Program po sekcijah

Transcription

Program po sekcijah
PETEK
Registracija udeležencev
14:00
Uvod z glasbeno točko
15:00
Uvodni pozdrav: Ivan Platiša, predsednik ZDT.SI
Uvodni nagovor: Red. prof. dr. Christian Gostečnik, dekan Teološke fakultete
15:30
Plenarno predavanje (v angleščini):
Supporting Connected Parenting in Modern Times
dr. Pamela Oatis
17:00 17:30
ODMOR - Kavo in prigrizek nam postreže Vivo catering
PRISPEVKI PO SEKCIJAH
I. sekcija
17:30 17:50
18:00 18:30
II. sekcija
III. sekcija
Emocionalno
starševstvo v
povezavi s
soočanjem s
problemi,
zadovoljstvom z
življenjem in odnosi
z vrstniki v
adolescenci
Katarina Žugman,
mag. ZDŠ
IV. sekcija
V. sekcija
Pomen navezanosti,
disociacije in
narcisizma v terapiji
travmatiziranih
Izdelava lutke,
lutka in lutkovna
igra kot
terapevtski in
didaktični
pripomoček
Sabina Bele
Nika Bezeljak
Vloga vzgojnega
stila pri
medosebnih
odnosih v
odraslosti
Primerjava
procesa žalovanja
po samomoru in
procesa žalovanja
po naravni smrti
dr. Sabina Jurič
Anja Klančar
Nasilje v družini
in vloga relacijske
družinske terapije
v primeru
pogojne obsodbe
in varstvenega
nadzorstva
Pomoč parom ob
neprostovoljnem
življenju brez
otrok
Relacijski proces
med dirigentom in
orkestrskimi
glasbeniki
Beg v virtualni svet
odnosov - Second
Life
Funkcionalnost
družine,
depresivnost in
zloraba substanc
pri mladostnikih
mag. Kornelija
Ferčak
Alja Stvarnik
Milena Lipovšek
Jasmina Kristovič
Romana Čolić
DELAVNICE PO SEKCIJAH
18:30 20:00
potrebna predhodna prijava na naslov: [email protected]
Predavanje s praktičnimi
I. delavnica
II. delavnica
primeri
"A Listening Workshop: Helping
Odnosi in zasvojenost s
Medikamentozna terapija in
Parents Listen Well to Their Children" seksualnostjo v digitalni dobi
psihoterapija
dr. Pamela Oatis
Peter Topić
dr. med. Dragica Resman
SOBOTA
8:00 8:45
Registracija udeležencev
9:00 9:15
Jutranji pozdrav
9:15 10:45
Plenarno predavanje:
Telo v stiski
prof. dr. Alojz Ihan, dr. med.
10:45 11:15
ODMOR - Kavo in prigrizek nam postreže Vivo catering
PRISPEVKI PO SEKCIJAH
I. sekcija
11:15 11:35
11:45 12:05
12:15 12:35
II. sekcija
III. sekcija
IV. sekcija
Relacijska družinska
terapija kot ena od
Zakaj se danes
metod kompleksne
poročamo kasneje in
rehabilitacije obolelih
imamo manj otrok?
z multiplo sklerozo in
njihovih družin
V. sekcija
Pogled v
terapevtsko
prakso:
terapevtska
skupina za
hčerke
Andreja Vukmir,
Barbara Vister
Complications in
sexuality and
innovative
relational couple
therapy
Kaj mi pravi tvoj
obraz?
Sara Jerebic,
Drago Jerebic
Tjaša Stepišnik
Perdih
Maja Horvat Lampe
Darja Potočnik Kodrun
Zasvojenost s
seksualnostjo kot
motnja bližine
Approaching the
psychic pain of
the families and
couples through
the link
psychoanalysis
Vloga očeta v
sprejemanju in
občutenju ženskosti
Rehabilitacija in
multiple spremembe
po poškodbah za
posameznika in
družino
Učinkovitost
relacijskega
modela zakonske
in družinske
terapije
mag. Nataša
Ropret
Cristina
Calarasanu
Mateja Katona
asist.dr. Katja Dular
dr. Mateja Cvetek
Terapevtski
model obravnave
zasvojenosti s
seksualnostjo
Noodinamika –
nujen pogoj
