Naziv delovnega mesta: VOZNIK-STROJNIK OPIS DELA

Transcription

Naziv delovnega mesta: VOZNIK-STROJNIK OPIS DELA
Naziv delovnega mesta:
VOZNIK-STROJNIK
Organizacijska enota:
Stopnja izobrazbe:
Smer:
Naziv poklica:
Tarifni razred:
Delovne izkušnje:
Posebna znanja:
Osnove za delo:
Odgovornost za delo:
Vplivi okolja:
Zdravstvene zahteve:
Napori pri delu:
Varnost pri delu:
Druge značilnosti
sektor: OS
III., IV.
tehnična, prometna
strojnik, elektro tehnik, avtomehanik, prometni manipulant
III.
zaželjene
znanje slovenskega jezika, vozniški izpit „B, C, E“ kategorije ,
interni akti, navodila nadrejenega
za pravilnost, natančnost, za vozilo in svoje delo
občasno neugodni vremenski vplivi
splošna zdravstvena sposobnost
brez posebnosti
skrb za varnost pri delu
OPIS DELA



prevoz blaga
vzdrževanje vozila
opravljanje drugih strokovno operativnih del po nalogah in zadolžitvah
nadrejenega.