JASNE ETIčNE KOORDINATE - Slovensko društvo za odnose z

Transcription

JASNE ETIčNE KOORDINATE - Slovensko društvo za odnose z
revija
10 | o k t o b e r
Jasne etične
koordinate
Aktualno Varovanje naših informacijskih virov
Zgode in prigode Celovita rešitev mariborskega zastopnika
Preučeno Dežela dobrega vojaka Švejka
2010
| letnik
xxxiii
V Zavarovalnici Triglav smo
sprejeli Kodeks dobrega
poslovnega ravnanja. Orodje,
ki nam bo pomagalo, da se
ozremo vase in se vprašamo,
ali delujemo moralno,
odgovorno, spoštljivo.
kazalo
uvodnik
1 moja beseda Med etiko in moralo
2–5 aktualno
2 Karizmatična trenerka
3 Informacijsko varni
4 D
elimo znanje
5 Bivanje s poplavami
Premium
Počitniške enote
James Bond. Karizmatični agent britanske tajne
službe. Mož s kodnim imenom 007. Popoln moški, ki ve, kaj je najboljše za vsak dan. Popoln ljubimec, ki se mu ne more upreti nobena ženska.
Popoln junak, ki me v podobi Piercea Brosnana
zadnje dni gleda iz jumbo plakatov in me prepričuje na televiziji.
6–9 fokus
6 Kompas do naše integritete
8 Ljudje želijo delati tako, kot je prav
10–11 objektivno
Naše gore spet dihajo
12 triglav osebno
13 arhivirano
Odločitev, da bom v svoj hladilnik
vnesel nekaj ekskluzivnosti, (še)
nisem sprejel, od tu do akcije pa je
le še majhen korak.
Posluša jo ves svet
Priznanje za Obzornik
13 zgode in prigode
Celovita rešitev
Najelegantnejši vohun v službi njenega visočanstva, ki vedno znova v zadnjem trenutku reši človeštvo pred propadom, mi sporoča, da naj si za
tople praznične dni privoščim orehovo potico.
Narezek z "njegovim" kraškim pršutom naj bi bila prvovrstna izbira za domači narezek. Svojemu
najboljšemu prijatelju pa lahko za rojstni dan podarim kar ekstra deviško oljčno olje. Vse lepo in
prav. Domišljija pač nima meja. Toda ko me sloviti agent želi zapeljati s prleško tünko - to je pa
preprosto preveč. Pa ne, ker tradicionalnega živila, ki se je nedavno uvrstilo na seznam zaščitenih
proizvodov v Evropski uniji, ne maram. James
Bond, ki sicer najraje potuje po eksotičnih krajih,
za Prlekijo verjetno še nikoli ni slišal. Ja, res ima
smisel za humor. Če kdo razume, naj se oglasi.
14–15 povezani
14 Hvala za vašo skrb
15 Upornik, ki premika meje
16–17 pregledano
18 preučeno
Dežela dobrega vojaka Švejka
8–19 zavarovani
1
Varnejši na ceste
Naložbeni načrt v vsako družino
19 poglobljeno
20 raztreseno
21 strip
Po teoriji oglaševanja je v mojem primeru
oglas z vohunom 007 izpolnil le polovico nalog. Nedvomno je pritegnil mojo pozornost in
sprožil zanimanje. A to je tudi vse. Odločitev, da
bom v svoj hladilnik vnesel nekaj ekskluzivnosti, (še) nisem sprejel, od tu do akcije pa je le še
majhen korak. Nedvomno pa je v poplavi oglasov splaval na površje in to je dober obet, da si
bomo lahko privoščili obrok z ekološko pridelanimi izdelki, ki prihajajo iz neokrnjene narave.
Potem bo naše zadovoljstvo popolno.
Japonski scenarij?
Nagradna križanka
Sudoku
Nagradni kviz
Triglavčki
Zdaj samo še čakam, da bom na radiu zaslišal
meteorologa, ki mi bo na 12 obrokov brez obresti prodajal zimske pnevmatike. Pričakujem poštarja v oglasu za bio gorivo. In ne bom presenečen, če bo cvetličar iz moje soseske nastopil v
reklami za zadnji model samolepljivih tapet. Jaz
sem pretresen, ne premešan. Pa vi?
4
8
13
14
Sašo Sever
glavni urednik
moja beseda
80 let je minilo od otvoritve palače Vzajemne zavaro-
Med etiko in moralo
Danes se številne mednarodne organizacije zavzemajo za višje etične standarde. Etični kodeksi spadajo med nujne sestavine uvajanja visokih etičnih standardov v podjetja. S poslovno
etiko, ki jo povezujemo s poslovno uspešnostjo in blaginjo ljudi, lahko namreč družbe zvišajo svoj ugled in konkurenčnost
na globalnem trgu. Tudi Triglav uživa zaupanje najuspešnejših
globalnih partnerjev, zato je Kodeks dobrega poslovnega ravnanja kompas za našo pot do skupnih ciljev.
Gospodarska kriza je na površje prinesla tudi krizo etike. Kriza
ima, kot navadno, Janusov obraz: za ene je priložnost, za druge propad. Prvim pomaga, da resno premislijo in prevrednotijo dosedanjo prakso, obstoječe cilje in sredstva ter načine delovanja. Za njih je to pravi čas za poslovno etiko, ki jim omogoča
tako potrebno moralno refleksijo. Triglav je med njimi. Kodeks
predstavlja vodilo integritete in etičnega ravnanja, ki bo našo
poslovno moralo postavilo na pravo mesto in ji dalo vlogo, ki ji
pripada. Želim si, da bi zaživel v vsakdanji praksi, saj gre za “žive” dokumente, ki odražajo aktualne etične dileme.
Gospodarska kriza je na površje prinesla tudi krizo etike. Kriza ima, kot navadno,
Janusov obraz: za ene je priložnost, za druge
propad.
V zadnjih 15 letih je bilo opravljenih več raziskav o etičnosti
ravnanja slovenskih menedžerjev in podjetnikov, tudi z mednarodnimi primerjavami. V eni od takšnih raziskav so primerjali slovenske, ameriške in ruske poslovneže. Slovenci smo po rezultatih sodeč pokazali visoko raven etične zavesti, prav vsi pa
so zelo strogo obsodili etične prekrške v odnosu do sodelavcev,
saj se zavedajo, da ti kvarijo odnose v podjetju, slabšajo delovno klimo in prizadevnost zaposlenih. Kodeks, ki sem ga že večkrat prebral, je orodje, ki nam lahko pomaga, da se ozremo vase, se vprašamo, ali delujemo moralno, odgovorno in spoštljivo.
Z njim bomo Triglav postavili na vrh etičnih in zakonito delujočih podjetij. To bo naša konkurenčna prednost, ko se bomo leta
2020 ozrli na položaj na trgu.
Dokument ni nastal z namenom kaznovanja, pač pa v visoko
konkurenčno okolje in v panogo, ki je podvržena vse strožjim
zahtevam evropske in domače zakonodaje ter številnim izzivom spreminjajočega se okolja, prinaša napotke, kako naj ravnamo. S kodeksom smo postavili trden temelj naši zavezanosti
k načelom integritete, odličnosti, obvladovanja tveganj, utrjevanja notranjih nadzorov in spoštovanja zakonov.
Ljudje smo si enaki v svojih obljubah. Razlikujemo pa se po svojem vedenju, je nekoč zapisal francoski klasicistični dramatik in
pisatelj Jean-Baptiste Poquelin Moliere. Bodimo zgled.
Matjaž Rakovec
predsednik uprave
valnice, v kateri je danes sedež Zavarovalnice Triglav. 7.
oktobra 1930 so poudarili, “da je to monument slovenskim naravnim bogastvom ter slovenskemu umu in
slovenski pridnosti”, saj jo je projektiral slovenski arhitekt
Jože Plečnik, zgradila pa slovenska podjetja iz domačih
materialov. Prenova poslovne stavbe in drugih objektov je
bila izvedena v letu 1995, tehnični pregled prenovitvenih
del pa je bil 15. februarja 1996.
696,8
kilometra toaletnega papirja smo porabili v
letu 2009. S tem bi lahko na primer tlakovali pot od Ljubljane do Züricha.
8
let pred Mont Blancom, najvišjo goro v Alpah, so osvojili
vrh Triglava. To se je zgodilo 26. avgusta 1778, celo 22 let
pred Velikim Klekom (nem. Großglockner), 87 let pred
Matterhornom, 79 let pred ustanovitvijo prve planinske
organizacije na svetu v Angliji in 94 let pred nastankom prvega planinskega društva v Sloveniji, bohinjskih Triglavskih
prijateljev. Prvi vzpon na Triglav se je tistega dne pred ��� leti na pobudo Žige Zoisa posrečil štirim Bohinjcem: Luki
Korošcu, kmetu in rudarju s Koprivnika, Matevžu Kosu,
rudarju z Jereke, Štefanu Rožiču, lovcu s Savice, in Lovrencu Willomitzerju, ranocelniku iz Stare Fužine. Prvi ženski
vzpon je leta 1870 opravila 20-letna Rozalija Škantar iz
Srednje vasi, ki je bila pozneje oskrbnica v Vodnikovi koči.
Agencija [za upravljanje kapitalskih naložb države] si
mora zagotoviti neodvisno vlogo, kar bomo skušali doseči tudi v normativnem delu. Pripravili bomo strategijo
upravljanja kapitalskih naložb države, kodeks upravljanja in pravilnike, po katerih bo agencija delala. Politika
aktivnega upravljanja se mora začeti odražati v vzpostavitvi visokih standardov korporativnega upravljanja.
Dagmar Komar, direktorica kabineta
za upravljanje odvisnih družb, v Delu
Med izzivi za varstvo osebnih podatkov, ki bodo aktualni v bližnji prihodnosti, so gotovo naraščajoče ustvarjanje profilov posameznikov in na tem
temelječe personalizirano vedenjsko
oglaševanje, konvergenca videonadzornih sistemov in sistemov za merjenje gledanosti oglasov, povezovanje
zbirk tako v javnem kot tudi zasebnem
sektorju, še večja trenja med nadzorom
in zasebnostjo na delovnem mestu,
skrb za ozaveščenost posameznikov
glede pomena zasebnosti in stalni izziv
zakonodajalca, kako obrzdati tehnološki stampedo, ki pogosto potepta
pravico do varstva naših podatkov.
Nataša Pirc Musar, informacijska pooblaščenka,
o varstvu osebnih podatkov
oktober 2010

aktualno
KARIZMATIČNI VODJA
Katja Čampa je julija letos postala nova direktorica službe
za trženjsko in korporativno komuniciranje. Njen prvi in
najpomembnejši izziv je sestaviti ekipo ljudi, ki bo znala dosegati rezultate.
Sašo Sever foto: Barbara Zajc
Dinos, 11 let. Žito, 10 let. Studio
Moderna, 9 let in pol. Pred Katjo Čampa
je očitno nova desetletna delovna izkušnja, prvič v zavarovalništvu. “Tudi na
Triglavu se ukvarjam z marketingom,
saj imam to najraje. Le okolje je drugačno,” razmišlja nova sodelavka. V podjetju
Studio Moderna je bila nazadnje mednarodna direktorica prodajnega kanala veleprodaje in maloprodaje, v skupini Žito
je bila med drugim direktorica pekarskoslaščičarske divizije. “Otroke zato že več
kot 20 let učim, kakšen kruh morajo kupiti.” Privatizacija voznega parka Gorenjke
je bila njena do zdaj najtežja naloga, potem ko se je v duhu uporništva z 19 leti
v Slovenijo preselila iz rodnih Našic na
Hrvaškem. Tesno povezana z družino je
ves čas razpeta med Domžalami in mestom v Slavoniji, ki po njenih besedah slovi po odprtih in širokosrčnih ljudeh.
Njena odlika je sposobnost povezovanja
ljudi, saj lahko do uspeha pride le ekipa
pravih sodelavcev. “Moja karizma mi pomaga, da lahko ljudi potegnem za seboj,
in mi omogoča, da ustvarim sanjsko moštvo, ki bo znalo dosegati rezultate. Ko
imam idejo, se o njej vedno pogovarjam
Od sodelavcev ne
zahteva tistega,
česar ne bi naredila sama. Hkrati
pa ne išče svojega
odseva v njih.
z drugimi in skupaj najdemo rešitev. Čim
bolj raznolik je tim, tem uspešnejši je,” trdi Čampova in doda, da ima ogrodje sodelavcev, na katerem bo gradila uspeh.
V Triglav pa bi rada vnesla tudi nekatere spremembe, saj, kot pravi, skozi ženske
oči vidi drugače kot predhodniki.
“Zelo bo drugačna, v smislu inovativnosti in sodelovanja,” odgovori na vprašanje, kakšna bo potem čez nekaj let služba za trženjsko komuniciranje. Dela se je
lotila z vso vnemo. “Ko nekaj delam, rada
pridem do konca. To je povezano z osebnostjo, ne glede na to, kje si,” ne oporeka mnenju svojih najbližjih, da je deloholik. A čas, ki ga preživi z družino, še posebej z malo vnukinjo Doro, je neprecenljiv.
“Hvala tudi psičku maltežanu, ki je kriv,
da se sploh rekreiram,” pripomni nova direktorica službe za trženjsko in korporativno komuniciranje, ki si bo letošnje leto
zapomnila še po nečem. Z abrahamom se
pač srečaš samo enkrat v življenju.

