Alergijski rinitis

Transcription

Alergijski rinitis
Alergijskirinitis
Zbirka knjižic Za zdravje
2
Kazalovsebine
3 Alergijski rinitis
8 Deset najpogostejših vprašanj
14 Vprašalnik za bolnike
16 Koledar za alergike
26 Bolnikova zgodba
30 10 nasvetov,
kako se spopasti z alergijskim rinitisom
Zbirka knjižic Za zdravje
Alergijski rinitis
»O morebitnih dodatnih vprašanjih
se posvetujete s svojim zdravnikom«
Urednik zbirke Srečko Meolic
Ilustracije Anton Buzeti Lektoriranje Mateja Kosi
Oblikovanje Modriš Tisk Flaksy
V izobraževalne namene izdal GlaxoSmithKline
GSK d.o.o., Ljubljana, Cvetkova ulica 29, 1000 Ljubljana
T 01 28 02 500 www.gsk.si
datum priprave knjižice: februar 2014
datum naslednje revizije knjižice: februar 2015
SLO/AR/0002/14
Alergijskirinitis
Kaj je alergijski rinitis?
Alergijski rinitis je alergijsko
vnetje sluznice v nosu.
Običajno ga povzročajo
vdihani alergeni (snovi iz
okolja), ki so za večino ljudi
nenevarni in povzročajo
težave le nekaterim.
Alergijski rinitis se pojavlja
večinoma pri osebah z
atopijo.
4
Alergijskirinitis
Atopija je družinska ali osebna
Občasni alergijski rinitis običajno povzroča
nagnjenost k tvorbi specifičnih
alergija na tako imenovane zunanje alergene
protiteles IgE v sklopu imunskega
(pelode dreves, trav, pleveli), trajni alergijski rinitis
odziva na majhne odmerke zelo
pa alergija na hišno pršico, živalske alergene
razširjenih alergenov (pelodi,
(hišni ljubljenčki) in plesni, kar predstavlja tako
pršice, živalski alergeni, plesni).
imenovane notranje alergene. Ista oseba lahko
Za alergijskim rinitisom v našem
zboli za eno in drugo obliko rinitisa ali pa ima
okolju zboli približno 15 do 30 %
kombinacijo obeh.
odraslih prebivalcev, v industrijsko
razvitejših področjih pa še več. Večjo
obolevnost za alergijskim rinitisom
povzroča moderen, stresen način
življenja v onesnaženem okolju.
Alergijski rinitis delimo glede na čas
Za alergijskim rinitisom
v našem okolju zboli
približno 15 do 30 % odraslih
prebivalcev, v industrijsko
razvitejših področjih pa še več.
trajanja težav na občasni in trajni
alergijski rinitis. Če težave trajajo
manj kot 4 dni v tednu in manj
Simptomi in znaki alergijskega rinitisa
kot 4 tedne v letu, ga imenujemo
Ali vam v spomladanskih ali poletnih mesecih
občasni alergijski rinitis, kadar pa
teče iz nosu, kihate, vas srbita nos in žrelo in se
so težave prisotne dlje časa, ga
vam solzijo oči?
imenujemo trajni alergijski rinitis. Za
občasni alergijski rinitis uporabljamo
V kolikor ste pritrdilno odgovorili na zgornja
tudi izraz sezonski rinitis, za trajni
vprašanja, je zelo verjetno, da imate občasni oz.
alergijski rinitis pa celoletni rinitis.
sezonski alergijski rinitis. Ker je rinitisu pogosto
5
Alergijskirinitis
pridruženo vnetje oči ali konjunktivitis,
rečemo bolezni občasni ali sezonski
alergijski rinokonjunktivitis. Odrasli bolniki s
hranil, kot so jajca in mleko.
Občasni rinitis lahko zamenjamo
z virusnim rinitisom.
sezonskim pelodnim rinitisom pogosto razvijejo
tudi sindrom alergije v ustih, v otroškem obdobju
Ali imate dalj časa zamašen nos,
pa je možen alergijski rinitis izključno zaradi
ali težko dihate skozi nos, vam sluz
zateka v žrelo, slabo vohate, imate
pogosto glavobol, slabo spite, ste
utrujeni in v službi oz. šoli niste
zbrani?
Zgoraj naštete težave so lahko
posledica trajnega oz. celoletnega
alergijskega rinitisa, pri katerem je
v ospredju zamašen nos. Vedeti pa
moramo tudi to, da ima ravno trajni
rinitis še številne druge nealergijske
vzroke, kot so ukrivljen nosni pretin,
nosni polipi ali hiperreaktivni rinitis,
za katerega je značilen voden
izcedek ob spremembi temperature
okolja, močnih vonjavah ali uživanju
začinjene ali vroče hrane. Sicer pa
je znano, da so bolniki z rinitisom
na splošno bolj občutljivi na različne
6
dražljivce, kot so cigaretni dim,
parfumi ter suh in hladen zrak.
Alergijskirinitis
Klinično se ti procesi kažejo s simptomi
pozne faze rinitisa, ki so bolj značilni za
Pri trajnem alergijskem rinitisu je
trajni alergijski rinitis. Vzrok za trajno prisotnost
konjunktivitis redkost, približno 40 %
vnetnih celic, pretežno eozinofilcev, v nosni
bolnikov pa po nekaj letih zboli še za
sluznici, je stalna izpostavljenost alergenu.
astmo.
