MALA ŠOLA GOVORICE TELESA

Transcription

MALA ŠOLA GOVORICE TELESA
delavnica:
MALA ŠOLA GOVORICE TELESA
ponedeljek, 26.5. v Ljubljani
Delavnice bo vodila:
Helena Zajec, mednarodna NLP trenerka,
poslovni in osebni coach
O VSEBINI
Verjetno ste že ugotovili, da ljudje ne povedo vedno vsega, kar mislijo ali čutijo. Še več, včasih se svojih pravih čustev niti
sami ne zavedajo.
Že Albert Mehrabian, pionir med raziskovalci govorice telesa, je ugotovil, da se pri sporočanju prenese na sogovornika le
7% besedilnega sporočila, medtem ko ostalo prestavljata govorica telesa in intonacija povedanega.
To ni presenetljivo, če se zavedamo, da smo se ljudje tisočletja našega obstoja sporazumevali z mimiko, telesnimi gibi in
grlenimi glasovi, saj se je govor razvil šele, ko so se naši možgani povečali za 3x! Govor tako zgodovinsko prestavlja dokaj
»mlado« pridobitev človeškega bitja, zato so v nas še kako zakoreninjene in aktivne povezave med čustvi in občutki ter
našim telesom.
Spretni komunikatorji se zavedajo, da je branje telesne govorice večkrat pomembnejše od izbire besed; pa naj gre za
poslovno ali zasebno okolje.
Ker je govorica telesa sestavljena iz vrste znakov, ki lahko v različnem zaporedju pomenijo različno, vas vabimo na
delavnico, na kateri boste osvojili veščine, kako iz govorice telesa prepoznati sogovornikove misli in čustva v zvezi s tem
kar govori ali s tem, kar mu predstavljate vi.
Komu je delavnica namenjena?
Razumevanje govorice telesa je spretnost, ki bi jo potrebovali vsi, saj smo na tak ali drugačen način vedno v interakciji z
drugimi, še posebej pa je namenjena:
 vodjem in prodajnikom, katerih narava vsebuje veliko osebnih stikov z ljudmi
 staršem in vzgojim delavcem, kot orodje za podporo pri delu z otroci
 vsem, ki se večkrat znajdete pred nerazumljivimi odločitvami in reakcijami sogovornikov, ki jih niste
predvidevali
 predvsem pa vsem, ki želite s pomočjo novih znanj ugotoviti čustvena stanja sogovornikov in z njimi razvijati
harmonične in sodelujoče odnose v domačem ali delovnem okolju
VSEBINA:
 Ozadje govorice telesa, (ne)resnični miti branja telesne govorice
 Ustvarjanje dobrega stika s sogovornikom s pomočjo telesa (rokovanje, telesna drža)
 Osnove govorice telesa in značilni telesni gibi in njihovi pomeni (telo, roke, noge, obraz)
 Telo kot medij sporočanja: kakšna čustva, misli in odnos se lahko skrivajo za posameznimi gestami
 Problemski sestanki in pomoč telesa pri premagovanju le-teh
 Telo kot orodje vplivanja in moja pot do pozitivnih čustvenih stanj znotraj mene
 vaja, vaja, vaja…
Po končani delavnici boste
 lažje in enostavneje ustvarili dober prvi vtis ter navezali pozitiven odnos z neznanci
 razumeli (čustveni) odnos sogovornikov do tega, kar jim govorite, predlagate
 prepoznali iskren in manj zanesljiv besedni odziv
 znali v sebi priklicati pozitivno čustveno stanje, ki je temelj uspešnega nebesednega komuniciranja
Delavnice temeljijo na tehnikah NLP, eno najbolj iskanih orodij uspešne komunikacije v svetu danes.
VEČ INFORMACIJ: http://brezmejen.si/mala-sola-govorice-telesa.html ali po telefonu 041 500 218
BrezmejenSi, Izobraževanje in svetovanje, Helena Zajec, s.p.
Tacenska 135a, SI-1000 Ljubljana, telefon: 041 500 218
Matična številka: 6435769000, Davčna številka: 49538969 (nismo zavezani za DDV).
IBAN pri PBS: SI56 9067 2000 0840 857, BIC: PBSLSI22
1
PRIJAVA
KOTIZACIJA IN PLAČILO:
Delavnica bo:
 v ponedeljek, 26.4. 2014 v Ljubljani
 od 15.30 do 21.00 ure
Kotizacija znaša 75,00€ in jo poravnate do delavnice na
TRR izvajalca (spodaj).
V kotizacijo so vključena gradiva, potrdilo o udeležbi in
osvežitev med odmori.
PRIJAVNICO (spodaj) pošljete na
BrezmejenSi, Tacenska 135a, 1000 Ljubljana
ali pišite na [email protected].
Popusti:
 ob skupni prijavi več udeležencev - za vsakega 10%
 udeleženci pretekih izobraževanj – 10%
 popusti se seštevajo
 ker nismo zavezanci za DDV, je ta cena dokončna!
PRIJAVNICA NA DELAVNICO: MALA ŠOLA GOVORICE TELESA ( 26.5. 2014)
Na delavnico prijavljamo:
Ime in priimek udeleženca 1
________________________________
PODATKI O PLAČNIKU:
Ime in priimek plačnika / Naziv podjetja
Naslov plačnika:
e pošta:
________________________________
Ime in priimek udeleženca 2
________________________________
Zavezanec za DDV: da / ne (označite)
ID za DDV plačnika
Matična številka
2
Telefon
e-naslov plačnika
Datum in žig
Podpis odgovorne osebe
e pošta:
________________________________
BrezmejenSi, Izobraževanje in svetovanje, Helena Zajec, s.p.
Tacenska 135a, SI-1000 Ljubljana, telefon: 041 500 218
Matična številka: 6435769000, Davčna številka: 49538969 (nismo zavezani za DDV).
IBAN pri PBS: SI56 9067 2000 0840 857, BIC: PBSLSI22