xii. dnevi civilnega in gospodarskega prava

Comments

Transcription

xii. dnevi civilnega in gospodarskega prava
vabi na simpozij
XII. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, Grand hotel Bernardin, 10. in 11. april 2014
ČETRTEK, 10. APRIL 2014
09.00–09.30
09.30–09.45
SPREJEM UDELEŽENCEV
Otvoritev XII. Dnevov civilnega in gospodarskega prava
dr. Lojze Ude, direktor Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
1. sekcija:
09.45–10.15
AKTUALNA VPRAŠANJA INTELEKTUALNE LASTNINE, vodja doc. dr. Klemen Podobnik
Individualnost avtorskega dela
dr. Klemen Podobnik, docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Pravno varstvo podatkovnih baz
mag. Jure Levovnik, odvetnik v odvetniški pisarni Jadek & Pensa
Razprava
ODMOR
Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine
Eva Gostiša, odvetnica v odvetniški pisarni Jadek & Pensa
Izčrpanje pravic v fizičnem in digitalnem okolju
dr. Matija Damjan, raziskovalec na Inštitutu za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Razprava
ODMOR ZA KOSILO
10.15–10.45
10.45-11.00
11.00–11.20
11.20–11.50
11.50–12.20
12.20–12.35
12.35–14.00
2. sekcija:
14.00–14.30
14.30–15.00
15.00–15.30
15.30–16.00
16.00–16.20
RAZMERJA MED ETAŽNIMI LASTNIKI, vodja prof. dr. Miha Juhart
Rezervni sklad
dr. Miha Juhart, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Nastopanje skupnosti etažnih lastnikov v sodnih postopkih
dr. Anita Dolinšek, odvetnica v Mozirju
Skupnost lastnikov enostanovanjskih hiš v strnjenih soseskah
dr. Ana Vlahek, docentka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Razprava
ODMOR
Okrogla miza:
16.20–18.00
SPREGLED PRAVNE OSEBNOSTI
uvodna govornica: dr. Vida Mayr, odvetnica v odvetniški pisarni Mayr & Pavlovič, moderator: prof. dr. Lojze Ude,
razpravljalci Vladimir Balažic, vrhovni sodnik, prof. dr. Miha Juhart, doc. dr. Klemen Podobnik
od 20.00 dalje
DRUŽABNO SREČANJE Z VEČERJO ZA UDELEŽENCE IN PREDAVATELJE
PETEK, 11. APRIL 2014
3. sekcija:
09.00–09.30
09.30–10.00
10.00–10.15
10.15–10.30
10.30–11.00
11.00–11.30
11.30–11.45
11.45–12.00
4. sekcija:
12.00–12.30
12.30–13.00
13.00–13.30
13.30–14.00
AVTOMOBILSKA ŠKODA IN ZAVAROVANJE, vodja prof. dr. Damjan Možina
Povrnitev premoženjske škode na avtomobilu
dr. Damjan Možina, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Odprava avtomobilske škode v zavarovalni praksi
Vekoslav Kamnikar, sodni izvedenec za raziskave prometnih nezgod
Razprava
ODMOR
(Ne)dopustnost ugovora, da je za nesrečo izključno odgovoren le en voznik (člen 154/4 OZ)
Tomaž Pavčnik, višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani
ZOZP, evropska zavarovalniška direktiva ter slovenski predhodni vprašanji za Sodišče EU
dr. Luigi Varanelli, odvetnik v Ljubljani
Razprava
ODMOR
STROŠKI POSTOPKA, vodja prof. dr. Aleš Galič
Odvetniška tarifa
dr. Aleš Galič, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Problematika povrnitve stroškov v novejši sodni praksi
dr. Vesna Bergant Rakočević, višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani
Nekateri novejši instituti glede odmere in povrnitve stroškov – izboljšanje dostopa do sodišča ali privatizacija
brezplačne pravne pomoči?
dr. Jerca Kramberger Škerl, docentka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Razprava
SPONZORJA:
MEDIJSKA SPONZORJA:

Similar documents