1. razred - OŠ Zbora odposlancev Kočevje

Transcription

1. razred - OŠ Zbora odposlancev Kočevje
DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 2015/16
PRVI RAZRED
KULTURNI DNEVI
Zap.
št
datum
naslov in kratka vsebina
cilji
1.
1.9.2015
2.
24.11.2015 Življenje na gradu
3.
24.12.2015 Dan samostojnost in enotnosti, Božič, - spoznavanje, da imajo nekateri
Novo leto
dnevi v letu prav poseben pomen
4.
5.2.2016
Sprejem prvošolcev
Gledališka karavana
koordinator,
odgovorni
CENA
- ogled kulturne prireditve
Mirjam Kosten
- spoznavanje in pridobivanje prvin Aleksandra Stijepić
glasbene in gledališke umetnosti
Vesna Pavuna
- poslušanje govora ravnatelja
- spoznavanje učiteljic,
sošolcev/sošolk
- predstavitev z osnovnimi podatki
/
- spoznavanje kdaj in kako so nastali Mirjam Kosten
gradovi in kako so v njih živeli
/
- doživet ogled nastopov
- utrnitev vtisov o predstavi
Aleksandra Stijepić
/
Katja Gole Pucelj
/
NARAVOSLOVNI DNEVI
Zap.
št
datum
naslov in kratka vsebina
cilji
koordinator,
odgovorni
CENA
1.
20.11.2015 Tradicionalni slovenski zajtrk in
evakuacija
- spoznavajo, da jim zdrav način
Katja Gole Pucelj
prehranjevanja, telesne vaje in
počitek omogočajo rast in razvoj ter
dajim pomagajo ohranjati zdravje
- spoznavajo pomen telesne higiene
/
2.
21.4.2016 Dan z reševalno službo
- spoznajo delo reševalne službe
- spoznajo pomembnost klicne
številke 112 v primeru nesreče
- ozaveščanje o pomenu pravilnega
ukrepanja pri nesrečah
Katja Gole Pucelj
/
3.
16.5.2016 Življenje ob vodi
- spoznavanje rastlin in živali ob
vodi
Vesna Pavuna
ŠVN
TEHNIŠKI DNEVI
Zap.
št
datum
naslov in kratka vsebina
cilji
koordinator,
odgovorni
CENA
1.
7.12.2015 Priprava izdelkov za bazar
- spoznavanje različnih tehnik in
materialov za izdelovanje izdelkov
Katja Gole Pucelj
/
2.
1.6.2016 Lukčeva domačija
- spoznavanje načina peke kruha
- utrjevanje medosebnih odnosov
Lučka Hribar
6 EUR+
prevoz
3.
10.5.2016 Dan z gasilci
- spoznavanje gasilskega poklica
Zlatka Jarc
- seznanitev z gasilskimi pripomočki
in vozilom
/
ŠPORTNI DNEVI
Zap.
št
datum
naslov in kratka vsebina
cilji
koordinator,
odgovorni
CENA
1.
22.10.2015 Nižinski pohod
- spodbujanje vztrajnosti
Aleksandra Stijepić
- utrjevanje pozitivnih medosebnih
odnosov
- stremenje k primernemu obnašanju
na poti
/
2.
17.5.2016 Iskanje skritega zaklada
- razvijanje orientacije
- utrjevanje medosebnih odnosov
Vesna Pavuna
ŠVN
3.
18.5.2016 Igre Petra Klepca
- utrjevanje medosebnih odnosov
- razvijanje gibalnih sposobnosti
Vesna Pavuna
ŠVN
4.
25.5.2016 Dan odprtih vrat
- ogled nastopa
Mirjam Kosten
- sodelovanje in druženje staršev in
otrok
/
5.
24.6.2016 Pojemo in plešemo
- razvijanje gibalnih sposobnosti
Lučka Hribar
- razvijanje vztrajnosti in pozitivnih
medosebnih odnosov
/