počitniške enote
BOVEC | V Kaninski vasi, nad
katero se razprostira mogočno pogorje Kanin s prostranimi smučišči,
imamo v pritličnem delu večstanovanjskega objekta garsonjero za pet
oseb. V njej so pograd, raztegljivo
ležišče, kuhinjska niša z jedilnim
kotom in kopalnica. Iz garsonjere je
izhod na teraso z leseno mizo in s
klopcama.
ROGLA – GABROVA CESTA | Apartma s šestimi ležišči je v središču
smučarskega centra Rogla, na mirni
lokaciji in le 150 m od smučarskih
prog. Do bližnjega hotela Planja, san-
ka­lišča Zlodejevo, športne dvorane ter bazenov in savn je le nekaj minut sproš-
čujoče hoje. V apartmaju so bivalna
kuhinjo, spalnica z zakonsko posteljo
in dvema pogradoma ter kopalnica.
info | Eva Serajnik: 01 5806-822, 031 546-866, [email protected]

TERME 3000 V MORAVSKIH TOPLICAH – TROBENTICA 13 | V apartmajskem
naselju Prekmurska vas je idilična
vrstna hišica Trobentica 13, kjer lahko letujeta dve osebi in za sprostitev
v termalni vodi prejmeta vstopnici, ki
sta vključeni v ceno dnevne uporabnine hišice. V Trobentici sta bivalni
prostor s kuhinjo, iz katerega je izhod
na teraso, in kopalnica. V nadstropju
na galeriji je zakonska postelja.
aktualno
Junak/ Scooter Billy voznikom, ki niso v
Nagrada za Pazi nase.
Spletna revija Zavarovalnice Triglav je na
tekmovanju Digital Magazine Awards
2010 prejela drugo nagrado za najboljši
uredniški koncept/urednika. Najvplivnejši strokovnjaki za spletne medije so Pazi
nase uvrstili v finale kar petih kategorij,
med drugim tudi za najboljšo novo spletno revijo na svetu. Na letošnjem prvem
tovrstnem tekmovanju so v široki mednarodni konkurenci sodelovale revije iz
26 držav.
| ss
treznem stanju, omogoči varen prevoz domov,
ne da bi jim bilo za to treba pustiti vozilo tam,
kjer se je končal njihov večer.
Živim se vse zgodi/ Izkušnje vinske ceste. Ja, prav ste prebrali, čaka vas intervju s cesto!
Akcija reakcija/ Ko strese potres.
Statistika navdušuje: Pri zadnji številki Pazi nase so bralci povprečno čas obiska na strani povečali za skoraj sto odstotkov!
Če še niste naročeni na revijo, obiščite www.pazinase.si
ali jo poiščite na Facebooku in Twitterju.
informacijsko varni
Anton Bojanec
S tem člankom začenjamo obdobje osveščanja vseh
sodelavcev o pomembnosti informacijske varnosti.
Informacije oziroma informacijski viri so glede na položaj
in dejavnost Zavarovalnice Triglav namreč eno od naših
ključnih poslovnih premoženj.
Varovanje informacijskih virov mora
temeljiti na aktivnem sistemu za upravljanje varovanja informacijskih virov
(SUVI). Njegov namen je informacijskim
virom zagotavljati:
• zaupnost: informacijski viri so dostopni
samo uporabnikom, ki to potrebujejo za
opravljanje svojih del in nalog ter samo v
obsegu, ki ga uporabniki potrebujejo za
opravljanje svojih del in nalog;
• celovitost: informacijski viri so točni
in popolni;
• razpoložljivost: informacijski viri so
dostopni takrat in v tolikšnem obsegu,
kot jih uporabniki potrebujejo za opravljanje svojih del in nalog.
postavljeni ter uvedli ukrepe za zmanjšanje tega tveganja.
• osveščanje zaposlenih: nove notranje
akte s področja informacijskih varnosti bomo predstavili vsem zaposlenim,
ki jih bodo morali upoštevati pri svojem delu; izvršni direktorji, direktorji
štabnih služb in direktorji področij bodo obveščeni o njihovih nalogah; v vsaki izdaji Obzornika bomo skupaj z nagradnim vprašanjem predstavili izbrano temo informacijske varnosti; vsak
mesec bomo organizacijskim enotam
poslali plakate formata A4 z izbrano
temo informacijske varnosti; izobraževanje novih zaposlenih bomo dopolnili
s temami informacijske varnosti ...
Prenova sistema
V letu 2009 smo v Triglavu pristopili k
prenovi koncepta sistema upravljanja varovanja informacijskih virov kot tudi k
prenovi notranjih aktov naše zavarovalnice, ki urejajo področje upravljanja varovanja informacijskih virov. Izhodišča
za te ukrepe so bila:
• temelj varovanja informacijskih virov
mora predstavljati sistem za upravljanje
varovanja informacijskih virov (SUVI);
• sistem za upravljanje varovanja informacijskih virov mora temeljiti na določilih mednarodnih standardov s področja varovanja informacij ISO 2700X;
• varovanje informacijskih virov je naloga in dolžnost vseh zaposlenih oziroma vseh organizacijskih enot, ne le informatikov.
Na podlagi navedenih izhodišč smo pripravili enajst novih internih aktov s pooktober 2010
dročja informacijske varnosti, od katerih
je prvih osem že sprejela uprava na svoji
seji septembra 2010, drugi trije pa so bili sredi oktobra letos predstavljeni Svetu
delavcev in bodo, po upoštevanju njihovih pripomb, v najkrajšem času tudi poslani v sprejem upravi družbe.
Ukrepi za izboljšanje
Sprejetje prvega dela internih aktov pa ni
dovolj. Delo na področju varovanja informacijskih virov bo v prihodnje osredotočeno predvsem na dve konkretni nalogi:
• vzpostavitev sistema za upravljanje
varovanja informacijskih virov: izdelali bomo sistem za vodenje evidence
informacijskih virov, pregledali tveganje, ki so mu naši informacijski viri iz-
Imate vprašanje, pomislek
ali predlog na temo informacijske varnosti? Pišite na naslov [email protected].
Na področju informacijske varnosti nas
torej v Triglavu čaka kar nekaj dela.
Prepričan sem, da nam bo s skupnimi
močmi in z vztrajnostjo uspelo.

Z NAMI ŽE … September 2010
10 LET: Jože Zorman (Centrala)
20 LET: Mateja Vereš (Centrala)
30 LET: Roman Klemenak (Centrala)

aktualno
Delimo znanje
Sredi oktobra je Zavarovalnica Triglav odločno
zakorakala proti enemu od svojih strateških ciljev do
leta 2013. Začela se je Mednarodna poslovna akademija Triglav.
Alenka Hlebec foto: Barbara Zajc
To je družba mladih perspektivnih sodelavcev in sodelavk iz Slovenije, s Hrvaškega, iz BiH,
Srbije, Makedonije in Črne gore, ki sestavljajo Mednarodno poslovno akademijo Triglav.
Naša nova strategija na ravni zaposlenih,
znanja in učenja predvideva razvoj in zadržanje ključnih perspektivnih kadrov. Z
začetkom Mednarodne poslovne akademije Triglav smo se ne le postavili ob bok
uspešnim podjetjem v Sloveniji in tujini,
ki tovrstne programe že poznajo in izvajajo, temveč smo znova nakazali svojo
usmerjenost v prihodnost in trdno odločenost, da na podlagi tovrstnega izobraževanja zgradimo in izklešemo sposobnosti perspektivnih sodelavcev za prevzemanje zahtevnejših nalog v Skupini
Triglav.
Pester izbor predavateljev
Program akademije je zastavljen ambiciozno, saj od perspektivnih kadrov pričakuje stalno aktivno sodelovanje pri posameznih modulih, ki potekajo v angleškem jeziku, poleg tega pa tudi delo v skupinah, saj bodo morali izdelati projektne
naloge, ki jih bodo po koncu programa
Svet v malem. Program akade-
mije smo pripravili v sodelovanju
z Ekonomsko fakulteto Univerze v
Ljubljani, direktor programa je redni
profesor dr. Janez Prašnikar. Kot tuji
predavatelji sodelujejo predavatelji z
univerz v Amsterdamu, Skopju, Gentu, Montrealu, Kölnu in Barceloni.
Program obsega osem samostojnih modulov, ki so zasnovani po meri naše zavarovalnice in so vsebinsko povezani v celoto. Posamezni modul traja v povprečju
12 ur, poteka pa enkrat mesečno v petek
in soboto. S prvim modulom smo akademijo odprli, vrata pa bo zaprla konec maja prihodnje leto.
Atraktiven program
Posamezni moduli se bodo ukvarjali s
strateškim pogledom na zavarovalništvo
in zavarovalno organizacijo, s trženjem v
zavarovalništvu, z upravljanjem premoženja in s tveganji, z internacionalizacijo
zavarovalnice, kako doseči odličnost procesov z IT in s HRM ter kakšna je vloga
mednarodnih strokovnjakov. Udeleženci
akademije se bodo pomerili tudi v poslovni igri SOFIA in se posvečali študijam primerov iz tujine, medtem ko bo skupinska
projektna naloga obravnavala konkretne
poslovne izzive v Skupini Triglav.

Saša Hojker, samostojni Omar Husić, sodelavec za Marjeta Milanič, stro-
prevzemnik rizika , Zavarovalnica Triglav: Od akade-
zavarovalne zadeve, Triglav BH Osiguranje: Prepričan
kovna delavka pravnih zadev,
TZZ : Najbolj se veselim mo-
mije pričakujem, da mi bo
pomagala pri izboljšanju
svojih menedžerskih sposobnosti. Ker pa je dober
menedžer tisti, ki ima celosten pregled čez področja, ki
jih vodi, verjamem, da bom
med tem izobraževanjem
dobila sliko delovanja zavarovalnice na vseh delovnih
področjih, predvsem tistih,
ki jih zdaj manj poznam.

