program - Lekarniška zbornica Slovenije

Transcription

program - Lekarniška zbornica Slovenije
LEKARNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
organizira
UČNO DELAVNICO ZA MENTORJE V LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI
25. in 26. april 2013
23. in 24. maj 2013
26. in 27. september 2013
AMBIENT Hotel, Aškerčeva 6 a, Domžale
Program
1. dan
9.00–9.30
Registracija
9.30–10.00
Mirjam Ključevšek, mag. farm., spec.
Opravljanje pripravništva in učne prakse
10.00–11.00
Mihaela Tršinar, mag. farm., spec.; Mirjana Dunjić Lapuh, mag. farm.
Izvajanje mentorstva v lekarni
11.00–11.30
Simona Mitrovič, mag. farm., spec.
Izvajanje mentorstva v bolnišnični lekarni
11.30–12.00
Irena Pušnik, mag. farm., spec.
Predstavitev Kataloga kompetenc magistra farmacije v lekarniški
dejavnosti
12.00–13.30
Kosilo
13.30–17.00
Nikolaj Mejaš, univ. dipl. psih.
Delavnica: usposabljanje za posamezno kompetenco s praktičnimi
primeri
Odmor: 15.00 - 15.30
2. dan
9.00–13.00
Nikolaj Mejaš, univ. dipl. psih.
Delavnica: kompetenca prenos znanja
Odmor: 10.30-11.30
13.00–13.30
Razprava
Kotizacija znaša 216,70 € (DDV je vključen v ceno).
LEKARNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Vojkova cesta 48, Ljubljana
PRIJAVNICA
Učna delavnica za mentorje v lekarniški dejavnosti,
AMBIENT Hotel, Aškerčeva 6 a, Domžale
Na učno delavnico prijavljamo naslednje udeležence:
1. termin: 25. in 26. april 2013
Ime in priimek:
Ime in priimek:
PODATKI O PLAČNIKU
PLAČNIK: _____________________________________________________________
Naslov: ________________________________________________________________
Zavezanec za DDV:
da
ne
ID za DDV plačnika: _________________________________
E-mail plačnika: _____________________________________
Prijave sprejemamo do vključno 22. aprila 2013 oz. do zasedenosti mest.
Kotizacija znaša 216,70 € (DDV je vključen v ceno).
Maksimalno število mest na učni delavnici je 25 oseb.
Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo. V primeru nepravočasne odjave
zaračunamo 50 % celotne kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave pa kotizacije ne
vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.
Datum in kraj: __________________________________
Žig in podpis odgovorne osebe plačnika: _______________________________________
Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi prijavnici. Prijavnico nam lahko posredujete
po pošti, faxu ali e-pošti. Na podlagi izpolnjene prijavnice bomo izstavili račun po opravljeni
storitvi.
Lekarniška zbornica Slovenije
Vojkova cesta 48, 1000 Ljubljana
Fax: 01 28 06 561
e-mail: [email protected]
LEKARNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Vojkova cesta 48, Ljubljana
PRIJAVNICA
Učna delavnica za mentorje v lekarniški dejavnosti,
AMBIENT Hotel, Aškerčeva 6 a, Domžale
Na učno delavnico prijavljamo naslednje udeležence:
2. termin: 23. in 24. maj 2013
Ime in priimek:
Ime in priimek:
PODATKI O PLAČNIKU
PLAČNIK: _____________________________________________________________
Naslov: ________________________________________________________________
Zavezanec za DDV:
da
ne
ID za DDV plačnika: _________________________________
E-mail plačnika: _____________________________________
Prijave sprejemamo do vključno 20. maja 2013 oz. do zasedenosti mest.
Kotizacija znaša 216,70 € (DDV je vključen v ceno).
Maksimalno število mest na učni delavnici je 25 oseb.
Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo. V primeru nepravočasne odjave
zaračunamo 50 % celotne kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave pa kotizacije ne
vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.
Datum in kraj: __________________________________
Žig in podpis odgovorne osebe plačnika: _______________________________________
Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi prijavnici. Prijavnico nam lahko posredujete
po pošti, faxu ali e-pošti. Na podlagi izpolnjene prijavnice bomo izstavili račun po opravljeni
storitvi.
Lekarniška zbornica Slovenije
Vojkova cesta 48, 1000 Ljubljana
Fax: 01 28 06 561
e-mail: [email protected]
LEKARNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Vojkova cesta 48, Ljubljana
PRIJAVNICA
Učna delavnica za mentorje v lekarniški dejavnosti,
AMBIENT Hotel, Aškerčeva 6 a, Domžale
Na učno delavnico prijavljamo naslednje udeležence:
3. termin: 26. in 27. september 2013
Ime in priimek:
Ime in priimek:
PODATKI O PLAČNIKU
PLAČNIK: _____________________________________________________________
Naslov: ________________________________________________________________
Zavezanec za DDV:
da
ne
ID za DDV plačnika: _________________________________
E-mail plačnika: _____________________________________
Prijave sprejemamo do vključno 23. septembra 2013 oz. do zasedenosti mest.
Kotizacija znaša 216,70 € (DDV je vključen v ceno).
Maksimalno število mest na učni delavnici je 25 oseb.
Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo. V primeru nepravočasne odjave
zaračunamo 50 % celotne kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave pa kotizacije ne
vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.
Datum in kraj: __________________________________
Žig in podpis odgovorne osebe plačnika: _______________________________________
Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi prijavnici. Prijavnico nam lahko posredujete
po pošti, faxu ali e-pošti. Na podlagi izpolnjene prijavnice bomo izstavili račun po opravljeni
storitvi.
Lekarniška zbornica Slovenije
Vojkova cesta 48, 1000 Ljubljana
Fax: 01 28 06 561
e-mail: [email protected]

Similar documents