PROGRAM 4. mednarodne znanstvene konference ZA ČLOVEKA

Comments

Transcription

PROGRAM 4. mednarodne znanstvene konference ZA ČLOVEKA
PROGRAM
4. mednarodne znanstvene konference
ZA ČLOVEKA GRE: DRUŽBA IN ZNANOST V CELOSTNI SKRBI ZA ČLOVEKA
Petek 11. marec 2016
8.00 - 9.00
9.00 - 9.45
Registracija
Nagovori:
Prof. dr. Ludvik Toplak, Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor
Dr. Anna Prinz, Ambassador of the Federal Republic of Germany
Prof. dr. Yoshiaki Omura, New York Medical College
PLENARNI DEL
9.45 – 10.15
10.15 - 10.35
10.35 - 10.55
10.55.-11.25
11.25 - 11.45
11.45 – 12.05
12.05 – 12.25
12.25 – 12.45
12.45 – 13.00
13.00 – 14.00
Prof. dr. dr. h. c. Felix Unger, European Academy of Science and Arts
(EASA), Salzburg, Austria
Prof. dr. Giampiero Camurati, Associazione di Ricerca Scientifica e Studi
Universitari Privati Svizzero, Switzerland: Science in the service of people
Prof. dr. Vicenzo Mastronardi, Facoltà di Medicina e Odontoiatria –
“Sapienza” Università di Roma, Italy: Science on psyche in the service of
people and in academic training
Odmor
Prof. dr. Mladen Radujković, University Zagreb, Croatia: Project
Management for Serving Society
Prof. dr. Laurence Hewick, International Family Business Institute, Canada:
Business perceptions, its about people and our challenges
Prof. dr. Maria Teresa Anguera Argilaga, University of Barcelona, Spain:
The dialogue between society and science: from narrative texts to
quantitative analysis and back to social policies
Prof. dr. Creston Davis, The Global Center for Advanced Studies Michigan,
USA: How Alma Mater is Leading the Way to Empowerment Education in
the 21st Century
Razprava
Odmor za kosilo
SKUPINA I: Socialna gerontologija
Moderatorici: prof. ddr. Marija Ovsenik
14.00 – 14.15
14.15 – 14.30
Rok Ovsenik, Marija Ovsenik, Nikolaj Lipič, Jože Zupančič: Ustvarjalnost imperativ življenja starostnika
Karmen Arko: Ustvarjalnost literarnih umetnikov in uspešno staranje
14.30 – 14.45
Tadej Praprotnik: Sodobni vidiki osmišljevanja človeka
14.45 – 15.00
Jasmina Kristovič: Smisel življenja v starejšem obdobju življenja
Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.
15.00 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 16.45
16.45 – 17.00
17.00 – 17.15
17.15 – 17.30
17.30 – 17.45
17.45 – 18.00
18.00 – 18.15
18.00 – 18.15
Vladimir Littva, Anna Králová: Loneliness of Seniors and Disabled and Quality of
their Life in Slovakia
Andreja Šut: Pogled otrok na osamljenost starejših za božič
Helena Malmivirta: Preventive integrated work with older people on the basis of
sociocultural learning practices
Razprava
Odmor
Karmen Romih: Opazovanje starejših ljudi s pomočjo fotografske podobe
Peter Kutis: Quality of life of seniors living in senior houses versus home
environment
Maja Pozvek: Kakovost bivanja v Domu starejših Viharnik, Kranjska Gora –
predstavitev izsledkov raziskave
Klaudija Zemljič: Vidik kakovostne obravnave stanovalca v DOSOR-ju s
poudarkom na duhovni oskrbi s strani zaposlenih
Želimir Bertić, Mirjana Telebuh, Mateja Znika: Stavovi starijih osoba prema
starenju
Lucie Vidovićová: The expected, valued, and prevalent social roles of older
people in Europe
Lyudmyla Gaber, Boris Miha Kaučič, Nataša Vidnar: Vpliv samopodobe starih ljudi
za zadovoljstvo z življenjem
Razprava
SKUPINA II: Družboslovna in humanistična sekcija
Moderatorja: Sebastjan Kristovič, Marjeta Maruša Kerč
14.00 – 14.15
14.15 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 16.45
16.45 – 17.00
17.00 – 17.15
17.15 – 17.30
Jerica Pavšič: Zgodba – zapostavljen element govora oziroma retoričnega
nastopa
Janez Sečnik: Regulacija sramu pri sinu in upoštevanje njegove narave vodi v
funkcionalni sram
Kleopatra Kodrič: Pomen »kulture izobraževanja« za kvalitetnejše družinsko
življenje z vidika postmoderne perspektive
Sebastjan Kristovič, Darja Kalamar Frece: Zdravo družinsko okolje za vzgojo
odgovorne osebe
Sebastjan Kristovič, Ingrid Vrabl: Svetovanje parom
Marjeta Maruša Kerč: Mnenja obolelih z rakom o pomenu odnosov v družini v
zgodnjem otroštvu
Suzana Mavrinac, Bojana Ćoso, Marija Brekalo: Stavovi o demenciji
zdravstvenog, nezdravstvenog osoblja i korisnika doma za starije i nemočne
osobe
Razprava
Odmor
Ovsenik Marija, Diana Jeleč Kraker: Odnos študentov do demence
Apolonija Rajh, Lipič Nikolaj: Smrt člana družine – nuja in potreba po socialno
gerontološki pomoči
Sebastjan Kristovič: Umiranje, smrt in paliativna oskrba – tesnoba in
tabuiziranje
Razprava
Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.
