CENIK DODATNIH STORITEV - Dom upokojencev Domžale

Transcription

CENIK DODATNIH STORITEV - Dom upokojencev Domžale
Karantanska cesta 5
1230 Domžale, Slovenija
T: 01 / 724 12 30
F: 01/ 724 84 98
E: [email protected]
www.dom-upokojencev-domzale.com
Datum: 25.02.2015
CENIK DODATNIH STORITEV
1.
Pomoč pri kopanju za stanovalce z oskrbo I, več
kot dovoljuje standard
5,17 €
2.
Preoblačenje postelje, več kot dovoljuje standard
4,05 €
3.
Dodatno čiščenje sobe in WC, več kot dovoljuje standard
1,82 €
4.
Dizenfekcija prostora in pripomočkov (mrsa, esbl…)
4,00 €
5.
Striženje oskrbovancev z oskrbo I
5,32 €
6.
Britje oskrbovancev z oskrbo I
3,63 €
7.
Dostava hrane v sobo in oddelek za oskrbo I na obrok
0,61 €
8.
Dodatek za sladkorno dieto
1,85 €
9.
Dodatek za druge diete /žolčna, želodčna, veganska…)
1,10 €
10.
Prehrana po sondi
3,37 €
11.
Spremstvo v bolnico, zdravstveni dom - 1 ura
6,75 €
12.
Uporaba hladilnika v sobi na dan
0,26 €
13.
Dodatno posedanje na invalidski voziček, več kot dovoljuje standard
2,93 €
14.
Uporaba grelnih in klimatskih teles v sobi, na dan
0,92 €
15.
Priključek za kabelsko TV, na dan
0,30 €
16.
Urejanje stanovalca ob smrti
31,00 €
17.
Intervencija pri stanovalcih, ki so pod vplivom
upojnih substanc 1 ura
30,00 €
18.
Uporabnina električnega vozička - mesečno
20,00 €
19.
Zdravila iz negativne liste
nabavna cena
20.
Prehranski dodatki na željo stanovalce
nabavna cena
21.
Večja poraba plenic, materiala, pripomočkov kot jih prizna ZZZS - nabavna cena
Cenik je potrjen na svetu doma, dne 25.2.2015
Cene veljajo od 01.03.2015
Direktorica:
mag. Nataša Zalokar, univ.dipl.soc.