04_Prevoz otrok - Osnovna šola Velika Nedelja

Comments

Transcription

04_Prevoz otrok - Osnovna šola Velika Nedelja
Prevoz otrok
Za vse učence in učenke, ki imajo po zakonu pravico do brezplačnega prevoza s šolskim
avtobusom ali kombijem, bo tudi letos organizirani prevoz.
Šolski avtobus
Občina Ormož je zaradi racionalizacije finančnih sredstev za šolsko leto 2015/16 ukinila eno
popoldansko vožnjo. Za šolsko leto 2015/16 prevozništvo opravlja Pajnkiher Karl s.p., ki ga je
občina Ormož letos izbrala z javnim razpisom za dobo štiri leta. Zjutraj sta dve vožnji, prav
tako tudi popoldan. Avtobus bo zjutraj učence pripeljal do šole. Po pouku bo odpeljal s
parkirišča pred šolo.
Urnik voženj šolskega avtobusa:
ZJUTRAJ:
pon – petek
1.vožnja:
6.45
Cvetkovci avtobusna postaja-Osluševci 41-Podgorci šola-Bresnica
5b- Bresnica 48-Podgorci šola-Sodinci 5-Vičanci 14- Sodinci 5Senešci 9-Velika Nedelja šola
2.vožnja:
7.30
Velika Nedelja šola-Cvetkovci 20- Cvetkovci avtobusna postajaOsluševci 41-Podgorci šola-Bresnica 5b- Bresnica 48-Podgorci šolaSodinci 5-Vičanci 14- Sodinci 5-Senešci 9-Velika Nedelja šola
POPOLDAN:
1.vožnja:
pon – petek
13.45
Velika Nedelja šola-Senešci 9-Sodinci 5-Vičanci 14-Sodinci 5Podgorci šola - Bresnica 5b- Bresnica 48-Podgorci šola—Osluševci
41- Cvetkovci avtobusna postaja-Velika Nedelja šola
2.vožnja:
Velika Nedelja šola-Senešci 9-Sodinci 5-Vičanci 14-Sodinci 5Podgorci šola - Bresnica 5b- Bresnica 48-Podgorci šola—Osluševci
41- Cvetkovci avtobusna postaja
14.35
Šolski kombi
Prevozništvo opravlja Prevozništvo Gašparič iz Sodincev.
Kontaktna številka šoferja je 041 72 88 85.
Urnik in relacije:
Čas
zjutraj
zjutraj
vožnja
1.vožnja
(10´)
2.vožnja
(15´)
KOMBI - VELIKA NEDELJA – ZJUTRAJ
odhod
prihod
Št. km
6:05
6:15
4,5
6:15
6:30
6,6
zjutraj
3.vožnja
(20´)
6:30
6:50
9,8
zjutraj
4.vožnja
(15´)
6:50
7:05
7,2
relacija
Sodinci 11 (dolina)-Sodinci
78 (breg)- Šola VN
Šola VN-Vičanci 68-Drakšlšola VN
Šola VN- Šardinje 62-Šardinje
7 (prvo Šardinje)-Lunovec1Vičanci68-Drakšl-šola VN
Šola VN- Šardinje 36
(drugo Šardinje)- šola VN
28,1 km
Čas
vožnja
popold
an
1.vožnja
(25´)
popold
an
2.vožnja
(25´)
popold
an
3.vožnja
(25´)
popold
an
4.vožnja
(25´)
KOMBI - VELIKA NEDELJA – POPOLDAN
odhod
prihod
Št. km
relacija
Šola VN- Šardinje 7 (prvo
Šardinje)- Šardinje 36 (drugo
13:05
13:30
8,8
Šardinje) - Lunovec1- Vičanci
68-Drakšl-šola VN
Šola VN- Šardinje 7 (prvo
Šardinje)- Šardinje 36 (drugo
13:30
13:55
8,8
Šardinje) - Lunovec1- Vičanci
68-Drakšl-šola VN
Šola VN- Šardinje 7 (prvo
Šardinje)- Šardinje 36 (drugo
13:55
14:20
8,8
Šardinje) - Lunovec1- Vičanci
68-Drakšl-šola VN
Šola VN- Šardinje 7 (prvo
Šardinje)- Šardinje 36 (drugo
14:20
14:45
11,2
Šardinje) - Lunovec1- Vičanci
68-Sodinci 78 (breg)-Sodinci
11-šola Podgorci
37,6
KOMBI - PODGORCI-ZJUTRAJ
odhod
prihod
Št. km
Čas
vožnja
zjutraj
1.vožnja
(20´)
7:05
7:25
9,8 km
zjutraj
2.vožnja
(10´)
7:25
7:35
4,0 km
zjutraj
3.vožnja
(15´)
7:35
7:50
9,6 km
zjutraj
4.vožnja
(10´)
7:50
8:00
5,6 km
relacija
Šola VN-Sodinci 11Cvetkovci 92 (železniška
postaja)- Cvetkovci 8
(gostilna Ozmec)-Osluševci
52(pod bregom) -Podgorci
šola
Podgorci šola-Podgorci 117
(breg)- Podgorci šola
Podgorci šola-Bresnica 64Bresnica 43 (dolina)Bresnica7 (gostilna Luna)Preclava 6 – Bresnica 82
(dolina)-Podgorci šola
Podgorci šola-Strjanci 27Podgorci 133-Podgorci šola
29,0 km
Čas
vožnja
popold
an
1.vožnja
(15´)
popold
an
popold
an
2.vožnja
(10´)
3.vožnja
(10´)
popold
an
4.vožnja
(25´)
KOMBI - PODGORCI – POPOLDAN
odhod
prihod
Št. km
14:45
15:00
9,6
15:00
15:10
5,6
15:10
15:20
4,0
15:20
15:45
9,2
28,4
relacija
Podgorci šola-Bresnica 64Bresnica 43 (dolina)Bresnica7 (gostilna Luna)Preclava 6 – Bresnica 82
(dolina)-Podgorci šola
Podgorci šola-Strjanci 27Podgorci 133-Podgorci šola
Podgorci šola-Podgorci 117
(breg)- Podgorci šola
Podgorci šola - Osluševci
52(pod bregom) - Cvetkovci
8 (gostilna Ozmec)Cvetkovci 92 (železniška
postaja) - Sodinci 11

Similar documents