SKUPINA III: Splošna sekcija
Moderatorja: Borut Ambrožič, Ivana Živoder
14.00 – 14.15
14.15 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.15
16.15 – 16.45
16.45 – 17.00
17.00 – 17.15
17.15 – 17.30
17.30 – 17.45
17.45 – 18.00
18.00 – 18.15
18.15 – 18.30
18.30 – 18.45
18.45 – 19.00
Teja Fistravec: Amerikanizacija Evrope: Zakaj Hollywood vlada evropski filmski
industriji in evropskim gledalcem?
Toplak Cirila: Beyond anthropocentrism: human(e) attitudes towards other
sentient beings
Goran Gumze: Raligious Radicalism and Terrorism
Damir Josipovič, Irena Šumi: Misleading mirrors of (post)socialism: who is the
most vulnerable of all?
Damir Poljak, Jurica Veronek, Melita Sajko: Transnacionalne migracije – izzazovi
suvremenog društva
Borut Ambrožič, Alojz Kovačič: Rdeči križ in begunci skozi zgodovino – družbeno
odgovorne aktivnosti RKS območnega združenja Maribor ob nastali begunski krizi
Nataša Štandeker: Osamljenost v življenjskem toku človeka
Eva Slatinšek: Smejmo se
Dragica Korenjak: Katere vloge igramo v življenju?
Razprava
Odmor
Simon Ülen: Pomen znanstvenega raziskovanja konceptualnega pristopa pri
poučevanju fizike za kakovost strokovnega dela na omenjenem področju
Erika Zelko: Zakaj in kako je nastal slovar medicinsko - romskih izrazov?
Maja Gržina Cergolj: Moč logotipa
Branka Ribič Hederih: Vpliv nekaterih psihosocialnih dejavnikov na učno
zavlačevanje
Irena Šumak: Učenje in poučevanje v zdravstveni negi
Mojca Kompara: The implementation of the Bologna process in tertiary
education – the case of Slovenia
Joca Zurc: Stališča podiplomskih študentov do raziskovanja z integracijo
kvantitativne in kvalitativne metodologije
Razprava
SKUPINA IV: Integrativne zdravstvene vede
Moderatorja: Iva Weingerl, Katarina Kac
14.00 – 14.15
14.15 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
Slaviša Stanišić, Momir Dunjić: Sa naučnim istraživanjem i na dokazima
zasnovane medicine do kvalitetnog stručnog rada u savremenoj zdravstvenoj
zaštiti
Dušanka Mičetić-Turk, Maja Šikić Pogačar, Zmago Turk: Probiotiki v medicini
Katja Skoliber: Poznavanje in uporaba akupunkture v nosečnosti
Zmago Turk: Zdravljenje bolečine pri fibromialgiji z akupunkturo
Tomaž Velnar, Gradišnik Lidija, Mateja Hauser, Bojana Marič, Zlatka Murtič,
Uroš Maver: Vsebnost vitamina D v telesu kot motivacijski dejavnik za aktivnost
starejših
Zmago Turk, Jože Barovič: Učinkovitost zdravljenja gonartroze s pohorsko šoto
Maruša Hribar: Integrativna homeopatija kot celostni pristop zdravljenja
Razprava
Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.
