Neplodnost ne sme biti tabu

Transcription

Neplodnost ne sme biti tabu
tematska PRILOGa meDIaPLaNet
Maj 2012
naše poslanstvo je ustvarjati visokokakovostne vsebine za bralce
ter jim predstaviti rešitve, katere ponujajo naši oglaševalci.
spolno Zdravje
in plodnost
Moški
in njihov
,,ranjen’’
ponos
Kako se
spopasti z
vaginalnimi
vnetji?
3
NASVETI ZA
BOLJŠE SPOLNO
ŽIVLJENJE
Kako vemo,
da smo
okuženi s spolno prenosljivo
boleznijo?
NEPLODNOST
NE SME BITI TABU
Katja Gaspari Leben: „Če nimava otrok,
še ne pomeni, da si jih ne želiva!“
Photo: shutterstocK
tematska PRILOGa meDIaPLaNet
2 · maj 2012
iZZivi
Spolnost skozi zgodovino kot močna sila in motiv predstavlja polje manipulacije in
kontrole iz verskih, ideoloških, marketinških in drugih vzgibov. Je neizčrpen vir
v literaturi, kulturi, v vsakdanjem življenju jo srečujemo na vsakem koraku ali na vsakem
obisku računalnika.
Zdrava spolnost,
kaj je to?
s
polnost ni le del
našega življenja,
namenjenega reprodukciji in nadaljevanju vrste;
vpeta je v vse pore našega bivanja: kako doživljamo sebe in svojega
partnerja, kakšen odnos imamo do
življenja, kako komuniciramo, ali se
znamo postaviti zase,ali sledimo svojim sanjam in vrednotam ali predvsem interesom, ali smo sposobni
brezpogojne ljubezni in dajanja tudi v kriznih časih, ali znamo in kako izražamo svoja čustva in potrebe,
kdaj imamo iskrice v očeh,kako vidimo barve v naravi,kako smo dovzetni
do vonjav, … navsezadnje kako dihamo in kako hodimo.
Zdravstvena vzgoja
V zdravstvu se na področju preventive v zvezi s spolnim vedenjem trudimo predvsem na področju
osveščanja. Na t.i. z dokazi podkrepljenimi dejstvi oz.na osnovi raziskav,
razvijamo smernice, programe in
intervencije, ki vzpodbujajo varno
spolno vedenje.Spolno vedenje mora
sicer še vedno ostati intimna zadeva,
odločitev vsakega posameznika,ven-
dar je predpogoj dobro informiranje
na osnovi znanstveno preverjenih in
relevantnih strokovnih dejstvih.
Mladi danes vstopajo v partnerske zveze v povprečju mlajši in tudi
prej kot nekoč pričenjajo s spolnim
življenjem. Kondom ob prvem spolnem odnosu uporabi okoli tri četrtine
mladostnikov, slabša pa je uporaba kondoma oziroma dvojne zaščite
ob zadnjem spolnem odnosu. V Sloveniji vzgoja za zdravje ni del rednega predmetnika. Kljub številnim
prizadevanjem za izobraževanje izvajalcev vzgoje za zdravo spolnost,
zlasti učiteljev in razvoju gradiv na
področju spolne vzgoje, še vedno
opažamo velika odstopanja v izvajanju.
Osebni zaklad
Kar polovica deklet,ki so imele zgodnji spolni odnos meni, da je bilo to
prezgodaj in da je večina mnenja, da
bi morali o spolnosti vedeti več. Glede na omenjena dejstva ter dokazani
povezavi med zgodnjo spolno aktivnostjo in tveganji menim, da v naši
družbi ni več dopustno,da spolno vzgojo prepuščamo slučaju ali dobrim
Asist. Evita Leskovšek, dr. med.
spec. socialne medicine,
Inštitut za varovanje zdravja Rs
nosilka programa vzgoje za
zdravo spolnost
„Vsekakor za
vse spolno
aktivne, tudi
starejše, v našem prostoru
manjka zavest in
kultura odgovornosti in zaščite
pri spolnih odnosih.“
Prim.mag,
Igor Bizjak
dr.med.
specialist
urolog
stRaN 10
primerom prakse. Na osnovi stikov z
mladimi menim,da obstaja pri nas še
vedno stereotip o njihovi neodgovornosti, zlasti na področju spolnega
vedenja,ko vemo,da je v Sloveniji glede tveganega spolnega vedenja problem predvsem generacija srednjih
let. Osveščenost naših najstnikov je
kljub pomanjkanju sistematične vzgoje za zdravo spolnost na visoki ravni.
Mladi in spolnost
PriPoroČamo
Spolnost in kakovost življenja
Pred kratkim je bila objavljena
študija o spolnem življenju postmenopavzalnih žensk v Sloveniji,
med 49. in 66 letom, ki je pokazala,
da je spolno aktivnih 80% žensk, 88
% žensk je bilo mnenja, da je spolnost v partnerstvu pomembna, čez 60
% žensk je izrazilo zadovoljstvo nad
spolnim življenjem s partnerjem. V
zvezi s spolnostjo je še vedno veliko
tabujev in prepričanj. Premalo se zavedamo o pomenu zdrave spolnosti za naše zdravje in dobro počutje.
Potrebujemo torej ne le promocijo zdrave spolnosti, temveč tudi
promocijo spolnosti kot del zdravja,
predvsem pa promocijo srečne in
zadovoljujoče spolnosti.
„Za erektilno disfunkcijo trpi več
kot 150 milijonov
moških.“
We make our readers succeed!
sPOLNO ZDRaVje
IN PLODNOst,
maj 2012
Urednik:
max Fjellström
Grafični oblikovalec:
Vratislav Pecka
Vodja projekta: anja Žibert
Telefon: 08-205 53 01
E-mail:
[email protected]
Novinar: andreja jernejčič
Distribucija: slovenske novice
Foto: shutterstock
Mediaplanet kontakt:
Telefon: 08-205 53 00
Fax: 01- 244 62 59
E-mail: [email protected]
mediaplanet na podlagi visokokakovostnih vsebin ter z uporabo
motivacijskega elementa ustvarja
nove potrošnike za podjetja,
ki oglašujejo v prilogi.
26
V S .5.2
LO
0
NOVVENS 12
ICA KIH
H
Narava ga je naredila-znanost
potrdila.
Moč horopita, najstarejše cvetoče
rastline na planetu.
...................................
............................
....z.......... up.........
...
p. .... ...tu
Vzp..t... ....... .....fl... ..
....... .....-...z ...t......
....t...
NE ZAMUDITE
PRILOGE MEDIAPLANET
Z NASLOVOM KOSTI IN
SKLEPI, KI BO IZŠLA
V SLOVENSKIH
NOVICAH.
Na voljo v lekarnah in
specializiranih trgovinah
Kontakt
ttttttttttttt
ttttttttttt
Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana | 08-205 53 00 | [email protected] | www.mediaplanet.com
Genetika in DNK analize
Genetika je med najhitreje razvijajočimi se panogami na svetu. Leta 2001 so objavili grob osnutek nukleotidnega zaporedja človeškega genoma in napovedali obdobje
tako imenovane »funkcijske genomike«, ki bo ob mikroelektroniki in informatiki ter nanotehnologiji ključno področje znanstvenega, gospodarskega in družbenega
razvoja v prihodnjih desetletjih.
Intenzivnost raziskav se posledično izredno povečuje.
Usmerjene so v ugotavljanje vloge genov oziroma njihovih
proteinskih produktov v celici, tkivu in organizmu, uravnavanju njihovega izražanja in medsebojnem komuniciranju
nukleinskih kislin in proteinov.
Genetika s tem postaja vse pomembnejši dejavnik pri diagnosticiranju tako dednih bolezni, pri katerih genetika igra
direktno vlogo, kot tudi pogostejših obolenj pri katerih genetika samo vpliva na incidenco in entiteto, ni pa direktno
odgovorna za bolezen. Na Inštitutu za DNK analize opravljamo različne genske analize, med drugim tudi DNK analize povezane z zdravjem, kjer imamo izbrane bolezni, ki se
najpogosteje pojavljajo v današnjem obdobju hitrega tempa
življenja pri določenih skupinah populacije. Te nam omogočajo zgodnje odkrivanje nagnjenosti k določenim boleznim,
kar nam omogoči preventivne ukrepe, ki lahko znatno omlijo
bolezen, jo prestavijo na poznejše obdobje ali jo celo povsem
preprečijo.
Bolezni srca in ožilja ter novotvorbe (raki) so vzrok za kar 70% smrti v Sloveniji.
Inštitut za DNK analize ima na razpolago kar nekaj produktov, ki omogočajo
genetsko analizo prav teh vzrokov.
Preventiva je še toliko pomembnejša, če upoštevamo podaljšanje povprečne življenske dobe, kar posledično poveča pomembnost starostnih obolenj.
Kakšne genetske teste ponujate na vašem zavodu?
Na našem inštitutu nudimo preko 1000 različnih genetskih
analiz. Naj omenim samo nekaj skupin.
