information society 2014

Comments

Transcription

information society 2014
INFORMATION SOCIETY 2014
17th International multiconference
6th – 10th October 2014
Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, Ljubljana,
Slovenia
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI
EDUCATION IN INFORMATION SOCIETY
Petek, 10. oktober 2014
Friday, 10th October 2014
9:00 – 10:15
Predavalnica / Hall:
(V) – Velika predavalnica
(F) – Fizikalni seminar
(SS) – Sejna soba
Sekcija 1 / Session 1 (F) – Vodi / Chair: Gašper Strniša
• Saša Podgoršek
Pouk tujih jezikov s podporo informacijske in komunikacijske tehnologije:
analiza stanja v slovenskih srednjih šolah
• Peter Zupan
Nujnost informacijsko-komunikacijske tehnologije pri poučevanju tujih jezikov
• Helena Jošt
Internet, nepogrešljiv toda naporen vir strokovnih angleških tekstov v višjem izobraževanju
• Barbara Abram
Pametni telefoni pri pouku angleščine – zakaj pa ne?
• Gašper Strniša, Tatjana Zupan
Spletna komunikacija slovenskih in norveških gimnazijcev v nemškem jeziku
• Urša Bajda
Raba informacijske komunikacijske tehnologije pri debatnem klubu v šolski knjižnici
Sekcija 2 / Session 2 (SS) – Vodi / Chair: Tomaž Skulj
• Lea Senica
E-listovnik: »papir ali računalnik? – računalnik«
• Mateja Drnovšek
Formativno spremljanje učenčevega napredka s pomočjo e-listovnika
• Maja Kosmač Zamuda
Uporaba e-tehnologij pri timski uri
• Boštjan Ketiš
Utrjevanje matematike v Moodlu in klasično - primerjava
• Domen Božeglav
Moodle kot MOOC platforma za izvedbo tečaja o varni rabi interneta in sodobnih tehnologij
• Primož Kurent
Visokotehnološki projekti za nadarjene dijake in mentorje
10:15 – 10:30
Odmor za kavo / Coffee break
10:30 – 11:15
Otvoritev in podelitev nagrad multikonference IS'2014 (V)
Opening and IS’2014 multiconference’s award ceremony
11:15 – 11:30
Odmor za kavo / Coffee break
11:30 – 13:00
13:00 – 13:15
Vabljena predavanja / Invited lectures (V) – Vodi / Chair: Vladislav Rajkovič
• Jaka Blažon
Vpliv razvoja informacijske tehnologije na rast dijaških startupov
• Simona Kralj Zatler, Andrej Brodnik, Borut Čampelj
Preseganje vrzeli za nove digitalne zaposlitve
• Matjaž Čadež
Kaj naj razvija vzgojno-izobrazevalni proces za potrebe gospodarstva?
Odmor za kavo / Coffee break
13:15 – 14:00
Vabljeno predavanje / Invited lecture (V)
• Miles Berry
Computer science for all in England
14:00 – 15:00
Odmor za kosilo / Lunch break
15:00 – 16:30
Okrogla miza / Round table (V) – Vodi / Chair: Andrej Brodnik
Programiranje kot veščina za življenje
Programming as a life skill
16:30 – 17:00
Odmor za kavo / Coffee break
17:00 – 18:30
Sekcija 3 / Session 3 (F) – Vodi / Chair: Mojca Bernik
• Anita Smole, Sonja Strgar
Kako uspešno devetošolci rešijo matematični test tretješolcev?
• Neža Poljanc, Primož Meglič, Anže Rener
Medpredmetna povezava matematike in športa
• Andreja Žavbi Kren
Opravljanje kolesarskega izpita s pomočjo IKT-ja
• Anita Smole, Sonja Strgar
E-dnevnik športnega tabora učencev 3. razreda
• Boštjan Kernc
Francoska revolucija, samostojna animirana izobraževalna igra
• Mojca Janžekovič
Primer uporabe svetovnega spleta pri predmetu geografija v 9. razredu osnovne šole
• Vid Ogris, Davorin Kofjač, Marko Urh
Urnik kot temelj zadovoljstva v izobraževalnem procesu: primer iUrnik
Sekcija 4 / Session 4 (SS) – Vodi / Chair: Zvone Balantič
• Tine Pajk
Ugotavljanje digitalnih kompetenc pri učiteljih razrednega pouka v letu 2014
• Marjeta Pučko
Informacijski sistemi in varnost informacij za podporo izobraževalnemu procesu
• Tina Pajnik
Poučevanje naravoslovja v 1. triletju osnovne šole
z uporabo aplikacije FreeMind in programa Mindjet MindManager
• Darja Sovinc
IKT je motor učnega podjetja
• Rok Pintar, Marko Urh, Eva Jereb
Spletni pristopi pri izobraževanju uporabnikov na področju valutnega trgovanja
• Zvone Balantič, Branka Balantič
Ergonomska kultura za starajočo se delovno silo v informacijski družbi
• Jasmina Žnidaršič, Mojca Bernik
Analiza delovnih navad študentov - ali jih danes sploh imajo?
Sekcija 5 / Session 5 (V) – Vodi / Chair: Iztok Lajovic
• Mario Konecki, Vladimir Mrkela
Algorithmic thinking and animated interactive presentation of sorting algorithms
in education of students
• Matija Lokar
Prvi koraki v programiranje – kdaj in kako
• Matija Pretnar
Spletna storitev za poučevanje programiranja
• Andreja Kljajič, Franc Jakoš
Računalništvo v 1. razredu osnovne šole
• Tilen Žbona, David Možina, Klemen Petrovčič, Luka Debevec, Franc Solina, Borut Batagelj
Uporaba novih medijev pri poučevanju prostorskega oblikovanja v osnovni šoli
• Simon Hauptman, Petra Rezar, Matjaž Debevc
Gluhofon, aplikacija za podporo gluhim in naglušnim pri komunikaciji in izobraževanju
• Borut Batagelj, Marija Đurđevič, Tomaž Kunst, Vesna Novak, Romana Grilj, Mojca Galun,
Danijel Mišanović, Nejc Sever, Marko Škrjanec, Franc Solina
Aplikacije za učenje pravilne izgovorjave