16.00 – 16.30
16.30 – 16.45
16.45 – 17.00
17.00 – 17.15
17.15 – 17.30
17.30 – 17.45
Odmor
Katarína Zrubáková: Realization and problems pharmacotherapy of seniors in
community care in the Slovak Republic
Alenka Vrbančič Simonič: Gibalno plesna terapija kot podporna dejavnost v
skupnostni skrbi za duševno zdravje
Iva Weingerl, Simona Videnšek: Fizioterapevtski vidik učinkov telesne vadbe po
metodi Pilates na potek nosečnosti, porod in okrevanje po njem
Katarina Kac, Minja Fištravec: Poznavanje in uporaba komplementarnih metod
zdravljenja med dijaki in študenti zdravstvene nege
Razprava
SKUPINA V: Zdravstvena nega
Moderatorja: : Joca Zurc, Jan Pipan
14.00 – 14.15
14.15 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 16.45
16.45 – 17.00
17.00 – 17.15
17.15 – 17.30
17.30 – 17.45
17.45 – 18.00
18.00 – 18.15
18.15 - 18.30
18.30 – 18.45
18.45 – 19.00
19.00 – 19.15
Eva Grabner, Boris Miha Kaučič, Tomaž Klojčnik: Seznanjenost in potrebe
pacientov po zdravstveni negi na daljavo
Soňa Hlinková: Device-associated infection rates and risk factors in the intensive
care unit of Central Military Hospital-University Hospital in Ruzomberok, Slovakia
Martina Bobič, Natalija Bohinc: Vloga zdravstvene nege ob šokovnih stanjih
Ivan Balagović, Joca Zurc: Doživljaj zdravlja i kvaliteta života osoba nakon
moždanog udara
Davorin Vesenjak, Tamara Kociper, Nataša Tomažič: Življenje s cerebralno
paralizo
Patricija Goubar: Stresna urinska inkontinenca pri ženskah: najoptimalnejši način
zdravljenja
Jan Pipan, Anton Zupan: Osebe z živčno-mišičnimi boleznimi in informacijsko
komunikacijska tehnologija
Janja Lorber, Mateja Lorber: Izpostavljenost študentov dejavnikom tveganja za
nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni
Odmor
Bernardka Hraš, Marija Ovsenik: Aktualni in potencialni problemi pri pacientu po
operaciji zlomljenega kolka na oddelku za podaljšano bolnišnično zdravljenje
Valerija Šinkovec, Mojca Trček: Življenje s Parkinsonovo boleznijo
Irena Canjuga, Marijana Neuberg, Danica Železnik: Značajnost komunikacije u
kliničkom radu s bolesnicima brez svijesti
Zrinka Mach, Dijana Babić: Zdravstvene navike osoba starije životne dobi
oboljelih od hipertenzije
Natalija Uršulin-Trstenjak, Davor Levanić, Melita Sajko: Prehrana i stavovi
studenata u nastajanju kardiovaskularnih bolesti
Irena Ceglar: Materinstvo žensk z motnjo v duševnem razvoju v Sloveniji
Sara Mozetič, Mirko Prosen: Komunikacijske ovire v obravnavi spolnosti pri
pacientkah z ginekološkim rakom
Michela Manfreda, Mirko Prosen: Kakovost življenja žensk po prebolelem raku
Zorica Romanović: Izkušnje bolnikov z vnetjem obzobnih tkiv avitalnih zob v
povezavi z njihovimi zdravstvenimi težavami
Sara Žumer, Alen Kapel, Joca Zurc: Vloga zdravstvenega delavca v zobozdravstvu
pri osebah s posebnimi potrebami
Razprava
Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.