Postavitev diagnoze
Razvoj bolezni
Specialist alergolog vas bo izčrpno in usmerjeno
Alergen pride v telo z vdihavanjem. V
izprašal o vaših težavah in s tem pridobil
telesu se veže na molekule specifičnih
usmerjeno alergološko anamnezo (zgodovino
protiteles IgE na površini vnetnih celic
bolezni), na osnovi katere bo prepoznal alergijsko
(mastocitov in bazofilcev), kar sproži
bolezen. Za dokončno postavitev diagnoze vam
njihovo degranulacijo. Histamin, ki
bo predlagal še kožni vbodni test alergije, redko
je shranjen v granulah mastocitov in
pa je potrebno določiti še specifične IgE v krvi.
bazofilcev, se izlije skozi membrano
Pri kožnem vbodnem testu vas bodo testirali z
in aktivira histaminske receptorje. To
alergeni, za katere je zdravnik posumil, da so
se klinično izrazi kot zgodnja faza
vzrok vašim težavam, in tudi z ostalimi alergeni,
alergijskega rinitisa (preobčutljivostna
ki so pogost vzrok alergijskih bolezni. Takšni
reakcija tipa I), kar je značilno
alergeni so meso, moka, mleko, jajca, pelodi,
predvsem za simptome občasnega
pršice in plesni. Najprimernejše mesto za kožne
rinitisa. Temu sledi druga faza,
vbodne teste alergije je podlaht. Na suho in
ko lokalno sproščeni mediatorji iz
zdravo kožo vam bodo kanili kapljice pripravka
mastocitov privabijo na mesto vnetja
alergena in jih nato z lanceto prebodli, s tem
še druge vnetne celice: nevtrofilce,
pa alergen vnesli v kožo. Po 20–30 minutah
limfocite, monocite in eozinofilce.
bo zdravnik alergolog teste odčital. Bolnika
Alergijskirinitis
s trajnim rinitisom bo pregledal tudi
otorinolaringolog.
Potek in prognoza
Alergijski rinitis je v večini primerov obvladljiva
bolezen brez hujših trajnih posledic. Vpliv na
kakovost življenja je odvisen od teže bolezni.
Alergijski rinitis je v večini
primerov obvladljiva bolezen
brez hujših trajnih posledic.
Blag rinitis ne moti vsakodnevnih aktivnosti, dela
v službi, učenja, koncentracije in spanja, težji
rinitis pa te dejavnosti močno ovira. Razvijeta
se lahko tudi glavobol in utrujenost. Pridružen
alergijski konjunktivitis je huda ovira za delo v
mnogih poklicih in pri učenju. Trajni alergijski
rinitis je včasih celo razlog za reaktivne nevrotske
motnje. Z zdravljenjem alergijskega rinitisa
zmanjšamo tudi verjetnost razvoja astme oz.
izboljšamo njeno urejenost, če je že prisotna.
Asist. Dušanka Vidovič, dr. med., spec. internist – pulmolog
7
Deset
najpogostejših
vprašanj
Kako zdravimo alergijski
uporabljana zdravila so antihistaminiki, lokalni
rinitis?
kortikosteroidi in lokalni dekongestivi. Lokalna
Za uspešno zdravljenje alergijskega
zdravila nanesemo neposredno na nosno
rinitisa pogosto kombiniramo ukrepe
sluznico, kjer tudi delujejo. Tako zmanjšamo
za zmanjšanje izpostavljenosti
koncentracijo zdravila v telesu in preprečimo
alergenom in zdravljenje z zdravili.
ali zmanjšamo neželene učinke. Redko, ko je
Izberemo eno ali več zdravil, ki
potrebno močnejše in hitrejše delovanje, vam bo
odpravljajo simptome ali zdravijo
zdravnik predpisal tudi kortikosteroide v obliki
alergijsko vnetje. Najpogosteje
tablet. Zdravila vedno jemljite v predpisanem
9
Desetvprašanj
odmerku. Pri določenih bolnikih sta za
zdravljenje alergijskega rinitisa primerna tudi
imunoterapija in kirurško zdravljenje.
histamina, ki se v telesu
sprosti, kadar pridemo v stik z
alergeni. Antihistaminiki odpravljajo
simptome, ki jih povzroča histamin.
Ali mi ukrepi za izogibanje alergenom
Dobro torej delujejo proti kihanju in
lahko pomagajo?
srbenju v nosu. Kadar je alergijskemu
Alergeni so snovi v okolju, ki vam povzročajo
rinitisu pridruženo tudi alergijsko
alergijo. Izogibanje alergenom pomaga. Bolniki s
vnetje očesne veznice, antihistaminiki
sezonsko alergijo na pelod – senenim nahodom,
delujejo tudi proti draženju – srbenju
nimajo težav v obdobju, ko alergeni, ki jim
in praskanju v očeh. Antihistaminiki
povzročajo težave, niso prisotni. V tem obdobju
slabše delujejo proti nosnemu
so popolnoma zdravi. Težave so manjše tudi v
izcedku in skoraj nimajo učinka na
dneh, ko je število alergenov v okolju majhno. Z
zamašenost nosu. Dobra lastnost
ukrepi, ki zmanjšajo izpostavljenost alergenom,
antihistaminikov je, da njihov učinek
boste torej ublažili alergijsko vnetje in tudi težave
zaznamo kmalu po zaužitju zdravila.
