Preberite si navodila za izvajanje potrjevanja izdanih računov na

Transcription

Preberite si navodila za izvajanje potrjevanja izdanih računov na
Spoštovani!
Od 01.12.2016 je v Republiki Sloveniji obvezna uporaba t.i. »Davčnih blagajn« oz. potrjevanja
gotovinskih računov. Uradna obrazložitev se nahaja na strani finančne uprave:
http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/davcne_blagajne_in_vezane_knjige_racunov_vkr/
Predlagamo, da si obrazložitve na gornji povezavi dobro preberete, da boste natačno seznanjeni s
spremembo Zakonodaje pri izdaji gotovinskih računov po 01.01.2016. Na gornji povezavi imate tudi
predlogi za sestavo internega akta, katerega mora podjetje sestaviti pred uporabo davčne blagajne.
V ta namen smo v programski opremi podjetja A inženiring plus d.o.o. sisteme izdaj računov
nadgradili s funkcionalnostjo potrjevanja računov. V aplikacijah obstajajo trije novi moduli, kateri so
potrebni za potrjevanje računov in sicer: Echo, Prijava poslovnega prostora in Potrditev računa. Echo
modul se uporablja za preverbo komunikacije s finačno upravo. Modul prijava poslovnega prostora se
uporablja pred prvo potrditvijo računa na finančno upravo. Modul potrditev pa se dejansko uporablja
za potrjevanje računov trgovine, servisa in računov za predplačilo.
Navodila za izvajanje potrjevanja izdanih računov na FURS v programu eServis
Potrjevanje računa iz delovnega naloga
Potrjevanje oz. pošiljanje računov na FURS se za obračunane delovne naloge izvaja pri obračunu
delovnega naloga. Postopek obračuna delovnega naloga ostaja enak, se ne spremeni. Ko je obračun
končan se aktivira gumb za potrjevanje oz. pošiljanje računov FURS – Potrjevanje računov:
Račun potrdimo s klikom na gornji gumb in na vprašanje, ki sledi odgovorimo s klikom na gumb V
redu:
Na zaslonu se izpiše EOR številka potrdila prejetega računa:
To pomeni, da je FURS poslani račun prejel in kot potrditev prejetega računa poslal nazaj zgornjo
številko EOR. Da je bil račun uspešno poslan na FURS se vidi tudi tako, da je gumb FURS – potrjevanje
računov neaktiven.
Po potrditvi računa (klik na gumb FURS – potrjevanje računov) se lahko izpiše račun s klikom na gumb
Izpis obrazca:
Primer izpisa računa:
Na gornjem izpisu računa so označene novosti, ki jih predpisuje zakon o davčnih blagajnah. To so:
a) Datum in ura izpisa
b) Številka računa v kateri se nahaja tudi prijavljen prostor za potrjevanje računov
c) Številki ZOI in EOR s QR kodo
V primeru, da program eServis ni uspel potrditi (poslati) računa na FURS-u, se na zaslonu izpiše
spodnje opozorilo:
To pomeni, da program trenutno ne more komunicirati s serverjem na FURS-u in računu ni bila
podeljena številke potrdila EOR s strani FURS-a. Kljub temu je račun možno izpisati za stranko (gumb
Izpis obrazca), vendar brez številke EOR:
Nepotrjen račun lahko naknadno pošljemo na FURS na obračunu delovnih nalogov s klikom na gumb
FURS – Potrjevanje računov.
V tabeli obračunanih delovnih nalogov so potrjeni računi označeni z oznako P v koloni P:
Potrjevanje računa iz maloprodaje – TRGOVINA (Mali račun P)
Postopek izdelave trgovinskega računa ostaja enak, se ne spremeni. Ko je račun zaključen se aktivira
gumb za potrjevanje oz. pošiljanje računov FURS – PR:
Račun potrdimo s klikom na gornji gumb in na vprašanje, ki sledi odgovorimo s klikom na gumb V
redu:
Na zaslonu se izpiše EOR številka potrdila prejetega računa:
To pomeni, da je FURS poslani račun prejel in kot potrditev prejetega računa poslal nazaj zgornjo
številko EOR. Da je bil račun uspešno poslan na FURS se vidi tudi tako, da je gumb FURS – PR
neaktiven.
Po potrditvi računa (klik na gumb FURS – potrjevanje računov) se lahko izpiše račun s klikom na gumb
Izpis obrazca:
Primer izpisa računa:
Na gornjem izpisu računa so označene novosti, ki jih predpisuje zakon o davčnih blagajnah. To so:
d) Datum in ura izpisa
e) Številka računa v kateri se nahaja tudi prijavljen prostor za potrjevanje računov
f) Številki ZOI in EOR s QR kodo
Primer izpisa računa na paragonski tiskalnik, ki se ga izpiše s klikom na gumb Izp. paragona:
V primeru, da program eServis ni uspel potrditi (poslati) računa na FURS-u, se na zaslonu izpiše
spodnje opozorilo:
To pomeni, da program trenutno ne more komunicirati s serverjem na FURS-u in računu ni bila
podeljena številke potrdila EOR s strani FURS-a. Kljub temu je račun možno izpisati za stranko (gumb
Izpis obrazca), vendar brez številke EOR:
Nepotrjen račun lahko naknadno pošljemo na FURS v menuju TRGOVINA -> Mali račun (P) s klikom na
gumb FURS – Potrjevanje računov.
V tabeli gotovinskih trgovinskih računov so potrjeni računi označeni z oznako P v koloni P:
OPOZORILO!!!
Števca gotovinskih računov na servisu in trgovini sta v novi verziji programa eServis združena v
skupni števec. Z namestitvijo programa z davčno blagajno se števec gotovinskih računov (skupnih)
postavi na 0 (nič), kar pomeni, da bo prvi gotovinski račun iz programa eServis dobil številko 1.