SKUPINA VI: Organizacija in management
Moderatorja: Metka Lipič Baligač, Marija Zrim
14.00 – 14.15
14.15 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 16.45
16.45 – 17.00
17.00 – 17.15
17.15 – 17.30
17.30 – 17.45
17.45 – 18.00
18.00 – 18.15
18.15 – 18.30
Dijana Babić, Zrinka Mach: Suradnja izvanbolničkih i bolničkih medicinskih sestara
u unapređenju skrbi za pacijente starije životne dobi
Snježana Benko, Mario Mandić: Organizacija virtualnog rehabilitacijskog centra
za starije osobe oboljele od kroničnih bolesti
Zvezdana Kupnik, Sabina Eberl: Vpliv inovativnosti na organizacijo dela na
oddelku za dializo UKC Maribor
Marija Zrim: Možnosti kariernega razvoja zaposlenih s podiplomsko izobrazbo v
Splošni bolnišnici Murska Sobota
Zdravko Maček, Ivan Balagović: Analiza zadovoljstva fizioterapeuta timskom
suradnjom na neurorehabilitacijskom odjelu
Nikolaj Lipič: Izzivi timskega dela v socialno gerontološki praksi
Laura Šinko, Sanja Veindorfer, Marija Horvat: Vpliv rednih letnih razgovorov na
delovno uspešnost
Marijana Neuberg, Irena Canjuga, Sonja Kalauz, Vesna Sertić: Motivacija kao
prediktor održavanja kvalitetne zdravstvene njege
Odmor
Tanja Žmauc, Metka Lipič Baligač: Absentizem v zdravstveni negi - izziv za
management
Helena Kristina Halbwachs: Pogled vodilnih medicinskih sester na kulturno
kompetentnost zaposlenih v zdravstveni negi
Jovita Pajtler: Vpliv psihičnih obremenitev na delovno sposobnost
Domen Kleva, Davorin Vesenjak: Vloga zdravstvenega dispečerja ob prvem stiku s
kličočim
Nevenka Gričar, Alenka Oven: Zaposlitev delovnega terapevta v turistični
dejavnosti – mnenje študentov delovne terapije
Darja Ramšak Tešić, Mateja Obreza, Mira Potočnik: Kongruentni model - da ali ne
Jana Starc, Joca Zurc: Uvedba kongruentnega modela v domove za starejše
Razprava
SKUPINA VII: Fizioterapija in rehabilitacija
Moderatorja: Mladen Herc, Tatjana Horvat
14.00 – 14.15
14.15 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
Helena Sok, Tatjana Horvat, Joca Zurc: Fizioterapevt v prihodnosti starostnika
Mateja Znika: First year students of physiotherapy attitudes towards the elderly
Monika Tuš, Simona Videnšek: Pojav stresne urinske inkontinence med
fizioterapevti v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor
Mladen Herc, Matevž Jazbec: Kako preprečiti padce pri osteoporozi?
Igor Legčević, Larisa Ignatijev, Tatjana Horvat: Testiranje telesne zmogljivosti na
enostavnem slučajnostnem vzorcu ljudi
Marko Vidnjević, Urška Gašperin, Armin Paravlić: Tensiomiography measurments
of muscle by elderly people; implementation of physical activities with two level
interventions
Jasna Vešligaj Damiš, Maja Čeh: Dolgotrajna rehabilitacija za osebe s pridobljeno
možgansko poškodbo v Sloveniji – razlogi, potrebe in ponudba storitev
Razprava
Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.
16.00 – 16.30
16.30 – 16.45
16.45 – 17.00
17.00 – 17.15
17.15 – 17.30
17.30 – 17.45
17.45 – 18.00
Odmor
Mitja Milič, Jasna Vešligaj Damiš, Danijela Majcenovič Cipot: Pomen programov
športne rehabilitacije in športnih aktivnosti pri dvigu kvalitete življenja oseb s
pridobljeno možgansko poškodbo
Danijela Majcenovič Cipot, Sonja Šavel: Vključevanje in sodelovanje svojcev v
procesu dolgotrajne rehabilitacije oseb s pridobljeno možgansko poškodbo
Petra Medved Jereb, Breda Jesenšek Papež: Fizioterapevtska obravnava bolnika s
subakromialnim utesnitvenim sindromom
Nina Pantić Ćehajić: Zavodski mobilni specialno rehabilitacijski pedagog v
središču celostne obravnave gibalno oviranih otrok v rednih programih VIZ
Martina Visočnik, Tine Kovačič: Vpliv programa Specialne olimpiade »Mladi
športnik« na gibalne sposobnosti vrtčevskih otrok z razvojnimi motnjami: pilotska
študija z uporabo protokola kontrolne klinične študije
Razprava
Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.
