Seznam koordinatorjev

Comments

Transcription

Seznam koordinatorjev
Inšpektorat RS za delo
Opo
mba
Priimek in Ime
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
številka
potrdila
datum
izdaje
velja do
Kontakt
Kraj
Vrsta preizkusa
Akrapović Vital
202-20/2005
24.05.2005
24.05.2015
Akrapović Vital, Agil d.o.o.,
Kavaliči 12, 6276 Pobegi
Pobegi
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Ambroš Uroš
4501-7/2012
20.08.2012
25.07.2017
Ambroš Uroš, Šmiklavž pri
Škofji vasi 19/a, 3202
Ljubečna
Ljubečna
Koordinator za fazo priprave
projekta
Andric Anton
084/03-084
22.04.2003
15.04.2018
Andric Anton, Ljubljanska
128, 2000 Maribor
Maribor
Andročec
Jadranko
4501-19/2009
07.07.2009
17.06.2019
Andročec Jadranko,
Velenje
Šercerjeva 11, 3320 Velenje
Apotekar Uroš
4501-20/2013
27.11.2013
06.11.2018
Apotekar Uroš, Pepelno
23/a, 3201 Šmartno v Rožni
dolini
Arh Klančar
Andreja
151/03-151
23.06.2003
12.06.2018
Andreja Arh Klančar, Garsko
Trbovlje
18d, 1420 Trbovlje
Avdič Hava
138/03-138
23.06.2003
11.06.2018
Avdič Hava, Ulica talcev 1c,
1410 Zagorje ob Savi
Zagorje ob
Savi
Avsenik Vesna
092/03-092
09.05.2003
08.05.2018
Avesnik Vesna, Pionirska
cesta 19, 8350 Dolenjske
toplice
Dolenjske
toplice
Bajgot Matjaž
4501-31/2008
30.06.2008
17.06.2018
Toledova ulica 17, 2342
Ruše
Ruše
Balantič Janez
202-21/2005
24.08.2005
18.09.2020
Balantič Janez, Podgorje
12b, 1241 Kamnik
Kamnik
Balažic Jože
089/03-089
23.06.2003
09.06.2018
Jože Balažič, Gomilice
122b, 9224 Turnišče
Turnišče
Balažić Katica
4501-11/2011
15.02.2011
26.01.2016
Balažić Katica, Kratka ulica
1, 8000 Novo mesto
Novo mesto
Šmartno
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 1 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Bandur Vlado
202-28/2005
30.03.2006
30.03.2021
Bandur Vlado, Starše 55/A,
2205 Starše
Starše
Barlič Borut
4501-13/2010
19.08.2010
17.08.2015
Barlič Borut, Vrvarska ulica
5, 2000 Maribor
Maribor
Bauman Mirko
4501-10/2013
16.08.2013
04.07.2018
Bauman Mirko, Stržišče
16a, 8290 Sevnica
Sevnica
Baznik Dejan
4501-2/2007
28.02.2007
17.01.2017
Pod Grintovcem 9c, 1370
Logatec
Logatec
Bedek Damijan
4501-28/2009
07.08.2009
07.07.2019
Bedek Damijan, Hrastje 20
o, 2341 Limbuš
Limbuš
Bela Varga
202-27/2005
08.12.2005
08.12.2020
Bela Varga, Prušnikova 10,
2000 Maribor
Maribor
Bele Borut
140/03-140
23.06.2003
12.06.2018
Borut Bele, Parje 2, 6257
Pivka
Pivka
Bercko Luka
4501-17/2009
07.07.2009
17.06.2019
Bercko Luka, Sp.Sečova
28a, 3250 Rogaška Slatina
Rogaška
Slatina
Besal Rojc Betka
214/03-214
25.11.2003
24.11.2018
Betka Besal Rojc, Trata
VII/1, 1330 Kočevje
Kočevje
Bezjak Dušan
177/03-177
23.07.2003
15.07.2018
Dušan Bezjak, Podvinci 51,
2250 Ptuj
Ptuj
Bezovnik Anton
4501-6/2007
28.02.2007
17.01.2017
Na gradišču 20, 3330
Mozirje
Mozirje
Blaževič Ivo
027/03-027
08.04.2003
08.04.2018
Blaževič Ivo, Vojkova ul. 8,
6210 Sežana
Sežana
Blažič Filip
087/03-087
28.04.2003
