OPERATIVNI GASILCI PGD UNEC

Transcription

OPERATIVNI GASILCI PGD UNEC
OPERATIVNI GASILCI PGD UNEC
IME IN PRIIMEK
Jože Šlajnar
Janez Šlajnar
Luka Urbas
Boris Udovič
Aleš Urbas
Jure Križan
Martin Dekleva
Janja Matičič
Srečo Radojevič
Matej Rebec
Tadej Kavčič
Anže Kavčič
Metod Rudolf
Tomaž Šlajnar
Bernard Rudolf
Damjan Jernejčič
Peter Kovič
Ken Umek
Franc Šlajnar
Vinko Urbas
Boštjan Jernejčič
Sandi Jernejčič
David Kavčič
Matjaž Urbas
Miha Ivančič
Franci Gnezda
Franci Jernejčič
Janez Šlajnar ml.
Bogdan Urbar
Tjaša Radojevič
Matevž Urbas
SPECIALNOSTI
IDA, IDA OBN, TR, NS, GNPA, MŽ, HEL, strojnik, bolničar
MŽ, inštruktor, sodnik
IDA, IDA OBN, TR, HEL, strojnik
IDA, GNPA, strojnik
IDA, MŽ
IDA, IDA OBN
IDA, IDA OBN, bolničar, MŽ
Mentor mladine
MŽ, uporabnik radijskih postaj
Uporabnik radijskih postaj
Uporabnik radijskih postaj
Uporabnik radijskih postaj
Uporabnik radijskih postaj, TR
Uporabnik radijskih postaj, MŽ
IDA, IDA OBN, strojnik
Inštruktor, tečaj za vodje intervencij, tečaj za poveljnika
MŽ, strojnik
IDA, IDA OBN, uporabnik radijskih postaj, INF
Strojnik, mentor mladine
Strojnik
IDA, IDA OBN, TR, NS, strojnik
Uporabnik radijskih postaj, bolničar
LEGENDA:
IDA – nosilec izolirnega dihalnega aparata
OBN – obnovitveni tečaj
GNPA - tečaj za gašenje notranjih požarov – modul A
TR – tehnični reševalec
NS – reševalec ob nesrečah z nevarnimi snovmi
MŽ - usposabljanje za varno delo z motorno žago
HEL - usposabljanje za delo s helikopterjem
INF - informatik
REZERVNA ENOTA PGD UNEC
IME IN PRIIMEK
TRAKTOR S PRIKOLICO
Milan Ivančič
✔
Marko Rudolf
Romi Steržaj
Andrej Šlajnar
✔
Tone Urbas
✔
Andrej Urbas
✔
Peter Mulec
Danilo Godeša
Cveto Primožič
✔
*Rezervna enota se aktivira preko telefona v primeru potrebe pomoči pri odpravljanju
posledic požarov in ostalih manj nevarnih gasilskih opravilih. Aktiviranje odredi poveljnik
oziroma vodja intervencije.