RaPro d.o.o. - RaPro računalniško programiranje doo

Transcription

RaPro d.o.o. - RaPro računalniško programiranje doo
RaPro d.o.o.
Kompolje, januar 2012
računalniško programiranje.
Kompolje 55
1312 Videm – Dobrepolje
www.rapro.si/mulema
gsm: 041/253-850
tel.:
01/7867-064
e-pošta: [email protected]
Spoštovani zavarovalni zastopniki in agencije!
Najprej kratek uvod za tiste, ki nas še ne poznate:
mineva dvanajst let naše prisotnosti na področju
podpore zavarovalnim agencijam in zastopnikom.
Izdelali smo računalniški program MuLeMa, da z njim
prihranite pri času, pridobite obilo uporabnih
podatkov in izračunov, imate na voljo orodja za
kvalitetno in sistematično delo s strankami in
sodelavci. Večino podatkov uvozite iz datotek, ki jih
dobite od zavarovalnic. V nekaj minutah imate na
voljo izračune provizij za sodelavce, preglede takšnih
in drugačnih statistik, poročil, arhivov. Več o
programu si lahko preberete na naših spletnih
straneh. Lahko nas za dodatna pojasnila pokličete po
telefonu. Ali pa vas obiščemo in vam program
predstavimo.
Ker ste si o programu MuLeMa morda že kaj prebrali,
vas na tem mestu seznanjamo le z nekaj novostmi. V
zadnjem letu smo med drugim dodali ali posodobili:
 Modul za arhiviranje dokumentacije (skeniranih
polic,
spremne
dokumentacije,
fotografij,
zahtevkov, pogodb, dopisov…), da je ne iščete po
fasciklih in je dostopna z največ nekaj kliki miške.
In ni vam treba v pisarno, da si jo ogledate.
 Pričakovana provizija: za agencijo ali posameznega
sodelavca, njegovo strukturo, zavarovalnico, vrsto
produkta ali poljubno filtriran seznam polic, si
lahko ogledate grafično ali tabelarično prikazane
zneske pričakovane vhodne in izhodne provizije za
trenutni portfelj po mesecih ali letih vnaprej.
 Simulacija provizije: za vsak produkt lahko vnaprej
simulirate model obračunavanja in izplačevanja
provizije tako zavarovalnice agenciji kot agencije
sodelavcem; za vsako izplačilo zavarovalnice
program preverja višino izplačila.
 Izboljšan in dopolnjen sistem tiskanja kuvert,
personaliziranih dopisov, pošiljanja elektronske
pošte in SMS sporočil strankam in sodelavcem na
osnovi vnaprej pripravljenih predlog in živih
podatkov.
Prenovili smo več obstoječih modulov, dodatno
poenostavili nekatere operacije, izboljšali in ažurirali
pomoč za delo s programom (tipka F1), dodali nove
algoritme za uvoz podatkov iz zavarovalnic, poskrbeli
za samodejne nadgradnje, dodatno povečali
stabilnost delovanja in opravili še kup drobnih
izboljšav, ki skupaj prispevajo k boljši uporabniški
izkušnji. Naročnina se zaradi tega ni povišala, nedolgo
nazaj se je celo znižala, saj vztrajno pridobivamo nove
stranke.
Nenehno spremljamo potrebe strank in v skladu s
tem načrtujemo nadaljnji razvoj. V letu 2012 se bomo
posvečali nadaljnji integraciji podpore CRM
(Customer Relationship Managment) in spletnim
tehnologijam. Sproti skušamo reševati vse izzive v
skupno zadovoljstvo.
Smo na začetku leta. Želim vam, da bi bilo zdravo,
srečno in poslovno uspešno. Verjamem, da del
uspeha lahko podarimo drug drugemu: vi nam z
vašim zaupanjem omogočite razvoj še boljšega
programa, mi vam v zameno nudimo kvalitetne in
cenovno ugodne storitve, ki vam omogočajo
doseganje večje produktivnosti. Prepričani smo, da
smo si v več kot desetletju nabrali dovolj izkušenj, da
jih ponudimo tudi vam. In če naše rešitve niso dovolj
dobre za vas, bomo veseli, če nam jih boste s svojimi
predlogi in zahtevami pomagali izboljšati.
Lep pozdrav
RaPro d.o.o.,
mag. Brane Brodnik, univ. dipl. inž. el.,
direktor
Cenik in splošni pogoji uporabe programa MuLeMa
Uporaba programa MuLeMa se obračunava v obliki mesečne naročnine, ki se plačuje za tekoči mesec in je
razdeljena na kategorije glede na bruto provizijo, ki jo pri zavarovalnicah mesečno ustvari agencija. V
naročnino je vključeno:
 pomoč in svetovanje uporabnikom preko telefona in elektronske pošte pri postavljanju, spreminjanju
in uporabi sistema, pri razčiščevanju nejasnosti v zvezi z zavarovalnicami, sodelavci, izračuni…
 vse posodobitve programa, ki vključujejo razvojne aktivnosti, dodajanje novih funkcionalnosti,
prilagoditve zakonodaji, spremembe v posameznih zavarovalnicah, podporo za nove zavarovalnice,
odpravljanje napak…
Začetna namestitev programa na računalnik, priprava podatkov in aktivna pomoč pri pripravi prvega obračuna
se obračunajo posebej v obliki pristopnine.
Cene pristopnine in naročnin za posamezne kategorije uporabnikov so podane v naslednji tabeli:
Cenik velja za uporabo programa na poljubnem
številu računalnikov, vendar za isto zbirko podatkov,
ki jo lahko naročnik prenaša med računalniki.
Firma RaPro lahko spremeni splošne pogoje
uporabe in cenik po lastni presoji. V primeru, da se
naročnik ne strinja z novimi pogoji in cenikom, lahko
v tridesetih dneh pisno odpove pogodbo in v
odpovednem roku (šest mesecev) še naprej
uporablja program pod starimi pogoji.
Način
Mesečna bruto Redna cena
plačila provizija2 v EUR z 20% DDV
pristopnina enkratno
192,00
1.
mesečno
do 2.000
54,00
2.
mesečno
do 5.000
79,20
3.
mesečno
do 10.000
120,00
4.
mesečno
do 20.000
180,00
5.
mesečno
do 35.000
270,00
6.
mesečno
do 60.000
360,00
7.
mesečno
do 100.000
510,00
8.
mesečno
do 160.000
720,00
9.
mesečno
do 250.000
1.050,00
Kategorija1
Opombe:
1) Kategorija se določa na osnovi povprečja zadnjih
treh obračunskih mesecev.
2) Seštevek provizij, ki jih agenciji mesečno
obračunajo zavarovalnice, zmanjšan za zneske stornacij.