Sobota 12. marec 2016
SKUPINA I: Arhivi v službi človeka – človek v službi arhivov (simpozij)
8.00 – 9.30
9.30 – 10.00
Registracija
Pozdravni nagovor: prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik, Alma Mater Europaea –
Evropski center Maribor
Uvodne misli: doc. dr. Peter Pavel Klasinc, predstojnik, Oddelek za arhivistiko in
dokumentologijo, AMEU - ECM
Pozdrav: dr. Bojan Cvelfar, predstavnik Ministrstva za kulturo R. Slovenije
Moderatorji: doc. dr. Peter Pavel Klasinc, doc. dr. Miroslav Novak, prof.dr. Stane Granda
10.00 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.10
11.10 – 11.20
11.20 – 11.30
11.30 – 11.50
11.50 – 12.00
12.00 – 12.10
12.10 – 12.20
12.20 – 12.30
12.30 – 12.40
12.40 – 12.50
12.50 – 13.10
13.10 – 14.40
Mag. Vladan Vukliš, BiH/RS, Prof. dr. Anne Gilliland, ZDA : Archival Activism:
Emerging Concepts, Local Applications
Prof. dr. Elisabeth Schöggl-Ernst, Avstrija: Archive und Gesellschaft
Prof. dr. Grazia Tatò, Italija: Archives: how to really open the doors to fruition
Željka Dmitrus, Hrvaška: Potvrđivanje privilegija prethodnih vladara novom
ispravom
Antonio Monteduro, Italija: Are Archives on the Service of Mankind?
Prof.dr. Stane Granda: Dimenzije političnega dokumenta
Dr. Bojan Cvelfar: Zgodovina Pravoslavne cerkve v Sloveniji 1918-1941
Razprava
Odmor
Mag. Tatjana Hajtnik: Analysis of the EU regulations and best practices for longterm digital preservation
Doc. dr. Peter Pavel Klasinc: Privatni arhivi v arhivski teoriji in praksi
Prof. dr. Jedert Vodopivec Tomažič: Klimatski pogoji v arhivskih skladiščih
Doc. dr. Jelka Melik: Arhivsko pravo in človekove pravice
Doc. dr. Miroslav Novak: Semantični interoperabilni problemi sodobnih arhivskih
opisov
Razprava
Odmor za kosilo
Popoldanski del
Moderatorji: Prof. dr. Jedert Vodopivec, doc. dr. Jelka Melik, mag.Zdenka Semlič Rajh, prof. dr.
Anne Gilliland
14.40 – 14.50
14.50 – 15.00
15.00 – 15.10
15.10 – 15.20
15.20 – 15.30
15.30 – 15.40
15.40 – 15.50
Mag. Zdenka Semlič Rajh: Slovenski arhivi v službi človeka: uporaba arhivskega
gradiva za znanstveno raziskovalne in upravne namene
Dr. Milena Marinič: Papirna zdravstvena dokumentacija- nevarna bomba
Mag. Aida Škoro Babić: Arhivsko gradivo kot zaščita pred kriminalnimi dejanji
*Aleksandra Koritnik Paternost: Prevzem in ureditev arhivskega gradiva
*Blaž Habjanič: Primerjava med R. Slovenijo in R. Nemčijo glede pravne ureditve
dostopnosti javnega arhivskega gradiva obveščevalno-varnostnih služb
*Andreja Časar: Arhiv v službi umetnika – ujeti avtentični trenutek
*Mojca Kosi: Študij arhivistike in dokumentologije za študente invalide
Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.
16.00 – 16.10
16.10 – 16.20
16.20 – 16.30
*Miha Čebron: Brezpapirno poslovanje se začne v vložišču
*Tone Slodnjak: Arhiv, varnejši pristan?