predstavili upravi. Da je program še bolj
strokoven in atraktiven, smo se odločili k
sodelovanju poleg priznanih slovenskih
predavateljev povabiti tudi predavatelje iz tujine in našim sodelavcem omogočiti, da spoznajo tako slovenski kot tudi
mednarodni pogled. Ker je pomembno,
da znanje ne ostane zgolj v teoretičnih
okvirih, smo vključili notranje predavatelje Triglava, ki bodo v program vnesli
praktični vidik delovanja zavarovalništva in še posebej Zavarovalnice Triglav.
sem, da bo izobraževanje v okviru Mednarodne
poslovne akademije Triglav
dodatno pospešilo prenos
dobrih praks in korporativne kulture znotraj Skupine
Triglav. To bo vsekakor pozitivno vplivalo na dosežke
vseh posameznikov v skupini kakor tudi na skupne
poslovne rezultate.
dula številka 6 z naslovom
Reinsurance, operational
excellence, IT and human
resource management, saj
me te teme najbolj zanimajo. Menim, da se bom najbolj izpopolnila na področju
notranjih kontrol v odvisni
zavarovalnici, saj je to tema
moje projektne skupine.
aktualno
bivanje s poplavami
Letošnji september si bomo gotovo zapomnili
po vseslovenskih poplavah, ki so bile pravočasno
napovedane, a so nas po večini presenetile.
Urša Henigman, PM, poslovni mediji foto: Zaklop
Pa nas ne bi smele, kot pravi Janez Po­
lajnar, vodja oddelka za hidrološ­ke prognoze pri Agenciji Republike Slovenije
za okolje. Take povodnji so se že dogajale in se bodo tudi v prihodnje. Temu dejstvu se ni mogoče izogniti, treba se mu je
prilagoditi.
moramo prilagoditi. Moramo se naučiti
sobivati s poplavami.
„„ Tako kot so znali z njimi živeti naši
predniki?
Tudi starejša naselja so bila večinoma v
dolinskih predelih, vendar pa so takrat
ljudje zelo dobro vedeli, kako postaviti
domove, da bodo varnejši. Glede nevarnosti poplav so bili precej bolje ozaveščeni, kot je zdajšnja generacija, ki je prepričana, da je tehnika vsemogoča. Pri poplavah žal ni tako, tehnologija je lahko v pomoč samo pri blaženju posledic poplav,
zato se mi zdi zelo pomembno ozaveščanje ljudi. Agencija RS za okolje na primer
že od leta 2004 na vodomernih postajah
namešča tablice z označeno najvišjo izmerjeno gladino vode ob poplavah na tistem območju. Ljudje si tako lažje predstavljajo, do kam lahko seže voda in v kakšnem okolju pravzaprav živijo.
„„ Smo v Sloveniji poplavno ogroženi?
Slovenija je povirna dežela, podobno,
kot so sosednja Avstrija, Švica ter tudi
hriboviti del Francije in Italije. Ob tem
so naša posebnost še kraške poplave, ki
jih je drugje manj. V poplavno ogrožena
območja tako spada večji del naše dežele, pravzaprav so pred povodnjimi varne
le višje lege.
„„ Poplave se lahko zgodijo tako rekoč
kadarkoli, kajne?
Poplave se lahko pojavijo v vsakem letnem času, v kateremkoli mesecu. V zadnjih letih pa zaznavamo tudi spremembe v hidroloških režimih. Količina skupnih padavin v Sloveniji sicer ostaja podobna, vendar jih večina pade v topli polovici leta. To pomeni, da so padavine silovitejše, odtoki pa zaradi tega močnejši. To potem povzroči povodenj kateregakoli tipa ali celo sovpadanje več tipov
poplav, kot se je to zgodilo septembra. Te
so se začele z vdorom meteorne vode v
mestih, sledile so hudourniške poplave
na Mediji, v Zagorju in na obali. Za njimi
so nastopile dolinske poplave, na koncu
pa so se jim pridružile še kraške. Nastala
je neugodna kombinacija, ko so ponekod
dolinske poplave zajezile kraške poplave
in kraška voda ni mogla normalno odteči po dolini. Tako smo bili priče enemu
od najhujših možnih poplavnih scenariKriteriji. Premijske stopnje za
zavarovanje nevarnosti poplave se
določajo glede na poplavni razred širšega območja, v katerem je predmet
zavarovanja, reliefni in topografski
položaj ožjega območja ter način
zavarovanja. Poplavni razredi širših
območij so določeni po organizacijskih enotah zavarovalnice, znotraj
teh pa po občinah ali krajih.
oktober 2010
Kombinacija, ko dolinske poplave zajezijo kraške, je ena od najneugodnejših.
„„ Pa se povodenj lahko kmalu ponovi?
Teoretično se lahko pojavi kadarkoli,
lahko že letos, na primer novembra.
Zelo pomembno se mi zdi ozaveščanje ljudi, da se zavejo, v
kakšnem okolju pravzaprav živijo. Take pojave, kot je bila septembrska povodenj, namreč žal prehitro pozabimo.
jev. Samo če bi se poplavam pridružil še
taleči se sneg, bi lahko bilo hujše.
„„ Pravite, da takih poplav ni mogoče
preprečiti.
Tako je, poplav ne moremo preprečiti,
lahko samo omejimo škodo s strukturno-tehničnimi ukrepi, ki zajemajo različne prijeme - od urejanja porečij, predvsem njihovih zgornjih delov, do gradnje
suhih zadrževalnikov, kjer je to mogoče,
prostorske politike, torej politike naseljevanja in umeščanja objektov v prostor.
To je pravzaprav največji izziv za državo.
Vedeti je treba, da narava vedno izenačuje nesorazmerje in je ne zanima, kam se
bo iztekla voda, ko jo je preveč. Ona pač
samo odteče in se uravna. To je naravni proces preoblikovanja pokrajine. Od
nekdaj so take velike poplave preoblikovale rečne doline, z rečnimi usedlinami
in z erozijo. To je normalno in temu se
Verjetnost je sicer manjša, garancije, da
take povodnji zdaj nekaj časa ne bo, pa
ni. Opažamo, da so v zadnjih letih vsi hidrološki ekstremi silovitejši. Ne gre sa­mo za poplave, pač pa tudi suše na drugi strani.
„„ Kaj za večjo varnost lahko naredimo
sami?
Če živite v poplavnem območju, si skušajte organizirati življenje tako, da vredne predmete premaknete iz pritličij in
spodnjih prostorov, sploh pa takrat, kadar vremenske in hidrološke napovedi kažejo na veliko možnost pojava poplav. Tehnika napovedovanja je iz leta
v leto naprednejša in natančnejša, zato naj ljudje opozorila jemljejo resno.
Življenje ob rekah ima zagotovo svoj
čar, vendar pa je povezano tudi z določenim tveganjem, česar se moramo zavedati. 

fokus
Kompas do naše inte
S sprejetjem Kodeksa dobrega poslovnega ravnanja se je naša družba zavezala, da bo na vseh ravneh
spodbujala transparentno ravnanje in odločanje
ter da bomo poslovne cilje in konkurenčne prednosti
dosegali na zakonit in etičen način. V Kodeksu so
zapisana pravila in standardi, po katerih nas bodo
lahko odslej ocenjevali naši deležniki.
Andrijana Zrinji foto: Shutterstock
To ne pomeni, da moramo biti popolni in nezmotljivi. Gre za
naš odnos, da bomo glede lastnih zmot odkriti in se bomo iz
njih pripravljeni učiti. Kodeks bo naš kompas, kadar bomo v
dvomih glede odločitev ali pri reševanju izzivov. Standard integritete pa bodo določali predvsem vodje s svojim zgledom. Z
uresničevanjem Kodeksa lahko izboljšamo kakovost delovnega
okolja in povečamo koristi za vse deležnike.
Ni posla brez etike
Kaj sporoča dejstvo, da smo (prav zdaj) v Zavarovalnici Triglav
sprejeli Kodeks dobrega poslovnega ravnanja? Ali ga sploh potrebujemo? Ta vprašanja so se velikokrat pojavila v procesu njegovega sprejemanja. Nekateri so dejali, da sprejetje Kodeksa kaže na nekakšno kulturno krizo. Drugi so menili, da ga ne potrebujemo, saj to, kar v njem piše, že tako ali tako ve vsakdo.
Nekaterim se je zdelo, da bi bilo bolje, če bi bila določila Kodeksa
bolj ohlapnejša, splošnejša. Spet drugim se je zdelo smiselno, da
dokument določa jasna pravila ravnanja o tem, kaj je dopustno
in kaj ne. Naš Kodeks vsekakor zasleduje načelo, da morajo biti
hkrati izpolnjeni trije pogoji, da lahko zaposleni ravnamo skladno: da najprej točno vemo, kaj se od nas pričakuje; nato, da
imamo sposobnosti (znanje, orodja, podporo) za pričakovano
ravnanje; ter ne nazadnje, da smo tudi motivirani pričakovano
ravnati. Motivirani pa smo takrat, ko se naše vrednote ujemajo z vrednotami pričakovanega ravnanja, ko smo spodbujeni ali
nagrajeni za določeno prizadevanje.
V Kodeksu smo se zavezali k višjim standardom ravnanja in
odločanja, skrbne izbire poslovnih partnerjev ter doslednega
ukrepanja v primeru kršitev. Kodeks nam bo pomagal pri izbiri
sredstev in sodelavcev, s pomočjo katerih bomo strateške usmeritve in poslovne cilje uresničevali na etičen in zakonit način.
Kodeks je tako dogovor vseh zaposlenih o tem, kaj nam največ
pomeni, zakaj to delamo in na kakšen način bomo varovali naše interese ter vrednote.
Zaupanje v krizi
V poslovni resničnosti, ob pritiskih tekmecev in poslovnih načrtov, lahko hitro izgubimo občutek za vrednote. Velikokrat slišimo, da na trgu vsi ovinkarijo; da te tekmeci prehitijo, če si pošten; da bomo izgubili posel, če sprejmemo določeno odločitev.
Hkrati so prav ti ugovori v bogati svetovni zgodovini propada
gospodarskih velikanov, celo prvakov “Wall Streeta”, znani kot
miti, igra zanikanja, pot zdrsov, ki je te velikane potisnila v pogubo (The slippery slope). Zaradi tega so milijoni ljudi izgubili
življenjske prihranke, svetovni ekonomski stebri so se temeljito zamajali, zakonodaja se je poostrila, plačevanje dolgov pa ne
pozna geografskih meja. To so izkušnje, ki kažejo, da so se podjetja znašla v velikih težavah prav zaradi oporečnega poslovanja, dvomljivih transakcij, nepreglednosti in pohlepa.
Vredno je biti verodostojen
Generacija, ki postaja jedro naših zavarovalcev, danes stara od
20 do 29 let, se pri izbiri finančnih naložb vse bolj ozira na pri-
Usmeritve glede sistema notranjega upravljanja po direktivi Solventnost II pravijo, naj
zavarovalna družba sprejme kodeks, ki bo spodbujal kulturo, v kateri bodo notranji nadzori
razumljeni in sprejeti.

fokus
gritete
KONTAKTI. Kršitve Kodeksa lahko sporočite neposredno, brez strahu pred povračilnimi ravnanji na naslednje
e-poštne naslove: [email protected] (obvladovanje prevar),
[email protected] (HR), [email protected] (pravna
pisarna) in [email protected] (skladnost poslovanja).
jaznost podjetij do narave in ljudi, trajnostni razvoj ter socialno
pravičnost. Borzni analitiki pri svojih priporočilih vse bolj upoštevajo etični vidik poslovanja in družbeno odgovornost podjetja; kdo so člani poslovodstva, kako sprejemajo odločitve, kakšno je delovno okolje, kakšna je interakcija podjetja z (družbenim) okoljem. Neetično in nezakonito poslovanje namreč predstavlja tveganje glede samega obstoja podjetja. Pa ne le za zunanje deležnike, kot so dobavitelji, kupci in upniki, pač pa tudi za poslovodstvo, zaposlene in lastnike. Družba Siemens si je
na primer po korupcijski aferi iz leta 2006 povrnila zaupanje in
se ohranila na trgu zgolj z zamenjavo celotnega poslovodstva
in uvedbo več 100 milijonov evrov vrednega programa etičnosti in skladnosti. Toda ni treba iti čez mejo, da bi našli podobne
primere. Nekatera slovenska podjetja, ki si želijo povrniti dobro
ime, se obračajo na Komisijo za preprečevanje korupcije za pomoč pri pripravi načrta integritete. Lahko si samo predstavljamo, koliko bodo še morali plačati, da bo trg verjel njihovi novi podobi.
Ravnati pravno in etično pravilno ni lahko. Sprejeti ta Kodeks
je bilo lahko. Zdaj pa nas čaka težka in dolgotrajna naloga ter
veliko preizkušenj pri njegovem uresničevanju. Morda bo treba na novo premisliti nekatere obstoječe poslovne prakse in odločitve. V Kodeksu smo se dogovorili o tem, da bomo dosledni in aktivni pri uresničevanju in varovanju naših temeljnih
vrednot: varnosti, profesionalnosti in družbene odgovornosti.
Verjamem, da bomo v njem našli odgovor na marsikatero dilemo iz prakse.
Praksa dokazuje, da se integriteta izplača.
Mednarodne raziskave namreč kažejo,
da so podjetja, ki prakticirajo etičnost
in transparentnost, dolgoročno bolj
dobičkonosna od tekmecev.
Pristni brez pretvarjanja
Za konec se spomnimo, da smo tržni voditelj in pomemben vlagatelj v regiji, zato se ne moremo zadovoljiti z merilom “kar dela sosed”. Triglav je tudi javna delniška družba, ki sodeluje s številnimi zahodnimi partnerji, zato se ne moremo ozirati zgolj na
prakso domačega trga. Ponašamo se z družbeno odgovornostjo
in uživamo visoko stopnjo zaupanja, naša blagovna znamka je
med najbolj prepoznavnimi. Verjamem, da bomo lahko vse to
- kar zaokroža Triglavove konkurenčne prednosti - trajnostno
uživali le, če bomo ohranili integriteto; da bomo v sebi res takšni, kakršne se kažemo navzven oziroma kakršni želimo biti v
očeh naših deležnikov, kot so zaposleni, dobavitelji, zavarovalci in poslovni partnerji, lastniki, potencialni vlagatelji, analitiki,
družbeno okolje in prihodnje generacije.