bodo manj izrazite. Tudi z doslednim izvajanjem
predpisanih ukrepov se ne moremo povsem
Kako delujejo kortikosteroidi
izogniti stiku z alergeni. Že z zmanjšanjem
v pršilih za nos?
izpostavljenosti pa dosežemo, da je zdravljenje z
Kortikosteroidi so zdravila, ki delujejo
zdravili učinkovitejše in so težave manjše.
proti vnetju. Pri alergijskem rinitisu
pomirijo vnetje nosne sluznice,
Kako delujejo antihistaminiki?
ki nastane ob izpostavljenosti
Antihistaminiki so zdravila, ki jih pogosto
alergenom. Prav zaradi njihovega
uporabljamo za zdravljenje alergijskega
protivnetnega delovanja dobro
rinitisa. Delujejo tako, da preprečijo učinke
odpravljajo vse simptome alergijskega
10
rinitisa. Kortikosteroidi, ki
Desetvprašanj
zaradi počasnega učinka tudi svetujemo,
jih uporabljamo za zdravljenje
da sezonsko alergijo začnete zdraviti že tri
alergijskega rinitisa, so v obliki
tedne pred sezono cvetenja dreves, trav ali zeli, ki
pršil. Razpršimo jih neposredno na
vam povzročajo težave. Če nosne kortikosteroide
nosno sluznico, kjer tudi delujejo.
jemljete le ob težavah, in ne redno, ne morete
Kortikosteroide v obliki nosnih pršil
pričakovati takojšnjega in dobrega učinka. Če
vam bo zdravnik predpisal vedno,
želimo, da bodo kortikosteroidi dosegli svoj
ko so pri vas v ospredju težave z
učinek, jih moramo razpršiti na očiščeno nosno
zamašenim nosom in izcedkom iz
sluznico. Zdravilo, ki se ne vpije v nosno sluznico,
nosu. Dobro, čeprav nekoliko slabše
nima učinka. Po uporabi pršila torej nosu vsaj
od antihistaminikov, bodo pomagali
dve uri ne izpiramo s fiziološko raztopino ali z
tudi proti draženju, torej kihanju in
drugimi nosnimi kapljicami. V tem času tudi ne
srbenju v nosu.
izpihujemo nosu.
Pršilo z novejšimi kortikosteroidi, ki
Ali pri alergijskem rinitisu lahko
ga razpršite v nos, pomiri tudi težave
uprabljam kapljice za nos?
z alergijskim vnetjem oči. Srbež,
Dekongestivi so zdravila, ki jih prodajajo v obliki
praskanje, rdečina in solzenje oči
nosnih kapljic v lekarnah brez recepta. Dostopni
pogosto spremljajo alergijo v nosu.
so tudi v obliki tablet. Ne zdravijo alergijskega
Pomembna lastnost kortikosteroidov
vnetja. Njihovo delovanje skrči nosno sluznico
v pršilih je, da svoj maksimalni
in zmanjša izcedek ter tako odpre nos. Učinek
učinek dosežejo šele po dveh do
je hiter. Pri zdravljenju alergijskega rinitisa jih
treh tednih zdravljenja. V začetku
uporabljamo le kot dodatno zdravilo za ublažitev
zdravljenja vam zato zdravnik lahko
težav ob zaprtem nosu. Uporabljati jih smemo
predpiše še druga zdravila. Prav
le nekaj dni, dokler druga zdravila, ki alergijsko
11
Desetvprašanj
vnetje zdravijo, ne dosežejo polnega
učinka.
odpravlja občutek zamašenosti
nosu in izboljša čiščenje nosne
sluznice. Uporabljamo jo večkrat
Toaleta nosu s fiziološko raztopino
dnevno. Fiziološke raztopine v
izboljša učinek zdravljenja z zdravili?
obliki kapljic v nos ne dajemo pod
Za toaleto nosu ob alergijskem rinitisu svetujemo
pritiskom. Toaleto nosu priporočamo
fiziološko raztopino v obliki nosnih kapljic ali že
tudi pred vsako uporabo zdravil v
pripravljenih pršil. Fiziološka raztopina učinkovito
pršilih. Zdravilo v pršilu lažje pride v
stik z nosno sluznico, če je ta čista.
Po uporabi zdravila v pršilu nosu ne
čistimo vsaj 2–3 ure.
Ali bo operacija odpravila
težave, ki mi jih povzroča
alergija?
Z operacijo seveda ne zdravimo
alergije. Kirurško zdravljenje je
primerno predvsem za tiste bolnike,
pri katerih zamašenost nosu poleg
alergije povzročajo še nepravilnosti,
ki jih vidimo v nosu. Najpogosteje je
to ukrivljena nosna pregrada, ki maši
eno od nosnic. Tudi preveč oteklo
nosno sluznico, ki je ne moremo več
stanjšati z uporabo zdravil, lahko
12
kirurško odstranimo. Na
Desetvprašanj
predvideno sezono. Zdravljenje nadaljujemo
možnost kirurškega zdravljenja
skozi celotno sezono pojavljanja alergena in
pomislite, če kljub ustreznemu
še en mesec v nadaljevanju. Pri preobčutljivosti
zdravljenju z zdravili še vedno
na alergene, ki so v okolju prisotni preko celega
ne morete dihati skozi nos ali če
leta, pa svetujemo neprekinjeno zdravljenje
opažate, da je vedno ista nosnica
preko celega leta, tudi v času, ko ste brez težav.
skoraj neprehodna za dihanje. Pri
V tem obdobju odmerek zdravila zmanjšamo.
izcedku in ostalih simptomih, ki jih
Na ta način preprečimo, da bi alergijsko vnetje
povzroča alergijski rinitis, kirurško
povzročilo trajne spremembe nosne sluznice.
zdravljenje ne pomaga.
