POSLOVNI SEKRETAR OPIS DELA

Transcription

POSLOVNI SEKRETAR OPIS DELA
Naziv delovnega mesta:
POSLOVNI SEKRETAR
Organizacijska enota:
Stopnja izobrazbe:
Smer:
Naziv poklica:
Tarifni razred:
Delovne izkušnje:
Posebna znanja:
sektor BK, OS, sektor investicij
V., VI.
upravna, ekonomska,
upravni tehnik, ekonomist, poslovni sekretar
V.
1 leto, zaželjeno na podobnem delovnem mestu
organizacijske sposobnosti, znanje slovenskega in vsaj enega
tujega jezika (nemščina in/ali angleščina), uporaba osebnega
računalnika
predpisi, splošni akti družbe, navodila direktorja
za zakonitost, pravilnost, ažurnost in strokovnost dela
brez neugodnih vplivov
umsko delo, delo z ljudmi
skrb za varnost pri delu
splošna zdravstvena sposobnost
Osnove za delo:
Odgovornost za delo:
Vplivi okolja:
Napori pri delu:
Varnost pri delu:
Zdravstvene zahteve:
Druge značilnosti:
OPIS DELA












Nudenje logistike direktorju
Vodenje korespodence direktorja
Sestavljanje in pisanje zapisnikov, poročil, dopisov
Nabava pisarniškega materiala
Obračuni
- materialnih in potnih stroškov
- službena vozila (potni nalogi, registracija, servisi,...)
- izdaja napotnic za zdravniški pregled
Vodenje evidence delovnega časa in letnih dopustov
Sprejem in razdelitev pošte
Priprava dokumentacije za različne organe in institucije
- SID
- Državne institucije
- Varnost
Izdelava raznih analiz
Fakturiranje
Knjiženje nabave in prodaje
Opravljanje drugega dela po navodilih nadrejenega