RADIJSKA POSTAJA WOUXUN KG-UV6D

Transcription

RADIJSKA POSTAJA WOUXUN KG-UV6D
RADIJSKA POSTAJA
WOUXUN KG-UV6D
POVZETEK NAVODIL ZA UPORABO V
SLOVENSKEM JEZIKU
PRIPRAVA RADIJSKE POSTAJE
Radijsko postajo pred uporabo sestavimo z vsemi pripadajočimi deli. Za pravilno delovanje je
potrebno pritrditi baterijo in pripadajočo anteno! Namestite lahko tudi zaponko za pas in pašček.
Polnjenje baterije pred prvo uporabo ni obvezna.
POLNJENJE BATERIJE
Baterijo lahko polnimo posamezno (odstranimo iz radijske postaje) ali skupaj z radijsko postajo. Za
pravilno polnjenje baterije in delovanje radijske postaje je obvezna uporaba polnilca Wouxun.
VKLOP RADIJSKE POSTAJE, NASTAVITEV JAKOSTI
Postajo vklopimo z desnim gumbom (zavrtimo ga v levo). S tem gumbom reguliramo tudi jakost
delovanja postaje (nastavitev glasnosti sprejemanja). Skrajni zasuk gumba pomeni največjo glasnost
sprejema.
GLAVNI PRIKAZNI ZASLON
PRIKAZ FREKVENC/KANALOV
Na sredini zaslona sta prikazani obe frekvenci na katerih trenutno sprejemamo/oddajamo. Levo od
prikaza frekvence je s puščico označena frekvenca na kateri trenutno sprejemamo/oddajamo.
Med posameznima frekvencama se premikamo z zeleno tipko A/B levo nad prikaznim zaslonom.
TDR – SPREJEMENJE DVEH KANALOV HKRATI
Zgoraj nad prikazom frekvenc je prikazana funkcija TDR (v primeru če je vklopljena). Funkcija
omogoča sprejem/oddajo na dveh frekvencah hkrati. Oddajamo na frekvenci, kjer je bilo zadnje
sprejemanje. Če funkcije ne želimo uporabljati (sprejemati želimo samo eno frekvenco/kanal
naenkrat, pritisnemo rdečo tipko S/D „single, dual mode“ desno zgoraj nad prikaznim zaslonom.
Če je TDR funkcija izklopljena, je na prikaznem zaslonu prikazana delujoča frekvenca. Na
nedelujoči se izpiše napis KGUV6D.
STANJE BATERIJE
Desno zgoraj je prikazano trenutno stanje baterije.
MOČ ODDAJANJA, JAKOST SIGNALA
Levo spodaj je prikazana moč oddajanja (H – visoka, L – nizka moč oddajanja) in jakost
sprejema signala.
NAJBOLJ POGOSTO UPORABLJENE FUNKCIJE
IZBIRA FREKVENCE / KANALA
Frekvence / kanale lahko menjamo s pritiskom na tipkovnici. Npr. za izbiro frekvence 145.000 Mhz
vtipkamo 1–4–5-0-0-0.
Frekvence lahko menjamo tudi z gumbom na postaji (gumb desno od antene).
ODDAJANJE
Za oddajanje pritisnemo zgornji gumb na levi strani postaje.
ZAKLEP POSTAJE
Postajo zaklenemo s pritiskom na ikono ključ na tipkovnici postaje (skrajna spodnja desna tipka).
NASTAVITVE POSTAJE, PROGRAMIRANJE
Radijsko postajo lahko nastavljate ročno (preko menijev, glej nasl. stran) ali s programiranjem. Za
vnos kanalov in naprednejše nastavitve priporočamo programiranje. Na naših spletnih straneh
www.wouxun.si si snamete potrebno programsko opremo in gonilnik za programski kabel.
MENIJSKI ZASLON, SPREMINJANJE NASTAVITEV POSTAJE
V menijski prikaz (nastavitve postaje) se pomaknete s pritiskom na gumb MENI – skrajni zgornji
levi gumb na tipkovnici. Med posameznimi izbirami se premikamo s puščicami navzgor in navzdol.
Če želimo spreminjati določeno nastavitev, to potrdimo s pritiskom na tipko MENI. Nastavitve
spreminjamo z gumboma navzgor in navzdol. Izbiro potrdimo s pritiskom na gumb MENI.
Če nastavitve nočemo spremeniti pritisnemo na gumb EXIT. Za izhod iz MENIJA nazaj na glavni
prikazni zaslon pritisnemo gumb EXIT.
Oglejmo si posamezne nastavitve:
1. STEP - STEP FREQUENCY – nastavitev koraka med frekvencami