Z ustreznim zdravljenjem lahko preprečimo
nastanek astme in preprečimo ali omilimo njena
Koliko časa bo potrebno
poslabšanja.
zdravljenje?
Zdravila za zdravljenje alergijskega
Ali so zdravila za zdravljenje
rinitisa odpravljajo simptome,
alergijskega rinitisa varna?
zdravijo alergijsko vnetje ali
Sodobna zdravila za zdravljenje alergijskega
preprečijo delovanje snovi, ki
rinitisa so v predpisanih odmerkih varna in
se v telesu sproščajo ob alergiji.
povzročajo malo neželenih učinkov. Za večjo
Zdravljenje po prekinitvi nima
varnost zdravila vedno uporabljajte v odmerku,
dolgotrajnega učinka in ob stiku s
ki vam ga je predpisal zdravnik. Odmerka nikoli
snovmi, ki nam alergijo povzročajo,
ne povečajte sami. Možnost pojava neželenih in
ponovno nastanejo težave. Pri
tudi nevarnih učinkov se poveča ob uporabi višjih
preobčutljivosti na alergene, ki se v
odmerkov zdravila. Novejši antihistaminiki, ki so
okolju pojavljajo sezonsko, svetujemo
v uporabi tudi pri nas, v predpisanih odmerkih
ustrezno zdravljenje že 4 tedne pred
ne povzročajo zaspanosti in zabrisanega vida.
13
Desetvprašanj
Če vseeno opazite katerega od teh
simptomov, ravnajte preudarno in ne sedite
okvarijo nosno sluznico in tudi
povzročajo zamašenost nosu.
za volan.
Ali specifična imunoterapija
Kortikosteroidi v pršilih delujejo samo na mestu,
pomaga?
kjer pridejo v stik s sluznico. Slabo prehajajo v
Specifično imunoterapijo pri
kri, se v krvi hitro razgradijo in so zato varni. Tudi
alergijskem rinitisu uvedemo, če
ob dolgotrajni uporabi ne poškodujejo nosne
so bili postopki predhodnega
sluznice. Kortikosteroidi v obliki tablet in injekcij
zdravljenja neuspešni. Specifična
imajo bolj izražene neželene učinke in jih zato
imunoterapija ob ustrezno izbrani
za zdravljenje alergijskega rinitisa uporabljamo
indikaciji koristi 80 % bolnikov.
redko.
Specifično imunoterapijo izvajamo z
vbrizgavanjem alergena v podkožje
Posebna previdnost je potrebna ob uporabi
ali z njegovim razprševanjem
dekongestivov v obliki nosnih kapljic ali tablet.
pod jezik. Ponavljajoče vnašanje
Nespečnost, tresavica, nemir, glavobol, razbijanje
alergenov v telo namreč postopoma
srca, povišan krvni tlak, motnje odvajanja
zmanjša alergijsko reakcijo in tako
urina pri moških in povečan očesni pritisk so
zmanjša ali celo odpravi simptome in
najpogostejši neželeni učinki. Ob višjih odmerkih
znake bolezni.
so zato lahko nevarni. Zaradi naštetih učinkov
naj jih ne uporabljajo bolniki z boleznimi srca,
s povišanim krvnim pritiskom, povišanim
očesnim pritiskom, povečano prostato in s
sladkorno boleznijo. Ne uporabljamo jih dlje
kot 5–7 dni, saj v nasprotnem primeru dodatno
Asist. Klemen Jenko, dr. med.,
spec. otorinolaringolog; vprašanja 1–9
Asist. Dušanka Vidovič, dr. med.,
spec. internist – pulmolog; vprašanje 10
Vprašalnikzabolnike
Vprašalnikzabolnike
15
Preverite, ali imate alergijski rinitis
1. Ali imate pogosto voden izcedek iz nosu?
Da Ne
Če ste pritrdilno odgovorili na postavljeno vprašanje, nadaljujte z vprašalnikom.
(Opozorilo: v primeru enostranskega izcedka je manj verjetno, da je vzrok vašim težavam alergijski rinitis!)
2.
3.
4.
5.
Ali pogosto močno kihate oziroma kihate v serijah?
Da Ne
Se vam nos pogosto zamaši in skozenj težko dihate?
Da Ne
Vas nos srbi?
Da Ne
Imate težave z očmi, so oči pordele, srbijo in se solzijo?
Da Ne
Če ste pritrdilno odgovorili vsaj še na eno postavljeno vprašanje poleg prvega,
potem obstaja možnost, da imate alergijski rinitis.
O nadaljnjih diagnostičnih postopkih in ustreznem zdravljenju se posvetujte s svojim
zdravnikom. Nezdravljen alergijski rinitis lahko povzroča komplikacije ali pa se
bolezen sčasoma razvije v astmo. Težave, povezane z alergijskim rinitisom, je možno
z ustreznim zdravljenjem hitro ublažiti ali v celoti odpraviti. Pomembno je, da se
spoznate z alergeni, ki vam povzročajo težave, in se jim v čim večji meri izogibate.