Ponujamo teste za različne skupine bolezni. Posebna pozornost je namenjena genetskim testom bolezni, ki predstavljajo
največjo smrtnost pri Slovencih (glej graf: Pet najpogostejših
vzrokov smrti po spolu). Tako lahko posamezniki pri nas naročijo genetske teste predispozicij za posamezne bolezni oz.
za določen nabor bolezni.
Testi so lahko namenjeni specifičnim skupinam; tako poznamo npr. Managersko DNK analizo za moške in ženske. V tej
DNK analizi so združene bolezni, ki imajo največjo pojavnost
pri ljudeh, ki živijo stresno življenje in imajo velike odgovornosti. Naredimo lahko tudi Otroško DNK analizo, kjer se
usmerjamo v otrokov razvoj in želimo ugotoviti otrokove
predispozicije za šport, poklicne usmeritve in njegove razvojne značilnosti.
Poleg teh imamo tudi specifične teste namenjene za ugotovitev predispozicije za posamezno bolezen. Zavedati se moramo namreč, da smo vse naše gene podedovali od naših prednikov z redkimi spremembami. Bolezni v nasih družinah pa
lahko imajo gensko predispozicijo. Cilj naših testov je ugotoviti ali obstaja pri določeni osebi predispozicija za posamezne
bolezni prisotne v njeni družini (glej Markov primer).
Posebno poglavje je namenjeno tudi zdravilom in njihovim
učinkom. Vsi smo se v življenju srečali z ljudmi, ki neko
zdravilo »težko prenašajo« ali pa zdravilo pri njih nima želenega ucinka. Taki primeri so pogosto povezani z genetiko.
Ta veja genetike se imenuje farmakogenomika in testi, ki jih
ponujamo so večinoma povezani z encimi, ki so povezani z
delovanjem določenih zdravil. Kot primer, ti encimi so lahko
recimo hitrejši ali počasnejši pri razkrojevanju določenega
zdravila, kar pomeni, da osebe, ki imajo počasnejše encime
potrebujejo manjšo količino zdravila od tistih, ki imajo hitrejše encime in potrebujejo višjo dozo zdravila za enak učinek.
Če ne upoštevamo tega podatka in damo vsem osebam isto
količino zdravila, bodo prvi lahko imeli stranske učinke zaradi prevelike koncentracije zdravila, drugi pa lahko ne bodo
dosegli želenega terapevtskega učinka. Genetsko testiranje
tako lahko pomaga pri racionalizaciji predpisanih zdravil in
omejitvi stranskih učinkov.
Naj omenim se prekoncepcionalne teste, to je tiste, ki jih par
opravi preden se odloči za družino. Omenjeni testi obsegajo
vrsto analiz, od prikritih bolezni, ki lahko imajo negativen
vpliv na potek nosečnosti, pa do analiz, ki so povezane s plodnostjo para. Te so še posebej pomembne preden se odločimo
za umetno oploditev saj je lahko vzrok neplodnosti skrit v
genetskih anomalijah, ki se lahko dedujejo.
Težko je strniti vse teste v par besedah, vsekakor je genetika
zelo široka veda in obsega tudi tisoče redkih bolezni pri kate-
rih geni igrajo direktno vlogo. Za večino teh bolezni obstajajo
tako pre- kot post-natalni diagnostični testi in nenazadnje
tudi testi prenašalcev v družini. Naše upanje je, da bomo lahko v prihodnje nudili tudi te analize vsem, ki bi jih potrebovali. Na tem področju sodelujemo z izbranimi ginekologi po
Sloveniji in z Bolnico in porodnišnico Postojna.
Velik poudarek dajemo tudi etiki. Naš Inštitut ima Strokovno-etični svet z vrhunskimi strokovnjaki, same genetske analize pa vsebujejo svetovanje zdravnika specialista. Opravljanje
genetskih analiz brez obveznega zdravniškega svetovanja je
nesprejemljivo in etično sporno.
Da je naša smer pravilna nam kažejo tudi naši partnerji, kot je
na primer zavarovalnica Triglav d.d..
Kakšen je odziv Slovencev na vašo ponudbo in kako podobne analize spremljajo v tujini?
Za Slovence so DNK analize novost in se postopoma seznanjajo z njihovimi prednostmi in uporabo. Na Inštitutu za DNK
analize smo opazili, da so ljudje, ki so seznanjeni z DNK analizami, navdušeni nad njimi, ker pa so analize samoplačniške,
je to za marsikoga ovira. Odzivi uporabnikov na naše DNK
analize do zdaj so resnično navdušujoči. Ljudje se zavedajo,
da lahko s spoznanjem svojih genetskih slabosti in z osebnimi preventivnimi ukrepi preprečijo, da bi se bolezen sploh
razvila oz. pripomorejo k pravočasnemu odkritju bolezni in
takojšnjemu zdravljenju.
Trend v prihodnje kaže, da si bomo verjetno v nekaj letih (ali
desetletjih – odvisno od pristopa našega zdravstva) skoraj vsi
dali narediti celotno DNK analizo, saj bomo z rezultati lahko
šli na pregled k splošnemu zdravniku, ki bo uporabil genetsko
analizo pri svojem delu, tako pri diagnostičnem postopku, kot
pri izbiri optimalne terapije. Tako bomo predvsem pomagali
sebi, saj ima danes zdravnik za pacienta povprečno na voljo le
7 minut. Nenazadnje bo tak pristop pripomogel tudi k znižanju stroškov v zdravstvu, pravočasna preventivna terapija pri
osebah z visokim rizikom za določeno bolezen lahko prepreči
nastanek te bolezni, ki bi najverjetne zahtevala znatno dražje
zdravljenje.
Zakaj na analizo DNK? Kaj predstavlja dodano vrednost
za posameznika?
S poznavanjem svojih genov in z ustrezno spremembo življenjskega sloga (ki je lahko minimalna), s pogostejšimi pregledi in s tem povezanim pravočasnim ukrepanjem se lahko
izognemo razvoju bolezni oz. bolezen lahko nadzorujemo.
Poleg tega je zelo koristno in pomembno, da začnemo skrbeti za preventivo, če DNK analiza pokaže večjo verjetnost za
razvoj posamezne bolezni. Naše DNK analize obravnavajo
bolezni, ki so pri Slovencih najpogostejše. Sodelujemo tudi z
zdravniki specialisti, ki vas v takih primerih usmerijo v prave
preventivne ukrepe za kakovostnejše življenje v prihodnosti.
Markova izkušnja:
Marko je imel očeta, ki je umrl za pljučnim rakom v 53.
letu starosti. Oče je imel tudi močno sladkorno bolezen
tipa 2. Marka je zanimalo, obenem pa ga je bilo tudi
strah, ali ima tudi on genetsko predispozicijo za navedeni
bolezni. Zato je naredil DNK genetsko analizo. Rezultati
so pokazali, da nima predispozicije za ti dve bolezni, ker je
genetske predispozicije podedoval po svoji mami. Marku
je DNK analiza pokazala, da ima povečano predispozicijo
za nastanek raka na prostati. Na posvetu z zdravnikom
in v skladu s pisnimi ukrepi zdaj izvaja določene vaje za
prostato in enkrat na leto obišče specialista urologa. S temi
ukrepi je časovno premaknil nastanek raka na prostati ali
se mu celo izognil.
Dr. Uroš Hladnik
Specialist genetike
Predsednik strokovno etičnega
sveta IDA
Mag. Marko Smolič,
univ. dipl. inž., MBA
Direktor
Inštitut za DNK analize
tematska PRILOGa meDIaPLaNet
4 · maj 2012
NASVET
1
inspiracija
Vprašanje: Ali veste koliko parov v Sloveniji
ne more imeti otrok?
Odgovor: S težavami pri zanositvi oziroma neplodnostjo
se spopada vsak šesti par.
ZNEBITE SE
PREDSODKOV
najina zgodba
o veliki želji
oseBna iZKušnja
Katja Gaspari Leben ima službo, ki jo z
veseljem opravlja, moža s katerim sta se
pred kratkim preselila v hišo, obkrožena
sta z veliko prijatelji. Prišel je čas za
otroka.˝Že pred poroko sva si želela imeti
otroka.Ko je minilo kakšno leto,odkar sva
se trudila, sva prvič pomislila, da kaj verjetno ni v redu.’’
Pritisk okolice
Pa se morda niti ne bi toliko obremenjevala s tem, če ne bi okolica kar naprej spraševala: „Kaj pa vidva še čakata
z otroki?“ ali „Mladi ste vse preveč
materialistični in želite vse imeti lepo
poslano, preden se odločite za otroka. Ko
smo bili mi mladi,smo v mali sobici živeli
... itd., itd.“ ali še huje „Katja, ti si prevelika karieristka! Malo se umiri in si ustvari družino, ker leta tečejo...“ Vsi so nama kar določili, da si pravzaprav sploh ne
želiva otroka, ker ga pač še nisva imela in
da sva egoistična ter misliva le nase.To je
bolelo.Zelo bolelo.Vsaka beseda me je bolj
prizadela in počasi sem se začela umika-
ti iz družbe. Ker je bilo tako lažje. Nič več
obtožb in pripomb, kako živiva, in nič več
najinih laži, da bova imela otroke, ko bo
čas ali ko bova končala najin dom.˝
ProFil
Katja
Gaspari
Leben
Neplodnost ni tabu
Katjina dobra prijateljica pa je zaslutila,
da nekaj ni v redu:˝ Imam prijateljico, ki
je zaslutila,da če sva z Juretom toliko časa
poročena in še nimava otrok,ni nujno,da
si jih ne želiva. Odprla se mi je in mi zaupala, da že več let zdravi svojo neplodnost
ter da je že večkrat bila na IVF-postopkih.
