ZAVOD DOM MARIJE IN MARTE Šolska pot 1 1370 LOGATEC

Transcription

ZAVOD DOM MARIJE IN MARTE Šolska pot 1 1370 LOGATEC
ZAVOD DOM MARIJE IN MARTE
Šolska pot 1
1370 LOGATEC
CENIK OSKRBNEGA DNE Z VELJAVNOSTJO
OD 1.3.2011 DALJE
Oskrba I
Standard - dvoposteljna soba
Dodatna oskrba
DVOPOSTELJNA SOBA
Cene v EUR/na oskrbni dan
Oskba II
Oskrba IIIa
Oskrba IIIb
17,69
17,69
17,69
17,69
4,75
9,49
13,56
17,69
22,44
27,18
31,25
Standard
Doplačilo- enoposteljna soba s kopaln.
Dodatna oskrba
ENOPOSTELJNA SOBA S KOPALNICO
17,69
3,54
Standard
Podstandard- triposteljna soba
Dodatna oskrba
TRIPOSTELJNA SOBA
17,69
-0,88
21,23
16,81
17,69
3,54
4,75
25,98
17,69
3,54
9,49
30,72
17,69
3,54
13,56
34,79
17,69
-0,88
4,75
21,56
17,69
-0,88
9,49
26,30
17,69
-0,88
13,56
30,37
Obračun odstotnosti stanovalca:
Če je stanovalec svojo odsotnost najavil najmanj dva dni prej se mu strošek živil odšteje od
njegove oskrbe od prvega dne, če odsotnost ni najavil, pa od drugega dne odsotnosti dalje.
Strošek živil znaša dnevno 3,00 EUR.
Rok plačila je do 10. v mesecu, v nasprotnem primeru si pridružujemo pravico,
da obračunamo zamudne obresti po zakonu.
Cenik je potrdil Svet Zavoda na 1. redni seji dne 22.2.2011.
Cene oskrbe so oblikovane in izračunane na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev ( Ur.l.RS 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/9) in Sklepa o višini transferjev
dodatka za pomoč in postrežbo (Ur.l. RS 53/09 ).
Kompare Janez
Direktor