Koledarzaalergike
Okolje in človek sta v
nenehnem medsebojnem
prilagajanju, kar
želimo usmeriti tudi
v preprečevanje in
zdravljenje alergij.
17
Koledarzaalergike
Osebe z alergijo naj spoznajo kritične
Med cvetenjem rastlin je
alergene v zraku za vsak letni čas. Poleg
količina cvetnega prahu v
cvetnega prahu želimo opomniti tudi na
zraku odvisna od vremenskih
prisotnost alergenov plesni in pršic v vlažnih
razmer. Padavine, močan veter,
sezonah, ko se alergijski nahod neredko
nizke temperature so dejavniki,
zamenjuje z virusnim prehladom. Zato
ki zmanjšajo obremenjenost
ob nahodu, ki se ponavlja in vztraja, zelo
zraka. Nasprotno pa v lepem,
priporočamo pregled pri specialistu. Tem
toplem vremenu in v rahlem vetru
problemom smo prilagodili koledar alergenov
obremenjenost naraste. Ko so
v zraku po tromesečjih, da bi bilo izogibanje
rastline na višku cvetenja, je dnevno -
alergenom v naši zavesti prisotno vse leto, s tem
nočno nihanje obremenjenosti zraka
pa tudi ustrezno zdravljenje.
veliko, vendar tudi obremenjenost
zraka ponoči ni zanemarljiva. V
Močno alergogene rastline sproščajo v zrak
bližini oken in vrat obremenjenost
cvetni prah v velikih količinah, ker jih oprašuje
zraka doseže tudi do 60 % zunanje
veter. Zračni tokovi ga razpršijo in ga lahko nosijo
obremenjenosti, vendar je prenos
na zelo velike razdalje, v ekstremnih primerih tudi
globlje v prostore manj učinkovit.
več tisoč kilometrov. V zraku je lahko prisoten
V prostore cvetni prah prinesemo
še dolgo po cvetenju rastlin, njegov izvor pa je
pritrjenega na obleko, čevlje in lase,
lahko tudi zelo oddaljen.
domači ljubljenčki pa na kožuh.
Večina rastlin sprošča cvetni prah v zrak v
zgodnjih jutranjih urah, najvišja koncentracija je
največkrat dosežena v dopoldanskih in zgodnjih
popoldanskih urah.
Prof. dr. sci. Ema Mušič Mivšek,
dr. med., spec. pulmolog
Andreja Kofol Seliger, univ. dipl. biol.
18
Koledarzaalergike
Klinična opažanja in nasveti alergikom
Januar–februar–marec
Klinična opažanja
Januar–marec: Alergijski rinitis,
rinokonjunktivitis, ob sočasnih
Nasvet
virozah kašelj več tednov – možen
znanilec astme.
Izogibamo se okoljem z lesko
in jelšo. Jemljemo 1 tableto
antihistaminika dnevno, v
nos zjutraj razpršimo 1 vpih
Januar
Februar
Marec
Leska
Jelša
Topol
Vrba
Breza
Jesen
Gaber
Pršica in hišni prah*
Spore plesni v prostorih*
Spore gliv v zunanjem zraku#
Legenda
število zrn v 10-dnevnem povprečju
1–99
100–399
400–699
več kot 700
nosnega pršila z novejšim
obremenjenost zraka
nizka
srednje visoka
visoka
zelo visoka
glukokortikoidom, ki deluje na
*
sluznico nosu in oči.
prisotnost skozi vse leto
# intenzivnost pojavljanja v zraku je odvisna od temperature zraka in
vlažnosti
19
Koledarzaalergike
Leska in jelša
Sezona pojavljanja cvetnega prahu:
začetek sezone leske in jelše je odvisen od
zunanjih temperatur in suše v zimskih mesecih.
Prvi cvetni prah se začne pojavljati ob daljših
otoplitvah, ko najvišje dnevne temperature
presežejo 5 °C, v toplih zimah že januarja.
Razširjenost: leska in jelša po celi Sloveniji.
Možni navzkrižni alergeni:
Leska: breza, jelša, gaber.
Jelša: breza, leska, gaber.
Alergogenost leske in jelše: srednjevisoka.
Cipresovke
Sezona pojavljanja cvetnega
prahu: januar, februar, marec.
Razširjenost: vedno zelena in
arizonska cipresa sta sajeni samo
v mediteranskem svetu, zelo velika
produkcija cvetnega prahu, visoka
obremenjenost zraka.
Alergogenost: visoka.
Možni navzkrižni alergeni: vrste
znotraj rodu ciprese in različni rodovi
družine cipresovk.
20
Koledarzaalergike
April–maj–junij
Klinična opažanja
April–junij: Alergijski rinitis, alergijski
rinokonjunktivitis, intermitentna
alergijska astma, zaradi navzkrižnosti
cvetnega prahu s sadjem in
zelenjavo koprivnica in angioedem
ter posamič sistemska anafilaktična
reakcija. Možnost sočasne alergije
na pike čebel. Možna psevdoalergija
na nesteroidne antirevmatike in
analgetike.