Odprla mi je oči. Razložila mi je, kam naj
se obrneva po pomoč in kako potekajo
postopki ter da ni to noben bavbav.˝ Katja
in Jure sta se odpravila na eno od slovenskih klinik in se dogovorila za obisk pri
zdravniku. ˝Bila sva polna pričakovanj in
upala, da bo takoj uspelo. Prijavili so naju na prvi postopek. Bila sva zmedena in
prestrašena. Na eni strani polna upanja,
na drugi pa sva se bala razočaranja. Povedali so nama namreč, da je pri vsakem
postopku le 20 odstotkov možnosti za zanositev. Med jemanjem zdravil sem postala neverjetno razdražena in depresivna.
Institut f. In-Vitro-Fertilisierung
DR.HANS-PETER STEINER
Graz, Rechbauerstr. 49 Austria
Tel. 0043316/ 834000 www.ivf-steiner.at
■■ 35 let,
ljubljana
■■ Poklic:
oblikovalka
vizualnih
komunikacij
■■ ena od
idejnih vodij
in pobudnic
akcije spregovorimo o
neplodnosti,
in oblikovalka
akcije.
■■ s partnerjem juretom
se soočata z
neplodnostjo
že 5 let.
Vse me je motilo in najmanjša malenkost me je spravila v jok. Najhujša so bila jutra. Včasih sem kar ležala v postelji,
ker si nisem upala pogledati, ali sem že
dobila menstruacijo. In prišla je. Ni nama uspelo.Razočaranja,žalosti in jeze ne
morem opisati.˝
Medsebojna podpora pomaga
Katja in Jure nista obupala.Poskusila sta
še drugič. In tretjič. In petič. Neuspešno:
˝Nič več ne laževa okolici, da bova imela
otroke, ko bo čas za to. Vsakomur, ki naju vpraša, kaj še čakava, pač odvrneva,
da jih ne moreva imeti, da pa si jih zelo želiva. Navadno sogovornikom postane nerodno in največkrat se nama potem opravičujejo, da so sploh vprašali.
Šokirani so. To mi da misliti o tem, kako
malo je ljudi, ki se zaveda dejstva, da je v
Sloveniji vse več in več neplodnih parov.
Ker nisva več skrivala, so se začeli najini
kolegi odpirati in kar naenkrat sva ugotovila, da sva obkrožena z ljudmi, ki so se
prav tako bali povedati, da sami ne morejo imeti otrok. Verjamem, da nam je
vsem sedaj lažje,ker se zavedamo,da nis-
mo sami s to težavo. Katja zagotavlja, da
z Juretom še nista odnehala:˝Upanja še
vedno nisva izgubila. Še bova poskusila,
ker si tudi sama želim postati mama in
Jure oče.˝ Katja in Jure sta se sicer sprijaznila z mislijo,da morda nikoli ne bosta
imela otrok: ˝Pomembno je,da se midva
razumeva in nama želja po otroku ni na
prvem mestu, pač pa sva si midva. Kar
veliko parov gre v stiski narazen ali pa se
ne znajo soočati s to travmo. Enostavno
pozabijo nase, ker je želja po otroku tako
močna,da živijo le še za njo.
!
NEPLODNOST.NET
spletno mesto neplodnost.net je produkt
kampanje, s katero želimo osvestiti
o pereči ter za posameznika in par izredno
težki življenjski preizkušnji – neplodnosti,
s katero mora par živeti in jo sprejeti. na
strani najdete ogromno koristnih informacij,
ki vas bodo dodobra informirale o omenjeni
tematiki in vas hkrati tudi napotile
k ustreznim strokovnjakom s tega področja.
ne manjkajo niti izkušnje oseb, ki so se
soočile z neplodnostjo in še mnogo več.
andreja jernejčič
[email protected]
Izkoristite 23 let izkušenj na področju
raziskav IVF, IVM, ICSI, spontanih
abortusov ter hipotiroidizma.
IVF zdravljenje neplodnosti (metoda oploditve zunaj telesa) – Nazaj k Naravi
Dr. Hans-Peter Steiner, pionir zdravljenja neplodnosti v Avstriji je s svojim
poglavjem „Optimizacija števila jajčnih celic“ v nedavno izdani knjigi „Minimal
stimulation IVF: Mild, mildest or back to nature“, postavil mejnik za avstrijsko
reproduktivno medicino (www.ivfetflex.com)
Dr. Steiner (zgoraj levo) z Nobelovim
nagrajencem Laureate Robert Edwards (AL)
- "Očetom‘‘ več milijonov IVF dojenčkov
Velja za enega najbolj mednarodno priznanih raziskovalcev ter izumiteljev.
Z njegovo pomočjo je že veliko slovenskih neplodnih parov tudi po večkratnih
IVF-posegih drugod, našlo prav pri njemu svojo, tako željeno, starševsko srečo.
tematska PRILOGa meDIaPLaNet
5 · maj 2012
vsi lahKo Pomagamo
Približno osmina vseh
parov poišče pomoč, ker
žene v pričakovanem
času ne zanosijo.
Med njimi je večina takih, ki jim
s klasičnimi metodami zdravljenja ali pa s postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo lahko pomagamo. Pri približno
odstotku vseh parov pa eden od
njiju nima lastnih spolnih celic. Za odsotnost spolnih celic
je lahko kriva motnja v njihovem razvoju, bolezen ali njeno
zdravljenje. Takim parom lahko
do nosečnosti pomagamo le z
darovanimi spolnimi celicami.
Darovalci spolnih celic so lahko
zdrave ženske ali moški primerne starosti.
Kako poteka darovanje?
VSE PREMALO JE LJUDI,
ki se zavedajo dejstva, da
je v Sloveniji vedno več
neplodnih parov.
Photo: oseBNI ArhIV
Postopek darovanja semenčic
je razmeroma preprost, moški
seme odda z masturbacijo,
darovane semenčice pa zamrznemo za kasnejšo uporabo. Darovanje jajčne celice pa
je kompleksnejše in sestoji iz
spodbude ovulacije, punkcije in
oploditve jajčne celice s semenom partnerja. Tak postopek
traja približno štirinajst dni, in
je zaradi večje invazivnosti za
darovalko tudi neprijetnejši.
Vsi, ki bi želeli postati darovalci
spolnih celic lahko pokličejo št.
01/522 60 74 (sr.Tatjano Ozvaldič)
vsak delovnik med 9. in 12. uro in
se o postopkih podrobneje seznanijo!
SaŠO drOBnič, dr.Med.
tematska PRILOGA MEDIAPLANET
6 · maj 2012
inspiracija
intervju
s ksenijo geršak
Folna kislina
za zdravo
prihodnost
Podatki o naši prehrani
kažejo, da je dnevni vnos
folne kisline s hrano premajhen, glede na potrebe nosečnice in njenega
ploda.
„Zato je smiselno, da ženska začne
dodajati folno kislino svoji prehrani vsaj tri mesece pred načrtovano
nosečnostjo, s tem se zapolnijo
tudi zaloge v njenem telesu’’, pojasnjuje prof. dr. Ksenija Geršak iz
Ginekološke klinike UKC Ljubljana.
NOSEČNOST
Obdobje, ko je potrebno še
posebej skrbeti za
svoje telo
Photo: shutterstock
Naj vam bo
prioriteta kvaliteta
Ko ženska zanosi, mora še
posebej paziti na svoj način
in slog prehranjevanja.
Z vnosom različnih hranil,
ne hrani le sebe ampak
tudi svojega bodočega
otroka, ki pa ima kot nerojen tudi svoje potrebe.
Še vedno je razširjeno dejstvo, da
mora nosečnica jesti za dva oz.dvojno količino živil, kar pa še zdaleč ne
drži.Najbolj pomembna je kvaliteta
živil,ki jih zaužije,in ne kvantiteta.
Prehrana v nosečnosti
Prof. dr. Ksenija Geršak iz
Ginekološke klinike UKC Ljubljana svetuje: ,,Jedilnik nosečnic naj
bi vseboval predvsem veliko zelenjave in sadja, ki vsebujejo poleg
številnih vitaminov in mineralov
tudi folno kislino. To je zelena listnata zelenjava, cvetača, fižol, grah,
sončnična semena, banane, jagode, grenivke, maline, pomaranče
in kvas.’’ Seveda ne smemo pozabiti na ogljikove hidrate,predvsem
kruh in testenine iz polnovrednih
žit, ter beljakovine, kot so posneto
mleko in mlečni izdelki in pa se-
„Jedilnik
nosečnic naj bi
vseboval predvsem veliko
zelenjave in
sadja.“
prof. dr. Ksenija Geršak
ginekološka klinika UKC Ljubljana
veda rdeče in belo meso, predvsem
ribe. Dr. Geršakova še opozarja, naj
se nosečnica izogiba nevarni hrani
živalskega izvora, kot so na primer
školjke. Previdnost ni odveč tudi
pri uživanju nekaterih šumečih
pijač, plesnivih sirov, jeter, paštet
vseh vrst, paziti moramo tudi, da
Folna kislina
■■ Folna kislina ali folacin je
vitamin, ki spada v B skupino.
