IX. Dnevi civilnega prava - program

Comments

Transcription

IX. Dnevi civilnega prava - program
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, Slovenija www.ipp-pf.si
T: +386 1 42 03 119 F: +386 1 42 03 120 E: [email protected]
IX. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 20. in 21. april 2011
Sreda, 20. april 2011
09.00–09.20
SPREJEM UDELEŽENCEV
09.20–09.30
Otvoritev IX. Dnevov civilnega prava
prof. dr. Lojze Ude, direktor Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
1. sekcija:
NEVELJAVNOST PRAVNIH POSLOV
vodja:
prof. dr. Miha Juhart
09.30–09.55
Ničnost pravnega posla zaradi nasprotovanja prisilnim predpisom
prof. dr. Miha Juhart, Pravna fakulteta v Ljubljani
Pravne posledice ničnosti
dr. Mile Dolenc, Vrhovno sodišče RS
Vpliv spremenjenih okoliščin na pravne posle
prof. dr. Peter Grilc, Pravna fakulteta v Ljubljani
09.55–10.20
10.20–10.45
10.45–11.00
RAZPRAVA
11.00–11.20
ODMOR
11.20–11.45
Izpodbojnost pravnih poslov
prof. dr. Ada Polajnar Pavčnik, Pravna fakulteta v Ljubljani
Razveza, razdor, odpoved in odstop od pogodbe
doc. dr. Damjan Možina, Pravna fakulteta v Ljubljani
Izpodbojnost sklepov skupščine in nadzornega sveta gospodarske družbe
doc. dr. Klemen Podobnik, Pravna fakulteta v Ljubljani
11.45–12.10
12.10–12.35
12.35–12.50
RAZPRAVA
12.50–14.30
ODMOR ZA KOSILO
2. sekcija:
ZAVAROVANE TERJATVE V IZVRŠILNEM IN INSOLVENČNIH POSTOPKIH
vodja:
prof. dr. Lojze Ude
14.30–14.55
Pravne podlage za nastanek ločitvene pravice
prof. dr. Saša Prelič, Pravna fakulteta v Mariboru
Uveljavljanje ločitvene pravice v insolvenčnih postopkih
prof. dr. Lojze Ude, Pravna fakulteta v Ljubljani
Vpliv insolvenčnih postopkov na ločitvene pravice, pridobljene v izvršbi
Vladimir Balažic, Vrhovno sodišče RS
14.55–15.20
15.20–15.45
15.45–16.00
RAZPRAVA
16.00–16.20
ODMOR
16.20–16.45
Konkurenca ločitvene in izločitvene pravice pri gradnji in prodaji stanovanj
doc. dr. Nina Plavšak
Uveljavljanje ločitvenih pravic izven sodnega postopka
mag. Uroš Ilić, odvetnik v Ljubljani
16.45–17.10
17.10–17.30
RAZPRAVA
20.30
DRUŽABNO SREČANJE Z VEČERJO ZA UDELEŽENCE IN PREDAVATELJE
Četrtek, 21. april 2011
3. sekcija:
UVELJAVLJANJE PRAVIC V ČEZMEJNIH RAZMERJIH
vodja:
prof. dr. Dragica Wedam Lukić
09.00–9.25
Priznanje in izvršitev tujih sodnih odločb v Republiki Sloveniji
prof. dr. Dragica Wedam Lukić, Pravna fakulteta v Ljubljani
Novosti v evropskem družinskem pravu
prof. dr. Barbara Novak, Pravna fakulteta v Ljubljani
Evropsko (mednarodno zasebno) dedno pravo
prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic, Pravna fakulteta v Ljubljani
Sporazum o mednarodni pristojnosti: ZMZPP, Uredba Bruselj I in Haaška konvencija iz
leta 2005
as. dr. Jerca Kramberger Škerl, Pravna fakulteta v Ljubljani
09.25–09.50
09.50–10.15
10.15–10.40
10.40–10.55
RAZPRAVA
10.55–11.15
ODMOR
4. sekcija:
MNOŽIČNI SPORI
vodja:
prof. dr. Aleš Galič
11.15–11.40
Skupinske tožbe na področju potrošniškega prava
prof. dr. Aleš Galič, Pravna fakulteta v Ljubljani
Vzorčni postopek
mag. Nina Betetto, Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Množični odškodninski zahtevki zaradi kršitev konkurenčnega prava
doc. dr. Ana Vlahek, Pravna fakulteta v Ljubljani
Množični zahtevki zaradi kršitve pravice do zdravega življenjskega okolja
dr. Matija Damjan, Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
11.40–12.05
12.05–12.30
12.30–12.55
12.55–13.10
RAZPRAVA
Kotizacija (z vključenim DDV) znaša 336,00 EUR; samo za prvi dan: 220,00 EUR; samo za drugi dan: 160,00 EUR. Za
zgodnjo prijavo (do 31. marca 2011) priznamo 5% popust. Popust na večje število udeležencev: 5 in več
udeležencev: 10% popust, 10 in več udeležencev: 15% popust, 20 in več udeležencev: 20% popust. Za podiplomske
študente Pravne fakultete Univerze v Ljubljani kotizacija znaša 130 EUR; samo za en dan 90 EUR (oboje z DDV).
Kotizacija vključuje: gradivo, kavo in vodo med krajšimi odmori ter večerjo na družabnem srečanju. Nastanitev si
udeleženci uredijo sami. Prijave sprejemamo do 15. aprila 2011. Morebitne odjave morajo biti podane v pisni obliki
najkasneje do 18. aprila 2011, sicer bomo zaračunali celotno kotizacijo.
Sponzorji:
Medijski sponzor:
http://moja.posta.si

Similar documents