April
Maj
Junij
Leska
Jelša
Topol
Vrba
Jesen
OljkaΔ
Breza
Gaber
Platana
Hrast
Bor
Trave
Koprivovke
Trpotec
Kostanj
Pršica in hišni prah*
Spore plesni v prostorih*
Spore gliv v zunanjem zraku#
Legenda
število zrn v 10-dnevnem povprečju
1–99
100–399
400–699
več kot 700
obremenjenost zraka
nizka
srednje visoka
visoka
zelo visoka
prisotnost skozi vse leto
# intenzivnost pojavljanja v zraku je odvisna od temperature zraka in
vlažnosti
*
Nasvet
21
Koledarzaalergike
Izogibamo se okoljem s cvetočo brezo,
Breza
Sezona pojavljanja cvetnega
jesenom, oljko, cvetočim travnikom, žitom
prahu: od sredine marca do maja.
(predvsem rži), zlasti v sončnem vremenu
Cvetni prah se sprošča, ko se najvišje
z vetrom. V avtomobilu ne vključimo
dnevne temperature dvignejo nad
intenzivnega prezračevanja s klimatsko
12 °C.
napravo, omejimo intenzivno aerobno
Razširjenost: svetli listnati in
vadbo na prostem. Na okna namestimo
mešani gozdovi od nižine do
filtre, ki zadržijo cvetni prah. Jemljemo 1
montanskega pasu po celi Sloveniji, v
tableto do 2 x 1 tableto antihistaminika
sredozemskem svetu redkejša.
dnevno, v nos zjutraj razpršimo dva
Alergogenost: visoka.
vpiha nosnega pršila z novejšim
Možni navzkrižni alergeni: jelša,
glukokortikoidom, ki deluje na sluznico
leska, gaber, redkeje bukev, hrast,
nosu in oči. V nos vbrizgavamo tudi
pravi kostanj, surova jabolka, lešniki,
pršilo z morsko vodo. Če kašljamo, zlasti
orehi, koščičasto sadje, mandlji, kivi,
ponoči, vdihavamo olajševalno pršilo za
korenček, zelena.
astmo, po presoji zdravnika v kombinaciji
Istočasno z brezo cveti črni gaber,
z inhalacijskim glukokortikoidom vsaj 2 x
ki sprošča v zrak velike količine
dnevno oz. po nasvetu zdravnika glede
cvetnega prahu.
na izbrani pripravek. Zdravnik predpiše
Črni gaber raste v listnatih in mešanih
protialergijski komplet tablet za primer pika
gozdovih v nižinskem pasu po vsej
žuželke, hudo alergičnim pa samoinjektor
Sloveniji.
adrenalina. Glede drugih zdravil je nujen
posvet z zdravnikom.
22
Koledarzaalergike
Jesen
Sezona pojavljanja cvetnega
prahu: velikega jesena od marca do
maja, malega jesena konec aprila in
v maju.
Alergogenost: srednje visoka do
visoka.
Razširjenost: veliki jesen po
vsej Sloveniji od nižin do gozdne
meje, mali jesen najpogostejši v
mediteranskem svetu in na toplih
pobočjih po vsej Sloveniji.
Možni navzkrižni alergeni: oljka,
liguster, forzicija, španski bezeg.
Trave
Oljka
V Sloveniji raste čez 360 vrst trav, večina je
Sezona pojavljanja cvetnega
vetrocvetnih. Prvi cvetni prah trav se začne
prahu: druga polovica maja in junij.
pojavljati v Primorju v marcu, v nižinah celinskega
Razširjenost: oljka je v Sloveniji
dela Slovenije konec aprila. Zaključek sezone je v
sajena v Primorju, Slovenski Istri,
začetku septembra.
Vipavski dolini in Goriških brdih.
Alergogenost: visoka.
Alergogenost: visoka.
Možni navzkrižni alergeni: različne vrste trav
Možni navzkrižni alergeni: jesen,
in žit, paradižnik, arašidi, soja in druge stročnice,
liguster, forzicija, španski bezeg.
moka in kosmiči iz žit.
23
Koledarzaalergike
Nasvet
Julij–avgust–september
Alergični za pelod zeli-
plevelov, zlasti za pelin in
ambrozijo, jemljejo 1 tableto
antihistaminika dnevno, v
nos zjutraj razpršijo dva vpiha
nosnega pršila z novejšim
glukokortikoidom, ki deluje
na sluznico nosu in oči.
Zelo pozorno se izogibajo
začimbam, stročnicam. Pazljivi
April
Maj
Junij
Bor
Trave
Koprivovke
Trpotec
Kostanj
Pelin
Ambrozija
Pršica in hišni prah*
Spore plesni v prostorih*
Spore gliv v zunanjem zraku#
Legenda
število zrn v 10-dnevnem povprečju
1–99
100–399
400–699
več kot 700
so na možno prisotnost os
obremenjenost zraka
nizka
srednje visoka
visoka
zelo visoka
v travi, na sadju, v gozdu.
*
Zdravnik predpiše protialergijski
prisotnost skozi vse leto
#
intenzivnost pojavljanja v zraku je odvisna od temperature zraka in
vlažnosti
komplet tablet za primer pika
Klinična opažanja
žuželke, hudo alergičnim pa
Julij–september: Rinokonjunktivitis zaradi
samoinjektor adrenalina. Glede
cvetnega prahu trav in zeli-plevelov, navzkrižne
drugih zdravil je potreben
alergije na stročnice, začimbe z možno
posvet z zdravnikom. Dopust
koprivnico, angioedemom in sistemsko
naj bo v okolju brez kritičnih
anafilaktično reakcijo. Možnost sočasne alergije
alergenov.
na pike os, sršenov. Možna psevdoalergija na
nesteroidne antirevmatike in analgetike.