Ker gre za vitamin, ga v telesu
ne moremo sami izgrajevati,
ampak ga vnašamo v telo od
zunaj, s hrano.
■■ sodeluje v številnih celičnih
procesih, predvsem pa pri
nastajanju in popravljanju deoksiribonukleinske kisline, ki je
nosilka genetske informacije v
vseh naših celicah.
■■ sodeluje tudi pri reakcijah,
kjer se prenašajo skupine z
enim ogljikovim atomom. Zato
je folna kislina še posebej pomembna pri hitrih celičnih delitvah in pri rasti, predvsem v
nosečnosti in otroštvu.
so meso in jajca dovolj dobro kuhani.
Kaj pa dodatki k prehrani?
,,Zdrava nosečnica s primerno
uravnoteženo in mešano prehrano ne potrebuje dodatkov, drugače
pa velja za tiste skupine nosečnic z
drugačnimi prehranskimi navadami, ali za tiste, ki imajo različna obolenja. Predvsem pri slabokrvnosti,
je potrebno dodajanje pripravkov, ki
vsebujejo železo in tudi vitamine B
skupine,’’ opozarja dr. Geršakova in
dodaja: ,Zdrava nosečnica lahko vnese v telo vse potrebne vitamine in minerale s kvalitetno in uravnovešeno
prehrano, izjema je lahko folna kislina. Ker folno kislino presnavljamo v
jetrih, so za to potrebni določeni encimi.Aktivnost teh encimov je odvisna od naše genetske osnove.Vemo,da
je v splošni populaciji vsaj ena tretjina ljudi, ki imajo zmanjšano aktivnost encimov,ki so udeleženi v presnovi folatov, zato potrebujejo večji vnos
folne kisline v telo, da je njen nivo v
krvi zadosten.
andreja jernejčič
[email protected]
■■ Do kdaj je potrebno
jemati folno kislino? Se to
razlikuje tudi od posameznega primera?
,,Ker je folna kislina pomembna za
delitev celic in rast priporočamo,
da jo dodajamo prehrani v ustreznih količinah celotno nosečnost in
tudi v času dojenja (vsaj 400 mikrogramov na dan). Pri določenih
boleznih ali ob jemanju nekaterih
zdravil,ki vplivajo na presnovo folatov,pa je potrebno dnevni odmerek bistveno zvišati.’’
■■ Kakšne so lahko posledice, če folne kisline ne
uživamo?
,,Premalo folne kisline v obdobju zanositve in v prvih tednih nosečnosti poveča tveganje za nastanek prirojenih napak
živčevja, predvsem napak v zapiranju nevralne cevi.Vpliva pa tudi
na nastajanje tistih razvojnih napak, kjer se združujeta obe polovici telesa ali posamezne plasti tkiv
(srčne nepravilnosti,motnje zapiranja trebušne stene, zajčja ustnica in druge).’’
■■ V kakšni obliki pa lahko
uživamo folno kislino? Lahko tudi s hrano? Je to dovolj? Na kaj moramo biti pri
jemanju še posebej pozorni?
’’Folno kislino vnesemo v telo v
obliki folatov s hrano ali pa v obliki različnih farmcevtskih pripravkov (zdravil ali prehranskih dopolnil). Vendar postane folna kislina
v telesu aktivna šele po pretvorbi
v tetrahidrofolat v jetrih. Že njeno
ime,ki izhaja iz latinske besede za
list (folium),pove,da jo največ najdemo v listnati zelenjavi (brokoli,
špinača,zelena solata,brstični ohrovt). S pripravo hrane in kuhanjem jo uničujemo,saj je občutljiva
na temperaturo nad 60 stopinj,
na svetlobo, uničuje pa jo tudi neposredni stik s kisikom. Zato jo
večinoma v telo vnesemo v premajhnih količinah.’’
Femibion z Metafolin -om aktivna oblika folne kisline
®
®
...za optimalen
potek nosečnosti in
zdrav razvoj
ploda
PM-CHC-03/12/15.5.2012
S PRAVIMI PRIPOMOČKI IMAMO ŽIVLJENJE
SPET V SVOJIH ROKAH
Femibion je zasnovan posebej za prehranske potrebe žensk, ki se pripravljajo na noseËnost,
za noseËnice in dojeËe matere. Vsebuje novo obliko folne kisline, Metafolin®, ki ga telo
lahko takoj uporabi, brez predhodnega presnavljanja.
Na voljo je v dveh oblikah: Femibion® 1 z Metafolin®-om, od trenutka, ko naËrtujete
noseËnost do dopolnjenega 3. meseca noseËnosti in Femibion® 2 z Metafolin®-om in
omega — 3 mašËobnimi kislinami,
za noseËnice od 4. meseca noseËnosti dalje in za dojeËe matere.
®
Femibion® 1 in Femibion® 2 sta na voljo v lekarnah brez recepta.
Oba izdelka sta na voljo tudi brez joda.
BrezplaËni vzorec Femibion®-a lahko naroËite na spletnem naslovu: [email protected].
Merck d.o.o., Ameriška ulica 8, Ljubljana | tel: 01-560-3810, faks: 01-560-3830, e-posta:[email protected]
V Sloveniji se z inkontinenco spopada več kot 200.000 ljudi. Nekaterim
gre življenje naprej skoraj tako kot
prej, nekaterim se življenje žal spremeni na slabše. Razlika med prvimi
in drugimi je predvsem v tem, da
si prvi poiščejo prave informacije,
izvajajo vaje za krepitev mišic medeničnega dna in poiščejo zase ustrezne
pripomočke. Potrebno je poznati tudi
način delovanja pripomočkov in vse
njihove pozitivne lastnosti. Izbira torej temelj na znanju, možnostih, ki jih
ljudje imajo znotraj zdravstvenega zavarovanja in od ponudbe na tržišču.
Novost informiranja na našem trgu
so TENA Svetovalnice. To so predavanja o rešitvah in lajšanju težav, ki
spremljajo inkontinenco. Po obisku
TENA Svetovalnice ste opremljeni z
znanjem, ki ga potrebujete za pravilno izbiro in uporabo pripomočka.
Najpogostejša je stresna inkontinenca, ki prizadane večinoma ženske,
tudi mlajše in je posledica oslabelosti
mišic medeničnega dna. Prepoznamo jo po uhajanju urina po kaplicah
zaradi smeha, kašljanja, dvigovanja
bremen, spremembe položaja,…
Urgentna inkontinenca je nenadzorovano uhajanje urina, ki se pojavi
zaradi povečane aktivnosti sečnega
mehurja. Prepoznamo jo po neustavljivi potrebi po uriniranju, ki sproži
izgube manjših količin urina do
izgube celotne vsebine mehurja. Potrebo najpogosteje sproži poslušanje
iztekajoče vode in delo z mrzlo vodo.
Funkcionalna inkontinenca nastopi, ko oseba ve, da mora urinirati,
vendar ne more do stranišča zaradi
omejene mobilnosti. Vzroki so zme-
denost, demenca, slabovidnost, slaba
gibljivost osebe. Včasih se pojavi preprosto zato, ker je stranišče nedosegljivo. Pri bolnikih z Alzheimerjevo
boleznijo je lahko načrtovanje odhoda na stranišče tako zahtevno, da
do njega na koncu sploh ne pridejo.
Težavo imajo lahko tudi ljudje v invalidskih vozičkih, dostop do stranišč je zanje (pre)večkrat nemogoč.
Inkontinenca ni več tabu, je pa težava s katero se sooča veliko ljudi.
Zahteva veliko osebne discipline,
poznavanja problema ter poznavanja metod in pripomočkov za lajšanje
težav. Predvsem pa moramo verjeti,
da svoje življenje lahko krojimo
sami.
tematska PRILOGa meDIaPLaNet
8 · maj 2012
novice
NASVET
2
SPOLNO
PRENOSLJIVE
OKUŽBE
’’Pred več desetletji smo govorili o
spolnih boleznih, svetovna zdravstvena organizacija je v zgodnjih
sedemdesetih letih uvedla izraz
spolno prenosljive bolezni, zadnja
leta se uveljavlja pojem spolno prenosljive okužbe (SPO),saj je okužena
oseba pogosto brez kliničnih sprememb,’’ nam je pojasnil prim. doc.
dr. Marko Potočnik, dr. med., specialist dermatovenerolog.
Okužba je lahko neopazna
,,Gre za nalezljive bolezni, ko se
okuženi včasih dolgo sploh ne zavedajo, da so okuženi, lahko so
doživljenjske in nekatere neozdravljive. Okuženi so predvsem mladi.
