Navodila za uporabo Spletne pošte Teleing

Transcription

Navodila za uporabo Spletne pošte Teleing
Navodila za uporabo Spletne pošte Teleing
1. Prijava v Spletno pošto
Vpišite uporabniško ime in geslo.
2. Glavni menu E-Pošta
Glavni menu E-Pošta sestavlja 5 sklopov:





zavihki (3) na vrhu okna,
orodna vrstica na vrhu okna,
izbirne mape na levi strani okna, v vertikalni poravnavi,
seznam prejete pošte na desni strani okna, na vrhu,
bralna površina (predogled prejete pošte) na desni strani okna, spodaj.
1
3. Orodna vrstica
3.1. Leva stran orodne vrstice ima naslednje funkcije:







novo sporočilo,
odgovori,
odgovori listi ali vsem prejemnikom,
posreduj,
premakni v smeti,
označi sporočilo,
funkcije.
3.2. Desna stran orodne vrstice je namenjena prikazu sporočil in iskalniku:
Pri iskanju pošte iskalnik ponuja napredno možnost iskanja in tako omogoča, da pošto
poiščete po:






zadevi,
pošiljatelju,
prejemniku,
kp,
skp,
celotnem sporočilu.
2
4. Izbirne mape
Izbirne mape prikazujejo hierarhijo osebnih map.
S klikom na gumb
osvežimo seznam prejete pošte in tako preverimo nova sporočila.
Na dnu izbirnih map lahko z ukazom izbrano mapo stisnemo, izpraznimo ali uredimo.
3
5. Seznam prejete pošte
Prejeto pošto lahko v privzeti nastavitvi s klikom uredimo po zadevi, pošiljatelju, datumu ali
velikosti.
S klikom na gumb




lahko določimo:
način prikaz seznama,
seznam stolpcev,
urejanje stolpcev,
vrstni red.
4
Na spodnjem robu seznama prejete pošte lahko s klikom na ukaz izbiramo:
vso pošto,
trenutno stran prejete pošte,
neprebrano pošto,
zamenjamo pošto,
odzančimo izbrano pošto.
Upravljamo lahko z nitmi:
razširi vse,
razširi neprebrano,
zloži vse.
Vklapljamo oziroma izklapljamo lahko predogled prejete pošte:
Pomikamo se med seznami prejete pošte.
5
6. Stiki
V zavihku Stiki lahko upravljamo z imeniki e-poštnih naslovov (stiki).
V zgornjem desnem robu lahko z ukazi poiščemo, izvozimo ali uvozimo stike.
6.1. Skupine
V polju Skupine lahko dodajamo, preimenujemo ali brišemo skupine stikov.
Dodajanje skupine stikov
S klikom na gumb
dodamo novo skupino. Vnesemo
poljubno ime skupine in pritisnemo tipko Enter na tipkovnici.
6
Preimenovanje ali brisanje skupine stikov
S klikom na gumb
lahko preimenujemo ali izbrišemo obstoječo skupino stikov.
6.2. Stiki
V polju Stiki lahko s kliki na gumbe



izvajamo ukaze:
dodajanje vizitke,
sestava sporočila za izbrane vizitke,
brisanje izbranih vizitk.
Dodajanje vizitke
S klikom na gumb za dodajanje vizitke se nam odpre novo okno, kjer vnesemo potrebne
podatke o vizitki. Vizitko shranimo z ukazom
na dnu okna.
7
Sestava sporočila
Enako sporočilo lahko naenkrat pošljemo večjemu številu vizitk. Po izbiri vizitk in klikom na
gumb za sestavo sporočila se nam odpre novo okno za pisanje sporočila, ki ga želimo
poslati.
Nasvet: Več vizitk lahko izbiramo, če držimo tipko CTRL na tipkovnici in klikamo na želene
vizitke.
Brisanje vizitke
Želene vizitke za brisanje izberemo in pritisnemo na gumb za brisanje.
8
7. Osebne nastavitve
V zavihku Osebne nastavitve lahko nastavimo parametre za:





splošne nastavitve,
mape,
identitete,
geslo,
pravila.
7.1. Nastavitve
V nastavitvah lahko uporabimo različne nastavitve za uporabniški vmesnik, pogled
poštnega predala, sestavljanje in prikazovanje sporočil, stike, posebne mape ter
strežnik.
7.2. Mape
V nastavitvah map lahko spreminjamo lastnosti obstoječih map, dodajamo nove ter
brišemo obstoječe.
7.3. Identitete
V identiteti lahko določimo
posebne osebne nastavitve
in podpis za obstoječi e-poštni
predal.
9
7.4. Geslo
V menuju geslo lahko spremenimo trenutno geslo našega e-poštnega predala.
7.5. Pravila
V menuju pravila lahko dodamo novo pravilo ter določimo pogoje in dejanja za sporočila
v našem e-poštnem predalu.
8. Odjava
Za odjavo iz e-poštnega predala kliknemo na gumb v desnem zgornjem kotu okna.
10

Similar documents