16. POSVET "DNEVI JAVNIH NAROČIL"

Comments

Transcription

16. POSVET "DNEVI JAVNIH NAROČIL"
Gosposka ulica 4, 1000 Ljubljana, telefon 01 426 98 85, faks 01 425 52 21, [email protected], www.agencija-management.si
z
DRUŠTVOM ZA JAVNA NAROČILA
organizira
16. posvet »DNEVI JAVNIH NAROČIL«
z naslovom:
»REŠEVANJE AKTUALNIH PROBLEMOV
JAVNEGA NAROČANJA V PRAKSI«
Portorož, 3. in 4. oktober 2013, Kongresni center Portus, Hotel Slovenija
D
olgo in vroče poletje je že skoraj za nami, čas je, da se odločite za sodelovanje na tradicionalnem, že 16. posvetu
»Dnevi javnih naročil«, ki bo tako kot vedno pripravljen
strokovno in v skladu z vašimi pričakovanji . Glede na naslov 16.
posveta - »Reševanje aktualnih problemov javnega naročanja
v praksi« - imamo ambicijo pomagati vsem sodelujočim v procesu javnega naročanja, tako tistim z dolgoletno prakso, kot tudi
novincem, pri njihovem vsakodnevnem delu.
Preden pa se bomo podali v prikaze reševanja praktičnih problemov, nam bodo predsednik Računskega sodišča RS, generalni
direktor Direktorata za javno naročanje v Ministrstvu za finance
in predsednik Državne revizijske komisije, vsak s svojega stališča in delovnega področja, prikazali usmeritve svojih organov,
spremembe zakonodaje in najpogostejše napake udeležencev
v javnem naročanju.
Kot novost v naših posvetih smo tokrat pripravili tudi temo za novince pri delu v javnem naročanju (ne bo pa škodila niti izkušenejšim) in sicer »Priprava kakovostne razpisne dokumentacije s
praktičnim primerom«. Ravno tako pa smo na novo uvedli specializirane odgovore praktikov na vprašanja s področja zelenega
javnega naročanja ob koncu prvega dne (Vse kar ste želeli vedeti o zelenem javnem naročanju pa še niste dobili odgovora),
odgovori na splošna vprašanja javnega naročanja, pa so kot
običajno na dnevnem redu ob koncu drugega dne posveta.
Vaša pisna vprašanja na obe temi nam lahko pošljete tudi vnaprej, skupaj s prijavo na posvet, da bodo odgovori čim bolj kakovostni in izčrpni. Zato vas vabimo, da vprašanja pošljete na
e-mail naslov: [email protected]
Ostale teme bodo obdelane v sledečih sklopih: korupcija, napake in zlorabe pri JN (2 temi) ter vpogled v ponudbe in dokazila (2 temi) prvi dan posveta, pogajanja, zdravstvo, koncesija
javne službe (3 teme) ter pogodbe in aneksi (2 temi - investicije!)
drugi dan posveta. Vse teme bodo predstavili preizkušeni predavatelji. Pri vsaki temi pa bo tudi dovolj časa, da boste lahko postavljali vprašanja in dobili odgovore, lahko pa boste tudi sami
sodelovali s svojimi mnenji na predstavljene problematike.
Dobro si oglejte program posveta in videli boste, da so izbrane
teme res koristne, iz vsakdanje prakse javnega naročanja, postopkov priprave in postopkov pri izvajanju že dodeljenih javnih
naročil.
Tradicija prijetnega druženja je dodaten razlog, da se udeležite tega posveta, saj je tudi neformalna izmenjava mnenj med
udeleženci mnogokrat zelo koristna. Tako boste med seboj lahko primerjali in izmenjali tako izkušnje in dileme, ki jih imate pri
svojem delu.
Naštejmo glavne razloge za vašo udeležbo na
16. posvetu o javnem naročanju:
1.
Organizator z rednimi dosedanjimi 14-imi pomladanskimi
konferencami in 15-imi jesenskimi posveti dokazuje nepretrgano strokovno spremljanje in oblikovanje mnenj na
zakonodajo in prakso javnega naročanja. To je najdaljše
nepretrgano strokovno izpopolnjevanje na področju javnega naročanja v Sloveniji.