23.04.2018
Blažič Filip, Zvodno 50a,
3000 Celje
Celje
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 2 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Bočko Aleš
4501-18/2009
07.07.2009
17.06.2019
Bočko Aleš, Čeče 64a, 1430
Hrastnik
Hrastnik
Bogovič Bojan
202-10/2005
30.03.2005
30.03.2020
Bogovič Bojan, Topliška
cesta 11a, 8250 Brežice
Brežice
Boncelj Tonejec
Agata
4501-18/2011
15.04.2011
29.03.2021
Boncelj Tonejec Agata,
Vetrovo 3, 4290 Tržič
Tržič
Borovničar Matjaž
4501-7/2014
07.07.2014
11.06.2019
Borovničar Matjaž,
Podmelec 21, 5216 Most na
Soči
Most na
Soči
Božič Milena
4501-26/2011
15.12.2011
08.11.2016
Božič Milena, Bratov Učakar
Ljubljana
74, 1000 Ljubljana
Branimir Bitenc
4501-17/2013
27.11.2013
06.11.2018
Branimir Bitenc,Ljubljanska
cesta 106, 1230 Domžale
Domžale
Bratec Luka
4501-6/2011
15.02.2011
27.01.2021
Bratec Luka, Rožna ulica
39, 4208 Šenčur
Šenčur
Bratoš Darjo
074/03-074
28.04.2003
23.04.2018
Bratoš Darjo, Meljska cesta
40a, 2000 Maribor
Maribor
Bratuša Anica
202-33/2005
30.03.2006
30.03.2021
Bratuša Anica, Ul. Franca
Vreša 11, 2204 Miklavž
Miklavž
Bratuša Ervin
4501-23/2015
14.12.2015
25.11.2020
Bratuša Ervin, Formin 43,
2272 Gorišnica
Gorišnica
Brilej Boštjan
4501-24/2009
07.07.2009
17.06.2019
Brilej Boštjan, Šalek 91,
3320 Velenje
Velenje
Brišnik Branko
202-15/2005
30.03.2005
30.03.2020
Brišnik Branko, Partizanska
cesta 11, 3320 Velenje
Velenje
Bunc Rudolf
163/03-163
23.06.2003
16.06.2018
Bunc Rudolf, Kantetova 67,
Ljubljana
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 3 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
1000 Ljubljana
Butina Drago
4501-9/2006
20.06.2006
20.06.2016
Zikova 3, 1241 Kamnik
Kamnik
Curk David
4501-8/2012
09.07.2012
04.07.2017
Col 3/a 5273 Col
Col
Cvelbar Damjan
4501-7/2007
28.02.2007
17.01.2017
Šmarje 34, 8310 Šentjernej
Šentjernej
Čas Milan
024/03-024
31.03.2003
31.03.2018
Čas Milan, Mariborska cesta
Dravograd
51, 2370 Dravograd
Čebular Urška
4501-6/2006
20.06.2006
20.06.2016
Reboljeva 8, 1000 Ljubljana
Ljubljana
Česnik Slavica
4501-14/2007
25.04.2007
25.04.2017
Podova 20, 2327 Rače
Rače
Čokorilo Jovo
183/03-183
23.07.2003
15.07.2018
Jovo Čokorilo, Turjaška 13,
1330 Kočevje
Kočevje
Čremožnik Simon
4501-29/2008
30.06.2008
17.06.2018
Topolšica 130, 3326
Topolšica
Topolšica
Čuček Janez
072/03-072
05.05.2003
23.04.2018
Čuček Janez, Podvinci 59a,
2250 Ptuj
Ptuj
Debelak Vinko
182/03-182
23.07.2003
15.07.2018
Vinko Debelak, Latkova vas
72, 3312 Prebold
Prebold
Destovnik Sergej
4501-17/2012
09.07.2012
04.07.2017
Ogrinova ul. 15, Lavrica
1291 Škofljica
Škofljica
Djakovič Marjan
154/03-154
23.06.2003
11.06.2018
Djakovič Marjan, Rabelčja
vas 34, 2250 Ptuj
Ptuj
Doblekar Gregor
4501-19/2013
27.11.2013
05.11.2018
Gregor Doblekar, Studenec
22, 1295 Ivančna Gorica
Ivančna
Gorica
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 4 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Dobovišek Milan