oktober 2010
Igor Stebernak, član uprave: V kodeksu
so na podlagi standardov ravnanja izpeljane
naše temeljne vrednote: varnost, strokovnost in
družbena odgovornost. To je za nas osnova za
oblikovanje korporativne kulture, v kateri bomo
strategijo uspešno uresničili, poslovne cilje pa
dosegali na zakonit in etičen način. S sprejemom kodeksa se je uprava tudi zavezala, da
bo ustvarjala pogoje za uresničevanje njegovih
določil. S tem želi družba še okrepiti svojo integriteto in dobre odnose z vsemi deležniki.
Ivan Sotošek, predsednik Sveta delavcev: Poslovno etiko razumem kot temelj organizacijske
kulture, na katerem sloni ravnanje zaposlenih v
družbi. Etična načela morajo prevevati na vseh
ravneh komuniciranja in odločanja. Še posebej je pomembno, da menedžment to upošteva
pri vsakodnevnem odnosu z vsemi sodelavci v
organizaciji, kot so pogoji dela, osebni razvoj,
nagrajevanje, soupravljanje ... To prav gotovo
vodi k poslovnemu uspehu družbe in zadovoljstvu zaposlenih.
Blanka Mlakar, vodja oddelka za splošne in kadrovske zadeve: Menim,
da so vrednote ključni element delovanja vsakega posameznika. Vse
vrednote, ki so navedene v kodeksu, mi veliko
pomenijo. Na nek način so gonilo, ki vpliva na
moje odločitve. Na podlagi vrednot tudi ocenjujem lastno ravnanje in ravnanje drugih. V tem
trenutku v našem podjetju najbolj pogrešam
zaupanje in kolegialnost.
Zdenka Gasser, strokovna sodelavka za podporo poslovanju: Od kodeksa pričakujem,
da bomo delavci in vodstvo čim bolj upoštevali
navodila. V tem dokumentu me je še posebej
pritegnilo poglavje o preprečevanju diskriminacije na delovnem mestu in sovražnega delovnega
okolja. Zadovoljni delavci so namreč pogoj za
uspešno poslovanje podjetja, zato moramo temu
v prihodnje posvetiti veliko več pozornosti, kot
smo je do zdaj.
Majda Zupančič, vodja oddelka za računovodstvo in finance: Zaposleni lahko prispevamo
h krepitvi blagovne znamke Triglav in postanemo glasniki dobrega imena naše zavarovalnice
s pripadnostjo, ki je tesno povezana z medsebojnim zaupanjem ter s sprejemanjem ciljev in
vrednot podjetja. Naše prednosti pred drugimi
zavarovalnicami so prepoznavnost, tradicija,
velikost, strokovnost, predvsem pa kadri, ki so
po navadi ključni za ohranitev zvestobe zavarovancev.
Roman Blaznik, samostojni strokovni sode-
lavec za splošne zadeve: S spoštovanjem kodeksa
bomo lažje utrjevali pot do ambicioznih poslovnih
uspehov, saj imamo strokovno usposobljene kadre
z dobro zastavljenimi cilji in vizijo. S kodeksom
bomo vsekakor dosegli najvišjo raven odnosa
do strank in lastnikov družbe, tako uprave kot
zaposlenih, ki živimo s Triglavom. V časih velike
konkurence se moramo odzivati odgovorno, preudarno, hitro, predvsem pa pošteno in zakonito.

fokus
Ljudje želijo delati ta
Haydee Olinger. Podpredsednica korporacije McDonald's
in globalna nosilka funkcije zagotavljanja skladnosti.
Pod njenim vodstvom je družba ustvarila močno etično
kulturo in okrepila svoja prizadevanja za zagotavljanje
skladnosti po vsem svetu.
Sašo Sever in Andrijana Zrinji foto: osebni arhiv
Haydee Olinger je prvo ime skladnosti poslovanja pri vodilnem
svetovnem ponudniku prehrane z več kot 32.000 restavracijami
po vsem svetu, ki vsak dan postrežejo več kot 60 milijonom ljudi v 117 državah. V McDonald'su je bilo pred dvema letoma zaposlenih 400.000 ljudi, od leta 1984 je del korporacije, ki jo je
15. aprila 1955 ustanovil Ray Kroc, tudi ameriška strokovnjakinja. “Naši zaposleni in večina zaposlenih v drugih podjetjih
imajo visoko stopnjo integritete. Ljudje želijo ravnati tako, kot
je prav,” meni in je prepričana, da so njeni sodelavci etični in da
svoje delo opravljajo po visokih standardih. To je tudi naš cilj,
zato se lahko iz naslednjega pogovora marsikaj naučimo.
„„ Kdaj je družba McDonald's sprejela kodeks ravnanja?
Družba McDonald’s ima kodeks ravnanja že od ustanovitve leta 1955. Ves čas smo ga dopolnjevali in spreminjali, vendar smo
ohranili temeljne vrednote.
„„ V kolikšnem času po uvedbi kodeksa ali njegovih spremembah se po vaših izkušnjah pokažejo pozitivni učinki?
To je odvisno od tega, kako močno poslovodstvo družbe verjame v kodeks. Vodilni morajo med zaposlenimi razširiti zavest,
da verjamejo v kodeks in da so predani zagotavljanju skladnosti z njegovimi določili. Če imate močno kulturo in predanost
s samega vrha organizacije, boste prej občutili pozitivne učinke kodeksa kot sicer.
S čim družba McDonald's ohranja uresničevanje kodeksa
ravnanja v praksi? Kdo nosi odgovornost?
Izdajamo četrtletno glasilo. Vsako leto od zaposlenih zahtevamo potrdilo o tem, da so prebrali kodeks in da se zavezujejo ravnati v skladu z njegovimi določili. Zagotavljamo izobraževanje
prek spleta in v živo. Služba za zagotavljanje skladnosti v sodelovanju s službo za upravljanje s človeškimi viri, pravno pisar-
Zaposleni želijo delati za podjetje, v katerega verjamejo. Če so vrednote podjetja skladne z vrednotami zaposlenih, bodo želeli delati za tako organizacijo, kar pomeni, da bo lažje izbrati
primerne ljudi, jih zaposliti in tudi obdržati.
„„ Na čem temelji vaš kodeks? Kateri so najpomembnejši pogoji in ključna načela?
Naš kodeks temelji na sedmih vrednotah, ki se med seboj prepletajo. Vsako poglavje se nanaša na določeno vrednoto, tako
da lahko zaposleni razumejo, kako določila kodeksa podpirajo
določene vrednote.
„„ Katere vrednote vaši zaposleni in vodstvo najbolj cenijo?
Etično poslovanje je bistvo in središče naših vrednot. Druge vrednote izražamo na naslednji način. Izkušnje kupcev postavljamo v središče vsega, kar počnemo. Predani smo svojim ljudem.
Verjamemo v sistem družbe McDonald’s. Podpiramo družbeno skupnost. Svoje poslovanje širimo na dobičkonosen način.
Nenehno si prizadevamo biti še boljši.
„„ Zakaj ste uvedli in ohranili kodeks ravnanja?
Ray Kroc, ustanovitelj družbe, je trdno verjel v etično poslovanje. Zanj je za sklenitev posla zadostoval zgolj stisk rok, saj je
verjel v moč besede. Čeprav danes zakonodaja predpisuje sklenitev pogodb, menimo, da organizacije še vedno potrebujejo
kodeks, ki bo odseval njihove vrednote in zagotavljal okvir poslovanja, temelječ na integriteti.
„„ Kakšne koristi ima korporacija McDonald's zaradi uveljavitve kodeksa?
Ugotavljamo, da uveljavitev kodeksa pomaga zaposlenim po svetu
razumeti, za kaj se zavzemamo in kaj od njih pričakujemo. Kodeks
ravnanja je povsod enak; tako da zaposleni na Kitajskem vedo, kaj
od njih pričakujemo, enako kot zaposleni v Evropi ali ZDA.

no in računovodstvom so odgovorne za pomoč pri komunikaciji kodeksa in usposabljanju zaposlenih.
„„ Kako spremljate, v kolikšni meri zaposleni upoštevajo pravila kodeksa?
Uporabljamo elektronska potrdila, naše lokalne podružnice pa
nam posredujejo informacije o morebitnih kršitvah kodeksa.
„„ Kako pospešujete izvajanje kodeksa in kako prepoznate ter
nagradite tiste, ki sledijo njegovim določilom?
Zagotavljamo dosledno komunikacijo v celotnem sistemu, po
vsem svetu pa imamo delavce, katerih naloga je izvajanje aktivnosti, s katerimi sporočajo zaposlenim naše vrednote.
Ocenjevanje dela in rezultatov vsakega zaposlenega vključuje
tudi oceno njegovega vedenja in ravnanja.
Haydee Olinger je v korporaciji McDonald’s zaposlena že 26 let, od leta 1989 tudi članica upravnega odbora
latinskoameriškega komiteja vodij omenjene korporacije. Magistrica vodenja in poslovne etike je svetovalna
članica upravnega odbora organizacije za poslovno etiko
in skladnost, poleg tega pa deluje v upravnem odboru
izvršnih svetovalcev poslovne fakultete Univerze Severni
Illinois, Univerze DePaul in upravnega odbora strokovne
etike.
fokus
ko, kot je prav
„„ Omenili ste telefonsko linijo skladnosti poslovanja? Kako
deluje?
Za upravljanje z omenjeno telefonsko linijo skrbi zunanje podjetje.
To priskrbi tudi prevajalce, ki so na voljo 24 ur na dan, 7 dni na teden in 365 dni na leto. Zaposleni lahko ostane anonimen, pri čemer nihče ne skuša ugotoviti njegove ali njene identitete. Zaposleni
nas tudi neposredno pokličejo, pošiljajo elektronsko ali navadno
pošto. Moja ekipa za skladnost poslovanja razišče vse naznanitve,
razen če gre za kadrovske zadeve. V tem primeru jih razišče kadrovska služba, našemu oddelku pa posreduje rezultate preiskave.
„„ Ali uveljavitev kodeksa ravnanja pomaga vašemu poslu ali
ga otežuje?
Vsekakor pomaga našemu poslovanju. Zaposleni želijo delati za
podjetje, v katerega verjamejo. Če so vrednote podjetja skladne z
vrednotami zaposlenih, bodo želeli delati za tako organizacijo, kar
pomeni, da bo lažje izbrati primerne ljudi, jih zaposliti in tudi obdržati. Če poleg tega izločite zaposlene, katerih vrednote in etična
načela niso skladni z vrednotami in načeli podjetja, se lahko kot
vodja ali delodajalec osredotočite na dejavnosti, ki pospešujejo posel in dobiček, namesto da zapravljate čas z reševanjem težav z zaposlenimi.
„„ Lahko navedete kak primer iz vašega podjetja?
Naše vrednote uporabljamo tudi kot kriterij v postopku izbire
primernih kandidatov za zaposlitev.
„„ Ali predstavlja kodeks ravnanja za družbo McDonald's del
družbene odgovornosti?
Da. Verjamemo, da sta etika in integriteta pomembna elementa
vsakega programa družbene odgovornosti.
Program zagotavljanja skladnosti, s
katerim preprečujemo in zaznavamo
nedopustno ravnanje, prispeva k
dolgoročnemu znižanju stroškov in pomaga opredeliti področja tveganj v družbi.
„„ Kako kodeks poslovanja dejansko prispeva k primernemu
vedenju in dobri korporativni kulturi v družbi McDonald's?
Kodeks pomaga usmerjati zaposlene in jim služi kot pomoč, ko
so v dvomih. Kodeks ne vsebuje primerov vseh možnih etičnih dilem, zato služba za skladnost poslovanja zaposlenim, ki
so v dvomih, pomaga pojasniti posamezna določila kodeksa.
Svetujemo jim, kako najbolje izpolniti pričakovanja družbe.
Zaposleni o teh vprašanjih razpravljajo tudi med seboj, kar pomaga širiti zavest o primernem ravnanju.
„„ Kako merite vpliv kodeksa na ravnanje zaposlenih in skladnost njihovega ravnanja?
Shranjujemo podatke o številu zaposlenih, ki potrdijo poznavanje in spoštovanje kodeksa; primerjamo število klicev na linijo za naznanjanje neskladnosti s številom klicev iz prejšnjih let;
primerjamo število prošenj za nasvet in pojasnila s številom iz
prejšnjih let ter število obtožb z njihovim številom iz prejšnjih
letih. Na ta način ocenimo, ali v naših podružnicah po svetu razumejo in upoštevajo naša sporočila glede ravnanja. Če zaznamo povišanje kateregakoli od navedenih meril, vemo, da nas zaposleni razumejo in upoštevajo.
oktober 2010
„„ Kakšno je po vašem mnenju delovno okolje, ki spodbuja
strokovnost in družbeno odgovornost, zagotavlja varnost in
je na splošno zdravo?
To je organizacija, ki obravnava vse vidike posla in določa, kako najbolje delovati skladno s pričakovanji družbe in hkrati
ustvarjati dobiček.
„„ Ali imate kot mednarodno podjetje enoten kodeks ravnanja
za ves svet ali ga prilagajate lokalni kulturi?
Naš kodeks poslovanja je v osnovi enak po vsem svetu. Manjše
spremembe uvedemo zgolj zaradi prilagajanja lokalni zakonodaji, vendar pa je bistvo kodeksa povsod enako.
„„ Uveljavljanje kodeksa in celoten program zagotavljanja skladnosti veliko staneta. Ali se z vidika posla in dobička to izplača?
Verjamemo, da je financiranje aktivnosti za uresničevanje programa zagotavljanja skladnosti poslovanja pomemben del naših
poslovnih pobud. Program zagotavljanja skladnosti, s katerim
preprečujemo in zaznavamo nedopustno ravnanje, prispeva k
dolgoročnemu znižanju stroškov in pomaga opredeliti področja tveganj v družbi.


objektivno
V enem poletju smo očistili slovenske
gore in poleg lepih doživetij odnesli v dolino tudi svoje smeti. Hvala za vašo skrb
in za tak sončni zahod na Prehodavcih, ki
ga je v svoj objektiv ujela Barbara Vidic.
Naše gore spet diha
Gorsko planinarjenje je letos močno zaznamovala akcija Očistimo naše gore. Mnogi med vami, ki ste se pridružili
največji čistilni akciji v slovenskem visokogorju, ste
z nami delili svoje vtise. Nekaj najlepših objavljamo v
rubriki Objektivno.
Sašo Sever
Varovanje okolja ni le modna muha,
ampak nuja, smo ugotovili že na začetku akcije in se zavzeto lotili čiščenja
Julijskih Alp, Kamniško-Savinjskih Alp
in Karavank. Našemu ekološkemu projektu se je pridružilo celotno ministrstvo za javno upravo, podprla nas je ultramaratonka Ruth Podgornik Reš, ki je
kot prva ženska pretekla slovensko planinsko transverzalo v dolžini več kot 800
km, z nami je čistil Aleš Čerin, ki se je
odločil za eksperiment in dva meseca živi z evrom na dan, med podpornike akcije so se uvrstili tudi vrtci in šole, pra-

vična spletna trgovina, mnogi zaposleni v
Zavarovalnici Triglav in tudi tisti, ki ste
nam poslali te čudovite fotografije.
Slovenski visokogorski svet je zagotovo
eden najlepših predelov dežele na sončni
strani Alp. Z vašo pomočjo bomo ohranili
naše gore čiste, da jih bomo še dolgo obiskovali take, kot so. Čista in urejena narava je namreč vrednota, za katero si moramo prizadevati vsi. To je neprecenljivo bogastvo in naš ponos. Varujmo ga in
našim prihodnjim rodovom pustimo lep,
predvsem pa čist pogled z gore.

