Naziv delovnega mesta: VZDRŽEVALEC - ELEKTRIČAR

Transcription

Naziv delovnega mesta: VZDRŽEVALEC - ELEKTRIČAR
Naziv delovnega mesta:
Organizacijska enota:
Stopnja izobrazbe:
Smer:
Naziv poklica:
Tarifni razred:
Delovne izkušnje:
Posebna znanja:
Osnove za delo:
Odgovornost za delo:
Vplivi okolja:
Napori pri delu:
Varnost pri delu:
Zdravstvene zahteve:
Druge značilnosti
¸
VZDRŽEVALEC - ELEKTRIČAR
IV. ali V.
strokovna izobrazba ustrezne tehnične smeri
strojnik, mehanik, elektro tehnik.
III.
3 leto na podobnem delovnem mestu
znanje slovenskega jezika, uporaba osebnega računalnika,
vozniški izpit „B“kategorije, strokovna znanja na področju
strojništva in elektrotehnike
interni akti, plani, pravilniki, navodila nadrejenega
za pravilnost, natančnost, ažurnost dela, doslednost, sposobnost
vodenje skupine
občasno neugodni vremenski vplivi
brez posebnosti
skrb za varnost pri delu
splošna zdravstvena sposobnost
OPIS DELA
izvajanje ekoloških predpisov, predpisov varstva pri delu, požarno varstvo
kontrola, vzdrževanje in popravila naprav
popravila in montaža elektro inštalacij, svetil na gradbenih objektih (cevi, kabli,
električne omarice,…)
pomoč pri ostalem rednem vzdrževanju objektov
vzdrževanje zunanje infrastrukture in zelenic
- celotno urejanje zelenic
- pometanje, pranje, čiščenje vseh vrst površin dvorišča, parkirišča
- zimsko čiščenje
opravljanje drugih strokovno operativnih del po nalogah in zadolžitvah
nadrejenega.