043/03-043
31.03.2003
31.03.2018
Dobovišek Milan, Trg
celjskih knezov 7, 3000
Celje
Dolinšek Mitja
4501-27/2011
15.12.2011
08.11.2016
Dolinšek Mitja, Golice 14/o,
1219 Laze v Tuhinju
Dovžan Klemen
4501-13/2011
15.02.2011
26.01.2021
Dovžan Klemen, Cesta Jaka
Kranj
Platiše 5, 4000 Kranj
Draškovič Anton
4501-28/2008
30.06.2008
18.06.2018
Krožna ul. 5, 9231 Beltinci
Beltinci
Drnjač Roman
202-19/2004
30.11.2004
30.11.2019
Drnjač Roman, Pavšičeva
34, 1370 Logatec
Logatec
Drobnič Andrej
022/03-022
07.04.2003
07.04.2018
Andrej Drobnič, Dragomelj
125, 1230 Domžale
Domžale
Drofelnik Peter
202-13/2005
30.03.2005
30.03.2020
Drofelnik Peter, Nizka 47,
3332 Rečica ob Savinji
Rečica ob
Savinji
Drole Uroš
4501-6/2015
26.02.2015
03.02.2020
Drole Uroš, Sopotnica 3a,
4220 Škofja Loka
Škofja Loka
Fabijan Janez
167/03-167
23.06.2003
16.06.2018
Janez Fabijan, Nova vas 6,
Zg.Besnica, 4201
Zg.Besnica
Zg.Besnica
Fajdiga Bogdan
4501-32/2008
30.06.2008
17.06.2018
Na hribu 7, 5271 Vipava
Vipava
Fakin Boris
4501-16/2011
15.04.2011
29.03.2021
Fakin Boris, Tolstojeva 51a,
1000 Ljubljana
Ljubljana
Ferjan Simon
4501-5/2015
26.02.2015
03.02.2020
Ferk Slavko
4501-11/2007
25.04.2007
25.04.2017
Ferjan Simon, Zadravec pri
Grosupljem 011b, 1290
Grosuplje
Dobja vas 159, 2390 Ravne
Celje
Laze v
Tuhinju
Grosuplje
Ravne na
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 5 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
na Koroškem
Fink Marko
4501-10/2010
16.06.2010
13.05.2020
Firbas Milan
202-24/2005
07.12.2005
07.12.2020
Furlan Andrej
217/03-217
25.11.2003
24.11.2018
Gabrijan Boštjan
4501-21/2015
14.12.2015
25.11.2020
Gabrijelčič Miran
003/03-003
31.03.2003
31.03.2018
Gašperlin Skodlar
Francka
210/03-210
25.11.2003
24.11.2018
Gavranič Dušan
171/03-171
23.6.2003
12.06.2018
Gerčar Močilar
Natalija
202-30/2004
29.11.2004
29.11.2019
Glasenčnik Robert
4501-12/2012
09.07.2012
05.07.2017
Glavnik Aleš
202-8/2004
30.09.2004
30.09.2019
Golob Ivan
4501-19/2015
14.12.2015
25.11.2020
Grabrijan Damjan
4501-3/2015
26.02.2015
03.02.2020
Koroškem
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Fink Marko, Lutrško selo 40,
Otočec
projekta in fazo izvajanja
8222 Otočec
projekta
Koordinator za fazo priprave
Firbas Milan, Zg. Hajdina
Hajdina
projekta in fazo izvajanja
138, 2288 Hajdina
projekta
Koordinator za fazo priprave
Andrej Furlan, Gregorčičeva
Nova Gorica projekta in fazo izvajanja
13c, 5000 Nova Gorica
projekta
Gabrijan Boštjan, Travniška
Koordinator za fazo priprave
Slovenska
ulica 15, 2310 Slovenska
projekta in fazo izvajanja
Bistrica
Bistrica
projekta
Gabrijelčič Miran,
Koordinator za fazo priprave
Gregorčičeva 37, 5210
Deskle
projekta in fazo izvajanja
Deskle
projekta
Koordinator za fazo priprave
Francka Gašperlin Skodlar,
Kranj
projekta in fazo izvajanja
Britof 82, 4000 Kranj
projekta
Koordinator za fazo priprave
Gavranič Dušan, Kraška ul.
