USTREZNO PRIPRAVLJEN RAČUN

Transcription

USTREZNO PRIPRAVLJEN RAČUN
Prevajalska agencija Alamma - Alama Adria d. o. o.
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, DDV ID: Si21882517
tel: 01/231 49 19 fax: 01/519 0 539 mobi: 051 66 49 66
[email protected] www.alamma.eu
Ljubljana, sept 2014
USTREZNO PRIPRAVLJEN RAČUN
Račun lahko pošljete tudi v elektronski obliki, mora pa vsebovati skeniran podpis in žig (če poslujete z
žigom).
Vsak račun, naslovljen na Alama Adria d. o. o., mora vsebovati naslednje podatke:
1. Podatki o izdajatelju računa:

naziv in naslov sedeža,

davčna št. (oz. ID za DDV, če je zavezanec za DDV),

TRR.
2. Naziv prejemnika računa:
Alama Adria d. o. o.
Dalmatinova ulica 2
1000 Ljubljana
ID za DDV: Si21882517
3. Podatki o računu:
 številka računa,
 kraj in datum izdaje računa,
 datum opravljene storitve,
 datum zapadlosti računa (rok plačila),
 številka projekta, za katerega se izstavlja račun (npr. PJ120123),
 opis vsebine in količine opravljenih storitev,
 podpis in žig (če poslujete z žigom).
4. Nezavezanci za DDV
Ne obračunajo DDV in navedejo klavzulo:
DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nisem zavezanec za DDV).
5. Normiranci
Poleg vsega naštetega izračunajo še normirane odhodke in akontacijo dohodnine:
Upoštevajo višino normiranih odhodkov skladno z odločbo, ki so jo prejeli od DURS.
Alammi dostavijo kopijo odločbe.
Primer:
SKUPAJ EUR: 100,00
Normirani odhodki (25 %): 25,00
Akontacija dohodnine 25 % (od osnove 75): 18,75
Neto nakazilo EUR (SKUPAJ – akontacija doh.): 81,25
Nekaj vzorcev računov najdete na www.alamma.eu/racun_vzorec.doc
Za dodatna pojasnila glede računa se, prosim, obrnite na svoje računovodstvo.
Prosim, zavedajte se, da račun, pripravljen v skladu z zahtevami, skrajša postopek preverjanja računa
in je prej plačan. V nasprotnem primeru se datum izplačila lahko zamakne.
Kdaj plačujemo račune in ostale informacije najdete na www.alamma.eu/docs/prevajalci_pravila.pdf
Hvala za sodelovanje in razumevanje.
S spoštovanjem,
Aleksander Lah, direktor