Ponudba Frančiškanski družinski inštitut

Transcription

Ponudba Frančiškanski družinski inštitut
Prešernov trg 4, 1000 Ljubljana, T: 01/200 67 60, E: [email protected], spletna stran: www.franciskanski-druzinski-institut.si
PONUDBA ZA SODELOVANJE
Februar 2014
I Z O B R A Ž E VA N J A , S V E TO VA N J A I N
TERAPEVTSKA POMOČ ZAPOSLENIM
V VA Š E M P O D J E T J U
Smo Frančiškanski družinski inštitut, ki že preko 15 let deluje pod
vodstvom prof. dr. Christiana Gostečnika. V tej ponudbi želimo vašemu
podjetju, ki s certifikatom Družini prijazno podjetje dokazuje
odgovoren odnos do zaposlenih in njihovih družin, predstaviti svoje
storitve in možnosti sodelovanja.
Za vaše podjetje lahko
izvedemo:
Pri terapevtskem delu se pogosto srečujemo z ljudmi, ki ne zmorejo
učinkovito usklajevati družinskih in delovnih obveznosti, zaradi česar
pogosto zbolijo, se soočajo s stresom, depresijo ali izgorelostjo.
Terapija jim pomaga stopiti na pot iz začaranega kroga ter globinsko
preoblikovati čustvene vzorce v medosebnih odnosih. Ker pa strokovna
pomoč danes za marsikoga predstavlja veliko finančno breme, se mnogi
kljub stiskam zanjo ne odločijo. Težave tako ostajajo nerešene ali se
sčasoma še poglobijo.
 medosebnih odnosih,
 ravnovesju med službenim in
družinskim življenjem,
 obvladovanju stresa in
preprečevanju izgorelosti,
 različnih zasvojenostih,
 odgovornem starševstvu ipd.
Kako lahko sodelujemo?
Vaše podjetje vabimo, da s financiranjem ali sofinanciranjem
svetovanj, izobraževanj in terapij svojim zaposlenim ponudi roko ter
jim tako pomaga na poti do večje kakovosti življenja. Verjamemo, da
lahko s svojim znanjem in izkušnjami ter v ustvarjalnem sodelovanju z
vami vašemu podjetju pomagamo pri doseganju večjega zadovoljstva
zaposlenih, večje motiviranosti in delovne učinkovitosti, boljših
medosebnih odnosov in boljše organizacijske klime.
1. predavanja in izobraževalne
delavnice o:
2. svetovanja za vodstvo in
strokovnjake s kadrovskega
področja
3. terapije in individualna svetovanja
za zaposlene, ki se soočajo s:











konflikti v medosebnih odnosih,
slabšo delovno uspešnostjo,
kroničnim stresom in izgorelostjo,
pomanjkanjem motivacije,
tesnobo,
depresijo,
težavami pri usklajevanju dela in
družinskih obveznosti,
psihosomatskimi obolenji,
kroničnimi boleznimi,
različnimi zasvojenostmi,
osebnimi stiskami…
Podjetjem s certifikatom Družini
prijazno podjetje nudimo
5 % popust
Ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem zaposlenim omogoča večjo učinkovitost.
na vse naše storitve, ki bodo
dogovorjene do 31. 3. 2014,
izvedene pa so lahko tudi po tem
datumu.
Terapevtsko delo
izvajamo:
Direktor Frančiškanskega družinskega
inštituta:
Prof. dr. Christian Gostečnik, doktor
psihologije, doktor teologije, doktor
klinične psihologije, družinski in
zakonski terapevt
Zakonski in družinski terapevti:
Kje izvajamo terapije, svetovanja in
delavnice?
 dr. Robert Cvetek
 dr. Barbara Simonič
Predavanja, izobraževalne delavnice in svetovanja lahko po dogovoru z  dr. Mateja Cvetek
vami izvajamo v prostorih vašega podjetja ali v prostorih našega
inštituta. Terapije izvajamo v prostorih Frančiškanskega družinskega  dr. Saša Poljak Lukek
inštituta, na Prešernovem trgu 4 v Ljubljani.
 dr. Tanja Repič Slavič
O relacijski družinski terapiji
 Tanja Valenta, doktorska
kandidatka zakonske in družinske
Naše terapevtsko delo poteka po znanstveno podprtem modelu
terapije
relacijske družinske terapije, ki mu je mednarodna komisija na Forumu
inovacij leta 2010 podelila priznanje za inovacijo v kategoriji  Tanja Pate, doktorska kandidatka
inovativnih storitev. Terapevt relacijske družinske terapije deluje na
zakonske in družinske terapije
treh nivojih: najprej na sistemskem, če se težave ne da odpraviti tu, se
usmeri na medosebni nivo ter z veliko mero empatije in sočutja še na  Barbara Porenta, doktorska
kandidatka zakonske in družinske
notranjepsihični oz. organski nivo posameznika. Odločitev za terapijo
terapije
je svobodna in prostovoljna. Zagotavljamo terapevtsko obravnavo v
skladu z etičnim kodeksom AAMFT (etični kodeks zakonskih in Frančiškanski družinski inštitut v Ljubljani
družinskih terapevtov) ter varstvo in zaščito osebnih podatkov v skladu
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Ponudba za vaše podjetje
Zaupajte nam svoje želje, mi pa bomo pripravili ponudbo po meri
vašega podjetja.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na:
 el. naslovu: [email protected] ali
 tel. št.: 01 200 67 60 (prosimo, pustite sporočilo na avtomatskem
odzivniku; poklicali vas bomo v najkrajšem možnem času) ali
 tel. št.: 070 566 187 (Barbara Porenta, spec. ZDT).
V vašem podjetju se zavedate, da je ravnotežje med zasebnim in
poklicnim življenjem pomemben cilj vsakega posameznika. Veselilo nas
bo, če vam bomo pri doseganju tega cilja lahko pomagali.
S spoštovanjem,
Prof. dr. Christian Gostečnik,
direktor Frančiškanskega družinskega inštituta