Postojna
projekta in fazo izvajanja
7, 6230 Postojna
projekta
Koordinator za fazo priprave
SINT d.o.o., Gimnazijska
Trbovlje
projekta in fazo izvajanja
cesta 22, 1420 Trbovlje
projekta
Koordinator za fazo priprave
Dravče 36,
Vuzenica
projekta in fazo izvajanja
2367 Vuzenica
projekta
Koordinator za fazo priprave
Glavnik Aleš, Nad Čreto 55,
Kamnica
projekta in fazo izvajanja
2351 Kamnica
projekta
Koordinator za fazo priprave
Golob Ivan, Robanov kot 5,
Solčava
projekta in fazo izvajanja
3335 Solčava
projekta
Koordinator za fazo priprave
Grabrijan Damjan, Reška
Kočevje
projekta in fazo izvajanja
cesta 10, 1330 Kočevje
projekta
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 6 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Grlica Jože
202-9/2004
30.09.2004
30.09.2019
Grmek Igor
013/03-013
31.03.2003
31.03.2018
Grohar Miran
4501-24/2007
4501-10/2014
06.07.2007
07.07.2014
30.05.2012
12.06.2019
Habe Metod
050/03-050
27.03.2003
27.03.2018
Habjan Andrej
4501-11/2015
10.08.2015
21.07.2020
Hekič Gabrijel
119/03-119
28.05.2003
21.05.2018
Henčič Peter
086/03-086
22.04.2003
15.04.2018
Hlade Zvonko
184/03-184
07.10.2003
01.10.2018
Hladnić Stjepan
202-1/2004
30.09.2004
30.09.2019
Hočevar Branko
4501-26/2008
30.06.2008
18.06.2018
Hočevar Danilo
142/03-142
25.11.2003
24.11.2018
Hočevar Roman
202-38/2005
07.12.2005
07.12.2020
Holc Ivan
011/03-011
31.03.2003
31.03.2018
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Grmek Igor, Cesta na
Koordinator za fazo priprave
Bršljanovec 10, 6210
Sežana
projekta in fazo izvajanja
Sežana
projekta
Koordinator za fazo priprave
Log 10, 1430 Hrastnik
Hrastnik
projekta in fazo izvajanja
projekta
MH-inženiring, Metod Habe
Koordinator za fazo priprave
Črni Vrh nad
s.p., Zadlog 64, 5274 Črni
projekta in fazo izvajanja
Idrijo
Vrh nad Idrijo
projekta
Koordinator za fazo priprave
Cesta dolenjskega odreda 2,
Višnja Gora projekta in fazo izvajanja
1294 Višnja Gora
projekta
Gabrijel Hekič, Janževa
Koordinator za fazo priprave
Selnica ob
cesta 5, 2352 Selnica ob
projekta in fazo izvajanja
Dravi
Dravi
projekta
Peter Henčič, Železnikova
Koordinator za fazo priprave
Maribor
ulica 20, 2000 Maribor
projekta
Koordinator za fazo priprave
Zvonko Hlade, Rudarska
Trbovlje
projekta in fazo izvajanja
cesta 2a, 1420 Trbovlje
projekta
Koordinator za fazo priprave
Hladnić Stjepan, Kozinova
Portorož
projekta in fazo izvajanja
1, Lucija, 6320 Portorož
projekta
Koordinator za fazo priprave
Podutiška 55, 1000
Ljubljana
projekta in fazo izvajanja
Ljubljana
projekta
Koordinator za fazo priprave
Danilo Hočevar, Rakitnica
Dolenja vas projekta in fazo izvajanja
24, 1331 Dolenja vas
projekta
Koordinator za fazo priprave
Hočevar Roman, Hruševska
Ljubljana
projekta in fazo izvajanja
cesta 52a, 1000 Ljubljana
projekta
Koordinator za fazo priprave
Holc Ivan, Ulica Juleta
Kranj
projekta in fazo izvajanja
Gabrovska 34, 4000 Kranj
projekta
Grič 1, 1000 Ljubljana
Ljubljana
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 7 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Horvat Mihal
232/03-232
26.11.2003
25.11.2018
Mihal Horvat, Ulica bratov
Celje
