
H. Volarič
DIVJA ROŽICA
J. Robežnik
ORION
E. Kalman
KOMM ZIGANY
V. Solovyov - Sedoi
PODMOSKOVSKI VEČERI
G. Roig
QUIEREME MUCHO
W. Gomez
AVE MARIA
(duet)
(duet)
Nastopajo:
Anja Žabkar
Željka Smičibrada
Jernej Železnik
Marko Železnik
Nika Tkalec
sopran
sopran
bariton
tenor
klavir
18
Fotografije 28.12.2013
19

Similar documents