duševnega
zdravja in
kvalitetnih
medosebnih
odnosov
Mlado starševstvo,
procesi ranjenosti in
pot do ranljivosti
Kakovost
partnerskega odnosa
in kakovost življenja
pri parih s kronično
vnetno črevesno
boleznijo ter vloga
relacijske družinske
terapije
Transformation
in the
therapeutic
relationship –
moment’s
therapists don’t
usually talk
about
mag. Nataša
Ropret
doc. dr. Sebastjan
Kristovič
Tina Rahne Mandelj
Miha Rutar
Rachel Novšak
12:45 13:45
KOSILO nam postreže Vivo catering
13:45 14:30
Skupščina
14:30 15:00
POSTERJI 30 min
Skupinska supervizija - relacijsko družinski model, Tanja Valenta, doc. dr. Tanja Repič Slavič
Relationship diversity and subjective well-being : A largescale survey on underlying mechanisms,
Lesley Verhofstadt, Mojca Filipič Sterle, De Mol Jan, Maurage Phillippe, Mikolajczak Moira
Different models of supervision: implications for relational family therapy model,
dr. Nataša Rijavec Klobučar, prof. dddr. Christian Gostečnik
Empatija2 (na kvadrat): pomen in smernice uporabe empatije v supervizijskem odnosu,
doc. dr. Barbara Simonič
Tehnike spodbujanja profesionalnega razvoja supervizanta, dr. Nataša Rijavec Klobučar
doc. dr. Robert Cvetek
Pasti in priložnosti terapevtovega samorazkrivanja v relacijski družinski terapiji, Damijan Ganc
Razkriti ali ne razkriti: kaj o sebi in svojem doživljanju v terapevtskem procesu razkrivajo relacijski
družinski terapevti, Damijan Ganc
Razširitev uporabe supervizije zakonskih in družinskih terapevtov na druga profesionalna področja:
primer za pastoralne delavce, dr. Robert Cvetek, dr. Mateja Cvetek
Relationship diversity and subjective well-being: A large-scale survey on underlying mechanisms,
Lesley Verhofstadt, Mojca Filipič Sterle, De Mol Jan, Maurage Philippe & Mikolajczak Moira
PRISPEVKI PO SEKCIJAH
I. sekcija
15:00 15:20
15:30 15:50
II. sekcija
III. sekcija
Sexual abuse and
borderline
personality
disorder: The
process of
therapy
Supervizija v
relacijskem
družinskem
modelu
Povezanost med
partnerskim
odnosom,
značilnostmi
psihosocialnega
razvoja ter stila
starševske vzgoje
Halo - to je moja
noga?!
Teja Bandel
Tanja Valenta,
Christian Gostečnik
Andrej Omulec
Darja Potočnik Kodrun
dr. Peter
Metlikovič, Ivan
Platiša
At the crossroad of
time and place: the
expatriate family
Relacijski model
terapije pri zdravljenju
motenj razpoloženja
in tesnobnih motenj
Zakonske
skupine kot
priložnost za
boljši odnos
Mojca Filipič Sterle,
Lesley Verhofstadt
s. Meta Potočnik,
s.Marija Meserko
Janez Logar
Povezanost med
strahom pred
intimnostjo,
samospoštovanjem
in nezvestobo
Pogled v terapevtsko
prakso: terapevtsko
in pravno
opolnomočenje žrtev
družinskega nasilja
Tjaša Šuštar
dr. Tjaša Strobelj,
Milena Svetlin,
Nespecifične
težave otrok kot
posledica
alkoholizma v
družini
Nataša Sorko
16:00 16:20
Razširitev
uporabe
supervizije
zakonskih in
družinskih
terapevtov na
druga
profesionalna
področja: primer
za pastoralne
delavce
Robert Cvetek,
Mateja Cvetek
IV. sekcija
Taja Šinkovec
V. sekcija
Švicarski
projekt: uvajanje
inovativnih
sistemskih
rešitev na
področju
sociale

Similar documents