cenik vodenja lokalnih turističnih vodnikov za območje

Transcription

cenik vodenja lokalnih turističnih vodnikov za območje
CENIK VODENJA LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV
ZA OBMOČJE KRAS IN BRKINI
ČAS VODENJA
Do 2h
Poldnevno vodenje (2-6h)
Celodnevno vodenje (6-10h)
Dodatna ura nad dogovorjenim obsegom
ali zamude skupine
V SLOVENSKEM JEZIKU
Do 50 oseb
60,00
80,00
120,00
V TUJEM JEZIKU
Do 50 oseb
72,00
96,00
144,00
15,00
15,00
Cene so v evrih ter vključujejo 22% DDV.
Cene vključujejo strokovno vodenje. Vstopnine niso vključene v ceno turističnega vodenja.
Ostali stroški, ki nastanejo pri vodenju so predmet dogovora med naročnikom in vodnikom.
Odpoved že naročenih storitev v roku manj kot 24h pred pričetkom opravljanja storitve se obračuna 50% od
dogovorjene cene, odpoved v manj kot 12h pred pričetkom opravljanja storitve ali »no show« se obračuna v
100% znesku. Vodenje naročeno na dan vodenja znaša +20% na cenik.
Številka:
Datum:
Številka:
Datum:
OBČINA DIVAČA
OBČINA HRPELJE - KOZINA
županja Alenka ŠTRUCL DOVGAN
županja Saša LIKAVEC SVETELŠEK
Številka:
Številka:
Datum:
Datum:
OBČINA KOMEN
OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA
župan Marko BANDELLI
župan Mauricij HUMAR
Številka:
OBČINA SEŽANA
župan Davorin TERČON
Datum: