13. Konferenca "DNEVI JAVNIH NAROČIL (v PDF formatu)

Comments

Transcription

13. Konferenca "DNEVI JAVNIH NAROČIL (v PDF formatu)
Gosposka ulica 4, 1000 Ljubljana, telefon 01 426 98 85, faks 01 426 93 08, [email protected]
z
DRUŠTVOM ZA JAVNA NAROČILA
organizira
13. konferenco »DNEVI JAVNIH NAROČIL«
z naslovom:
»Ali praksa javnega naročanja zahteva korenito
spremembo zakonodaje?«
Portorož, 12. in 13. april 2012
Kongresni center Portus, Hotel Slovenija
Že 13. pomladanska konferenca o javnem naročanju ima
ambicijo, da med drugim odgovori na v naslovu zastavljeno vprašanje »Ali praksa javnega naročanja zahteva
korenito spremembo zakonodaje?«. To bomo ugotavljali prvi dan konference na okrogli mizi z naslovom »Kaj bi
bilo treba spremeniti v Zakonu o javnem naročanju?«, na
kateri bodo sodelovali priznani strokovnjaki s področja
javnega naročanja, pa tudi predstavnica ponudnikov
iz GZS. Tudi EU se ubada s tem problemom, v pripravi so
nove direktive s področja javnega naročanja, ki bodo
usmerjene predvsem v večjo dostopnost javnih naročil za
mala in srednja podjetja. Predvsem pa bomo sami morali
rešiti normativno preobremenjenost naše zakonodaje na
tem področju.
Na dnevnem redu bo tudi naša stalna tema »Odgovori
praktikov na vprašanja udeležencev« drugi dan konference, kjer boste dobili odgovore na mnoga vprašanja
iz izvajanja postopkov javnega naročanja. Vaša pisna
vprašanja nam lahko pošljete tudi vnaprej skupaj s prijavo na konferenco, da bodo lahko odgovori čim bolj
kvalitetni in izčrpni, zato vas vabimo, da vprašanja pošljete na e-mail naslov: [email protected] ali na faks
št. 01/42-69-308.
Seveda pa bodo vaša vprašanja in sodelovanje možno
tudi pri vsakem posameznem tematskem sklopu predstavitev. Teh sklopov bo 5 (prvi dan trije in drugi dan dva
sklopa), z obdelavo 12 tem, po vsakem sklopu vam bodo
posamezni predavatelji rade volje odgovarjali na vaša
vprašanja, lahko pa boste tudi sami sodelovali s svojimi
mnenji na predstavljeno problematiko. Poglejte program
konference in videli boste, da so izbrane teme res koristne, iz vsakdanje prakse javnega naročanja, postopkov
priprave in postopkov pri izvajanju že podeljenih javnih
naročil, ki porajajo vprašanje vsakemu, ki se dejansko s
tem ukvarja.
Seveda pa je tudi tradicija prijetnega druženja eden od
razlogov, da se udeležite te konference, saj je tudi neformalna izmenjava mnenj mnogokrat zelo potrebna oz.
koristna. Tako boste tudi med seboj lahko primerjali svoje
izkušnje in dileme in tako lažje začrtali lastne usmeritve.
Na koncu pa naštejmo glavne razloge za udeležbo na 13.
konferenci o javnem naročanju:
Z dosedanjimi dvanajstimi pomladanskimi konferencami in štirinajstimi jesenskimi posveti organizator dejansko nepretrgano spremlja in se trudi oblikovati strokovna mnenja na zakonodajo in prakso
javnega naročanja. To je najdaljše nepretrgano
s t r o k o v n o i z p o p o l n j e v a n j e na področju
javnega naročanja v Sloveniji.
1.
2.
Poleg obravnave novosti na zakonodajnem področju se trudimo pripraviti program z obravnavo praktičnih tem in primerov, ki se pojavljajo v praksi mnogim udeležencem naših tradicionalnih konferenc in
posvetov.
3.
Predavatelji in sodelujoči na okroglih mizah so vedno strokovnjaki na posameznih področjih, zato je
vredno prisluhniti tudi njihovim stališčem in mnenjem, kar vam bo v pomoč pri vašem vsakdanjem
tako zahtevnem in odgovornem delu.
Razlogov za prijavo na 13. konferenco je seveda še mnogo več. Če še niste sodelovali na naših konferencah in
posvetih, vprašajte tiste strokovnjake s področja javnega
naročanja, ki se redno udeležujejo teh dogodkov in se
vsakič vračajo z novimi spoznanji za lažje in uspešnejše
delo.
Se vidimo v Portorožu!
Programski odbor
PROGRAM
četrtek, 12. april 2012
09.30 – 10.00OTVORITEV
IN PREDSTAVITEV
PROGRAMA KONFERENCE
mag. Antonija ŠTUCIN
Marjan JAVORNIK,
predsednik Društva za javna naročila
Moderatorja:Marjan JAVORNIK, univ.dipl.ekon.,
predsednik Društva za javna naročila
Borut GRŽINIČ, univ.dipl.ekon.
10.00 – 10.30PRAKTIČNA
UPORABA UREDBE O
ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
aja KOKOVIĆ, Sektor za javno-zasebno
M
partnerstvo in sistem javnega naročanja,
Ministrstvo za finance
10.30 – 11.00KONKRETNE
NAPAKE PRI JAVNEM
NAROČANJU IN UGOTOVITVE
DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE
Miriam RAVNIKAR ŠURK, univ.dipl.prav.,
predsednica Državne revizijske komisije za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil
11.00 – 11.30UGOTOVITVE
RAČUNSKEGA
SODIŠČA V ZVEZI Z IZRAČUNI
OCENJENE VREDNOSTI JAVNEGA
NAROČILA IN DELITVIJO NA
SKLOPE
Aleksander PETROVČIČ, univ.dipl.ekon.,
svetovalec predsednika Računskega
sodišča RS
14.00 – 15.30
ODMOR ZA KOSILO
15.30 – 16.00 IZDELAVA PROJEKTNE NALOGE
eter ČERNIGOJ, univ.dipl.ing.gradb.,
P
član Društva za javna naročila
16.00 – 16.30POMEN
IN NOVOSTI BONITETNIH
OCEN PRI JAVNIH NAROČILIH
Marko JURŠIČ, vodja oddelka za razvoj in
kakovost, AJPES
16.30 – 17.00
RAZPRAVA
17.00 – 17.30
ODMOR
17.30 – 19.00OKROGLA
MIZA »KAJ BI BILO
TREBA SPREMENITI V ZAKONU O
JAVNEM NAROČANJU?«
Moderator:
arjan JAVORNIK, univ.dipl.ekon., predseM
dnik Društva za javna naročila
UVOD V OKROGLO MIZO
mag. Borut ŽEBRE
Sodelujejo:Alenka AVBERŠEK univ.dipl.ekon.,, izvršna
direktorica za zakonodajo in politike, GZS
mag. Miranda GROFF FERJANČIČ,
generalna direktorica Direktorata za javno
premoženje, Ministrstvo za finance
Miriam RAVNIKAR ŠURK, univ.dipl.prav.,
predsednica Državne revizijske komisije za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil
11.30 – 12.00
RAZPRAVA
12.00 – 12.30
ODMOR
12.30 – 13.00
ELO NAROČNIKOV SKOZI
D
POMEMBNEJŠE SPREMEMBE NOVE
DIREKTIVE S PODROČJA JAVNEGA
NAROČANJA
Aleksander PETROVČIČ, univ.dipl.ekon.,
svetovalec predsednika Računskega
sodišča RS
S ašo MATAS, univ.dipl.prav., direktor Javne
agencije za javno naročanje
13.00 – 13.30GRADBENA
POGODBA BREZ
ANEKSOV – MIT ALI LEGENDA?
mag. Uroš ŠKUFCA, izvršni direktor,
Praetor d.o.o. Ljubljana
13.30 – 14.00
RAZPRAVA
Sašo MATAS, univ.dipl.prav., direktor AJN
ilan ŽELEZNIK, univ.dipl.prav.,
M
podpredsednik Društva za javna naročila
DRUŽABNO SREČANJE
je tudi idealna možnost za dodatno izmen20.00
javo mnenj, izkušenj, oz. pozitivne prakse.
PROGRAM
petek, 13. april 2012
Moderatorja:Milan ŽELEZNIK, univ.dipl.prav.,
podpredsednik Društva za javna naročila
mag. Uroš ŠKUFCA,
izvršni direktor, Praetor d.o.o. Ljubljana
11.30 – 12.00
ODMOR
12.00 – 12.30PRAKTIČNE
IZKUŠNJE Z JAVNIM
NAROČANJEM ZDRAVIL
09.30 – 10.00NAROČILA
Iris GORJUP, univ.dipl.prav.,
Univerzitetni klinični center Maribor
12.30 – 13.00JAVNA
MALE VREDNOSTI IN
NAROČILNICE V PRAKSI
ilan ŽELEZNIK, univ.dipl.prav.,
M
podpredsednik Društva za javna naročila
10.00 – 10.30PRAKTIČNA
IZVEDBA
KONKURENČNEGA DIALOGA
Boštjan FERK, univ.dipl.prav., direktor Inštituta za javno-zasebno partnerstvo
10.30 – 11.00VPOGLED
V PONUDBE,
DOPOLNITVE PONUDB IN
NEOBIČAJNO NIZKE PONUDBE
NAROČILA ZA SISTEM
VZDRŽEVANJA NAPRAV
mag. Bojan VRAČKO, univ.dipl.inž.el.,
Univerzitetni klinični center Maribor
13.00 – 13.30
RAZPRAVA
13.30 – 15.00ODGOVORI
PRAKTIKOV NA
VPRAŠANJA UDELEŽENCEV
mag. Marija BUKOVEC MAROVT, odvetnica
Milan ŽELEZNIK, univ.dipl.prav.,
podpredsednik Društva za javna naročila
mag. Uroš ŠKUFCA,
izvršni direktor, Praetor d.o.o. Ljubljana
11.00 – 11.30
RAZPRAVA
15.00
zaključki
13. konference
Komu je konferenca namenjena
Konferenca je namenjena predstavnikom naročnikov, ponudnikov in ostalim strokovnjakom oz.
odgovornim za javna naročila, članom strokovnih komisij, odvetnikom, odgovornim v lokalnih
skupnostih in vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo z javnimi naročili in tistim, ki želijo več znanj in
informacij o javnih naročilih. Še posebej vabljeni udeleženci naših predhodnih seminarjev, posvetov
in konferenc o javnih naročilih.
PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE:
Prosimo, izpolnite priloženi obrazec za udeležbo na konferenci in ga pošljite po pošti ali faksu na št. 01/42-69308 AGENCIJA ZA MANAGEMENT, Gosposka 4, 1000 Ljubljana, tel. 01/42-69-885, e-mail: [email protected],
ww.agencija-management.si. Na tem naslovu smo Vam
na voljo tudi za dodatne informacije, vsak delovni dan
med 8.00 in 15.00 uro.
KOTIZACIJA:
q
za konferenco znaša 340,00 EUR in 20 % DDV v znesku
68,00 EUR
q
za vse tiste, ki se boste prijavili in poravnali kotizacijo
do 26. marca 2012 znaša kotizacija 320,00 EUR in 20
% DDV v znesku 64,00 EUR
q
pri večjem številu udeležencev (od 3 dalje) je možen
po dogovoru popust
Kotizacijo je potrebno poravnati na TRR 03100-1000018011,
SKB banka d.d. Ljubljana, sklic K-05. V kotizacijo je všteto:
zbornik referatov vseh sodelujočih predavateljev, skripta
predavanj in ostala pisna gradiva, kava in osvežilni napitki
v odmorih, kosilo in družabno srečanje. Organizator si pridržuje pravico do korekcij v programu.
REZERVACIJE HOTELSKIH NAMESTITEV: Istrabenz Turizem
d.d., Obala 33, 6320 Portorož, tel. 05/692-90-01, faks. 05/69290-55, e-mail: [email protected] do vključno 14 dni
pred pričetkom konference.
Cene za namestitev so v EUR po osebi na dan (DDV vključen), doplačilo turistična taksa 1,01 EUR.
1/1
1/2
GRAND HOTEL PORTOROŽ
130,00 EUR
90,00 EUR
HOTEL SLOVENIJA
120,00 EUR
75,00 EUR
HOTEL RIVIERA
115,00 EUR
75,00 EUR
HOTEL MIRNA, NEPTUN
95,00 EUR
65,00 EUR
PRIJAVNICA za 13. konferenco »DNEVI JAVNIH NAROČIL« z naslovom:
»Ali praksa javnega naročanja zahteva
korenito spremembo zakonodaje«
Portorož, 12. In 13. april 2012
Kongresni center Portus, Hotel Slovenija
Gosposka ulica 4, 1000 Ljubljana,
telefon 01 426 98 85, faks 01 426 93 08,
[email protected]
NA SEMINAR PRIJAVLJAMO NASLEDNJE UDELEŽENCE (ime in priimek; e-mail):
1. ___________________________________________________________________________ ____________________ @ _________________
2. ___________________________________________________________________________ ____________________ @ _________________
3. ___________________________________________________________________________ ____________________ @ _________________
4. ___________________________________________________________________________ ____________________ @ _________________
6. ___________________________________________________________________________ ____________________ @ _________________
6. ___________________________________________________________________________ ____________________ @ _________________
PLAČNIK: _____________________________________________ NASLOV PLAČNIKA (ulica/št., poštna št./kraj): ____________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV
da
ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ________________________________________
TELEFON: ________________________ FAKS: _______________________ E-mail: [email protected]___________________
Agencija za management, Gosposka ulica 4, 1000 Ljubljana,
Tel.: 01/ 42 69 885; faks: 01/42 69 308; e-mail: [email protected]
Transakcijski račun št.: 03100-1000018011
Morebitne pisne odjave upoštevamo najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru zaračunamo 50 % znesek
kotizacije. Pri neudeležbi brez pravočasne odjave kotizacij ne vračamo oz. jih zaračunamo v celoti.
Datum: ________________________________ Žig in podpis odgovorne osebe: ___________________________________________________________
✁
Vprašanja udeleženca za naša praktika:

Similar documents