2.
Poudarek je večinoma na praktičnih temah in primerih,
redno pa se obravnavajo tudi vse novosti na področju zakonodaje o javnem naročanju, tako v Sloveniji kot v EU.
3.
Predavatelji so vedno strokovnjaki z dolgoletno prakso na
posameznih področjih, zato lahko njihova stališča in mnenja uporabljate tudi kot pomoč pri svojem vsakdanjem
zahtevnem in odgovornem delu.
Razlogov za prijavo na 16. posvet je seveda še mnogo več. Če
še niste sodelovali na naših konferencah in posvetih, vprašajte tiste, ki se redno udeležujejo teh dogodkov. Potrdili vam bodo, da
se vsakič vračajo z novimi spoznanji za lažje in uspešnejše delo.
Se vidimo v Portorožu!
Programski odbor
PROGRAM
POSVETA
četrtek, 3. oktober 2013
09.00 – 9.30OTVORITEV
IN PREDSTAVITEV PROGRAMA POSVETA
ag. Antonija ŠTUCIN
m
Marjan JAVORNIK, predsednik Društva za javna naročila
Moderatorja:Marjan JAVORNIK, univ.dipl.ekon., predsednik Društva za javna naročila
Borut GRŽINIČ, univ.dipl.ekon., član Društva za javna naročila
UVODNA PREDAVANJA
09.30 – 10.00 STRATEGIJA RAČUNSKEGA SODIŠČA RS PRI REVIDIRANJU
Tomaž VESEL, univ.dipl.prav., predsednik Računskega sodišča RS
JAVNIH NAROČIL
10.00 – 10.30 PREDSTAVITEV NOVELE ZAKONA O PRAVNEM VARSTVU V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA
Sašo MATAS, univ.dipl.prav., generalni direktor Direktorata za javno naročanje, Ministrstvo za finance
10.30 – 11.00 NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI JAVNEM NAROČANJU IN
Borut SMRDEL, univ.dipl.prav., predsednik Državne revizijske komisije
KAKO SE JIM IZOGNITI
11.00 – 11.30 RAZPRAVA NA VSE TEME
11.30 – 12.00 ODMOR
KORUPCIJA, NAPAKE IN ZLORABE PRI JN
12.00 – 12.30 KORUPCIJA IN JAVNA
Drago KOS, univ.dipl.prav.
12.30 – 12.45 RAZPRAVA
NAROČILA
12.45 – 13.15PRAKTIČNI
PRIMERI NAPAK IN ZLORAB V JAVNEM NAROČANJU TER NJIHOVO
SANKCIONIRANJE
mag. Marija BUKOVEC MAROVT, univ. dipl. prav., odvetnica
13.15 – 13.30 RAZPRAVA
13.30 – 15.00 ODMOR ZA KOSILO
PREDAVANJE ZA NOVINCE NA PODROČJU JN
(NE ŠKODUJE NITI IZKUŠENEJŠIM ) – NOVOST NA POSVETU!
15.00 – 16.00 PRIPRAVA KAKOVOSTNE RAZPISNE DOKUMENTACIJE S PRAKTIČNIM
Marjan JAVORNIK, univ. dipl.ekon., predsednik Društva za javna naročila
mag. Darja ČERIČ, direktorica, SIB d.o.o. Maribor
16.00 – 16.15 RAZPRAVA
PRIMEROM
VPOGLED V PONUDBE IN DOKAZILA
16.15 – 16.45
POGLED V PONUDBE IN DOKUMENTACIJO O ODDANEM JAVNEM NAROČILU SKOZI PRAKSO
V
ZJN-2 IN ZJNVETPS TER PRIMERI DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE
mag. Uroš ŠKUFCA, izvršni direktor, Praetor d.o.o., Ljubljana
16.45 – 17.00 RAZPRAVA
17.00 – 17.30 DOKAZILA V PONUDBI IN MOŽNA DOPOLNJEVANJA
Ivan BOHNEC, univ.dipl.prav. organizacijski direktor, Praetor d.o.o., Ljubljana
17.30 – 17.45 RAZPRAVA
17.45 – 18.00 ODMOR
PROGRAM
POSVETA
četrtek, 3. oktober 2013
ODGOVORI PRAKTIKA
18.00 – 19.00VSE
KAR STE ŽELELI VEDETI O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU PA ŠE NISTE DOBILI ODGOVORA
(odgovori na vprašanja) – NOVOST NA POSVETU!
mag. Uroš ŠKUFCA, izvršni direktor, Praetor d.o.o., Ljubljana
*** VPRAŠAJTE VNAPREJ, DA SI PRAVOČASNO ZAGOTOVITE ODGOVORE – poglejte pripis na koncu prijavnice
20.00
DRUŽABNO SREČANJE
petek, 4. oktober 2013
Moderatorja:Milan ŽELEZNIK, univ.dipl.prav., podpredsednik Društva za javna naročila
mag. Uroš ŠKUFCA, izvršni direktor, Praetor d.o.o., Ljubljana
POGAJANJA, ZDRAVSTVO, KONCESIJA JAVNE SLUŽBE
9.30 – 10.00 POSTOPEK S POGAJANJI – REŠITEV ALI ZLO?
Aleksander PETROVČIČ, univ.dipl.prav., namestnik vrhovnega državnega revizorja, Računsko sodišče RS
10.00 – 10.15 RAZPRAVA
10.15 – 10.45
PRAKTIČNI PRIMER JAVNEGA NAROČILA V ZDRAVSTVU
(zniževanje cen zdravstvenega potrošnega materiala)
mag. Peter WEISSENSTEINER, pomočnik direktorja UKC za nabavo, UKC Maribor
10.45 – 11.00 RAZPRAVA
11.00 – 11.30 KONCESIJA JAVNE SLUŽBE ZA ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV
Milan ŽELEZNIK, univ.dipl.prav., podpredsednik Društva za javna naročila
11.30 – 11.45 RAZPRAVA
11.45 – 12.15 ODMOR
POGODBE IN ANEKSI
12.15 – 12.45 SPLOŠNI POGOJI V FIDIC -RDEČA KNJIGA
Jože LUN, koordinator projektov Adria Airways
12.45 – 13.00 RAZPRAVA
IN UPORABA V PRAKSI
13.00 – 13.30 SKLEPANJE ANEKSOV K POGODBAM
doc. dr. Aleksij MUŽINA, univ.dipl.prav, odvetnik
13.30 – 13.45 RAZPRAVA
ODGOVORI PRAKTIKA
13.45 – 14.45VSE
KAR STE ŽELELI VEDETI O JAVNEM NAROČANJU PA ŠE NISTE DOBILI ODGOVORA
(odgovori na vprašanja)
Milan ŽELEZNIK, univ.dipl.prav., podpredsednik Društva za javna naročila
*** VPRAŠAJTE VNAPREJ, DA SI PRAVOČASNO ZAGOTOVITE ODGOVORE – poglejte pripis na koncu prijavnice
PRIJAVNICA za 16. posvet »DNEVI JAVNIH NAROČIL« z naslovom:
»REŠEVANJE AKTUALNIH PROBLEMOV
JAVNEGA NAROČANJA V PRAKSI«
Portorož, 3. in 4. oktober 2013 / Kongresni center Portus, Hotel Slovenija
Gosposka ulica 4, 1000 Ljubljana,
telefon 01 426 98 85, faks 01 425 52 21,
[email protected]
www.agencija-management.si
NA POSVET PRIJAVLJAMO NASLEDNJE UDELEŽENCE (ime in priimek; e-mail):
1. ___________________________________________________________________________ ____________________ @ _________________
2. ___________________________________________________________________________ ____________________ @ _________________
3. ___________________________________________________________________________ ____________________ @ _________________
PLAČNIK: _____________________________________________ NASLOV PLAČNIKA (ulica/št., poštna št./kraj): ____________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV
da
ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ________________________________________
TELEFON: ________________________ FAKS: _______________________ E-mail: [email protected]___________________
Agencija za management, Gosposka ulica 4, 1000 Ljubljana,
Tel.: 01/ 42 69 885; faks: 01/ 425 52 21; e-mail: [email protected], www.agencija-management.si
Transakcijski račun št.: 03100-1000018011
Morebitne pisne odjave upoštevamo najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru zaračunamo 50 % znesek
kotizacije. Pri neudeležbi brez pravočasne odjave kotizacij ne vračamo oz. jih zaračunamo v celoti.
Datum: ________________________________ Žig in podpis odgovorne osebe: ___________________________________________________________
VPRAŠANJA ZA TEMO »VSE KAR STE ŽELELI VEDETI O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU PA ŠE NISTE DOBILI ODGOVORA« in
VPRAŠANJA ZA TEMO »VSE KAR STE ŽELELI VEDETI O JAVNEM NAROČANJU PA ŠE NISTE DOBILI ODGOVORA«, nam lahko
posredujete predhodno po mailu na naslov: [email protected], najkasneje 2 dni pred izvedbo posveta.
✁
Komu je posvet namenjen
Posvet je namenjen predstavnikom naročnikov, ponudnikov in ostalim strokovnjakom oz. odgovornim za javna naročila,
članom strokovnih komisij, odvetnikom, odgovornim v lokalnih skupnostih in vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo z javnimi
naročili in tistim, ki želijo več znanj in informacij o javnih naročilih. Še posebej vabljeni udeleženci naših predhodnih
seminarjev, posvetov in konferenc o javnih naročilih.
PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE:
Prosimo, izpolnite priloženi obrazec za udeležbo na posvetu in
ga pošljite po pošti ali faksu na št. 01/42-55-221 AGENCIJA ZA MANAGEMENT, Gosposka 4, 1000 Ljubljana, tel. 01/42-69-885, e-mail:
[email protected], www.agencija-management.si. Na tem
naslovu smo Vam na voljo tudi za dodatne informacije, vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro.
Morebitne pisne odjave upoštevamo najkasneje pet delovnih
dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru zaračunamo 50 % znesek kotizacije. Pri neudeležbi brez pravočasne odjave kotizacij
ne vračamo oz. jih zaračunamo v celoti.
KOTIZACIJA:
q
za posvet znaša 340,00 EUR in 22 % DDV v znesku 74,80 EUR
q
za vse tiste, ki se boste prijavili in poravnali kotizacijo do
16. septembra 2013 znaša kotizacija 320,00 EUR in 22 %
DDV v znesku 70,40 EUR
q
pri večjem številu udeležencev je možen po dogovoru dodaten popust
Kotizacijo je potrebno poravnati na TRR SI56031001000018011,
SKB banka d.d. Ljubljana, sklic P-16. V kotizacijo je všteto: zbornik
referatov vseh sodelujočih predavateljev, skripta predavanj in
ostala pisna gradiva, kava in osvežilni napitki v odmorih, kosilo in
družabno srečanje. Organizator si pridržuje pravico do korekcij
v programu.
REZERVACIJE HOTELSKIH NAMESTITEV: Istrabenz Turizem d.d.,
Obala 33, 6320 Portorož, tel. 05/692-90-01, faks. 05/692-90-55,
e-mail: [email protected] do vključno 14 dni pred pričetkom
posveta.
Cene za namestitev so v EUR po osebi na dan (DDV vključen),
doplačilo turistična taksa 1,01 EUR.
GRAND HOTEL PORTOROŽ
1/1
1/2
110,00 EUR
80,00 EUR
Popusti
HOTEL SLOVENIJA
105,00 EUR
70,00 EUR
qza 2 udeleženca 5 % popust
qza 3 udeležence 10 % popust
HOTEL RIVIERA
100,00 EUR
70,00 EUR
HOTEL MIRNA, NEPTUN
90,00 EUR
65,00 EUR

Similar documents