Mag. Marijana Bilić Todorović, BiH/RS: Od kažnjenika do partnera: obuka
arhivara za rad u registraturi
16.30 – 16.40
*Anja Kotnik: Odzivnost kulturne ustanove na problemske situacije slepih
16.40 – 16.50
*Peter Wolf: Arhivi RTV Slovenije v službi človeka in človek v njeni službi
16.50 – 17.00
*Urška Žunko: Moja prva srečanja z arhivom
17.00 Razprava in zaključek simpozija (doc. dr. Peter Pavel Klasinc, doc. dr. Miroslav
Novak, prof. dr. Anne Gilliland, dr. Bojan Cvelfar, prof. dr. Stane Granda )
*študentje AMEU ECM – Oddelek za arhivistiko in dokumentologijo
SKUPINA II: Integrativne zdravstvene vede (International Mini Symposium of
Integrative Health Science)
8.00 – 9.00
9.00 – 9.30
Registracija
Prof. dr. dr. h. c. Felix Unger, president, European Academy of Science and Arts
(EASA), Salzburg, Austria: Integrative medicine, the future of medicine in EU
Prof. dr. Ludvik Toplak, president, Alma Mater Europaea – ECM, Slovenia:
Integrative health sciences study program as a basis for quality professional
work
Moderatorji: Prof. dr. Zmago Turk, Prof. dr. Slaviša Stanišić, Asoc. Prof. dr. Momir Dunjić
9.30 – 9.50
9.50 – 10.10
10.10 – 10.30
10.30 – 10.50
10.50 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 11.50
11.50 – 12.10
12.10 – 12.30
12.30 – 12.50
12.50 – 13.10
13.10 -
Asoc. Prof. dr. Momir Dunjić, AMEU – ECM, Slovenija: Integrativne zdravstvene
vede – pojam i mesto u svetu
Prof. dr. Slaviša Stanišić, AMEU – ECM, Slovenija: Kontraverze u edukaciji i
kliničkoj implementaciji in tegrativnih zdravstvenih veda
Prof. Yoshiaki Omura, Dept. Of Family & Community Medicine, New York
Medical College, USA: Latest Advances in Integrative Health Science – Non –
Invasive Quick Detection of Heart Disease and Cancer from Visible and Invisible
Pathological Changes of Organ Representation Areas at Eyebrows, Lips and Bone
Marrow Representation Areas of the Face Using Simple Bi-Digital O-Ring Test
Without Using Any Expensive Instrument
Prof. dr. Zmago Turk, AMEU – ECM, Slovenija: Acupunctura i bol
Razprava
Odmor
Prof. dr. Marilyn Jones, Huston, USA: Integrative Health Science in DentistryStudy of Dental Materials By Use of Bi-Digital O-Ring Test
Prof. dr. Kemal Nuri Ozerkan, Istanbul University, Faculty of Sports Sciences,
Head of the Coaching Educating Department, Turkey: Importance of Bi-Digital ORing Test in Acupuncture and Complementary Medicine Approaches
Asoc. Prof. dr. Momir Dunjić, AMEU – ECM, Slovenija; mag. pfarm. Ana Ljevar,
Croatia: Integrativni pristup u ranoj dijagnostici poremećaja rada štitne žlezde
Prof. dr. Dejan Krstić, Serbia: Multidisciplinarni pristup istraživanju štetnih
bioloških efekata elekromagnetnog zračenja korišćenjem računarskih
simulacionih postupaka, MRI i CT snimaka
Dr. Zlata Jovanović-Ignjatić, Serbia: Mikrotalasna rezonantna terapija – nova
mogućnost stimulacije akopunkturnog sistema
Razprava in zaključek simpozija
Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.
SKUPINA III: Skrb za zdravje – gibanje, prehrana, ekologija
Moderatorja: Joca Zurc, Klementina Golob
8.00 – 8.30
8.30 – 8.45
Registracija
Ivana Crnković, Danica Železnik: Strategije za unapređenje razine tjelesne
aktivnosti osoba starije životne dobi
8.45 – 9.00
Zdravko Maček, Joca Zurc: Stavovi starijih osoba o fizičkoj aktivnosti
9.00 – 9.15
Milena Mikec, Darja Kokol, Rebeka Kopčič: Pomembnost gibanja v tretjem
življenjskem obdobju
Tadeja Kulčar: Gibalna aktivnost žensk v ruralnem okolju
Karolina Računica, Joca Zurc: Gibalna aktivnost pri ženskah, starejših od 60 let
Klementina Golob, Joca Zurc: Pomen skupinske vadbe za duševno počutje:
pogled udeleženk
Odmor
Jasmina Martinuzzi: Edukacija telesne aktivnosti v šoli zdravega hujšanja
Jurica Veronek, Natalija Uršulin Trstenjak, Damir Poljak: Stavovi studenata o
tjelesnoj aktivnosti i njezinoj povezanosti s nastankom kardiovaskularnih bolesti
Cecilija Lebar, Vitoslava Marušič: Primerjava življenjskega sloga med gimnazijci in
zdravstveniki
Maja Jamnik, Nina Primožič: Odpadki niso smeti
Primož Pinter, Davorin Kralj: Načrtovanje trajnostne gradnje
Franc Vidic: Trajnostni razvoj turizma na območju zgornjega toka Kolpe
Razprava in zaključek konference
9.15 – 9.30
9.30 – 9.45
9.45 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 12.00
12.00 – 12.15
SKUPINA IV: Nasilje, mobing in stres
Moderatorja: Melita Sajko, Anja Gjergjek
8.00 - 8.30
8.30 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 9.15
9.15 – 9.30
9.30 – 9.45
9.45 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.30
Registracija
Vilko Kolbl: Demokratizacija slovenske družbe brez nasilja nad starimi v domačem
in institucionalnem okolju
Anja Gjergjek, Joca Zurc: Nasilje v družini pacientov s kronično bolečino v
hrbtenici
Karmen Urška Modic, Lilijana Šprah: Odzivanje zdravstvenega osebja v primerih
nasilja v družini kot ga doživljajo žrtve
Saša Zorjan, Urška Smrke, Lilijana Šprah: Odnos med ovirami, prepoznavo in
ukrepanjem zdravstvenega osebja v primerih suma na nasilje v družini
Mojca Vah Jevšnik: Vloga zdravstvenih delavcev pri prepoznavi in obravnavi
nasilja v družinah migrantov
Maja Velički, Joca Zurc: Doživljanje nasilja med mladimi
Odmor
Ines Krapež: Prepoznavanje nasilja v šoli
Matjaž Kovač: Mobing kot ena od najpomembnejših oblik psihičnega nasilja nad
delavcem na delovnem mestu
Marko Korenjak, Ksenija Korenjak: Stres in promocija zdravja na delovnem mestu
Alenka Plemelj, Ana Gros, Zerina Lulić, Enisa Omerčević, Janja Tratnjek: Stresne
aktivnosti in aktivnosti za lajšanje stresa
Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.
11.30 – 11.45
11.45 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 12.30
Andreja Poljanec: Starševstvo kot potencial za zmanjševanje stresa
Ivana Živoder, Mihaela Kranjčević–Ščurić, Melita Sajko: Samoprocjena i fiziološka
evaluacija utjecaja stresa na djelatnike u zdravstvu
Sabina Rajh, Tanja Matjašič: Tehnike obvladovanja stresa na delovnem mestu
Razprava in zaključek konference
SKUPINA V: Etični in pravni vidiki
Moderatorja: Borut Ambrožič, Darja Štrucl
8.00 – 9.00
9.00 – 9.15
9.15 – 9.30
9.30 – 9.45
9.45 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 12.00
Registracija
Božo Kralj: Pravica do življenja
Aneta Deljanin, Slaviša Stanišić: Savremena medicinska etika osnova zdravstvene
nege u programima vantelesne oplodnje
Ester Fabiani, Katarina Nina Kermavner, Katja Černe, Maja Zaletel Novak, Eva
Rotar, Danica Železnik: Opredelitev posameznikov do moralne krivde
Darja Štrucl: Otrokove pravice v postmoderni družbi
Borut Ambrožič, Narcisa Mihev Mohr, Sandra Žlof: Pravno-formalna ureditev
prostovoljskega dela v Sloveniji: celostna skrb družbe za človeka?
Odmor
Borut Ambrožič, Matjaž Mulej: Varovanje pravic starejših kot celostna skrb
družbe za človeka – varuh pravic starejših
Barbara Toplak Perović, Sara Leskovar: Pogodba o dosmrtnem preživljanju –
možnost zagotovitve dodatne varnosti za starejšega ali dodatna skrb in kasneje
predmet razdora in sporov v družini
Matjaž Kovač: Človek in davki – pravni, ekonomski in sociološki vidik
Barbara Toplak Perović: Pravica do učinkovitega mehanizma do pridobitve
odškodnine v primeru kršitev pravil konkurence
Razprava in zaključek konference
SKUPINA VI: Avtizem in sorodne motnje
Moderatorja: Tine Kovačič, Alen Kapel
8.00 – 8.30
8.30 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 9.15
9.15 – 9.30
9.30 – 9.45
9.45 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 10.45
Registracija
Marta Macedoni Lukšič, Ana Bezenšek, Ajda Demšar, Anja Čubrić: Več zdravja za
otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine
Valerija Janhar Černivec, Katarina Lovšin: Otroci z avtistično motnjo v domu
Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana
Jerneja Terčon: A comprehensive special educational diagnostic assessment of a
preschool child with probable developmental coordination disorder and autistic
spectrum disorder
Ajda Demšar, Ana Bezenšek: Zgodnje intervencije za starše otrok z motnjo
avtističnega spektra: primer dobre prakse EarlyBird Plus pristop
Andreja Lamut Gazvoda: Primer dela z mladostnikom z avtistično motnjo
Anja Pančur Kosirnik: Preoblikovanje vedenja pri otroku z motnjami avtističnega
spektra s pomočjo pozitivnega pristopa in doživljanja uspeha
Odmor
Nina Gostič Pungertar: Preoblikovanje vedenja pri otroku s težko motnjo v
duševenem razvoju in motnjami avtističnega spektra s pomočjo vizualnih opor
Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.
