CENIK STORITEV AGENCIJE MS, Miha Slatinšek

Transcription

CENIK STORITEV AGENCIJE MS, Miha Slatinšek
CENIK STORITEV AGENCIJE MS, Miha Slatinšek, s.p.
Opis in cenik dodatnih storitev
Posredovanje pri prometu z nepremičninami
Ekskluzivna prodaja
Prodaja nepremičnin
Oddaja, najem
Ogled nepremičnin izven k. o. Mozirje
Ogled nepremičnin – ekskluzivna pogodba
Cenik dodatnih storitev poslovanja na pisno naročilo (velja
tudi naročilo po elektronski pošti) naročitelja po veljavnem
ceniku www.agencija-ms.com
Sestava enostavnih pogodb (prodajnih, služnostnih, darilnih)
Pridobitev manjkajočih listin, pridobitev potrebnih dokumentacij za
pogajanja pri nakupu ali prodaji nepremičnine ter raznovrstna
dogovarjanja se obračunajo po ponudbi.
Cena
2,00 %
2,50 %
enomesečna
najemnina
10,00 eur
brezplačno
250 eur
po ponudbi
Predmetni cenik velja od 01. 11. 2014 dalje do morebitne spremembe, objavljen pa je na
vidnem mestu Agencije MS, Miha Slatinšek, s.p. Radmirje 34, 3333 Ljubno ob Savinji.




OSTALE STORITVE
brezplačno oglaševanje na naši internet strani in vseh aktualnih časopisih,
za našo stranko se s potencialnim prodajalcem dogovorimo za možen ogled nepremičnine in
poskrbimo za usklajenost cenovnih dogovorov kupca in prodajalca,
poskrbimo za pravno podporo za popolni prenos lastništva (ara, prodajna pogodba, vpis v
Zemljiško knjigo) in izdelava poročila cenilca, ter ureditev notarskih storitev,
izdelava vseh vrst pogodb z odvetnikom.