Izračun donosa SE 49,9 kWp

Transcription

Izračun donosa SE 49,9 kWp
Ekonomska analiza sončne elektrarne
Investitor sončne elektrarne (SE)
Ime
Pogoji financiranja
SE 49,9 kWp
Kredit 1
Kredit 2
Podjetje
Naslov
Trajanje kredita
Pošta / Kraj
Zamik začetka odplačevanja
15 let
Obresti, nominalno
6,50%
Izplačilo
100%
Glavni podatki SE
Prihodki iz naslova investicije
Tip SE
Namestitev na strehi
Velikost SE [kWp]
49,90 kWp
Ø Letni donos SE [kWh/kWp]
1.050 kWh/kWp
Letni donos energije [kWh]
Način subvencije
prosti vnos
Letni donos iz subvencij €
Časovni okvir analize
25 let
Ostali prihodki in odhodki
Časovni okvir max. subvencije
15 let
Tekoči stroški
-
970 € -
33.371 €
Enotna letna cena na kWh
0,1470 €/kWh
Obresti kreditov
Odplačevanje glavnice
-
3.112 € 3.420 € -
26.675 €
51.297 €
Obresti prihodkov
-
Investicijski stroški in financiranje
prvo celotno leto
celotno obdobje
52.133 kWh
1.275.933 kWh
7.664 €
118.436 €
€
37.480 €
-
Prihodki pred davki
37 €
6.559 €
125 €
51.132 €
Obrtniški davek ?
Investicija
SE
100%
Ostali invest.stroški
64.121,50 €
-
Strošek priklopa
Skupaj
€
- €
64.121,50 €
Lasten kapital
20%
12.824,30 €
Izplačilo Kredita 1
80%
51.297,20 €
Skupaj
€
-
€
-
196 € -
7.660 €
Prihodki po davkih
-
71 €
43.472 €
Lasten kapital
Efektivni presežek
-
12.824 €
30.648 €
Donos investicije
Financiranje
Izplačilo Kredita 2
-
Davek na dohodek
-
Interna stopnja donosa celotne investicije
8,31% p.a.
Interna stopnja donosa lastnega kapitala
8,88% p.a.
€
64.121,50 €
Opomba: Za izračun donosa investicije se uporablja metoda IRR.
WWW.SONCNIPAKETI.SI
© AmK d.o.o., 2013. Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenešene na naročnika, so pridržane.
List 1 od 10
Ekonomska analiza sončne elektrarne
Letni prihodki, odhodki in stanje kapitala
(pred davki)
50.000 €
40.000 €
30.000 €
20.000 €
10.000 €
- €
-10.000 €
-20.000 €
Leto 0 Leto 1 Leto 2 Leto 3 Leto 4 Leto 5 Leto 6 Leto 7 Leto 8 Leto 9 Leto
10
Leto
11
Leto
12
Leto
13
Leto
14
Leto
15
Leto
16
Leto
17
Leto
18
Letni prihodki, odhodki investitor
Leto
19
Leto
20
Leto
21
Leto
22
Leto
23
Leto
24
Leto
25
Stanje kapitala investitor
Opomba:
Vse cene so netto cene, brez DDV.
Leto 0 = 2013
Rezultati analize so odvisni od vnešenih podatkov in parametrov. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo od
rezultatov analize.
Analiza je narejena na osnovi izkušenj in predvidevanj. Za odstopanja ne prevzemamo nobene garancije.
WWW.SONCNIPAKETI.SI
© AmK d.o.o., 2013. Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenešene na naročnika, so pridržane.
List 2 od 10