Okužbe se prenašajo tako s heteroseksualnimi, kakor tudi homoseksualnimi spolnimi stiki, ki so lahko
genitalni, oralni ali analni. Za naš
prostor najpomembnejše SPO so:
sifilis, gonoreja, okužba s klamidijo,
okužba s HIV,humanimi papilomavirusi (HPV) in z virusi herpes simpleks 1 in 2. Za SPO je značilno, da se
pojavljajo v večjem številu v času
velikih vojn in gospodarskih kriz in
v obdobjih po njih,’’ še opozarja dr.
Potočnik.
Se lahko okužim tudi jaz?
Okužba s humanimi papilomavirusi (HPV) velja za eno najpogostejših
SPO. Več kot polovica spolno aktivnih oseb naj bi se v svojem življenju
okužila z vsaj enim spolno prenesenim genotipom HPV. Velika večina
teh okužb spontano mine, redke pa
lahko trajajo dolgo in privedejo do
različnih bolezenskih sprememb.
Okužba z genotipoma HPV 6 in 11 v
90% povzroča genitalne bradavice,
ki se kažejo kot različne vzbrsti na
spolovilu. Raziskave so pokazale, da
je dolgotrajna okužba z vsaj enim
od 12 visoko rizičnih (rakotvornih)
genotipov HPV nujen vzrok za nastanek raka materničnega vratu.Več
kot 70 odstotkov raka materničnega
vratu povzročajo dolgotrajne
okužbe z genotipoma HPV 16 in 18.
Genitalni herpes
Tudi genitalni herpes velja za eno
najpogostejših SPO, tako da sta
virusa herpesa simpleksa 1 in 2
Dr. Marko
Potočnik
dr. med. specialist dermatovenerolog
najpogostejša povzročitelja razjed
na spolovilu v industrijsko razvitih
deželah, pa tudi v nerazvitem svetu. Prizadene oba spola, pogosteje
revnejše prebivalce. Učinkovitega
cepiva proti virusoma herpes simpleks niso uspeli razviti. Za zdravljenje posamičnih ponovitev uporabljamo zdravila v tabletah, vendar
se spremembe na koži in sluznicah
lahko ponovijo.Genitalni herpes zaradi pogostih ponovitev predstavlja
za bolnike tudi veliko psihično obremenitev zato so poskušali razviti
tudi različne lokalne pripravke.Zelo
obetavni so v zadnjem času lokalni
pripravki, ki vsebujejo glicirizinsko
kislino,ki po v tujini opravljenih raziskavah deluje proti virusom tako,
da jim preprečuje razmnoževanje
v zgodnjih stadijih in deluje tudi protivnetno. Poročajo tudi o
učinkovitosti glicirizinske kisline
pri drugih virusnih okužbah, predvsem pri genitalnih bradavicah, ki
jih povzročajo HPV. SPO tudi v Sloveniji, kot povsod po svetu, predstavljajo veliko breme. Zaskrbljujoče
je dejstvo, da so vedno pogostejše
pri mladostnikih, ki vedno bolj zgodaj,žal premalo poučeni o SPO,vstopajo v spolno življenje. ,,Najbolj
učinkovita zaščita pred SPO zvestoba enemu spolnemu partnerju,’’
svetuje dr.Potočnik.
andreja jernejčič
Izdelki za intimno nego ter higieno
5/16/12
10:24 AM
uporabnik/ca Tammika na forumu www.med.over.net
C
M
Y
CM
MY
CY
Sprej
CMY
Na voljo v
izbranih lekarnah
in prodajalnah
Sanolabor
Intimni
gel
1
Nehaj se sekirati.
Zaščita
za vaš
Klinične študije
pokazale ugodne
učinke pri genitalnemu
in oralnemu herpesu,
herpesu zoster ter
humanemu papiloma
virusu.*
Krema
*Študije so na voljo na sedežu podjetja.
Zastopnik in distributer:
Mikona d.o.o., Predilniška cesta 14, 4290 Tržič
oglas Glizigen 144x110.indd 1
nehajsesekirati96x110.pdf
[email protected]
15.5.2012 21:14:59
K
Zavod Med.Over.Net, Glinek 22, 1291 Škofljica, www.zavod.over.net
■■Vprašanje: kaj moramo
storiti, če opazimo znake
spolno prenosljivih okužb?
■■Odgovor: Čim prej obiščite
izbranega zdravnika, ki jih bo
ocenil, morda opravil potrebne preiskave in nas po potrebi
napotil k ustreznemu specialistu.
OB PRVIH
SIMPTOMIH
OBIŠČITE
ZDRAVNIKA
Hvala, ker to delate s
tematska PRILOGa meDIaPLaNet
kdaj pride vaš čas?
Photo: shutterstocK
V življenju vsake ženske
pride trenutek, ko začne
razmišljati o otroku oz. ko
se ta želja prebudi.
RECITE NE SPOLNO
PRENOSLJIVIM BOLEZNIM
TAKO, DA OB PRVIH
ZNAKIH OBIŠČETE
SVOJEGA ZDRAVNIKA!
omogočajo tudi podatek, kdaj oz. kateri dan je do nosečnosti prišlo, torej
koliko časa je uporabnica že noseča
Dr. Reševa poudarja, da je pomembno,da ženska ve,da je zanosila,kdaj je
zanosila, da se temu dejstvu prilagodi z načinom življenja in ukrepi.Prvi
UV se v nosečnosti naredi do 10.tedna
nosečnosti, pri UZ pregledu zgodnje
morfologije in nuhalne svetline pa se
določi termin poroda,to je med 11.-14.
tednom nosečnosti.
Večina ljudi meni, da je zanositev nekaj, kar se mora zgoditi hitro in preprosto, kljub temu pa to lahko pri
mnogih ženskah traja dlje, kot se
pričakuje. ,,Ženska lahko zanosi, če
ima ovulacijo. Ovulacija se dogodi 14
dni pred naslednjo menstruacijo. Če
ima ženska redne menstruacijske
cikluse, si ovulacijo lahko izračuna. Zdravje nosečnice
Pri ženski, ki ima menstruacijski cik- Dr. Reševa poudarja, da mora ženska
lus na 29 dni, pomeni, da je predvide- tako pred in med nosečnostjo živeti
na ovulacija 15.dan menstruacijskega zdravo: ,,Torej, da ne uživa prekociklusa (29-14 dni).
merno alkoholnih
„ko test pokaže v kateTorej obdobju okoli
pijač, ne kadi, se ukrem tednu nosečnosti
predvidenega dnevarja z zmerno telesi, kar naenkrat vsa ideja sno aktivnostjo, se
va ovulacije so plodo otroku postane zeni dnevi,’’pojasnjuje
zdravo prehranjulo oprijemljiva in v tremag. Uršula Reš
je, uživa folno kislinutku se začne divje
Muravec, speciano ali multivitaminačrtovanje. pri testu se
listka ginekologimi zdi najbolj pomembno, ne za nosečnice, se
je in porodništva
naroči k izbranem
da se lahko nanj 100%
iz Zdravstvenega
zaneseš in da rezultat ne ginekologu,ki bo vocentra Dravlje. Ovupušča odprtih vprašanj ali dil njeno nosečnost,
lacijo pa lahko ugoin da pravočasno
dvomov.“
tavljamo na več
opravi vse preiska- petra, 33
načinov: z merjenve v nosečnosti.
jem bazalne temperature, z urinski- ,,Ko ženska izve, da je noseča pa lami testi ,z krvnimi testi ali s pomočjo hko na podlagi točnega datuma zaultrazvoka:,,Urinski testi so lahko v nositve natančno načrtuje celotpomoč ženskam, ki želijo zanositi. Z no nosečnost, preglede, ki sledijo, pa
njimi lahko ženske doma na enosta- tudi kdaj nastopi porodniškega doven način ugotavljajo ali ovulacija je pust, in seveda lastni dopust. Prej ko
in kdaj je do nje prišlo.Urinske teste za ženska izve, kdaj je zanosila prej lahovulacijo ženska naredi po navodilih ko načrtuje svoje življenje do poroda
proizvajalca v času okoli predvidene (in seveda po njem), kar pa je bistveovulacije v jutranjem urinu,’’še pojas- nega pomena tako za zdravje novega
ni dr. Reševa.
življenja kot za zdravje mamice.’’
„
Dan zanositve je pomemben
Novi testi nosečnosti z indikatorjem zanositve med drugim že
Tako ZANESLJIV ...
Edini test, ki vam pove, koliko
tednov je minilo od spočetja
Ali si lahko
privoščite
dvom v
rezultate testa
nosečnosti?
Clair - strokovnjakinja za
linijo Clearblue
*Samo za ilustracijo. Za digitalne rezultate, ki se lahko prikažejo na zaslonu, glejte ovojnino izdelka.
oglas Clearblue 144x110.indd 1
9 · maj 2012
15.5.2012 21:35:08
Zdrava, eko,
udobna in
ugodna rešitev za
menstrualne dni
Po svetu je že dolgo
prisotna menstrualna
skodelica, ki je sanitarna
alternativa tamponom in
mesečnim vložkom.
Narejena je iz medicinskega silikona, v primerjavi s tamponi in
vložki,katere se po uporabi odvrže,
se skodelico le spere in po potrebi
dezinficira tako,da jo lahko uporabljamo več let. Je pomemben konkurent v boju proti onesnaževanju
okolja. Menstrualna skodelica ne
izsuši oz.ne ovira nožnične naravne sposobnosti vlaženja, ker ne
posega v naravni proces čiščenja
odmrlih celic in bakterij nožnice z
menstrualno krvjo, predvsem pa
skrbi za okolje.
Kdaj jo lahko uporabljamo?
■■ Lahko se uporablja pri športu
oz. rekreaciji, tako v vodi kot na
suhem.
■■ Lahko se jo sterilizira, tako da
se jo v vodi prekuha 2–5 minut.
■■ Lahko se jo uporablja pred prvim spolnim odnosom, kot tudi
skupaj z materničnim vložkom
ali kontracepcijsko diafragmo.
■■ Uporaba menstrualne skodelice ne povzroča vlaženja,
nožnične kandidoze, cistitisa ali
sindroma toksičnega šoka.
Nakup se povrne že v 3 mesecih,
zato je dokazano najbolj ugodna
zaščita v ,,tistih’’ dneh.
andreja jernejčič
andreja jernejčič
[email protected]
[email protected]
tematska PRILOGa meDIaPLaNet
10 · maj 2012
inspiracija
ali tudi vas muči nekaj
,,tam spodaj’’? niste edini!
■■Vprašanje: ali je erektilna
disfunkcija pogosta bolezen?
■■Odgovor: Čeprav se
mogoče ne zdi tako, za erektilno disfunkcijo trpi več kot
150 milijonov ljudi po svetu,
v zdravi populaciji pa se
erektilna disfunkcija pojavlja pri dveh do petih odstotkih
moške populacije. Le eden od
desetih obolelih pa poišče tudi
zdravniško pomoč.
Težave v spolnosti so še vedno tabu
tema,sploh pri moških,ki o tem neradi govorijo,še manj pogosto pa zaradi tovrstnih težav obiščejo osebnega
zdravnika ali zdravnika specialista.
Veliko moških ima občasno težave
z erekcijo, če pa do tovrstnih zapletov prihaja redno oziroma pogosto,
ne trpi samo naše spolno življenje
ampak kvaliteta življenja nasploh.
O tovrstnih težavah smo se pogovarjali z urologom dr.Igorjem Bizjakom.
˝Najpogostejša težave v spolnosti pri moškem je erektilna disfunkcija, se pravi trajna ali ponavljajoča
se nezmožnost moškega doseči in/
ali vzdrževati erekcijo penisa, zadostno za uspešen spolni odnos.
funkcijo, od tega 12.500 s hudo obliko. Le 10 odstotkov moških z erektilno disfunkcijo poišče zdravniško
pomoč, četudi ima močan vpliv na
kvaliteto življenja in medsebojne
odnose s partnerjem.˝
Vzrok ni nujno psihološki
EREKTILNA DISFUNKCIJA je najpogostejši vzrok težav v postelji.
Photo: shutterstock
mogoče sami, da je to nekaj sramotnega in da se dogaja le redkim, se
motite.Dr.Bizjak pravi,da je moških
s tovrstnimi težavami ogromno:
˝Pojavnost erektilne disfunkcije v
PiK struPene KaČe
Prezgodnja ejakulacija, ki jo
imenujemo tudi pik strupene
kače, sicer ni povezana z
erektilno disfunkcijo, je pa
pogostejša je pri mlajših
moških, čeprav tudi to ni
pravilo.
Moški problem 21. stoletja
Erektilna disfunkcija je multifaktorska zadeva, saj vpliva na celostno zdravstveno stanje in kakovost
življenja, prizadene žilni sistem,
periferno in avtonomno živčevje
ter endokrino komponento erekcije.˝ Čeprav imate občutek, da ste
zdravi populaciji je 2-5%. Za erektilno disfunkcijo trpi več kot 150 milijonov ljudi po svetu, ocenjujemo, da
je pri moških starih nad 50 let v Sloveniji 150.000 takih z erektilno dis-
Pojavlja se tudi pri starejših moških,
ne obstaja pa jasna definicija, kaj je
prezgodnja ejakulacija, sploh pa ni
določene časovne omejitve,ki bi ejakulacije delila ne prezgodnje in tiste ,,ob pravem času.’’ Prezgodnja
ejakulacija je posledica prehitre
vzburjenosti,nekateri pa so mnenja,
da je to posledica evolucije.
Kako si pomagati?
Kot tudi pri drugih spolnih težavah
zelo pomaga že pogovor s partnerico, če pa se problem pojavlja pa je
najbolje, da se obrnemo na osebnega zdravnika,ki bo tudi vede,kakšno
zdravljenje je najprimernejše.
Prezgodnja ejakulacija se zdravi z avto-treningom, določenimi
zdravili za pomirjanje in kremo, ki
zmanjša občutljivost glansa.
Če je še do nedavnega veljajo
prepričanje, da gre pri erektilni disfunkciji za psihološke težave, pa danes vemo, da ni tako. Dr. Bizjak pojasnjuje: ,,Vzrok za erektilno disfunkcijo je lahko posledica organskih ali psiholoških dejavnikov. Lahko je tudi kombinacija obeh. Sprva
so mislili,da jo povzročajo v glavnem
psihogeni dejavniki, sedaj pa menijo, da gre v skoraj v 90 odstotkih za
organski vzrok.
Organska erektilna disfunkcija je velikokrat zgodnji napovednik
srčno-žilnih bolezni. V ameriški raziskavi (Massachusetts Male Aging
Study) so ugotovili,da so preiskovani
moški od 40. d0 70. leta starosti imeli erektilno disfunkcijo v 52 odstotkih. Pojavnost erektilne disfunkcije je močno povečana s kroničnimi
obolenji. Pri sladkornih bolnikih obstaja 4-krat večje tveganje, in skoraj
70 odstotkov moških s hipertenzijo ima erektilno disfunkcijo. Pogosta je komplikacija radikalne prostatektomije pri karcinomu prostate,
pri poškodbah in operacijah male
medenice.˝
tudi na lateks
ste lahko
alergični
Na alergijo na lateks
lahko posumite, če se
vam ob stiku z materialom pojavljajo otekline
rdeči izpuščaji, ki lahko
tudi nabreknejo in sicer
na mestu, kjer je lateks
prišel v stik s kožo.
Za reakcijo je dovolj že najmanjši
stik z izdelkom, ki vsebuje lateks.
Prav tako se lahko pojavijo simptomi kot pri ostalih alergijah, ki
spominjajo na prehlad: izcedek iz
oči in nosu, kihanje, v hujših primerih pa tudi oteženo dihanje ali
celo dušenje, postane lahko tudi
nezavestni.
Lateks je tudi v kondomih
Če sumite, da ste alergični na lateks, vsekakor poiščite strokovno
pomoč, saj je alergija na lateks lahko tudi smrtno nevarna, sploh v
kombinaciji z nekaterimi drugimi
alergijami na hrano (avokado, banane,kikiriki,kostanj,kivi,mango
in paradižnik). Lateks najdemo lahko v številnih izdelkih kot so rokavice, igrače, kondomi, baloni,
plenice, vložki, kape za kopanje,
samolepilna pisma, dude, radirke,
gumice in še bi lahko naštevali.Na
srečo se vsem zgoraj omenjenim
simptomom enostavno izognete
tako,da se izognete izdelkom iz lateksa,zato poskusite čim prej ugotoviti,kaj vam simptome povzroča,
da ne pride do hujših zapletov.
andreja jernejčič
andreja jernejčič
[email protected]
[email protected]
tematska PRILOGA MEDIAPLANET
11 · maj 2012
NE PUSTITE SVOJE
PARTNERKE RAZOČARANE
Poiščite pomoč že danes!
STIMUPEN ULTRA
– POVEČANJE PENISA
ZAJAMČENA METODA ZA TRAJNO
O O OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
O O OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
T
O O OOOOOOOOOOOOOOOOO
PATE0N19
O O OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
št. 1 akić
dr. R
O O OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
UOOOOOO OOOOOOOOOOOO
OO OOOOOOOOOO OO OOOO
OOOOOO OO OOOO OOOOOOO,
OOOUOOOO OO OOOOOOOOOO
OO OOOOOOO OOOOUOOOO
ŽOOOOOOOO!
Pripomoček, ki moškim vrača samozavest
Oi skrivnost, da ima človeško telo prirojeno sposobnost,
da se prilagaja različnim fizičnim vplivom. Oo izkorišča
tudi poseben terapevtski pripomoček, ki zagotavlja
povečanje moškega spolnega organa, izboljšanje erekcije
in zdravljenje Oeronijeve bolezni, tj. bolezni, ki privede do
krivljenja penisa. Oerapevtski pripomoček Otimupen ultra
deluje tako, da postopno in neagresivno podaljšuje moški
spolni ud. Oeta OOO1 ga je registriral in patentiral dr.
Oadiša Oakić iz Orbije na osnovi odličnega poznavanja
anatomije telesa in posluha za težnje moških po večjem
penisu.