10.45 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 12.30
Tanja Bergant: Moje delo z otrokom z avtističnimi motnjami v vrtcu - predstavitev
portfolia projekta Zora
Aleš Zavrl: Mladostniki z motnjo avtističnega spektra na poti do medijskega
poklica
Tadeja Belšak: Specifike v izobraževanju gibalno oviranih otrok v večinski osnovni
šoli
Ajda Demšar, Ana Bezenšek, Marta Macedoni Lukšič: The effect of respite care
for children with autism spectrum disoders on the well-being of their mothers
Alen Kapel, Tine Kovačič: Vpliv zdravstvenega programa na telesno pripravljenost
športnikov s posebnimi potrebami
Neja Turk, Monika Sobočan: Motivi študentov za udeležbo na delavnicah
znakovnega jezika: kvalitativna mednarodna raziskava
Razprava in zaključek konference
SKUPINA VII: Socialna gerontologija
Moderatorja: Edvard Jakšič, Sandra Žlof
8.00 – 8.30
8.30 – 8.45
8.30 – 8.45
9.00 – 9.15
9.15 – 9.30
9.30 – 9.45
9.45 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 12.45
12.45 – 13.00
Registracija
Jana Goriup: Starostnik, avtonomija in družbeni status
Sandra Žlof, Klavdija Globokar, Borut Ambrožič: Strategija razvoja gerontološke
problematike na socialnem področju
Lidija Gradišnik, Nikolaj Lipič: Identifikacija demografskih sprememb v slovenskih
občinah kot izhodišče za načrtovanje socialno gerontoloških rešitev
Edvard Jakšič: Pomen medgeneracijskega sodelovanja za starega človeka in dvig
kvalitete življenja
Tatjana Ozmec, Nikolaj Lipič: Suvremeni pristupi informiranosti kao prilika za
bolje međugeneracijsko povezivanje
Janez Görgner: Soočanje samskih ljudi s starostjo
Mateja Znika, Kristina Detković, Mirjana Telebuh, Sanja Zoranić, Mara Županić:
Quality of life and activities of daily living for elderly in the urban environment
Odmor
Mitja Slapar, Joca Zurc, Marija Ovsenik, Anton Zupan: Samoorganizacija življenja
v domačem okolju pri starejših invalidnih osebah z živčno-mišičnimi obolenji
Stanka Krajnc Letonja, Marija Ovsenik: Starejši vozniki – izziv družbe
Alen Župan, Katarina Radat: Kvaliteta života osoba starije životne dobi u
socijalnom riziku kroz razvijanje socialnih usluga u zajednici
Maja Zeljko, Haris Čolaković: Uspostavljanje staračkog doma temeljenog na
rehabilitacijskim uslugama za starije osobe nakon cerebrovaskularnog inzulta
Alen Župan, Katarina Radat: Pravo na hranu – egzistencijalno pravo osoba u
siromaštvu
Veronika Gorišek, Bojana Filej: Vpliv predupokojitvenega seminarja v Slovenski
vojski na življenje po upokojitvi
Mirjana Ivanuša Bezjak: Predupokojitveni programi za zaposlene v sodelovanju z
delodajalci, kot aktivna priprava na upokojitev
Kaja Železnik, Marija Ovsenik, Joca Zurc: Starejši in vodenje nevladnih organizacij:
primer likovnih organizacij
Razprava in zaključek konference
Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.