Uživati v čistem okolju je privilegij, ki ga nima vsakdo. Imeti
posebne zasluge za to je čast.
objektivno
Robert Tominc je
svizca srečal v Dolini
Triglavskih jezer.
S Planje se je odprl
pogled na Triglav.
Verjamemo, da
smo naš planet
naredili boljšega.
Ena stran neba na dlani. Z roba planine
Vogar, kjer je tudi zaletišče za padalce,
je lep pogled na Bohinjsko jezero.
Delavci podjetja
SIJ imajo pobiranje smeti že
v krvi. To so dokazali tudi med
pohodom na
kočo na Dobrči.
Nataša Nemec Žerjav in njena družina sta se s prijatelji
poleti s prekmurske ravnice
podali na Veliko Planino.
Izlet je bil zadetek v polno.
ajo
Da bi v lepoti gorske
narave uživali tudi
prihodnji rodovi ...
Tudi učiteljice OŠ Bojana Ilicha iz Maribora so se pridružile akciji Očistimo naše
gore. Na poti v Krnico zdaj ne smrdi več.
Pravijo, da čas pri koči
pod Malim golakom
tudi obstane in kazalci
na uri so brez pomena.
Sestop z Vogarja do Bohinjskega jezera je
bilo za druščino tekmovanje v pobiranju
smeti. Kdo je zmagal, presodite sami.
“Naj naše gore
ostanejo čiste,”
si je rekel Darko
Brodič iz Novega mesta in pri
Koči na Gozdu
na poti na Vršič
takole pospravil
odpadke.
oktober 2010
Zimska tišina je pod to
fotografijo zapisala Jana
Racman. Da, res je blizu.

triglav osebno
Posluša jo ves svet
Petje v vokalni skupini Perpetuum Jazzile je najbolj
pomembna nepomembna zadeva v njenem življenju.
V zboru ima najdaljši staž. Petra Golob je nedvomno
sodelavka, ki ima v svetovnem spletu največ
oboževalcev.
Sašo Sever foto: Irena Herak USENIK
Petra Golob v prihodnjih
dveh letih načrtuje zaključek podiplomskega študija
statistike in pravi, da je
med informatiki kar nekaj
dobrih pevcev.
Glas je njeno najmočnejše orodje, že odkar je kot otrok pred nekaj mikrofonu
podobnega uživala ob petju, priklonih
in ploskanju. Glasbena šola je bilo logično nadaljevanje, dokler ni leta 1991 uspešno prestala avdicijo komornega zbora Gaudeamus. “Moja pevska kariera se
je začela med študijem. V tej skupini, ki
se je pozneje preimenovala v Perpetuum
Jazzile in dobila tudi novega umetniškega
vodjo Tomaža Kozlevčarja, pojem že 19
let in sem že njen pravi inventar,” se spominja Petra Golob, analitičarka projektanta, ki v informatiki dela od leta 1997.
“Vsaka vaja, koncert, vsako snemanje in
gostovanje so zgodbe zase. Kljub temu da
to pomeni veliko mero odrekanja, je plačilo neprecenljivo. Lahko greš potrt na
vajo, na koncu pa si vedno dobre volje,”
razmišlja prvi alt 50-članske največje slovenske pop in jazz vokalne zasedbe.
Glas kot glasbilo
V dolgoletnem članstvu pri Perpetuum
Jazzile je bila že marsikaj - od blagajničarke do korepetitorke, trenutno je le
pevka. “Pred leti sem se predstavila tudi
kot solistka, tako da sem oponašala klarinet. To je bila prava jazzovska svoboda.” Večina njihovih priredb zajema različna glasbila. “Marsikaj lahko oponašamo - soprani včasih violine, alti smo kitare, lahko raztegnemo tudi meh harmonike,” pravi 39-letna Trboveljčanka. V pogovoru za našo revijo je sploh prvič preštela svetovne jezike, v katerih je pela. Za
zdaj jih je devet. “Vedeti moraš, kaj po-
Vrhunec. S Petro Golob sva se pogovarjala tik pred turnejo v Londonu,
na kateri je nastopila s Perpetuum
Jazzile. Njihova Africa je bila dobrodelni single večera, s katerim so
odprli podelitev afriških glasbenih
nagrad, za zaključek prireditve pa so
skupaj z Jermainom Jacksonom, bratom pokojnega kralja popa Michaela
Jacksona, zapeli skladbo We Are the
World. Z izkupičkom bodo pomagali
afriškim otrokom, ki so osiroteli zaradi HIV-a ali aidsa.

ješ. Izraz v petju mora izražati pomen pesmi.” Tudi zato so njihovi koncerti uspešni, popularnost raste. “Vsi pevci neizmerno uživamo v glasbi, ki jo izvajamo.
Veliko je energije, veselja, če je zraven še
odziv ljudi, se ta žar samo še stopnjuje.
Ni ga večjega zadovoljstva, kot premierno 'sezuti' publiko s kako udarno priredbo.” Kot je bila Africa, s katero so obnoreli svet.
Z YouTubeom v višave
Objava priredbe Totove Africe na portalu YouTube, ki ji je nato marca letos sledil še viktor za posebne dosežke, je dokaz, da dober glas seže tudi v deveto vas.
V dobrem letu si je posnetek ogledalo več
kot trinajst milijonov ljudi po vsem svetu. “S tleskanjem, ploskanjem in šumljanjem dlani smo oponašali zvoke iz narave
in uprizorili pravo dramaturgijo dežja in
groma. Z lučmi smo ustvarili celo blisk v
dvorani Cankarjevega doma.” Absolutno
briljantno, fantastično, osupljivo, impresivno, dih jemajoče so samo nekateri pridevniki, s katerimi so poslušalci v spletu
označili izvedbo. “Nekaj najlepšega je, ko
se pojaviš na odru in slišiš bučne aplavze,
nekaj, kar je težko razložiti.” Vokalno
ekstazo pripravljajo tudi na novembrskem glavnem letnem koncertu Vokal
Xstravaganzza 2010 v Cankarjevem domu, ki bo med drugim ponudil mešanico
Avsenikovih skladb.
Na odru je doma
Naključno srečanje v trgovskem centru
s sodelavko Radojko Pogorelec jo je lani
pripeljalo še v skupino After7. “Izvajamo
glasbo zasedbe Abba, ki jo dopolnjujemo z
drugimi pop in rock uspešnicami 70. in 80.
let,” razloži in pripomni, da bi rada tudi po
karieri v Perpetuum Jazzile ostala v stiku
z glasbo. “Strah me je reči, da bom enkrat
končala pri Perpetuum Jazzile.” Dobro namreč ve, kako težko je biti na drugi strani kot gledalka ali poslušalka. “Na odru se
počutim bolj domače. Težko je biti tiho.”
Tisti, ki smo že kdaj bili priča spletu vokalnih jazzovskih harmonij in izrednih ritmov, to dobro vemo. Tudi avtor te zgodbe
je namreč že dolgo njihov Drago.

zgode in prigode
Slovenija je varna
Ameriško zunanje ministrstvo je zaradi morebitnih terorističnih
napadov nedavno svoje državljane v Evropi pozvalo k pazljivosti.
Britanci opozarjajo na teroristične grožnje v Nemčiji in Franciji.
Da je Slovenija varna, pa v tokratni anketi v en glas zatrjujejo
nekateri naši sodelavci. vodja revizije: V svetu je veliko nevarnosti, ki
se jih lahko bojimo. Terorizem je le ena izmed njih, za katero zavarovalnica do zdaj še ni ustvarila primernega zavarovanja. Moj
nasvet in vodilo zato ostaja: “Pošlji se v svet, saj je svet prevelik,
da bi ga prepustila terorizmu.” Tisti, ki uživajo predvsem doma v
Sloveniji, pa naj nič ne skrbijo. Slovenija je varna.
Celovita rešitev
Deborah Fabjan,
Jana Podrekar,
samostojna zavarovalna komercialistka: Kljub
opozorilom in obveščanju medijev o nevarnosti terorističnih
napadov se mi zdi Evropa še vedno precej varna. Zame to ne bi
bil razlog, da se ne bi odločila za načrtovano potovanje v katero
izmed evropskih prestolnic. Res pa je, da se še vedno najvarneje
počutim doma v Sloveniji. Mislim, da imamo srečo, da smo skriti
na sončni strani Alp.
Primož Rot, pomočnik direktorja OE Ljubljana: Po mojem
mnenju so terorizmu najbolj izpostavljene evropske metropole,
kot sta London in Pariz. Slovenija je varna dežela. Naša majhnost je naša varnost. Pred terorizmom pa se lahko zavarujemo z
zbiranjem informacij o trenutnih razmerah po svetu. A bolj kot s
terorizmom se Evropa srečuje z nacionalnimi problemi in veliko
nestrpnostjo do tujcev.
Priznanje za Obzor
nik
ev
ZSS) in Društvo novinarj
sindikatov Slovenije (RS
veščaob
ev
orj
zat
ani
Republiški svet Zveze
org
je
8 organizirala prvo srečan
Slovenije sta marca 197
ga dela (OZD) in slovesno
v organizacijah združene
sil
gla
vo
st in
sta
raz
,
du
Ble
nja na
30 in več let. Slovesno
ištvom glasil, ki izhajajo
v tiste
pra
je
iv
ekt
kol
ski
podelitev priznanj uredn
katere 1300-član
ce,
Les
ig
ver
rni
ova
v T
razstava sta bili
ja.
dni slavil 55-letnico obsto
ladi 800.000 izvodov,
uženega dela v skupni nak
zdr
sil
gla
500
ih
kak
aja
leta 1978 zapisal tedanji
“V Sloveniji izh
rčevski številki Obzornika
ma
v
je
si,”
opi
borić,
čas
ni
bra
lj
ki so najbo
dsednik RS ZSS Janez Bar
Stane Koprol. Tedanji pre
ik
dn
je v
ure
ku,
rni
rni
bzo
ovo
u O
odg
in
em
glavni
, med drugim tudi naš
ZD
m O
silo
gla
im
ti
pet
sta
po
a informiranja
ki je podelil priznanja
vni človek mora iz objekt
elo
“D
al:
dej
ru
ovo
a.”
nag
slavnostnem
informativnega sistem
c in oblikovalec razvoja
subjekt obveščanja, nosile
v tistem obdobju meseč
ne skupnosti Triglav, je
val
aro
Zav
ja,
silo
ljan
gla
rav
rat
Obzornik, tak
o sklepih organov up
poročal pa je predvsem
soko
no izhajal v 4000 izvodih,
področju zavarovanja. “Vi
na
u
splošnem dogajanj
in
i
še
tik
,
ma
em
ble
avc
pro
del
vni
nim
stroko
m zavaroval
naše glasilo, nalaga vse
valni
aro
zav
v
o
del
vno
priznanje, ki ga je prejelo
oko
zlasti tistim, ki vodijo str
arozav
i
tud
skupnostih, pa
skupnosti in območnih
jisvo
s
jejo
elu
čim bolj sod
vancem delegatom, da
tike
ma
ble
pro
ne
val
zavaro
mi prispevki s področja
ej vnaprejšnje informiseb
po
še
sti,
no
ira
orm
in inf
orravljavcev, da bi bile inf
ranosti zavarovancev up
32
red
izp
nku
čla
isano v
macije pravočasne,” je zap
foto: arhiv Obzornika
nas
,
tila
ves
Ob
kot
ti
izhaja
predselet. Obzornik, ki je začel
a
Visoko priznanje je iz rok
vešča, predstavlja, sprošč
l
ob
let
vze
60
pre
kot
rića
več
rbo
že
Ba
o
tak
| ss
dnika Janeza
odbora
in povezuje.
predsednik uredniškega
er.
avn
rm
Ke
ez
Obzornika Jan
oktober 2010
Božo Štauber zavarovalni zastopnik, OE Maribor
Pri Triglavu sem zaposlen šele dve leti, pred
tem sem na občini delal na področju urejanja okolja in prostora. Lani sem kot začetnik za lažjo oporo pri obnavljanju zavarovalnih polic dobil skadencar strank. Na seznamu sem na svoje veliko veselje in hkrati olajšanje opazil tudi ime gospoda, s katerim sva se dobro poznala. Poklical sem ga
in se najavil za obisk na domu, pri tem pa
pozabil povedati, zakaj sploh prihajam.
Ko sem pozno popoldne prispel na vrh
Pohorja, se me je gospod iskreno razveselil, saj se že kar nekaj časa nisva videla.
Po stari pohorski navadi sem moral v sobo za goste, kjer so na mizi kraljevale mesne dobrote. “Zadnji čas je, da si se oglasil,” mi je rekel, saj so komunalne težave,
ki jih je bilo treba odpraviti, že ogrožale
njegovo manjšo kmetijo. Takrat sem vedel, da sem storil veliko napako, ker mu
nisem sporočil, da sem prišel zaradi obnove avtomobilske police. Znašel sem se
v zelo nerodnem položaju. Ko mi je pojasnil problem, sva si ga ogledala še na terenu, kar je trajalo dobri dve uri. “Kdaj boste lahko odpravili težave?” me je vprašal in takrat sem moral z resnico na dan mu končno povedati, da že dve leti nisem
več zaposlen na občini in da želim obnoviti njegovo avtomobilsko polico. Mislil
sem namreč, da stranka ve o moji menjavi službe, izkazalo pa se je, da ni bilo tako.
Tudi stranki je bilo nerodno, potem ko se
je spomnila, kako me je takoj ob prihodu
začela oblegati s komunalnimi tegobami
in me nikakor ni pustila do besede.
Na koncu sva se tej prigodi pošteno nasmejala, obnovila polico in do novega leta
sklenila še tri nove zavarovalne police,
tako da je zdaj gospod v celoti naš zavarovanec. Jaz pa sem izkoristil svoje še vedno
dobro ime na občini in s pomočjo župana
uredil, da so težave našega zavarovanca
odpravili v doglednem času. Tako se je vse
dobro končalo. Za stranko in zame. Lepa
izkušnja, ni kaj.


