CENIK STORITEV NA DOBA FAKULTETI v

Transcription

CENIK STORITEV NA DOBA FAKULTETI v
CENIK STORITEV NA DOBA FAKULTETI v študijskem letu 2013/2014 – dodiplomski študij
1.
Stroški študija za en letnik izrednega študija (klasični študij s predavanji in študij na daljavo/e-študij)
Strošek
Znesek v EUR
Rok plačila
Vpisnina
388,00
(2x 194,00)
Prvi obrok ob vpisu, drugi obrok mesečno po
e-položnici
Šolnina
1.940,00
(10 x 194,00)
Dodiplomski visokošolski programi
Mesečno po e-položnici (do 20. v mesecu)




plačilo v enkratnem znesku s popustom do
31. 10. 2013
Šolnina za višje letnike bo predvidoma ostala enaka oziroma se bo usklajevala z rastjo drobno prodajnih cen.
Vsi popusti in obročno plačilo lahko uveljavijo samo študentje samoplačniki.
Pri plačilu v enkratnem znesku lahko študenti samoplačniki uveljavljajo dodaten popust v višini 100,00 EUR.
Ostale popuste določa fakulteta sproti.
2.
Prispevki za študij in druge storitve
Strošek
Znesek v EUR
Rok plačila
Diferencialni predmet
99,00
ob prijavi na predmet
Ponovni dostop do predmeta
99,00
ob prijavi na predmet
4. in vsako nadaljnje opravljanje izpita
49,00
ob prijavi na izpit
Zviševanje ocene
39,00
ob prijavi na izpit
Predhodno priznavanje znanj (pred vpisom)
69,00
Ob oddaji prošnje
Predhodno priznavanje strokovne prakse (pred vpisom)
99,00
Ob oddaji prošnje
Prispevek za diplomiranje
449,00
ob vpisu v 3. letnik
Vpis v absolventski staž
388,00
Ob vpisu
Evidenčni vpis
199,00
1. evidenčni vpis po zadnjem vpisu
brezplačen, ob vpisu
Opravljanje izpita – evidenčni vpis, abs. staž
49,00
Ob prijavi na izpit
Vrednost ene kreditne točke (ECTS)
49,00
Izvedba predmeta z izpitom kot občan
po številu ECTS
Ob oddaji prijave na predmet
39,00
Ob prijavi
Znesek v EUR
Rok plačila
9,00
Ob naročilu
39,00
Ob naročilu
4,00/predmet
Ob naročilu
Dvojnik študentske izkaznice
8,00
Ob naročilu
Dvojnik diplome
39,00
Ob naročilu
Dvojnik priloge k diplome
39,00
Ob naročilu
Ponovni dostop do Auraloga
3.
Potrdila
Strošek
Izdaja potrdila o opravljenih izpitih (nevpisani študenti in
nediplomanti)
Izdaja potrdila v angleškem jeziku (o statusu študenta, o
opravljenih izpitih …)
Potrjen učni načrt (nevpisani študenti in nediplomanti)
V cenik storitev je vključen DDV
Cenik storitev je sprejel Upravni odbor DOBA Fakultete na svoji seji, dne 28. 3. 2013
4.
Izvolitev v naziv
Strošek
Znesek v EUR
Rok plačila
Visokošolski učitelj ali znanstveni sodelavec (prva izvolitev)
2.000,00
Ob prijavi
Visokošolski učitelj ali znanstveni sodelavec (ponovna izvolitev)
1.000,00
Ob prijavi
Visokošolski ali raziskovalni sodelavec in ostali nazivi
1.000,00
Ob prijavi
Znesek v EUR
Rok plačila
5.
Knjižnica
Strošek
Letna članarina – študenti Doba Fakultete
brezplačno
Letna članarina – zunanji uporabniki
10,00
Ob vpisu
Zamudnina (na dan)
0,12
Ob vračilu gradiva
1.
opomin
3,00
Ob vračilu gradiva
2.
opomin
6,00
Ob vračilu gradiva
3.
opomin
13,00
Ob vračilu gradiva
Opomin pred tožbo
21,00
Medknjižnična izposoja v druge knjižnice
-
knjige
-
člankov (do 10 strani)
-
hitro posredovanje
4,00
Ob naročilu
3,00
Ob naročilu
dvojna cena od redne
knjižnične izposoje
Ob naročilu
7,00
Ob naročilu
stroški po računu
Ob naročilu
Izposoja knjige iz slovenskih knjižnic
-
knjige
-
člankov (do 10 strani)
Izgubljeno ali uničeno gradivo
vrednost gradiva in
5,00 stroški obdelave
Izdelava osebne bibliografije (zunanji uporabniki)
6.
13,00/uro
Ob naročilu
Znesek v EUR
Rok plačila
Ostale storitve
Strošek
Strokovni izpit iz upravnega postopka (ZUP)
148,00
Predsednik upravnega odbora
Peter Baloh, univ. dipl. ekon
V cenik storitev je vključen DDV
Cenik storitev je sprejel Upravni odbor DOBA Fakultete na svoji seji, dne 28. 3. 2013

Similar documents