PRIJAVI na e – račun

Transcription

PRIJAVI na e – račun
Tel: 01/750-81-10, fax: 01/750-81-11
e-pošta: [email protected]
http://www.kp-logatec.si
VLOGA ZA IZDAJO E – RAČUNOV ZA STORITVE
PODATKI O UPORABNIKU (izpolnite s TISKANIMI ČRKAMI )

podatke označene z zeleno izpolniti v primeru, ko IMETNIK računa (PREJEMNIK računa) NI UPORABNIK
PRIIMEK, IME / NAZIV PRAVNE OSEBE
DAVČNA ŠTEVILKA / MATIČNA ŠTEVILKA (pravne osebe)
NASLOV
KONTAKTNA TELEFONSKA ŠTEVILKA
ŠTEVILKA, IME POŠTE
ODJEMNO MESTO

PODATKI O IMETNIKU RAČUNA
PRIIMEK, IME
NASLOV
*ker želite, da storitev za vas plačuje druga oseba in bodo e – računi posredovani na transakcijski račun plačnika, je
potrebno izpolniti podatke o imetniku računa. S podpisom se tako dolžnik kot imetnik računa strinjata, da bo
plačilo storitev poravnano iz spodaj navedenega transakcijskega računa.
Spodaj PODPISANI/A zahtevam izdajo E – RAČUNOV na (želeno označi):
‫ﬦ‬
ELEKTRONSKI NASLOV
IN/ALI
‫ﬦ‬
E- BANKO (TRR)
SI56
BIC banke:
SOGLAŠAM, da mi izdajatelj Komunalno podjetje Logatec d.o.o. do odjave vse račune posreduje v E-OBLIKI, v
ELEKTRONSKO BANKO, na RAČUN naveden v tej vlogi. Obenem se strinjam z odjavo papirnih računov.
Izdajatelju JAMČIM za resničnost podatkov na tej vlogi in se zavezujem, da mu bom sporočal vsako morebitno
spremembo podatkov, ki bi vplivala na prejem e-računa.
POGOJI ZA PREJEMANJE E–RAČUNOV so:

odprt transakcijski račun

veljaven oz. uporaben elektronski naslov

urejena prijava za poslovanje z e – dokumenti pri vaši banki
kraj, datum
podpis imetnika računa
podpis uporabnika
žig (pravne osebe)
Podpisani obrazec nam pošljite po faksu, pošti ali na elektronski naslov [email protected]