OBČINA CERKNICA Naši svetniki za občino zadovoljnih ljudi

Comments

Transcription

OBČINA CERKNICA Naši svetniki za občino zadovoljnih ljudi
Ljudmila NOVAK , predsednica NSi
Med številnimi kandidati za župane in svetnike na
letošnjih lokalnih volitvah bodo tudi kandidatke in kandidati Nove Slovenije – krščanske ljudske stranke. Predlagamo najboljše ljudi. Ljudi, ki ne bodo samo govorili,
temveč predvsem delali z ljudmi in za ljudi.
Politika mora biti delo za skupno dobro in temu v Novi
Sloveniji, kljub gospodarski krizi in krizi vrednot, ostajamo
zavezani. Ne smemo dopustiti, da bodo usodo razvoja
posamezne občine, pa naj gre za majhno obmejno ali pa
veliko mestno občino, krojili zgolj interesi kapitala ali
nekaterih posameznikov.
V programih naših kandidatov so zapisani projekti, ki bodo prinašali pozitivne učinke na razvoj
občine in ustvarjali nova delovna mesta. Spodbujali bodo povezanost občank in občanov ter
krepili medgeneracijsko sodelovanje. Dajmo jim priložnost, da jih skupaj uresničimo in naredimo
korak naprej!
Desetega oktobra bomo na volitvah izbirali ljudi, ki bodo v našem imenu vodili in upravljali
občine, v kateri živimo. Nikakor ni vseeno, koga izberemo! Izberimo takšne ljudi, ki spoštujejo
tradicionalne demokratične vrednote. Izberimo dobre kandidate, ki bodo delali v interesu
skupnosti in bodo blizu ljudem. Izberimo kandidate Nove Slovenije!
Lojze PETERLE , poslanec Evropskega parlamenta
Vsi si želimo živeti v okolju, v katerem bi se počutili
varno in prijetno. Na lokalnih volitvah odločamo o
načinu urejanja našega najožjega življenjskega
okolja. S svojim glasom pomembno zaznamujemo
smer razvoja.
Če znajo ljudje v kraju združiti ideje in voljo za delo,
potem obstaja velika verjetnost, da se bo kraj razvijal
v skladu z željami in potrebami ljudi. Kandidatke in
kandidati Nove Slovenije imajo željo in znanje, kako
povezati ljudi in pozitivno energijo v kraju ter jo z vso svojo odločnostjo usmeriti v
projekte, ki bodo porok napredka.
Zaupajmo kandidatkam in kandidatom Nove Slovenije, ki so blizu ljudem.
Blizu ljudem = Blizu občankam in občanom
občine Cerknice
Spoštovane občanke in občani občine Cerknica, spoštovane volivke in
volivci!
Naša domovina, naša občina, naše življenje in naša prihodnost, predvsem
pa prihodnost naših otrok - vse to je preveč dragoceno, da pošten človek
ne bi zastavil vseh moči za to, da bi na površje prišle dobre stare vrednote,
kot so: dobrota, solidarnost, ljubezen do vseh ljudi ter delavnost, poštenost
in pravičnost. Bolj kot nam bo uspelo uveljavljati te večne temelje, trdneje
bo stala stavba družbe in bolje bo za vse ljudi pri nas - v naši občini.
V nedeljo 10. oktobra bo za te spremembe izjemna priložnost, zato je za
vse nas to zelo pomemben dan. Na voliščih bomo izbirali predstavnike,
ki bodo v občinskem svetu kot svetniki soodločali o nadaljnjem razvoju
občine Cerknica in neposredno tudi o naših usodah. Volitve so praznik
demokracije, zato je naša pravica in dolžnost, da se jih udeležimo
in oddamo svoj glas.
Lista kandidatov NSi Cerknica, se v svojem
programu zavzema za občino po meri Ljudi
● za kvaliteto življenja vseh generacij, za večjo socialno varnost, medgeneraicijsko sodelovanje, za skrb otrok in družin,
● za vrnitev ustreznega statusa Krajevnim skupnostim in s
tem za boljše sodelovanje in soodločanje pri razvoju občine;
smo občina z več kot 10.000 prebivalci in edina tako velika,
kjer krajevne skupnosti nimajo več svojih pristojnosti, zato
tudi nimamo volitev v krajevne skupnosti, kot nam podobne
sosedne občine,
● za uravnotežen razvoj vseh delov občine Cerknica, tako