3. SAVE - POWER SAVER MODE – nastavitev ohranjanja baterije (ON – da, OFF - ne)
4. TXP – TRANSMITTING POWER SELECTION – želena jakost oddajanja (višja – H/nižja –
L)
5. ROGER – BEGIN/END TRANSMITTING PROMPT – nastavitev oddajanja glasovnega
poziva pred oddajanjem
6. TOT – TIME-OUT TIMER – omejitev trajanja oddajanja, v sekundah
7. VOX – VOX – samodejno oddajanje, zaznava glasu (OFF – odklopljeno, 1-10)
8. WN – BANDWITH SELECTION – izbor pasovne širine (WIDE, NARROW)
9. VOICE – GLASOVNO VODENJE – možnost glasovnega vodenja v angleškem in kitajskem
jeziku, če glasovnega vodenja ne želimo izberemo OFF
10. TO – TRANSMITTING OVERTIME ALARM – alarm oddajanja, po želji nastavimo
glasovno opozorilo po določenem času oddajanja, v sekundah
11. BEEP – BEEP PROMPT – pisk poziv
12. PONMSG – POWER ON MESSAGE – nastavitev prikaza ob vklopu radijske postaje
(pozdravno sporočilo, stanje baterije, brez prikaza)
13. BCL – BUSY CHANNEL LOCKOUT – zaklep zasedenega kanala
14. AUTOLK – KEYPAD LOCK – zaklep tipkovnice
15. - 18. CTCSS, DCS ta funkcija se uporablja za nastavitev uporabe znotraj posameznikov ali
skupine. Oddajanje deluje samo pod pogojem če je sprejet ton na posameznem kanalu.
19. SC -REV – SCAN MODE – način skeniranja po frekvencah
20. PF1 – nastavitev funkcijskega gumba (zeleni gumb RPT nad prikaznim menijem) – poljubno
izberemo funkcijo ki jo želimo imeti hitro na dosegu
21. PF2 - nastavitev funkcijskega gumba 2 (gumb se nahaja pod gumbom za oddajanje – na levi
strani postaje) – poljubno izberemo funkcijo ki jo želimo imeti hitro na dosegu, npr. radio,...
22. CH – MDF – WORKING MODE SWITCH - nastavitev načina delovanja – delujemo lahko v
frekvenčnem načinu – FREQ. , kanalnem načinu – prikaz št. kanala (CH), prikaz frekv. kanala – CH
FREQ., ime kanala – NAME
23. ABR – AUTO BACKLIGHT – osvetlitev zaslona
24. OFFSET – OFFSET FREQUENCY – frekvenčni zamik med sprejemno in oddajno frekvenco
25. SFT – D – FREQUENCY SHIFT DIRECTION – smer frekvenčnega zamika
26. SECOND – STOPWATCH TIMER – štoparica, če imamo vklopljeno to funkcijo imamo na
glavnem prikaznem zaslonu možnost štopanja – štopanje začnemo in končamo s pritiskom na gumb
ključ (zaklep tipkovnice, skrajna spodnja desna tipka).
27. CHNAME – CHANNEL NAME EDIT – poimenovanje posameznega kanala
28. MEM-CH – CHANNEL MEMORY – prikaz vnešenih kanalov
29. DEL-CH – CHANNEL DELETE – možnost izbrisa določenega kanala
30. RESET – povrnitev tovarniških nastavitev, resetiranje postaje
31. SOS-CH – SOS band selection - nastavitev SOS oddajanja
32. CTCSS/DCS scan – skeniranje CTCSS/DCS tonov
KANALNI NAČIN DELA
Pogosta je uporaba v kanalnem načinu dela. Za vnos kanalov priporočamo programiranje radijske
postaje. Preklop iz frekvenčnega v kanalni način dela je mogoč na dva načina:
1. V meniju 22. preklopimo med želenimi operacijami ( delujemo lahko v frekvenčnem načinu –
FREQ. , kanalnem načinu – prikaz št. kanala (CH), prikaz frekvence kanala – CH FREQ., ime
kanala – NAME).
2. Hiter izbor: Pritisnemo tipko MENU, nato pa tipko S/D nad prikaznim menijem.
RESETIRANJE RADIJSKE POSTAJE
Če želite povrniti stanje postaje na začetno – tovarniške nastavitve, to storite v meniju 30.
KONTAKT
040 153 490 - Gašper
www.wouxun.si
www.stenar.si
[email protected]
KARPIS.D.O.O.
Volarje 57
5220 Tolmin
Ekipa KARPIS d.o.o. Vam želi prijetno uporabo radijske postaje.

Similar documents