Oripomoček lahko uporabljajo moški, stari nad 18 let, terapija pa traja od štiri
do šest mesecev. Oe prinaša bolečin in je brez kontraindikacij, rezultati pa so
trajni, če seveda dosledno sledimo priloženim navodilom. O primeru neuspeO
ha garantiramo vračilo zneska kupnine!
Email: [email protected]
spletna stran www.stimupen.si
Photo: shutterstock
tematska PRILOGa meDIaPLaNet
12 · maj 2012
novice
NASVET
3
migamo v tivoliju
PH V NOŽNICI
JE KLJUČNEGA
POMENA
dobrodelni tek in
pohod ob mednarodnem dnevu
aktivnosti za zdravje
ženske
Photo: shutterstocK
28. maja v svetu
obeležujejo Mednarodni
dan aktivnosti za zdravje
žensk.
joj, kako srbi in peče!
■■Vprašanje: kako lahko
prepoznamo vaginalno vnetje,
kakšni so simptomi?
■■Odgovor: Na prisotnost
vnetja opozorijo sprememba
količine, barve in vonja izcedka iz nožnice, srbenje, pekoč
občutek, rdečica, boleč spolni
odnos, boleče odvajanje vode
ali krvavitev iz nožnice.
˝Normalna mikroflora nožnice
vsebuje številne bakterije, med
katerimi so najpomembnejši laktobacili, ki vzdržujejo okolje v
nožnici kislo in s tem preprečujejo
razvoj škodljivih bakterij.
Porušena mikroflora v nožnici, ki
jo lahko povzročijo različni dejavniki, vodi v dvig nožničnega pH
in razmnoževanje drugih mikro-
organizmov, ki povzročajo vnetja˝, pojasnjuje Andraž Dovnik, dr.
med., in pojasni: ˝Do okužb pride najpogosteje ob nezaščitenih
spolnih odnosih. Redkeje vnetje
povzročijo kemični ali mehanski dražljaji, npr. različni alergeni,
tujek v nožnici ipd.˝ Na nastanek
vaginalnega vnetja lahko vplivajo različni dejavniki - kot so faza
menstrualnega cikla, spolna aktivnost, izbira kontracepcijskega
sredstva, nosečnost, menopavza
in uporaba antibiotikov - ki lahko okvarijo normalno mikrofloro
v nožnici, le-ta pa ženske običajno
ščiti pred vnetji.
Intimna nega
Dr. Dovnik svetuje: ˝Vaginalno področje je potrebno
vzdrževati čisto in suho, izogibati se je potrebno prekomernemu tuširanju in uporabi močnih
mil in detergentov. Svetujemo
Zdravljenje
v primeru blažjih težav lahko
ženske poskusijo s preparati, ki
so v lekarnah na voljo brez recepta. Če pa so težave hujše ali
vztrajajo, je priporočljiv pregled pri izbranem ginekologu.
takšne težave so zelo pogoste,
testi za dokaz nožničnega vnetja pa so enostavni. ginekolog
opravi ginekološki pregled in odvzame bris nožnice. vnetje opredeli s pregledom (izgledom) vaginalnega izcedka, določitvijo
nožničnega ph in mikroskopskim
pregledom izcedka.
nošnjo bombažnega spodnjega perila, ki vpija vodo in ohrani vaginalno področje suho. Koristi tudi
izogibanje pretesnim oblačilom.
Po uporabi stranišča se je potrebno brisati od spredaj nazaj, da
nožničnega področja ne okužimo
z bakterijami iz črevesja.Pomembno je redno menjavanje tamponov in higienskih vložkov. Preventivno delovanje je mogoče tudi s
pomočjo prehrane,v kateri je treba
zmanjšati količino sladkarij,kruha
in alkohola, koristi pa probiotični
jogurt, še posebno v času jemanja
antibiotikov.Zelo pomembno je tudi čim redkejše menjavanje spolnih partnerjev.
svojem življenju uporabi od deset
do dvajset tisoč vložkov. Sintetični
vložki so lahko škodljivi za nas pa
tudi naše okolje, zato se odločajte
za vložke iz naravnih materialov.
Tiste ženske, ki med menstruacijo
uporabljajo vložke, in ki jih uporabljajo vso rodno dobo,to počnejo od
30 do 40 let. To pomeni, da ženska v
Pomembna je redna menjava
Prav tako se izogibajmo vložkov, ki
so podloženi s plastičnim ovojem.
Plastika ne diha zato lažje pride do
bakterijske okužbe. Ne glede na to,
kaj uporabljamo, pa je pomembna
redna menjava in ustrezna higiena in čistoča, ki prepreči širjenje
bakterij, posledično se izognemo tudi vnetjem in preprečimo
širjenje neprijetnega vonja. V skladu z zadnjimi ginekološkimi raziskavami, da bi zagotovili optimalno udobnost in higieno v vseh
Preventivni pregledi
Na osrednjem prizorišču bomo
vsem obiskovalcem ponudili
tudi preventivne zdravstvene
preglede (dobrodelni prispevek
2 eur):
■■ Merjenje nivoja sladkorja
v krvi
■■ Merjenje krvnega tlaka
■■ EKG
■■ Svetovanje o kontracepciji in
ginekološka posvetovalnica
■■ Merjenje kostne gostote
■■ Svetovanje o zdravi prehrani
in prehrambenih dodatkih
■■ Informacije o nezgodnih in
zdravstvenih zavarovanjih
■■ Svetovanje o preprečevanju
nasilja nad ženskami in
samopomoč
andreja jernejčič
[email protected]
nekaj zanimivih dejstev o intimni zaščiti
Prvi higienski vložki za prodajo so prišli na police leta
1888 v Veliki Britaniji, prvi
zapisi o higienskih vložkih
pa segajo v 10. stoletje.
Letos bomo tretjič dan obeležili
tudi v Sloveniji. Na pobudo
društev bolnikov bodo v soboto, 26. maja, ob 10h pripravili
dobrodelno prireditev s pohodom (4 km) in tekom (8 km).
Dogodek bo tudi letos potekal
v ljubljanskem parku Tivoli,
ob kotalkališču, kjer bo osrednji del dogodka, tek in pohod pa
po parku Tivoli in delu Rožnika.
Spremljevalni program bo
bogat, s poudarkom za otroke in družine, z animacijskim
programom, delavnicami in
ozaveščanjem za žensko zdravje.
Zaradi lokacije in dneva dogodka, pričakujemo veliko družin z
otroci, ki se bodo na dogodku ustavili ali sodelovali.
možnih okoliščinah, so znanstveniki med drugim razvili posebne
mehke tampone, ki so primerni
tudi za uporabo med spolnimi odnosi.
andreja jernejčič
[email protected]
Udeleženci teka bodo prispevali simbolično štartnino v
višini 7 eur. Sredstva, zbrana
na teku, bomo razdelili med
društva: KALA – boj proti raku na materničnem vratu,
DRUŠTVO ZA SRCE – merjenje
nivoja krvnega sladkorja, prikaz
oživljanja, merjenje, DRUŠTVO
BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO
– merjenje kostne gostote na
kostnici, SLOVENSKA FILANTROPIJA IN DRUŠTVO BOLNIKOV S KRONIČNO VNETNO
ČREVESNO BOLEZNIJO
Na pameten način poskrbite
za dobro počutje!
Natura Femina Organic
Za ženske, ki imajo visoka merila
pri izbiri najintimnejšega
zaveznika.
Zaščita zdravja vaginalne mikroflore!
Higienski vložki, ščitniki perila ter sterilizirani tamponi Natura Femina
Organic so izdelani iz certificiranega organskega bombaža. Ne vsebujejo klora, parfumov in super vpojnih kemičnih praškov, zato jih
priporočamo tudi najobčutljivejšim ženskam. Ne dražijo kože,
omogočajo prehajanje zraka in ne spreminjajo naravne kislosti
sluznice ter dokazano odpravljajo srbenje in pekoče bolečine pri
vnetjih spolovil.
Neškodljiv in varen za vse ženske, tudi nosečnice
in doječe matere
Znanstveno dokazan edinstven probiotični kompleks
Pomoč pri:
zmanjševanju neprijetnih znakov
(ščemenje, srbečica, izcedek)
obnovi in vzdrževanju
naravnega ravnovesja
vaginalne mikroflore
Oralne kapsule,
vaginalne kapsule in
intimni gel
Zastopa in uvaža:
JADRAN GALENSKI LABORATORIJ d.o.o., Litostrojska cesta 46A, Ljubljana
Izdelki in embalaža Nature Femine
Organic so razgradljivi. Poiščite jih v
Tosaminih trgovinah v Domžalah in
Mariboru, v lekarnah, specializiranih
trgovinah, v drogerijah Tuš in DM ter
na www.tosama-trgovina.si.
tematska PRILOGA MEDIAPLANET
14 · maj 2012
strokovni vpogled
Prof. dr. Bojana Pinter, dr. med., spec. ginekologije in porodništva,
Ginekološka klinika UKC Ljubljana: ,,V zadnjih desetletjih je Slovenija iz povprečne
evropske države postala država z eno od najnižjih dovoljenih splavnosti med mladostnicami ter z najnižjim deležem nosečnosti pri mladostnicah v Evropski uniji.
