1 UVODNI PODATKI O VLOGAH šole, učiteljev, učencev v

Comments

Transcription

1 UVODNI PODATKI O VLOGAH šole, učiteljev, učencev v
UVODNI PODATKI O VLOGAH šole, učiteljev, učencev v MINIMAKSU
MIMIMAX je spletni računalniški program, ki je namenjen manjšim podjetjem in računovodskim
servisom. Podjetje SAOP ga je zato kot primernega ponudilo tudi šolam in pred leti omogočilo, da
demo verzijo lahko uporabljamo v učne namene. Prav pride v učnem podjetju in pri predmetu
računovodstvo, oz. modulih z računovodskimi vsebinami.
Predno ga učitelji in učenci lahko začno uporabljati, je potrebno urediti osnovne nastavitve.
Primer urejenih nastavitev za eno izobraževalno ustanovo je dostopen preko naslednjih podatkov:
Vstop preko komercialne strani www.minimax.si – link Vstopi v demoMAX. Predhodna registracija ni
potrebna za nobenega uporabnika v učnih podjetjih.
Vloge v miniMAX-u
Podatki za dostop
PLAČNIK = ŠOLA
Administrator plačnika (administrator
izobraževalne ustanove: informatik, vodja
učiteljev oz. predstavnik izobraževalnega
podjetja):
e-naslov Administratorja npr:
[email protected]
(to je naslov, s katerim SAOP registrira
osebo, ki bo administrator na šoli za učna
podjetja)
Uporabnik plačnika in istočasno
Administrator organizacije (učitelji,
predavatelji):
e-naslov UČITELJA npr:
[email protected] (odpre ga
administrator plačnika)
Uporabnik organizacije (učenci):
e-naslov UČENCA npr:
[email protected] (v sistem ga
doda učitelj oz. administrator
organizacije)
1
Administrator plačnika
V izobraževalni ustanovi je administrator plačnika tisti, ki je s strani SAOP-a registriran kot zadolžena
oseba, ki bo vnesla/odprla v sistemu nazive učnih podjetij in uporabnike plačnika (učitelje).
Pri prijavi v www.minimax.si – link Vstopi v demoMAX bo administrator plačnika imel dostop do
nastavitev (desna stran ekrana pri prijavi):
Tu se vidi naziv
a) Plačnika
administratorja plačnika
b) Moj profil
c) Zahteva po pomoči
Naloge (prvega učitelja) ADMINISTRATORJA PLAČNIKA
1. Odpiranje UPORABNIKOV PLAČNIKA
Administrator plačnika vstopi v miniMAX. Na vstopni strani klikne na meni Plačnik -> Izbere plačnika
(oz. mu ni treba, ker je to tako ali tako ponavadi en sam: vaša šola), klikne gumb Uporabniki
plačnika in klikne na gumb Nov. Na tem delu mora Administrator plačnika vnesti vse učitelje oz.
predavatelje, ki bodo delali z miniMAX.
2
Vnesite e-naslov učitelja oz. predavatelja in naziv, ki bo viden na vseh prijavah.
Naziv vnesite kot ime in priimek:
! Tako vnesen učitelj bo po prijavi v program videl vsa učna podjetja, ki delujejo na šoli.
2. Odpiranje ORGANIZACIJ, to je UČNIH PODJETIJ
Tudi ta korak mora izvesti Administrator plačnika (informatik, odgovorni učitelj)!
Administrator plačnika vstopi v miniMAX. Na vstopni strani klikne na meni Plačnik -> Izbere plačnika
-> klikne gumb Organizacije plačnika. V preglednici klikne na gumb Nov, vnese novo organizacijo.
Pri izbiri Administratorja organizacije naj izbere enega od Uporabnikov plačnika, ki jih je odprl v
2. koraku. Izbrani administrator organizacije bo uredil nastavitve organizacije in dodajal učence v
učno podjetje.
Število licenc pomeni, koliko uporabnikov bo lahko istočasno delalo v organizaciji, ki jo odpiramo. Če
bo delal samo en učenec in učitelj, potem je število licenc 2. V primeru učnih podjetij z več učenci pa
je to število učencev + učitelj, npr. 15
Obkljukajte licence za vse obdelave.
Odpiranje nove organizacije:
3
Naloge (drugega oz. drugih učiteljev - mentorjev v UP)
UPORABNIKA PLAČNIKA
1. Urejanje nastavitev organizacije
Ta korak mora izvesti Administrator organizacije (učitelj, ki ga je kot uporabnika plačnika dodal
Administrator plačnika)
Ob vstopu v miniMAX ima v desnem delu ekrana ta učitelj nekoliko drugačen pogled (ni rubrike
Plačnik):
Tu se vidi naziv uporabnika
plačnika
Seveda pa je Administrator plačnika lahko hkrati tudi Administrator organizacije.
Na levi strani ekrana je seznam organizacij, do katerih ima Uporabnik plačnika dostop:
Po kliku na eno organizacijo – učno podjetje, kjer je uporabnik plačnika mentor – ga program opozori,
da nastavitve organizacije niso urejene.
4
V spodnji preglednici je potrebno vnesti predvsem tiste podatke, ki so označeni z zvezdico. Če
katerega pozabimo, nas program na to z rdeče okvirjenim obvestilom spomni. Ko smo vnesli vse,
damo ukaz Shrani.
5
2. Odpiranje Uporabnikov organizacij (učencev):
Administrator organizacije vstopi v miniMAX. Na vstopni strani klikne na meni Administracija
-> Izbere organizacijo -> Klikne na gumb Nov in prične z dodajanjem Uporabnika organizacije
(učenca). V učnem podjetju je za delo z miniMAKS programom pametno vnesti učence (od njih
pridobi e naslove ali pa si jih lahko tudi izmisli, npr. [email protected]), ki so zaposleni v
RAČUNOVODSTVU, PRODAJI, NABAVI in KADROVSKEM ODDELKU, seveda pa lahko vse
(zlasti, če rotirajo na delovnih mestih).
Po vnosu obveznih podatkov klikne gumb Shrani. Nato se vam odpre stran za izbiro pravic tega
uporabnika, kjer določi nivo pravic za vsakega učenca posebej. Npr. v učnem podjetju lahko daste
učencem, ki delajo v nabavni službi pravico vnašati prejete račune, učencem v prodaji vnašanje
izdanih računov, računovodjem knjiženje v dvostavnem knjigovodstvu, direktorju izdelavo poročil,
analize… Po izbiri pravic pritisne na gumb Shrani.
Pravice uporabnika organizacije (učenca):
6