Govorica telesa: Kaj pomeni gladenje po bradi?

Transcription

Govorica telesa: Kaj pomeni gladenje po bradi?
W^kmMM
5f
Kaj
GouoAi&a M&Qa
pomenu!
gkdteinp p® bimdi?
Nebesedna govorica (neverbalna komunikacija) je pomemben del komunikacije,
ki lahko poudari, kar govorimo (torej besede in misli), ali pa izda, če se besede ne
ujemajo z resničnim. Govorica telesa je podzavestno odzivanje na sporočila, saj se
telo odzove spontano, občutja pa so takoj očitna.
v
Ze
nekoga
ko
pozdravimo,
hkrati z nebesedno komunikacijo
i kažemo, ali smo do
njega odprti ali zaprti
I
»i, (z držo, rokami), kako
smo razpoloženi (veIseli ali žalostni), ali
nas zanima ali nam je
dolgčas. Z nebesedno komunikacijo lahko sporočamo več kot 700
tisoč znamenj, kar je veliko več, kot imamo besed, da bi to enako
opisali z njimi. Zato je nebesedna komunikacija tako pomembna.
Če je nekomu dolgčas, mu glava težko pade v dlani, oči dlje časa
zrejo v eno smer, obraz je brez energije. Na drugi strani nestrpnost
kaže, da s prsti izvaja enakomerne gibe, največkrat v ritmu, roka se
dotika druge roke ali drugih delov telesa. Recimo, pogosto z enim prstom drgne v dlan druge roke ali potrkava s prsti ali pisalom po mizi.
Naročnik: ANDREJA JERNEJČIČ
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.
k
Ni dovolj le eno znamenje
Zelo pogosto lahko prek znakov opazimo tudi, kdaj gre za laž. Takrat so kretnje rok hitre, roke nemirno menjavajo položaj, približujejo
se nosu ali ustom (lahko se praska pod nosom, si gladi hrbet ali konico nosu, med govorjenjem prsti krožijo, kratko gladijo ali prekrivajo
predel okoli ustnic). Ljudje, ki lažejo, ne gledajo v oči sogovornika
ali pa je njihov stik z očmi kratek in zbegan, včasih so oči povešene.
Torej, najbolj nevarno je dotikanje nosu ali ličnic s prsti ali praskanje
pod nosom, kar pomeni, da se sogovornik ne strinja s tem, kar ste
rekli, da misli drugače (ima pomisleke), ali laže, odvisno od okoliščin
in druge neverbalne govorice.
Pri opazovanju nebesedne govorice moramo upoštevati še druga
znamenja: temo pogovora, besedno intonacijo . . skratka, ne upoštevamo le enega. Zato lahko pomeni, če se oseba popraska pod
nosom, da laže, se ne strinja s povedanim, da je dobila negativno
asociacijo ali pa ji kaj ni všeč (lahko pomisli na nekaj negativnega v
zvezi s povedanim in ji ni prijetno). Praskanje pod nosom ne pomeni
vedno laži, izraža pa nekaj neprijetnega, negativnega. Naredite test:
recite zaposlenim, da boste delali čez poletje vse vikende. Najbrž se
bodo začeli praskati pod nosom.
Mag. Andreja Jernejčič Vizjak je di-
rektorica podjetja za piar, javno nastopanje in komunikacije Lin&Nil.
Je avtorica prvega celostnega pri-
ročnika v Sloveniji o nastopanju
Skrivnosti javnega nastopanja,
priročnik za vsakogar. Več na www.
andreja-jernejcic.si.
7?t
I .: i
l
Kdaj je oseba zaprta ali odprta
Ko se pogovarjate z osebo, lahko takoj presodite, ali je do vas
odprta ali zaprta. Po izkušnjah so osebe, s katerimi se še ne poznamo, na začetku srečanja bolj zaprte, po približno pol ure pa lahko
opazimo odprtost, ki se kaže v pogledih, naklonu naprej, odprtih
dlaneh, odpetem suknjiču. Predvsem na sestankih sem opazila zelo
jasno izraženo obrambno držo, ki se kaže predvsem v prekrižanih
rokah in nogah, telo je obrnjeno stran in nagnjeno nekoliko nazaj,
ohranjen pa je stik z očmi.
Seveda pa prekrižane roke in noge ne pomenijo vedno tega. Morda osebo le zebe, kot se je zgodilo na nekem predavanju, ko je predavateljica rekla, da slušatelji niso odprti do nje. Ko so vključili gre-
mVM
Mag. Mitja Terče, direktor Elektro
Celje Energija: »V poslovnem svetu
v resnici sodelujemo in posel delamo z ljudmi. Pri tem je pomembno,
da imajo sogovorniki energijo, da so
zanimivi in znajo temu primerno tudi
prepričati. Neverbalna komunikacija
je sestavni del vsakega poslovnega
pogovora, na posamezniku pa je, da
zna opazovati govorico telesa sogovornikov, kdaj je predolg, nezanimiv . . Prav tako je naša
naloga, da znamo opaziti in slediti znakom (tako z obrazom kot mimiko), ki jih oddajajo zaposleni kot tudi kupci
in dobavitelji.«
tje, je bilo drugače. Vedno je treba pri opazovanju govorice telesa
upoštevati več dejavnikov, zunanje in osebnostne, ne zgolj meniti,
da že en znak pove vse o osebi, s katero govorimo.
Previdnost pri sklepanju
Določanje, kaj izraža govorica telesa, zahteva previdnost, saj je
lahko določena gesta tudi stvar navade ali celo zdravstvena težava.
Poleg spremljanja še drugih znamenj je dobro tudi preverjati, ali se
kretnje ali mimika v podobnih okoliščinah ponavljajo.
Zaradi pomembnosti govorice telesa, ki kaže na naše počutje in
nato, če smo prepričani o vsebini, moramo imeti prijavnem nastopu
glavo vzravnano, kajti usmerjena v tla ali vstran, pomeni, podobno
kot pri očeh, da smo negotovi, nesamozavestni, da si ne zaupamo
dovolj ali pa obravnavane teme ne poznamo dovolj dobro.
Obraz je torej odsev naše notranjosti in izraža naše počutje:
strah, veselje, začudenje . . Drža pa naj bo pokončna. Drugače je,
če ljudi pozdravimo, se jim nasmehnimo in jih lepo pogledamo. S
tem ustvarimo prijetno, toplo vzdušje.
Mag. Andreja Jernejčič Vizjak
Fotografije: Dreamstime, Uroš Zagožen in arhiv sogovornika