povezani
Hvala
za vašo skrb
Akcija Očistimo naše gore je zaključena. Zavarovalnica Triglav se je z ekološkim in družbeno odgovorno
naravnanim sporočilom projekta pridružila pomembnim
dogodkom, ki so zaznamovali mednarodno leto biotske
raznovrstnosti.
Tatjana Legat Likar foto: sonce.net
Leto 2010 si bomo zapomnili tudi po
akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu, po dejstvu, da je Slovenija predsedujoča država Alpski konvenciji in da
smo dobili težko pričakovan novi zakon o Triglavskem narodnem parku. O vsem tem smo poročali na spletni strani naše akcije, s profilom na FB
Očistimo gore pa ozaveščali in opozarjali na to, da ima vse vzrok in posledico, zato je skrb za odgovorno ravnanje
z okoljem naša dolžnost. V okviru akcije pa smo v prostorih na Verovškovi gostili tudi razstavo o Triglavskem narodnem parku.
Slovenci smo narod
planincev
Vsako leto naj bi gore, tudi nižje, obiskalo tri milijone planincev. Si lahko zamislite, kolikšna je obremenjenost okolja v
tako kratkem času, kolikor traja planinska sezona? Težko. 35000 vrečk iz ekološko razgradljivega materiala, 104 prostovoljci - ambasadorji, več kot 3000 nagradnih razglednic, 25 gorskih postojank in zavest, da so gore čiste in naj take tudi ostanejo, je končna statistika, ki
govori o doseženih ciljih. Glavni namen
akcije je bil vzpostaviti socialno omrežje
- spletno skupnost za izmenjavo mnenj,
izkušenj in predstaviti drobne utrinke iz
življenja tako občutljivega habitata, kot
je visokogorje.
Glas seže v deveto vas.
���� je bilo konec oktobra članov spletne skupnosti Facebook Očistimo gore
in število vsak dan raste. ��.��� smo
zabeležili ogledov spletnega mesta
www.ocistimogore.si, ��� fotografij
pa so privrženci FB naložili na spletno
stran akcije.

Dol s smetmi
Na spletni strani www.ocistimogore.si
smo med drugimi objavili novico, da je
Apa Sherpa s svojo ekipo zadnji vzpon
na Himalajo namenil čiščenju smeti prejšnjih odprav. V dolino so prinesli 4,8 tone
smeti. Želel je opozoriti širšo javnost na
problem, da ima Mt. Everest vzdevek najvišje ležečega smetišča. V naši akciji smo
čistili nad višino tisoč metrov in spoznali,
da kljub veliki obiskanosti planincev gore
trenutno niso ogrožene oziroma onesnažene. Eno izmed pravil, ki jih mora planinec najprej spoznati in upoštevati, je namreč, da kar prineseš gor, odnesi tudi dol.
Od tod slogan akcije, ki je skupaj z markacijo oblikovan v klicaj opozarjal javnost na to prvo pravilo. V objektiv smo
ujeli tudi nekaj preprostih lesenih tabel s
podobnimi opozorili, ki si jih lahko ogledate na spletni strani v fotogalerijah.
Dosegli smo Everest
Na spletnem mestu smo objavljali zanimive novice in zbirali ambasadorje, na
Facebooku pa smo dinamično komunicirali s privrženci skupnosti. Obveščali smo
jih o dogodkih, opozarjali na nevarnosti
v gorah, spodbujali smo jih h komentarju
aktualnih ekoloških tem in jih spraševali
po njihovih izkušnjah, doživetjih in odnosu do stvari v gorah. Uporabniki so nalagali povezave na bloge, objavljali vtise,
fotografije, odgovarjali na ankete. Tako
smo pridobili profil slovenskega planinca - bolj za šalo kot zares si ga lahko ogledate na spletni strani pod novicami. Naš
cilj, do zaključka akcije doseči višino Mt.
Everesta, najvišje gore na svetu, 8848 privržencev spletne skupnosti Očistimo gore, bo dosežen. Mnogi drugi cilji pa naj
ostanejo trajni - spoštovanje do gora, zavest o njihovi občutljivosti, pomembnost
ohranjanja ravnovesja in nauk zgodbe o
onemeli pomladi.
Pa še to. Akcija Očistimo naše gore do
pomladi ne bo počivala na lovorikah,
ampak se nadaljuje. Hvala za vašo skrb!
Povejte naprej.

povezani
Upornik,
ki premika meje
Boštjan Kotnik. Energični entuziast z močnim karakterjem.
Oživlja ideje, načrtuje, razvija in izvaja strategije. Pa ni
gospodarstvenik! A gospodarno pomaga enakopravno
vključevati otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
v družbo. Idejni oče in vodja mednarodnih aktivnosti in
dogodkov, poimenovanih Igraj se z mano.
Anita Urbančič, Studio Kernel foto: osebni arhiv
Vzgoja enakih možnosti
Boštjan Kotnik je dislektik. To je izvedel
šele ob koncu študija, po večletnem boju s šolskim sistemom, ki dislektikom že
takrat ni bil naklonjen. Nič čudnega, da
se je zagnani andragog in pedagog pred
sedmimi leti znašel v Zavodu za usposabljanje Janeza Levca. Morda ravno zaradi disleksije bolj razume varovance, med
katerimi so otroci, ki se težje učijo oziroma imajo zaradi bolezni, nesreče ali drugih okoliščin določene motnje v razvoju
in bi zato v drugih osnovnih šolah mnogo težje razvili svoje sposobnosti.
V Zavodu za usposabljanje Janeza Levca
že vrsto let razvijajo drugačne, alternativne oblike in metode dela, ki dajejo prostor
udejanjanju etičnih vrednot inkluzije, torej vključevanja. Izjemen pomen pripisujejo izkustvenemu učenju. Doživljajska
pedagogika, kot pravi Boštjan, omogoča prebujenje občutkov, ki so že v nas.
“Otroci se najbolje spoznavajo in učijo, ko zunaj učilnic skozi probleme iščejo druge poti, učijo se povezanosti in strpnosti. S tem tudi odrasli dobijo priložnost, da se preoblikujejo in osebnostno
rastejo,” je prepričan Boštjan.
Igra je pristna
Kot vzgojitelj v domu, kjer otroci bivajo med tednom, je hitro uvidel, da se jim
lahko omogoči marsikaj. Samo leto po
njegovem prihodu so v zavodu organizirali prve mednarodne mladinske izmenjave in otroke popeljali k vrstnikom
v Litvo in na Poljsko. Prvi mednarodni
festival Igraj se z mano je pred tremi leti podprla tudi Zavarovalnica Triglav.
“Zdaj govorimo že o mednarodnem letu Igraj se z mano, ki festival združuje z
inkluzivno doživljajsko pedagogiko, s
športno-družabnim dogodkom, z likovnim natečajem in odprtjem razstave, ki
nato potuje po Sloveniji in tujini,” našteva sogovorec, ki v ljubljanskem zavodu
vodi številne projekte. Boštjan idejo imena pojasni takole: “Igra kot najustvarjalnejši, motivacijski, sprostitveni, socializacijski in delovno-učni proces je za nas
prvi in edini pravi že od zgodnjega otroštva. Skozi dejavnosti se izbrišejo meje
med osebami s posebnimi potrebami in
drugimi udeleženci. Naše temeljno vodilo je, da lahko skozi igro, ki je ena najzgodnejših in najpristnejših dejavnosti človeka, rušimo in brišemo mite o hendikepiranih in omogočimo, da se udeleženci
vključujejo kot enakopravni partnerji in
tudi kot prijatelji.”
oktober 2010
Najti svoj prostor pod
soncem! To želimo vsem
svojim otrokom in
mladostnikom. Našo vlogo
vidim predvsem v tem, da jih
opogumljamo, da se rešijo
vzorcev manjvrednosti in
polno zaživijo.
ŠPORTAJ! Jadranje
Boštjan Kotnik, ki že kot dijak in
študent ni miroval, o čemer priča njegovih 37 različnih “služb”, je tudi na
Zavodu za usposabljanje Janeza Levca
poln zagona. To dokazuje skoraj 50
uresničenih, predvsem mednarodno
obarvanih projektov v sedmih letih.
V okviru projekta Inkluzivna doživljajska pedagogika smo omogočili, da sta
se dve jadrnici otrok s spremljevalci za
dva tedna odpravili na pot od Pirana do
Biograda. Cilj je bil doseči tako razmerje
med pridobljenim znanjem v šoli, socialnimi veščinami in prilagoditvami okolju,
da bodo otroci in mladostniki s posebnimi potrebami čim samostojnejši tako v
življenju kot tudi pri delu. V kolikšni meri jim je to uspelo, bo pokazal čas. Projekt
je namreč del ogromnega mozaika, s katerim želi Boštjan z ekipo vsem varovancem pomagati, da v čim večji meri okrepijo socialne veščine ter postanejo samozavestni, enakopravni in zadovoljni posamezniki naše družbe.