To je uspeh, na katerega smo lahko vsi skupaj upravičeno ponosni.’’
med over net
Med.Over.Net deluje na
področju izobraževanja,
zdravstva in socialnega
varstva.
Kontracepcija
K
ontracepcija je na
voljo kot hormonska kontracepcija, maternični
vložek, pregradna kontracepcija,
naravne metode,
prekinjeni odnos ter sterilizacija.
Različne vrste kontracepcije
Hormonska kontracepcija, ki sodi med zelo zanesljive metode, se
nahaja v obliki tablet, obliža, vaginalnega obročka ali injekcij.
Maternični vložek, ki je prav tako zelo zanesljiva kontracepcija,
je na voljo z bakrom ali pa s hormonom. Pregradna kontracepcija je lahko mehanična, npr. kondom, ženski kondom, diafragma,
ali pa kemična npr. spermicidi;
med pregradnimi metodami kondom najbolj zanesljivo prepreči
neželeno nosečnost. Naravne
metode, ki temeljijo na spolni
vzdržnosti v obdobju plodih dni,
ter prekinjen odnos, pa sodijo me
manj zanesljive kontracepcijske
metode. Sterilizacija ženske ali
moškega je nepovratna metoda
kontracepcije.
Zaščita za mlajše in starejše
Za mlajše ženske je najbolj primerna dvojna metoda, hkratna upo-
„
raba zanesljive kontracepcije, kot
je hormonska kontracepcija, in
dodatna zaščita s kondomom za
zaščito pred spolno prenosljivimi
okužbami. Redna in dosledna raba
kondoma prav tako dovolj zanesljivo ščiti pred neželeno nosečnostjo.
Za ženske, ki dalj časa ne želijo ro-
ganje nenačrtovane nosečnosti.
Kondom je najbolj zanesljiva metoda za zaščito pred spolno prenosljivimi okužbami. Za zaščito je
pomembno tudi spolno vedenje:
zveza z enim stalnim, zvestim in
neokuženim partnerjem.
Pri izbiri ustrezne kontracepcije
moramo upoštevati zdravstveno stanje posamezne ženske,
njene razvade in življenjski stil
ter njena pričakovanja in
motivacijo za rabo
kontracepcije.
diti ali ne želijo več roditi ali imajo določene zdravstvene omejitve
za rabo hormonske kontracepcije pa je, poleg kondoma, primeren
maternični vložek ali sterilizacija.
Sterilizacija je pri nas dovoljena po
35.letu starosti.Naravne metode in
prekinjen spolni odnos so primerne metode predvsem za tiste pare, ki so pripravljeni prevzeti tve-
Priljubljenost tabletk
V zadnjih petnajstih letih se je
znanje o kontracepciji povečalo
tako med zdravniki kot med
ženskami in tudi moškimi. Zato je uporaba kontracepcije dobra, vedno manj je neželenih
nosečnosti in po teh podatkih sodimo med bolj uspešne države
EU. Na splošno se veča uporaba
hormonske kontracepcije in tudi materničnega vložka, zaradi
boljše osveščenosti populacije in
dostopnosti teh metod, ki so krite
iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Uspešno preprečevanje
neželene nosečnosti je najbolj
vidno pri mladostnicah, saj smo
trenutno najuspešnejša država v
EU z najnižjim delež nosečnosti
pri mladostnicah v EU.
Kaj je ti. ,,jutranja tabletka’’?
Jutranja tabletka je primerna le
kot izhod v sili (npr. kondom poči),
ob uporabi po navodilih ne zanosi 98,5 do 99% žensk. Nikakor pa
ni nadomestek za redno metodo
kontracepcije.Jutranja tabletka,ki
je učinkovita do 72 ur po spolnem
odnosu, je na voljo v lekarnah brez
recepta, novejšo jutranjo tabletko,
ki je učinkovita do 120 ur (5 dni)
po nezaščitenem spolnem odnosu, pa lahko predpiše le zdravnik.
Najpogostejši stranski učinek so
motnje menstruacijskega ciklusa.
Katero kontracepcijo izbrati?
Pri izbiri ustrezne kontracepcije
moramo upoštevati zdravstveno
stanje posamezne ženske, njene
razvade in življenjski stil ter njena
pričakovanja in motivacijo za rabo
kontracepcije.
Njegov namen je pomagati ljudem in drugim organizacijam pri doseganju izboljšanja
kvalitete življenje. To dosega
z organizacijo osveščevalnih
akcij (Roza oktober, 40 dni brez
alkohola, Bom kdaj mama / Bom
kdaj oče?...) in vodenjem spletnega portala www.med.over.
net. Med.Over.Net povezuje
strokovnjake iz zdravstva,sociale,psihologije in drugih področij
za kakovostno preživljanje prostega časa. Strokovnjaki – moderatorji odgovarjajo preko spletnih forumov, ki so brezplačni in
dostopni vsem.
!
na www.med.over.net
lahko izbirate med 241 forumi,
razvrščenimi v 12 tematskih kategorij: Zdravstvo, Starševstvo in odnosi, Zdravo življenje in alternativna,
Sociala, delo in pravo, Društva,
združenja in skupine, Lepota,
nega in stil, Počitnice in potovanja,
Avtomobilizem, Mali oglasi ter
Zavarovanja in finance.
Na vprašanja odgovarja 180
strokovnjakov, ki delujejo že
12 let in so odgovorili že na več
kot 500.000 vprašanj. Vsa so
javno dostopna, zato so prava zakladnica znanja in nasvetov. Poleg strokovne pomoči deluje na portalu mogočna skupina posameznikov, ki so pripravljeni priskočiti na pomoč s
svojimi osebnimi izkušnjami in
življenjskimi zgodbami.
ALI ŽELI VAŠA ORGANIZACIJA
DISTRIBUIRATI NIŠNO
TEMATSKO ČASOPISNO
PRILOGO NA DRŽAVNI RAVNI,
PO CELOTNI SLOVENIJI?
- KONTAKTIRAJTE NAS
Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana | 08-205 53 00 | [email protected] | www.mediaplanet.com
SOBOTA, 26. MAJ 2012
LNI • ALK
pH
AL
Preprečujejo in blažijo:
KA
NI
AL
ALKAGIN VAGINALNE GLOBULE
KALNI • AL
Izdelki za nego intimnih predelov, ki z izvlečki
zdravilnih rastlin blažijo vnetja, pomirjajo srbenje,
pordelost kože in draženje intimnih predelov.
ALKALNI •
vnetja, srbenje in občutek pekoče nožnice ter vlažijo nožnično sluznico.
- s klorheksidinom
ALKAGIN GEL
Alkagin gel je izdelan z namenom, da prepreči in olajša lokalno razdraženost,
vnetna stanja različnih izvorov, povezana z intenzivnim srbenjem zunanjega
in notranjega spolovila. Učinkovito deluje pri:
LNI • ALK
pH
AL
KALNI • AL
KA
NI
AL
vnetjih (tudi v času nosečnosti ali ob jemanju antibiotikov),
srbenju in draženju zadnjika (anusa),
hemeroidih.
ALKALNI •
ALKAGIN PUDER
Alkagin puder je namenjen:
pH
AL
KALNI • AL
LNI • ALK
LNI • ALK
pH
AL
KALNI • AL
ALKALNI •
KA
NI
AL
ALKALNI •
ALKAGIN ČISTILNI ROBČKI
KA
NI
AL
vpijanju vlage in sušenju površine kože brez občutka lepljivosti,
za zaščito pred nastajanjem ran na mesth, kjer prihaja do drgnjenja kože,
za ublažitev rdečice ter za olajšanje lokalne razdraženosti kože na
občutljivih območjih (pazduhe, prsi, notranja stran stegen, zunanja
spolovila, perialno področje in dimlje), ki sta lahko posledici različnih
zunanjih dejavnikov (potenje, urinska ali fekalna inkontinenca),
zasčiti kože pred nastankom preležanin zaradi daljšega bivanja
v postelji.
ALKAGIN čistilni robčki so prepojeni s skrbno izbranimi sestavinami, ki:
delujejo blažilno, pomirjajoče ter preprečujejo srbenje.
EKSKLUZIVNI ZASTOPNIK ZA PROIZVODE
ISTITUTO GANASSINI ZA SLOVENIJO:
podjetje za trženje v farmaciji in medicini d.o.o.
Ribenska cesta 10a • 4260 Bled
gsm: 040 806 733 • [email protected]
www.pharmagea.com
LNI • ALK
AL
pH
ALKALNI •
Raztopina je namenjena za zunanjo intimno higieno zlasti pri blagih
vnetjih in okužbah, ki jih spremlja draženje in srbenje zunanjega dela
spolovila in/ali zadnjika pri ženskah, moških in otrocih.
KA
NI
AL
ALKAGIN ČISTILNA RAZTOPINA
KALNI • AL
Robčki z rahlo alkalnim pH ne vsebujejo alkohola in zagotavljajo zaščito ter
svežino v službi, pri športu ali na izletih.
- s klorheksidinom