24
Koledarzaalergike
Pelin
V Sloveniji raste 14 vrst pelina,
najpogostejši je navadni pelin.
Razširjenost: navadni pelin v
nižinah in montanskem pasu po vsej
Sloveniji.
Sezona pojavljanja cvetnega
prahu: v drugi polovici julija in v
avgustu.
Alergogenost: visoka.
Možni navzkrižni alergeni: druge
vrste pelina, regrat, zlata rozga,
sončnica, kamilica, marjetica,
ivanjščica in druge košarnice, zelena,
curry, paprika, poper, cimet, muškat,
semen. Pogosto raste na peščenih krajih, zlasti
ingver, česen, arnika, artičoka,
ob prometnih cestah, ob vodah, na nasipih in
sončnično seme.
smetiščih, ob železnici, na njivah, robovih njiv in
na neobdelanih površinah.
Ambrozija
Čas pojavljanja cvetnega prahu: v avgustu in
Razširjenost: pelinolistna ambrozija
septembru.
je razširjena v nižinah po vsej
Alergogenost: visoka.
Sloveniji, do nadmorske višine
Možni navzkrižni alergeni: druge vrste
500 do 600 m je pogosta. Višje
ambrozije, košarnice, banane, kumare, melone,
ji vremenske razmere v jeseni
bučke, semena sončnic, kamilični čaj, pripravki
največkrat ne omogočijo zorenja
slamnika.
25
Koledarzaalergike
Oktober–november–december
Oktober November December
Ambrozija
Pršica in hišni prah*
Spore plesni v prostorih*
Spore gliv v zunanjem zraku#
Klinična opažanja
Oktober–december: Rinokonjunkti­
vitis v ogrevanih, vlažnih prostorih,
poslabšanja astme v takem okolju
in zaradi onesnaženja zraka. Možna
Legenda
število zrn v 10-dnevnem povprečju
1–99
100–399
400–699
več kot 700
psevdoalergija na nesteroidne anti-
obremenjenost zraka
nizka
srednje visoka
visoka
zelo visoka
revmatike in analgetike.
prisotnost skozi vse leto
intenzivnost pojavljanja v zraku je odvisna od temperature zraka in
vlažnosti
*
Nasvet
#
Priporočilo Ob intenzivnih
simptomih alergije za različne vrste
cvetnega prahu in pršice priporočamo
Skrbimo, da vlažnost bivalnih prostorov
posvet z alergologom o možnostih
in kopalnice ni prevelika, odstranjujemo
vključitve specifične imunoterapije
možne izvore plesni, ne hodimo zunaj
proti kritičnemu alergenu, kar more
v terminih velikega onesnaženja zraka.
preprečiti alergijski proces v telesu za
Raba protialergijskih tablet in pršil za nos
vrsto let. Alergolog lahko dokaže tudi
in dihalne poti po nasvetu zdravnika. Pri
manj pogoste in manj znane alergene.
sebi imamo vedno tableto antihistaminika
Alergiki naj ne kadijo.
in olajševalnega pršila za dihanje. Za
prenočitve zunaj doma uporabljamo
protialergijske prevleke za blazino.
Prof. dr. sci. Ema Mušič Mivšek,
dr. med., spec. pulmolog
Andreja Kofol Seliger, univ. dipl. biol.
Bolnikovazgodba
Sem Damjan in sem bolnik
z alergijskim rinitisom. Po
domače povedano, imam
seneni nahod, alergijo na
pršice, alergijo na pasjo in
mačjo dlako, alergijo na prah
in še kaj bi se našlo.
27
Bolnikovazgodba
To pomeni, da se mi vsako leto dolge
mesece cedi iz nosu, vnamejo se mi oči, srbi
tedne, sem se zamislil. Vročine
sicer ni bilo, ampak čutil sem
me globoko v Evstahijevi cevi, v grlu imam cmok
omotico in počutje je bilo prav slabo.
in včasih, ko se alergeni poklopijo, težko diham.
Najprej sem poskušal z zdravili proti
Skratka, ne da bi se prehladil, dobim tipične
vročini in prehladu, pa niso prav nič
znake nahoda, ki mi, kot bo vedel vsak sotrpin,
pomagala. Vnele so se mi še oči in
močno otežijo življenje in delo.
končno sem šel v lekarno. Dobil sem
neke tablete, pa pršilo, pa kapljice
Pa ni bilo vedno tako. Čeprav sem otroštvo
za oči, seveda ne »pravih« zdravil,
preživel na deželi, so se mi težave pojavile šele
ampak pripravke, ki jih lahko dobiš
po fakulteti. Mimogrede: študiral sem veterino
brez recepta.
in veliko delal z mačkami in s psi. Tudi doma smo
Žal ni nič prav zares pomagalo in
potem sem končno popustil in šel
Lastne izkušnje so mi
pokazale, da lahko samo
s primernim in rednim
zdravljenjem normalno
prebijem tiste mesece v letu,
ko se mi pojavi alergija.
