Navodila za odčitavanje stanj na pametnem

Transcription

Navodila za odčitavanje stanj na pametnem
Navodila za odčitavanje stanj na pametnem
števcu ISKRA ME 381 in MT 381
Ročno odčitavanje merilnega števca ISKRA ME 381 in MT 381
Primer ročnega odčitka prejete delovne električne energije v drugi, to je nizki
tarifi (MT):
T1 T2
VT MT
KODA 1.8.2 (označuje
vrsto izpisa na zaslonu)
V našem primeru znaša
odčitek prejete delovne
električne energije v drugi
nizki tarifi (MT)
136405 kWh
PRIKAZ AKTIVNOSTI TRENUTNE TARIFE
T1=VT (visoka tarifa)
T2=MT (nizka tarifa)
(odvisna od ure in ne izpisa)
Na zgornji sliki v spodnje levem kotu vidimo kodo ki določa kakšno vrednost nam
števec prikazuje. Vsaka vrednost je na zaslonu prikazana 10 s. Spodnja tabela opisuje
ostale kode:
KODA OPIS KODE
0.9.1
Čas
0.9.2
Datum
1.8.0
Seštevek prejete delovne energije (VT+MT)
1.8.1
Skupna prejeta delovna energija v prvi tarifi VT (T1) [kWh]
1.8.2
Skupna prejeta delovna energija v drugi tarifi MT (T2) [kWh]
2.8.0
Seštevek oddane delovne energije (VT+MT) [kWh]
2.8.1
Skupna oddana delovna energija v prvi tarifi VT (T1) [kWh]
2.8.2
Skupna oddana delovna energija v drugi tarifi MT (T2) [kWh]
1.6.0
Konica delovne moči v [kW]
F.F.0
Usodna napaka števca
Prikaz podatkov na števcu je ne glede na način obračuna (enotarifni ali
dvotarifni) vedno enak in ne vpliva na končno izdelavo računa.
Pri popisu števca se popiše vrednosti kode 1.8.1 in 1.8.2 tako v primeru
enotarifnega, kot dvotarifnega obračuna. Izpiše se samo celo število, to je brez
decimalne vejice.

Similar documents