CENIK OGLAŠEVANJA V REVIJI MOJ MALČEK (tudi NOSEČNOST

Transcription

CENIK OGLAŠEVANJA V REVIJI MOJ MALČEK (tudi NOSEČNOST
CENIK OGLAŠEVANJA V REVIJI MOJ MALČEK
(tudi NOSEČNOST in NOVOROJENČEK) za leto 2014
OGLASI V NOTRANJOSTI
1/1 stran
1/2 strani
1/3 strani
1/4 strani
1/8 strani
1/16 strani
OGLASI NA OVITKU REVIJE
1.650 €
880 €
630 €
480 €
250 €
130 €
1/1 stran (2. ali 3. stran)
1/1 stran (zadnja stran)
2/1 stran (2. str. ovitka in 3. stran revije)
2/1 stran (odprti strani v reviji)
2.100 €
2.500 €
2.900 €
2.500 €
Oglas - "znamka" na prvi strani revije (velikost do 4 cm x 3 cm)
Oglas - "pasica" pod stalnimi rubrikami (višina 4 cm x širina revije)
360 €
360 €
PR: V reviji je mogoča objava predstavitvenih člankov in fotografij (PR oz. propagandne
informacije). Velja cenik za oglase v notranjosti revije.
Vlaganje tiskovin in vzorčkov v revijo
Možno je vlaganje že izdelanih oglasnih tiskovin (letakov, prospektov) v revijo. Cena je
odvisna od velikosti in teže tiskovine. Možno je tudi vlaganje vzorčkov.
Vse cene so v € brez DDV. Cenik velja za izdelane oglase. Cenik velja od 1.1.2014.
Plačilni pogoji: Rok plačila po računu je 15 dni po izidu, za zamujena plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
Za dodatne informacije pokličite po tel.: (01) 4211-540, fax: (01) 4211-544
e-mail: [email protected] ● Moj malček, Igriška ulica 5, 1000 Ljubljana
www.mojmalcek.si