k zdravniku. Osebna zdravnica me
je temeljito izprašala in me poslala
na alergološki test. Rekla je, da že iz
moje telesne govorice sklepa o mojih
težavah. Nevede sem se namreč
ves čas praskal pod nosom. Kakšen
strokovnjak za telesno govorico bi
lahko celo rekel, da kar naprej lažem!
vedno imeli mačke. Ampak lepega pomladnega
Testirali so me na vse živo in tudi
dne sem doživel alergijsko reakcijo in potem
ugotovitve so bile podobne. Kakšnih
se kar ni nehalo. Ker je nahod trajal več kot tri
posebnih živil niso omenjali. Seveda
28
Bolnikovazgodba
vedno obstajajo navzkrižni
alergeni, pri teh pa ne veš,
kako se njihovi učinki podvajajo in
kdaj kateri povzroči težave. Saj ne,
da bi imel težave vse leto. Začne
se v začetku pomladi, vrhunec je
ponavadi v času cvetenja trav, potem
pa počasi pojenja. Nekaj časa sem
še upal, da bo poleti na morju bolje.
Pa sem v času počitnic na Hvaru žal
ugotovil, da sem alergičen tudi na
na sprehod ali na kolo. Bog ne daj, da grem čez
sivko. Hvar je znan po sivki ...
cvetoč travnik!
Ko sem se vrnil s tistega dopusta,
Zanimivo je, da se ne spominjam, da bi imel
sem dobil hudo vnetje sinusov.
kateri od mojih staršev težave z alergijo. Tudi brat
Glava se mi je tako zamašila, da sem
jih nima, imata pa alergijski rinitis oba njegova
bil mesec in pol gluh na eno uho.
otroka. Jaz imam težave s tem že dvanajst let.
Zdravniki so me začeli svariti pred
nevarnostjo pojava astme, ki je lahko
Dobro bi bilo, da bi zdravniki imeli dovolj časa in
posledica nezdravljenega alergijskega
bi lahko bolniku poleg napisanega recepta podali
rinitisa. Takrat ko je najhuje, pomaga
tudi druge pomembne informacije. Recimo, kako
že, če se človek izolira, in težave
kombinirati posamezna zdravila, da je treba s
počasi izzvenijo, ampak tako se ne da
terapijo začeti pravočasno, da je morda mogoče
živeti. Pa ravno v lepih pomladanskih
terapijo podpreti še s kakšnimi naravnimi
mesecih, ko človeka vleče v naravo,
učinkovinami, da je mogoče treba prilagoditi
29
Bolnikovazgodba
prehrano in še marsikaj. Preprog v
stanovanju tako ali tako nimam, posteljnina
zdravljenja. Lastne izkušnje so
mi pokazale, da lahko samo s
in vzmetnica sta hipoalergenski, domačih živali
primernim in rednim zdravljenjem
tudi nimam več. Saj človek se počasi sam uči in
normalno prebijem tiste mesece v
vidi, kdaj se mu alergija poslabša.
letu, ko se mi pojavi alergija. Malo
boljše je tudi, odkar živim v mestu.
Sprijaznil sem se, da imam preobčutljiv imunski
Poleg tega sem se navadil vsak
sistem in da dejansko potrebujem sistemsko
dan dvakrat izpirati nos s fiziološko
terapijo, da je moje življenje v precejšnjem delu
raztopino. Ob umivanju zob si
leta normalno. Prijatelji mi še kdaj rečejo, češ,
sperem še nos. V času, ko nimam
kaj zapletam stvari, naj grem v lekarno, pa mi
alergije, mi to prijetno očisti nos,
bodo že kaj dali za lajšanje težav. Ampak moje
med alergijo pa je to tako ali tako
življenje se v času težav tako poslabša, da sem
obvezno, da nosna sluznica sploh
postal pravi zagovornik testiranja in vztrajnega
vsrka zdravilne učinkovine.
Res ne bi rad, da se mi še kdaj ponovi
zgodba iz prvih let moje alergije.
Nekega pomladnega dne sem peljal
psa na sprehod. Stanje se mi je tako
hitro poslabšalo, da sem že po 50
metrih rabil počitek in sem sedel pod
drevo. Pes me je res čudno gledal ...
zgodbo bolnika zapisala Jana Bogdanovski
fotografije: Herman Čater
10nasvetov,
31
10nasvetov
kako se spopasti z
alergijskim rinitisom
Vsakodnevni:
Celoletni:
1. Če kadite, poskušate zmanjšati ali prenehati.
7. Za čiščenje uporabljajte
2. Ne pozabite vzeti predpisanega zdravila in ga
antialergenska čistilna sredstva.
shranite na mestu, kjer ga boste vedno videli.
8. Če imate možnost, si priskrbite
3. Vedno jemljite zdravila po navodilih vašega
zdravnika.
vakuumski sesalec s filtrom za
pelod.
9. Uporabljajte sušilec zraka, da
Sezonski:
4. Med sezono pelodov imejte zaprta okna v
stanovanju in avtomobilu.
5. Izogibajte se zunanjim aktivnostim, ko so
pelodne vrednosti zelo visoke.
6. Ko pridete od zunaj v zaprt prostor, se
stuširajte in zamenjajte oblačila.
preprečite rast plesni.
10.Če imate živali, se priporoča, da
se zadržujejo zunaj ali pa vsaj
izven vaših spalnih prostorov.
»O morebitnih dodatnih vprašanjih
se posvetujete s svojim zdravnikom«