pregledano
foto: Mateja Jordovič Potočnik
Pripravljeni
na izzive
foto: Milan Gobec
Železna najdba
Špik, gora v Julijskih Alpah, je bil septembra naslednji vrh, ki smo ga osvojili člani
PD Triglav. Tudi tokrat smo pridno pobirali
smeti, a da bomo na višini 1800 metrov
nad morjem našli betonsko armaturno
železo, res nismo pričakovali. Ugibali smo,
čemu je bilo železo namenjeno. Običajno
se uporablja za stebre ali temelje zgradb,
vendar okoli sebe nismo opazili nobenega
gradbišča. Avtor tega zapisa sem zato kot
Martin Krpan železno palico ukrivil v obliki
črke U, si jo zadal na ramena in se podal v
dolino. Na poti nas je ves čas spremljalo
zvončkljanje, ena od pohodnic pa nas je
osupnila s pirueto iz predstave Labodje
jezero. Miha je imel na koncu prav - izlet
na 2472 metrov visoki Špik nam je vzel
približno devet ur hoje.
| mg
Na konferenci korporativnega upravljanja,
katere glavni poudarek je bil na upravljanju državnih podjetij po vstopu Slovenije
v članstvo OECD, sta svoje izkušnje in
mnenje predstavila tudi predsednik uprave Triglava Matjaž Rakovec in predsednik
nadzornega sveta naše zavarovalnice
Borut Jamnik. Poslušalcem sta približala
dobro prakso slovenskih družb pri nadzorovanju podjetij v regiji jugovzhodne
Evrope. Rakovec je ob tem dejal, da smo v
Triglavu že pred sprejeto zakonodajo sprejeli vse obveznosti za učinkovito korporativno upravljanje, vključno z zahtevami za
ključne kadre, ki delujejo v tem sektorju –
v smislu profesionalne in osebne etičnosti
ter strokovnosti. “Zavarovalnica Triglav je
pripravljena na aktivnosti nove agencije,
korporativno upravljanje pa je urejeno s
smernicami OECD, kodeksom in specifičnimi zahtevami Evropske komisije,” je še
dodal naš predsednik uprave.
| ss
Zajtrk pri Triglavu
Zavarovalnica Triglav je bila konec septembra pokroviteljica poslovnega zajtrka
AmCham, vodilnega mednarodnega
poslovnega združenja v Sloveniji, ki spodbuja globalno konkurenčnost in trajnostni
razvoj ter ustvarja prijazno poslovno
okolje. Gosta srečanja sta bila mag. Žiga
Debeljak, predsednik Poslovnega sistema Mercator, in gospod Emil Tedeschi,
predsednik uprave družbe Atlantic Grupa.
Dogodka, na katerem so razpravljali o
izzivih regije jugovzhodne Evrope, so se
med drugim udeležili predsednik uprave
Triglava Matjaž Rakovec, predsednik OKS
Janez Kocijančič in predsednik uprave
Dnevnika Branko Pavlin.
| ss
foto: Anica Omahen foto: Tanja Kecman foto: arhiv Dela
Prva dama agencije
Dagmar Komar, direktorica kabineta za
upravljanje odvisnih družb v Zavarovalnici
Triglav, je postala predsednica uprave
nove Agencije za upravljanje kapitalskih
naložb Republike Slovenije. Državni zbor ji
je tako zaupal skrb za korporativno upravljanje 6,5 milijarde evrov neposrednega
in posrednega državnega premoženja.
Podjetja v državni (so)lasti bosta poleg
53-letne diplomirane pravnice vodila
še člana uprave Danilo Grašič in Marko
Golob, nad njimi pa bo bedel svet agencije
pod vodstvom Alje Markovič Čas. Vlada
je omenjeno agencijo ustanovila v skladu
s konec maja uveljavljenim zakonom o
upravljanju kapitalskih naložb države. | ss

Podirali smo
rekorde
Na sliki je Matej Šlibar, najhitrejši izmed
desetih sodelavcev OE Ljubljana, ki so se
na letošnjem 15. ljubljanskem maratonu
preizkusili v teku na 21 km. Samostojni
strokovni sodelavec za škode je za polmaraton porabil 1 uro in 34 minut ter zasedel
skupno 545. mesto. Na rekreativnem teku
na 10 km je nastopilo pet ljubljanskih kolegov, med njimi je prvi v cilj prišel Vladimir Urh, zavarovalni zastopnik predstavništva v Domžalah. S časom 39 minut in 48
sekund je končal na odličnem 41. mestu.
Na najbolj množičnem tekaškem prazniku
pri nas, ki je v središče Ljubljane privabil
skoraj 18.000 navdušenih tekačev z vseh
koncev Slovenije in iz tujine, smo imeli
predstavnike tudi med najmlajšimi. Na
Lumpi teku za predšolske otroke je namreč
nastopilo šest otrok delavcev Zavarovalnice Triglav. Čestitke, za nas ste zmagovalci
vsi.
| dk
Pri makedonskem
Beethovnu
Makedonija, rojstna dežela Matere Tereze
in Aleksandra Velikega, je bila na začetku oktobra cilj letošnjega jesenskega
izleta sodelavcev centrale in OE Ljubljana.
Posebno doživetje je bil makedonski večer
v vasi Vevčani, od koder je pred desetletji
v Slovenijo prihajalo največ makedonskih
gradbincev. Zato ni naključje, da marsikateri domačin govori slovensko, njihove
hiše pa spominjajo na naše. V družinski
gostilni smo uživali v pristni domači hrani,
makedonski pesmi in plesanju kola. Združevala nas je pesem Jugoslavijo, dušo pa
je s svojim glasom dodatno ogrel lokalni
vodnik Nikolaj, ki nas je počastil z narodno
pesmijo Mile Pop Jordanov. Če mu želite
pisati, ne potrebujete njegove hišne številke, ki se je ne spomni. Dovolj sta le ime in
kraj, saj pravi, da je v Vevčanih tako znan
kot “Beethoven u Beču”.
| gšj
pregledano
Na dobri poti
Kdo ga bo odpeljal?
Matjaž Gregorc iz OE Kranj in Janko
Zabret iz OE Ljubljana sta bila septembra
najboljša zavarovalna zastopnika pri prodaji novih avtomobilskih zavarovanj. Vsak
od njiju je sklenil po 25 novih polic. Janez
Okorn iz kranjske območne enote je tokrat
pristal na tretjem mestu (19), sledita pa
mu mariborska zastopnika Alenka Štelcar
(18) in Božo Štauber (16). Med delavci na
lastnih sklepalnih mestih se je septembra
z desetimi novimi avtomobilskimi zavarovanji najbolj izkazala Manja Štih iz OE Murska Sobota. Na drugo mesto se je uvrstila Metka Šaruga iz OE Krško z devetimi
policami, Miljana Brancelj (OE Postojna)
in Marinka Krneta (OE Ljubljana) pa se
lahko pohvalita s po osmimi avtomobilskimi zavarovanji. Spomnimo še, da bomo
glavno nagrado avtomobil Renault Twingo
(slika je simbolična) podarili zavarovalnemu zastopniku, ki bo v obdobju od junija
do decembra 2010 sklenil največ novih
avtomobilskih zavarovanj.
| ss
Na prvem strateškem sestanku po sprejetju strategije Skupine Triglav do leta
2013 so udeleženci ugotovili, da vrednosti
strateških kazalnikov v prvem polletju
2010 kažejo na dobro izvajanje nove
strategije, celo boljše, kot smo načrtovali.
Na srečanju v Arboretumu Volčji Potok so
se prisotni seznanili z uspešnostjo novega
koncepta upravljanja odvisnih družb in s
projektom uvedbe notranjega nadzora,
ki nas še čaka. Predsednik uprave Matjaž
Rakovec je ob tem posebno pozornost
namenil notranjemu komuniciranju in
poudaril: "Vsi sodelavci bi morali biti bolje
obveščeni, še posebej v času, ko načrtujemo številne centralizacije in so zaposleni
zaradi tega v negotovosti." Naslednji
strateški sestanek Skupine Triglav naj bi
bil januarja prihodnje leto.
| ss
foto: Mediaspeed Obzornik
je najboljši
Slovensko društvo za odnose z javnostmi
je na 14. Slovenski konferenci o odnosih z
javnostmi podelilo nagrade za najboljše
slovensko interno glasilo. Naziv Papirus
2010 je prejel naš Obzornik. Čudovita steklena pokala, tudi za najboljšo naslovnico,
sem prevzel glavni urednik revije. Strokovna žirija je pohvalila velik motivacijski
naboj in ob tem zapisala: “Obzornik bralce
nagovarja izvirno, iskrivo, dinamično in
zelo profesionalno. Tematsko bogate izdaje odražajo aktualno dogajanje in se ne
izogibajo neprijetnim vprašanjem. Vsebino dopolnjujeta in nadgrajujeta dovršeno
oblikovanje in fotografija.” Hvala vsem,
ki nam pomagate. Potrudili se bomo, da
bomo najboljši tudi prihodnje leto.
| ss
foto: Dušan Dundek Štiri muhe na en mah
foto: Matjaž Kržišnik Ta rozajanska
dulina
Prvo jesensko soboto smo sodelavci OE Kranj spoznali lepote in običaje naše
sosednje dežele od doline Rezije do Tržaškega zaliva. Pred markantnim gradom
Miramar je tudi nastala zgornja fotografija, potem ko nam je domačin predstavil
celotno Rezijansko dolino, s poudarkom na
posebnem rezijanskem narečju, predstavil
njihovo starodavno obrt brusaštvo, ob
koncu pa je nekatere naše kolege celo
naučil nekaj tipičnih korakov rezijanskega
plesa.
| zzk
oktober 2010
Slovenski ultramaratonski kolesar Marko
Baloh, ki ga podpira tudi Zavarovalnica Triglav, je znova prestavljal meje vzdržljivostnega kolesarstva. Svojo zbirko rekordov
je na zaprtem velodromu v italijanskem
mestecu Montichiari dopolnil s kar štirimi
svetovnimi rekordi: rekord na 200 milj
je zdaj 8 ur, 1 minuta in 25,92 sekunde,
rekord v 12-urni vožnji je 475,263 km, v
24 urah je prevozil rekordnih 903,765 km,
svetovni rekord v najhitreje s kolesom
prevoženih 1000 km pa je po novem 27 ur,
31 minut in 9 sekund. “V 27 urah in pol,
kolikor je trajala vožnja, so bile tudi krize,
ki sem jih letos premagoval z mislijo na
tragično in prezgodaj preminulega prijatelja Jureta Robiča, ki je v mojo sposobnost
preseči 900 km verjel celo bolj kot jaz.
Zato rekord posvečam njemu,” je ob izpolnitvi glavnega cilja sezone povedal Baloh.
foto: Štefan Lovšin Na pomoč
V Postojni smo dokazali, da lahko znižujemo stroške tudi na račun dobrega poslovnega sodelovanja. Z gasilci PGD Postojna
smo povezani že vrsto let, saj so naši
zavarovanci, mi pa jim občasno priskočimo na pomoč pri nakupu opreme. V znak
zahvale in v duhu nadaljnjega sodelovanja
smo skupaj s postojnskimi gasilci, ki letos
praznujejo že 130. obletnico delovanja,
prebarvali črte in znake Zavarovalnice
Triglav na parkiriščih pred našo poslovno
stavbo. Lepa poteza, ni kaj.
| ebs

preučeno
zavarovani
Varnejši na ces
mag. Miha Vittori
regionalni vodja za operativno
upravljanje v odvisni družbi
Dežela dobrega
vojaka Švejka
Češko gospodarstvo je razmeroma majhno in zelo odprto, v zadnjih petih letih zaznamovano z veliko gospodarsko rastjo in s
padcem brezposelnosti. Velik pritok tujih neposrednih naložb in
kapitalskega povezovanja z družbami iz EU, ZDA, z Japonskega in
iz Koreje je prispeval k zagonu dolgoročne gospodarske rasti. Tuji
vlagatelji so bistveno povečali konkurenčno zmožnost čeških podjetij. Finančni sektor je eden najstabilnejših v srednjem delu EU.
Na češkem zavarovalnem trgu je močna konkurenca. Poleg 35 lokalno registriranih zavarovalnic in 17 podružnic tujih zavarovalnic je za prosto opravljanje zavarovalnih storitev registriranih več
kot 600 poslovnih subjektov iz EU. Rast tamkajšnjega trga je v zadnjih letih zaostajala za rastjo gospodarstva in je bila neprimerno
nižja od rasti zavarovalnih trgov držav v regiji. Trg je ostal razmeroma neobčutljiv tudi v obdobju krize, kjer je bila v letu 2009 zabeležena sicer majhna, a vendar pozitivna rast. Glavni dejavnik rasti
trga so bila življenjska zavarovanja, ki so kljub recesiji v letu 2009
narasla za 6,9 odstotka. Rast celotnega trga je tako lani znašala 4,3
odstotka, celotna obračunana bruto premija je bila 5,25 milijarde
evrov. Na področju premoženjskih zavarovanj je bila zabeležena
stagnacija, saj je trg rasel z minimalno rastjo. Delež življenjskih zavarovanj v celotni premiji je tako znašal 42 odstotkov.
Vplivi krize na češko gospodarstvo so
skromnejši kot v drugod. Češka bo iz krize
predvidoma izšla še močnejša, njen položaj v
svetovnem gospodarstvu naj bi se še izboljšal.
Na področju neživljenjskih zavarovanj še vedno prevladuje zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO), ki predstavlja 29-odstotni delež celotne obračunane bruto premije neživljenjskih zavarovanj. Delež zavarovanj AO v celotni premiji neživljenjskih zavarovanj se v zadnjih letih postopoma zmanjšuje, kar se kaže tudi
v nižji koncentraciji trga. V prihodnje se pričakujeta nadaljevanje
padanja deleža zavarovanj AO na račun povečevanja drugih premoženjskih zavarovanj, predvsem na področju zavarovanj pravnih oseb, in zmerna rast premije neživljenjskih zavarovanj v višini
štirih do petih odstotkov letno.
Potencial češkega trga je v ustvarjanju kakovostnega poslovnega
okolja, ki olajšuje vstop na trg novim podjetjem, v splošnem zmanjševanju birokratskih postopkov za vse poslovne odločitve in v trdnem finančnem sistemu. To bo vsekakor dolgoročno pozitivno
učinkovalo na rast BDP in posredno tudi na razvoj zavarovalnega
trga. V prihodnje se tako pričakujejo nadaljnja rast življenjskih zavarovanj, razvoj na področju zdravstvenih in pokojninskih zavarovanj ter spremembe strukture neživljenjskih zavarovanj, predvsem zmanjšanje deleža zavarovanj AO in povečanje deleža na področju korporativnih in drugih neživljenjskih zavarovanj.