kot potrebujejo med drugim npr. občani Unca poslovilno
vežico, tako potrebujejo občani Sv. Vida, Begunj in ostalega
hribovitega predela občine boljšo in zmogljivejšo telefonijo
in internetno povezavo. Občani Rakeka že leta čakajo na
večnamensko športno dvorano in urejeno komunalno infrastrukturo. Potrebna je čimprejšnja prometna ureditev na
področju Cerknice in Rakeka ter centralna čistilna naprava v
Dolenji vasi,
● za zaščito kvalitetnih kmetijskih zemljišč. Ne sme nam biti
vseeno, kje bo potekala obvoznica Cerknice in Rakeka in zanima nas, kakšni so zazidalni načrti v prihodnosti,
● za trajnostni razvoj, ki bo občanom prinesel višji nivo
kvalitete bivanja z upoštevanjem naravne in kulturne
dediščine ter razvoj turizma po meri občanov in obiskovalcev,
● za ohranjanje delovnih mest in dvig življenjskega standarda za občane,
● za pomoč kmetom pri trženju izdelkov; lokalni kmetje naj
tržijo svoje izdelke na lokalni ravni, kar bi omogočila tudi
vzpostavitev delovanja tržnice na občinskem območju.
Naši svetniki za občino
zadovoljnih ljudi
OBČINA
CERKNICA
3
Občina Cerknica se prepočasi razvija, ujemimo korak in
postanimo vodilna občina!
Zupajte nam in na lokalnih volitvah, obkrožite listo
kandidatov za svetnike št. 3.
Za občino Cerknica – občino
zadovoljnih ljudi.
Naročnik: NSi, Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana
LISTE KANDIDATOV ZA OBČINSKE SVETNIKE
Naslov
Volilna enota št. 1:
Cerknica,
Besedilo
1 Dolenja vas, Dolenje Jezero,
Otok, Podskrajnik, Zelše
1. Zoran GALE
roj. 21. 10. 1958
Notranjska cesta 47
Cerknica
inženir gradbeništva
direktor
2. Hedvika OPEKA
roj. 9. 10. 1966
Kraška 18
Cerknica
administratorka
samostojna podjetnica
3. Blaž KNEZ
roj. 14. 8. 1970
Loško 27
Cerknica
doktor dentalne medicine
zobozdravnik
4. Iva DIMIC
roj. 28. 10. 1972
Dolenja vas 97
Cerknica
dipl. oec.
produktivni vodja v marketingu
5. Viktor ŠEBENIK
roj. 20. 7. 1963
Kamna gorica 47a
Cerknica
strojni tehnik
konstruktor
7. Barbara PRIMOŽIČ
roj. 6. 7. 1973
Kamna gorica 47
Cerknica
dipl. oec.
vodja računovodstva
Volilna enota št. 2:
Rakek, Slivice, Unec, Ivanje Selo, Rakov Škocjan
1. Majda ZUPAN
roj. 27. 12. 1950
Na vasi 30
Rakek
pravnica
upokojenka
2. Alojz PUNTAR
roj. 28. 4. 1965
Ivanje selo 53
Rakek
strojni tehnik
brezposelni
3. Ljudmila CANTARUTTI
roj. 27. 4. 1955
Gasilska 14
Rakek
administratorka
samostojna podjetnica
Besedilo 2
6. Jurij KRANJC
roj. 20. 4. 1963
Petrovčičeva 5
Cerknica
strojni tehnik
kontrolor vhodnih izdelkov
8. M. Tamara KOROŠEC LAVRIČ
roj. 18. 1. 1970
Gerbičeva 40
Cerknica
absolventka arh.
tehnična podpora znanstveniku
na inštitutu za arheologijo
4. Tomaž ILERŠIČ
roj. 3. 4. 1971
Pod Srnjakom 23
Rakek
uni. dipl. ing. agron.
kmet
5. Janez MATIČIČ
roj. 22. 5. 1944
Vodovodna 56
Rakek
trgovec
upokojenec
Volilna enota št. 3:
Grahovo, Žerovnica, Lipsenj, Goričice,
Gorenje, Jezero, Laze, Bločice, Bloška Polica,
Martinjak, Begunje, Brezje, Selšček,Topol,
Bezuljak, Dobec, Kožljek, Gorenje Otave,
Dolenje Otave, Stražišče, Župeno, Beč,
Pikovnik, Kržišće, Zibovnik, Podslivnica,
Otonica, Mahneti, Sveti Vid, Čohovo, Rudolfovo,
Osredek, Zala, Ravne, Lešnjake, Jeršiče, Korošče,
Koščake, Kraniče, Zahrib, Tavžlje, Cajnarje,
Reparje, Krušče, Kremenca, Milava, Ponikve,
Ščurkovo, Štrukljeva vas, Pirmane, Gora,
Hruškarje, Hribljane, Bečaje, Slugovo.
1. DANIJELA BRENČIČ RUPAR
roj. 7. 11. 1955
Lešnjake 4,
Cerknica
gospodinja
kmetica
2. BORIS RUPAR
roj. 14. 4. 1952
Begunje 110,
Begunje
gimn.maturant
na čakanju
3. DR. TOMAŽ DOBRAVEC
roj. 27. 9. 1972
Begunje 208,
Begunje
doktor znanosti
asistent na Fakulteti za rač.in inf.

Similar documents