Kako nastavim storitev Exchange ActiveSync v mobilnem telefonu

Transcription

Kako nastavim storitev Exchange ActiveSync v mobilnem telefonu
Pripravila: Gorazd Ropoša in Robert Kralj, avgust 2012, v2.5
Kako nastavim storitev Exchange ActiveSync v mobilnem
telefonu Android?
*navodila temeljijo na OS Android 4.0
1. Na telefonu vklopite brezžično (WiFi) ali »podatkovno« (data) povezavo in mu
tako omogočite dostop do spleta.
2. V meniju Aplikacije (Applications), možnost Nastavitve (Settings), razdelek
Osebno (Personal), izberite Računi in sinhronizacija (Accounts and sync) (slika
1).
Slika 1
3. Pritisnite na gumb Dodaj račun (Add account).
4. Med ponujenimi računi (razdelek Več računov (More accounts)) izberite
račun Exchange oziroma Microsoft Exchange ActiveSync (slika 2).
Slika 2
Pripravila: Gorazd Ropoša in Robert Kralj, avgust 2012, v2.5
5. S podatki, ki ste jih dobili ob izdelavi vašega e-poštnega računa ustrezno
izpolnite polji za e-poštni naslov (email address) in geslo (Password) (slika 3).
Slika 3
6. Pritisnite gumb Ročna namestitev.
7. V polje Domena: uporabniško ime (Domain: username), pred že vpisano
uporabniško ime dodajte še ime domene (thor).
8. V polje Strežnik Exchange (Exchange server) vpišite ime strežnika Exchange
(mail.um.si) in ustrezno spodnji sliki nastavite še ostala polja (slika 4).
Slika 4
Pripravila: Gorazd Ropoša in Robert Kralj, avgust 2012, v2.5
9. Pritisnite na puščico desno (najdete jo v statusni vrstici z imenom Nastavitve
strežnika, zgoraj desno, kot kaže slika 5).
Slika 5
10. Telefon bo s prenosom podatkov preveril vpisane nastavitve (slika 6). Če se
med preverjanjem izpiše sporočilo o napaki, preverite ali telefon res ima
omogočen dostop do spleta (vklopljena brezžična ali podatkovna povezava
z omrežjem, glej točko 1.).
Slika 6
Pripravila: Gorazd Ropoša in Robert Kralj, avgust 2012, v2.5
11. Po uspešnem povezovanju s strežnikom, v oknu »Administracija varnosti na
daljavo« (Remote security administration), strežniku mail.um.si dovolite
oddaljen nadzor nekaterih varnostnih funkcij v vaši napravi s pritiskom na
gumb V redu (slika 7).
Slika 7
12. Prikaže se zaslon Možnosti računa (slika7 in slika 8).
Slika 7
Pripravila: Gorazd Ropoša in Robert Kralj, avgust 2012, v2.5
Slika 8
Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od različice sistema Android v vaši napravi,
prilagodite pa jih glede na svoje potrebe.
Pogostost preverjanja e-pošte Privzeta vrednost je Samodejno-Automatic. Ko
izberete to možnost, bodo na vaš telefon poslana e-poštna sporočila, ko prispejo.
Priporočamo, da to možnost izberete le, če imate paket z neomejenim prenosom
podatkov.
o
o
o
Količina za sinhronizacijo To je količina pošte, ki jo želite obdržati na
svojem mobilnem telefonu.
Obveščanje o prihodu e-pošte Če izberete to možnost, vas bo vaš
mobilni telefon obvestil, ko prejmete novo e-poštno sporočilo.
Sinhronizacija stikov iz tega računa Če izberete to možnost, bodo vaši
stiki sinhronizirani med vašim telefonom in vašim računom.
Prikaz celotne slike oziroma druge del zaslona. (komentarji kaj kaj pomeni), slike naj
bodo slovenske.
Pripravila: Gorazd Ropoša in Robert Kralj, avgust 2012, v2.5
13. Pritisnite na puščico desno (najdete jo v statusni vrstici z imenom Možnosti
računa, zgoraj desno, kot kaže slika 9).
Slika 9
14. V naslednjem koraku morate aktivirati še skrbnika naprave, kar opravite s
pritiskom na gumb Vključi (Activate) kot kaže slika 10.
Slika 10
15. V zadnjem koraku poljubno poimenujte nov račun (predlagamo
[email protected], slika 11).
Pripravila: Gorazd Ropoša in Robert Kralj, avgust 2012, v2.5
Slika 11
Namig: Po končani nastavitvi računa in ob prvi uporabi nameščenega odjemalca za
e-pošto se bo izvedla še sinhronizacija s strežnikom. Trajanje le te, je odvisno od
količine podatkov, ki jih boste sinhronizirali in ste jih nastavili v koraku 12 (slika 7 in slika
8).