Premoženjska zavarovanja. Po dobrem letu dni
uspešnega vodenja in organizacije Dnevov varne vožnje z
Zavarovalnico Triglav smo konec oktobra zaključili akcijo,
ki je bila usmerjena k cilju povečanja varnosti na naših
cestah. Program varne vožnje je opravilo več kot 5.300
mladih voznikov in več kot 170 mladih družin. Organizirali smo 161 dogodkov, kar pomeni povprečno dobrih 12
dogodkov na mesec. Po izvedbi Dneva varne vožnje smo
vsem udeležencem poslali spletno anketo, s katero smo
želeli ugotoviti zadovoljstvo z omenjenim projektom. Na
anketo je odgovorilo približno 70 odstotkov udeležencev.
Anketiranci so zadovoljstvo ocenjevali z ocenami od 1 do
5, pri čemer 1 pomeni, da sploh niso bili zadovoljni, 5 pa
da so bili zelo zadovoljni.
Kako ste bili na splošno zadovoljni z izvedbo Dneva varne
vožnje z Zavarovalnico Triglav? Povprečna ocena: 4,7.
Kako ste bili zadovoljni z delom in predstavitvijo inštruktorjev varne vožnje? Povprečna ocena: 4,9.
V kolikšni meri so bila dosežena vaša pričakovanja glede
Dneva varne vožnje z Zavarovalnico Triglav? Povprečna
ocena: 4,5.
Ocenjujemo, da so bili udeleženci na splošno zelo zadovoljni z organizacijo in izvedbo Dnevov varne vožnje z
Zavarovalnico Triglav. Ob zaključku akcije ugotavljamo, da
naš trud ni bil zaman. Prepričani smo, da po naših cestah
zdaj varneje vozi najmanj 5.500 voznikov in to štejemo za
velik uspeh.
| šj
Naložbeni nač
družino
Osebna zavarovanja. V Zavarovalnici Triglav povezujemo generacije tudi s ponudbo investicijskih zavarovanj
FLEKS za vse starostne skupine. Tri oblike zavarovanj FLEKS
(FLEKS - FLEKS ZA MLADE - FLEKS ZA ODRASLE) omogočajo
oblikovanje finančne prihodnosti za vso družino. Vsaka
družina namreč potrebuje naložbeni načrt. Potreba po varčevanju izhaja iz osnovne potrebe po varnosti. Ker želimo
varčevanje nadgraditi in obogatiti, mnogi razmišljamo o
naložbah za prihodnost. V tem delu pa se ljudem pogosto
odpre ogromno vprašanj in dilem. Triglav ponuja celovite
rešitve z investicijskimi zavarovanji FLEKS. Preudarno nalaganje sredstev je danes pomembno v
vsakem obdobju življenjskem obdobju. Za načrtovanje
dobre finančne prihodnosti je potreben celovit naložbeni
načrt za vso družino: za otroke, mladostnike in odrasle.
Svetovalci Zavarovalnice Triglav ga pomagajo sestaviti z
investicijskimi zavarovanji FLEKS. Posameznik v vsakem
življenjskem obdobju išče rešitve za svoje zavarovalne in
varčevalne potrebe. Kot nadgradnjo obojega potrebuje
tudi rešitve za čim bolj smotrno nalaganje prostih sredstev. Ker se potrebe, želje in finančna situacija spreminjajo, je bilo oblikovanje prilagodljivega zavarovanja FLEKS
odgovor na potrebe strank. En odgovor za veliko vprašanj.
poglobljeno
te
mag. Martin Levičar
upravljavec premoženja
Iris Pesan, mlada voznica: Zdelo
se mi je zelo poučno. V spremstvu
inštruktorja in njegovih navodil sem se
počutila zelo varno. Na cesti bom zdaj
bolj samozavestna, saj se zavedam
nevarnosti, ki prežijo na cesti in bom
nanje tudi pripravljena.
Uroš Šernek, mladi voznik: Zelo v
redu je bilo, saj v avtošoli teh stvari
nisem izvedel. Naučil sem se veliko novega in upam, da bom odslej varnejši
na cesti.
Marjan Jazbec, oče mlade voznice:
Ta zamisel mi je zelo všeč. Menim, da
bi moralo biti več takšnih akcij, saj se
bodo s tem naši mladi vozniki naučili
dodatne tehnike za svojo varnost in
varnost drugih udeležencev v prometu.
Hvala Zavarovalnici Triglav za tako
pozitivno akcijo.
Eva Šekli Jamnik, predstavnica mla-
Zelo pozdravljam projekt
Dan varne vožnje z Zavarovalnico Triglav. Tu sem spoznala kar nekaj novih
situacij, ki se lahko pojavijo na cesti.
Mislim, da mi bo tečaj zelo koristil.
de družine:
rt v vsako
Japonski
scenarij?
Najnovejše raziskave kažejo, da razvita gospodarstva po letu močne recesije počasi le okrevajo. Toda kljub rekordnim zneskom pomoči mednarodnih ustanov in spodbud centralnih bank investitorji še vedno niso prepričani o njihovi popolni oživitvi. Današnje
razmere morda spominjajo na začetek več kot desetletne stagnacije
japonskega gospodarstva in njenih nizkih obrestnih mer.
Zgodovinsko nizko bodo na koncu leta, kot kaže, pristale tudi donosnosti najvarnejših evropskih državnih obveznic. Bund, desetletna nemška obveznica, je na primer na zadnji dan letošnjega avgusta pri donosnosti 2,087 odstotka dosegla njen absolutni rekord.
Marsikateri institucionalni investitor investira v Bund ali podobne
visokokakovostne obveznice. V trenutni negotovosti si varne naložbe bolj želi, a vendar take naložbe v prihodnje prinesejo tudi
zgodovinsko nizke prihodke. Mnogi investitorji se zato sprašujejo, ali bodo take razmere ostale. K tem zdaj v veliki meri prispevajo
monetarne politike in njihove vztrajno nizke obrestne mere, prav
gotovo pa tudi strah oziroma nezaupanje investitorjev, da do trajnega okrevanja sploh ne bo prišlo.
DONOSNOST DESETLETNIH OBVEZNIC (%)
10,0
10,0
9,0
9,0
Nemčija Japonska 8,0
8,0
7,0
7,0
6,0
6,0
5,0
5,0
4,0
4,0
3,0
3,0
2,0
2,0
1,0
1,0
0,0
0,0
I. '89
I. '91
I. '93
I. '95
I. '97
I. '99
I. '01
I. '03
I. '05
I. '07
I. '09
Ekonomisti tega mnenja verjetno ne bi mogli deliti. Po ekonomski
teoriji dolgoročne donosnosti netveganih obveznic odražajo pričakovano prihodnjo realno rast gospodarstva in njene inflacije. Če
danes zberemo te napovedi za države evra, ugotovimo, da bi morala biti donosnost teh obveznic mnogo višja, kot je dejanska na trgu.
Znašati bi morala okoli treh in pol odstotkov. Kdo se torej moti?
Zavarovanja FLEKS spremljajo posameznika skozi vsa
življenjska obdobja tako, da posameznik z zavarovalno
polico FLEKS upravlja glede na svoje trenutne in načrtovane potrebe: var­čuje, dodatno vlaga, se zavaruje, uporablja
sredstva itd. | jč
oktober 2010
Svetovno gospodarstvo danes že okreva. Regulatorji počasi odpravljajo pomanjkljivosti finančnih trgov in države vzpostavljajo vzdržnejše javne finance. Kljub temu pa nezaupanje med investitorji ostaja veliko. Tako dramatičnih dogodkov, kot sta propad
Lehman Brothers in grška dolžniška kriza, je preprosto težko pozabiti. Z vidnimi rezultati se bo zaupanje vrnilo in gospodarstva
bodo ponovno zapeljala v običajne tirnice. V nasprotnem primeru
bodo ekonomisti tisti, ki bodo morali prilagoditi napovedi, japonski scenarij pa bo postal tudi evropska realnost.


raztreseno
NAGRADNA Križanka
sudoku
9 2
6
5
4 5 9
6
4
8
5
8
2
3 7
1
2
9
3
2
4
6
3
Prazna polja izpolnite tako, da bodo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu vse številke od 1 do 9. To
velja tudi za vsakega od kvadratkov 3 x 3.
Nagradni KVIZ
Kviz rešite tako, da obkrožite črko pred vsakim
pravilnim odgovorom. Končna rešitev je beseda,
ki jo dobite, če izpišete vse obkrožene črke.
1. Katerega leta je bil opravljen prvi vzpon na
Triglav?
D| 1778
I | 1800
M| 1865
2. Kako se imenuje izobraževanje perspektivnih
kadrov Skupine Triglav?
L | Šola za obetavne sodelavce
E | Mednarodna poslovna akademija Triglav
S | Triglavova šola vodenja
3. Kateri glas poje Petra Golob, članica vokalne
skupine Perpetuum Jazzile?
N| Sopran
O| Mezzosopran
Ž | Prvi alt
Rešitev julijsko-avgustovske številke (vodoravno): Oken, Gere, varno, Istran,
polenta, NK, škarpa, dia, Eak, oven, NM, Pelops, ina, Aka, IL, čilim, mana, kneževina, aer,
tetika, grič, Mon, epik, Erato, Grk, krater, IY, pi, moka, potočni rak, trotoar.
Nagrade za pravilno rešitev križanke prejmejo:
1. Danijel Kornet, Frankopanska ulica 23, 1107 Ljubljana
2. Vanda Molk, Savska cesta 6, 4000 Kranj
3. Mitja Rupnik, Kalce 13, 1371 Logatec
Rešitev septembrskega kviza: POLICA
Nagrade za pravilno rešitev kviza prejmejo:
1. Vinko Erjavec, Gregorčičeva 17, 9231 Beltinci
2. Andreja Zupančič, Ulica Ivana Pengova 22, 1230 Domžale
3. Ingrid Kosem, Goriška cesta 44, 3320 Velenje
Rešitvi nagradne križanke in kviza pošljite najpozneje do ��. novembra ����, v
ured­ništvo na naslov: Zavarovalnica Triglav, Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, s pripisom Za Obzornik. Rešitvi lahko pošljete tudi na naslov: [email protected]. Izžrebali
bomo po tri nagrade za križanko in kviz, ki jih boste nagrajenci prejeli po pošti.

4. Haydee Olinger, s katero smo se pogovarjali o
kodeksu ravnanja, je zaposlena v korporaciji ...
T | Boeing
N| McDonald's
P | Marsh
5. Kako smo imenovali najvišje glasnike ohranjanja
čistega okolja v slovenskih gorah v akciji Očistimo naše gore?
B | Angeli varuhi
R | Glasniki čistih gora
I | Ambasadorji
6. Kdo je predsednica uprave novoustanovljene
Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS?
K | Dagmar Komar
U| Alja Markovič Čas
Z | Mojca Majič
v središču
Interna revija Obzornik | izdajatelj: Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, Ljubljana, www.triglav.si | odgovorna urednica: Urša Manček | glavni
urednik: Sašo Sever | uredniški odbor: Duša Lindtner, Ana Cergolj, Inga Batur, Maša Čeplak, Špela Jereb Planinšek, Katjuša Prosičanovič, Tatjana Legat
Lokar, Mojca Černe, Alenka Hlebec | lektoriranje: Leemeta | fotografija na naslovnici: www.fotolia.com | založnik in tisk: Grafika Soča, d. o. o. | oblikovalska
zasnova: PM, Poslovni mediji, d. o. o. | telefon uredništva: 01 47 47 169 | naslov uredništva: [email protected] | izhaja: zadnji teden v mesecu (razen januarja
in avgusta) in 10-krat letno | naklada: 3600 izvodov | Rok za oddajo gradiva je 15. v mesecu. | Uredništvo si pridržuje pravico, da po potrebi skrajša ali
slogovno predela članke.
Futura DDB, foto: Suzan Celec
www.triglav.si
PRIPRAVLJENI NA
PRIHODNOST?
Dom nam vsem daje občutek varnosti ter pomeni zavetje
in prostor za druženje z najbližjimi. In vse, kar nam veliko
pomeni, želimo zavarovati. Zato smo v Zavarovalnici Triglav
pripravili najboljše pakete za zavarovanje vašega doma.
ZAVAROVANJA ZA DOM
Pokličite na brezplačno številko 080 555 555 ali obiščite
www.triglav.si! Izberite med številnimi možnostmi in zavarovanje doma prilagodite vašim potrebam. Bodite brez
skrbi, pripravljeni na prihodnost.