Podroben program

Transcription

Podroben program
Vabi na seminar
JAVNA NAROČILA
Aktualna praksa ter ureditev
javnih naročil glede na nove
Evropske direktive
Torek, 10. februar 2015,
s pričetkom ob 9.00 uri
City Hotel Ljubljana,
Dalmatinova 15, Ljubljana
Predavatelji:
◆ Borut SMRDEL / Državna revizijska komisija
◆ doc. dr. Aleksij MUŽINA / Odvetniška pisarna Mužina
in partnerji d.o.o.
◆ Njives PRELOG / Računsko sodišče Republike Slovenije
◆ mag. Uroš ŠKUFCA / Praetor d.o.o.
Javna naročila
Aktualna praksa ter
ureditev javnih naročil
glede na nove Evropske
direktive
Predstavitev seminarja
Pripravili smo seminar na katerem bomo predstavili zadnja
stališča državne revizijske komisije v zvezi formalne nepopolnosti ponudb, dopustnost sprememb ponudb ob upoštevanju
odločitev sodišča EU ter uredbe o finančnem zavarovanju.
Za strokovne delavce, ki se ukvarjajo z javnimi naročili bo zelo
pomembno slišati kaj prinaša nova ureditev EU na področju
javnega naročanja.
Na seminarju bodo udeleženci dobili odgovore na aktualna
praktična vprašanja javnega naročanja.
Seminar bodo vodili strokovnjaki, ki poznajo teoretična in
praktična vprašanja javnih naročil.
Komu je seminar namenjen?
Seminar je namenjen vsem, ki se ukvarjajo z javnim naročanjem, tako javnim naročnikom, članom strokovnih komisij,
vodjem javnih naročil, predstavnikom lokalnih skupnosti, odvetnikom, pripravljavcem razpisnih dokumentacij in ponudb
ter vsem drugim, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja.
Javna naročila
Program: torek, 10. februar 2015
trajanje: (predvidoma) od 09.00 do 14.00 ure
odmor: od 11.30 do 12.00
9.00 - 10.00 Borut SMRDEL
Stališča Državne revizijske komisije glede:
• Formalne nepopolnosti ponudb in
• dopustnih sprememb ponudb/pogodb (Pozivi za dopolnitve ponudb ter dovoljene
dopolnitve ponudb ob zadnjih spremembah ZJN-2, odločitvah Sodišča EU)
10.00 - 11.30 doc. dr. Aleksij MUŽINA
Nova ureditev EU na področju javnega naročanja:
• Neposredna uporaba EU predpisov pred vnosom v nacionalno zakonodajo,
• Takojšnji učinek nekaterih pravnih inštitutov (in-house, horizontalno sodelovanje,
dopustni aneksi k pogodbam)?
• Možnost/dolžnost odpovedi pogodb.
11.30 - 12.00 ODMOR
12.00 - 12.30 Njives PRELOG
Stališča Računskega sodišča in nova ureditev EU glede:
• Spremembe pogodbe o izvajanju javnega naročila med njeno veljavnostjo
• Dopustne in nedopustne spremembe pogodbe (vprašanja zamenjave in nominiranja
novih podizvajalcev, zamenjave konzorcijskih partnerjev, zamenjave instrumentov
finančnih zavarovanj, sprememba predmeta pogodbe).
12.30 - 14.00 mag. Uroš ŠKUFCA
Aktualna praktična vprašanja javnega naročanja:
• Ocenjena vrednost javnega naročila, dovoljeno drobljenje na sklope in oddaja mimo
glavnih sklopov JN
• Izbira vrste postopka
• Pogajanja v posameznih postopkih oddaje JN in možne alternative
• Kako poteka elektronska dražba in kdaj jo moramo/smemo uporabiti
• Pozivi za dopolnitve ponudb ter dovoljene dopolnitve ponudb
• Podrobno o poteku postopka vpogleda v dokumentacijo o oddanem naročilu ter
ponudbe ponudnikov – v kaj je dovoljeno vpogledati
• Posamezne vrste naročil, ki jih izvaja večina naročnikov, s tipičnimi določbami in
pogoji ter vrstami postopkov (kje so smiselni okvirni sporazumi), upoštevanje Uredbe
o zelenem javnem naročanju in kako jih izvaja večina naročnikov (nakup računalniške
opreme (osebni računalniki), nakup pisarniškega potrošnega materiala, nabava
prehrane, letalski prevozi, storitve čiščenja, nakup električne energije, dobava kurilnega
olja ter zemeljskega plina za ogrevanje, storite fiksne in mobilne telefonije).
Javna naročila
Prijava in odjava
torek, 10. februar 2015
City Hotel Ljubljana,
Dalmatinova 15, Ljubljana
Kotizacija in plačilo
Aktualna praksa
ter ureditev javnih
naročil glede na nove
Evropske direktive
◆ Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi prijavnici.
Prijavnico nam lahko pošljete po pošti, faksu, e-pošti ali
preko interneta. Na podlagi prijavnice bomo izstavili
predračun, po opravljeni storitvi bomo poslali račun.
◆ Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo.
V primeru nepravočasne odjave zaračunamo 50% celotne
kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave pa kotizacije
ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.
Informacije:
NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18,
p.p. 4350, 1001 Ljubljana
tel.: 01/300 00 60, 300 00 61
faks: 01/300 00 65
GSM: 031/662 193
e-maila: [email protected]
http:/www.nebra.si/
Transakcijski račun št. 6100 0000 8269 791
◆ Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 210 € brez DDV.
◆ Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev
možen popust.
◆ Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem seminarju in
postrežbo v času seminarja.
◆ Kotizacijo je potrebno poravnati na transakcijski račun
NEBRA d.o.o., št. 6100 0000 8269 791 (pri Delavski hranilnici, d.d.).
◆ Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu
računa v skladu s predpisi.
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša
210 € brez DDV.
Trajanje (predvidoma)
Splošni pogoji prijave so sestavni del
prijavnice. Pridržujemo si pravico do
spremembe lokacije.
od 09.00 do 14.00ure
Prijavnica na seminar, torek, 10. februar 2015
Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
ime in priimek e-mail
ime in priimek e-mail
ime in priimek e-mail
PLAČNIK
Ime plačnika
Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):
Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)
da ne
ID za DDV plačnika:
Telefon: Faks:
E-mail plačnika: Datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: