CENIK STORITEV Opravljanje upravniških

Transcription

CENIK STORITEV Opravljanje upravniških
CENIK STORITEV
Opravljanje upravniških storitev v objektih v
katerih je do 59 enot
Opravljanje upravniških storitev v objektih v
katerih je nad 60 enot
Vodenje in skrb za rezervni sklad
Manipulativni stroški
Stroški opominjanja za neplačila
Seznam lastništva za pridobitev soglasij
Izdaja potrdil iz naše baze podatkov
Kratki dopisi in obvestila
Priprava podatkov in pošiljanje vlog na Eko
sklad oziroma vodenje postopka pridobitve
subvencije
Cene vključujejo 20% DDV.
Ta cenik velja od 1. 1. 2013 do spremembe.
8,80 € (posamezna enota/mesec)
6,50 € (posamezna enota/mesec)
1,20€ (posamezna enota/mesec)
0,90 € (posamezna enota/mesec)
2,00 €
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
3,00 € (posamezna enota)