Dobrotinškov 10, 3000 Celje
Horvat Željko
091/03-091
14.11.2003
14.11.2018
Horvat Željko, Gubčeva
ulica 6, 8270 Krško
Krško
Hostnik Jožef
075/03-075
05.05.2003
23.04.2018
Hostnik Jožef, Obrežna
145a, 2000 Maribor
Maribor
Hostnik Sandi
4501-30/2008
30.06.2008
17.06.2018
Primož 13a, 3230 Šentjur
Šentjur
Hribar Damir
161/03-161
01.09.2003
16.06.2018
Damir Hribar, Porabska 6,
9250 Gornja Radgona
Gornja
Radgona
Hribar Matej
4501-22/2007
06.07.2007
30.05.2017
Novakova ulica 3, 1000
Ljubljana
Ljubljana
Hrovat Boštjan
4501-18/2014
19.12.2014
04.12.2019
Boštjan Hrovat, Luče 59,
1290 Grosuplje
Grosuplje
Hrovat Jože
152/03-152
23.06.2003
12.06.2018
Jože Hrovat, Kompolje 34,
1312 Videm-Dobrepolje
VidemDobrepolje
Hudej Gorazd
4501-19/2011
15.04.2011
29.03.2021
Hudej Gorazd, Adamičeva
ulica 17, 1000 Ljubljana
Ljubljana
Humar Goran
006/03-006
24.03.2003
24.03.2018
Humar Goran, Šolska ul. 5,
5250 Solkan
Solkan
Humar Merica
015/03-015
24.03.2003
24.03.2018
Humar Merica, Šolska ul. 5,
5250 Solkan
Solkan
Igor Štuhec
4501-12/2013
18.10.2013
26.09.2018
Domnova ulica 20, 2000
Maribor
Maribor
Ilijevec Andrej
4501-9/2011
15.02.2011
26.01.2016
Ilijevec Andrej, Huda jama 4,
Laško
3270 Laško
Imperl Boštjan
4501-15/2012
09.07.2012
05.07.2017
Čopova 25. 3000 Celje
Celje
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 8 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Intihar Davor
4501-22/2009
07.07.2009
17.06.2019
Intihar Davor, Sinja gorica
24, 1380 Cerknica
Cerknica
Iskra Stojan
4501-19/2007
06.7.2007
30.05.2017
Iskra Stojan, Podgraje 66,
6250 Ilirska Bistrica
Ilirska
Bistrica
Novo mesto
Ivančič Rudolf
099/03-099
09.05.2003
08.05.2018
PARMA – varnostni
inženiring, Rudi Ivančič s.p.,
Mala Cikava 17c, 8000
Novo mesto
Jakopič Boris
4501-12/2010
19.08.2010
17.08.2020
Jakopič Boris, Zg. Laže 32,
3215 Loče
Loče
Jamnikar Darko
041/03-041
08.04.2003
08.04.2018
Jamnikar Darko, Epenkova
2, 3320 Velenje
Velenje
Jančič Peter
202/03-202
20.11.2003
12.11.2018
Krčevina pri Vurbergu
84/a,2250 Ptuj
Ptuj
Janežič Rudi
079/03-079
22.04.2003
15.04.2018
Janežič Rudi, Hrastulje 11,
8275 Škocjan
Škocjan
Jehart Tomaž
202-29/2005
08.12.2005
08.12.2020
Jehart Tomaž, Prebačevo
63c, 4000 Kranj
Kranj
Jenko Igor
005/03-005
31.03.2003
31.03.2018
VAREKA Igor Jenko s.p.,
Potok pri Komendi 3B, 1218
Komenda
Komenda
Jerak Bojan
017/03-017
07.04.2003
07.04.2018
Jerak Bojan, Ul. OF 12,
1236 Trzin
Trzin
Jeretina Tomaž
4501-13/2015
10.08.2015
21.07.2020
Šmartinska cesta 222, 1260
Ljubljana Polje
Ljubljana
Jerše Andrej
066/03-066
24.03.2003
24.03.2018
Jerše Andrej, Čufarjeva 13,
1000 Ljubljana
Ljubljana
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 9 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Jesenšek Matic
4501-21/2009
07.07.2009
17.06.2019
Jesenšek Matic, Šmartinska
c.68, 1000 Ljubljana
Jeznik Bojan
4501-27/2012
07.01.2013
20.12.2017
Bojan Jeznik, Spodnji trg 12,
Vuzenica
2367 Vuzenica
Jurglič Peter
202-29/2004
29.11.2004
29.11.2019
Jurglič Peter, Puščava 30,
8230 Mokronog
Mokronog
Jurič Bernardka
202-22/2005
08.12.2005
08.12.2020
Jurič Bernardka, Pleterje19,
2324 Lovrenc na Dravskem
polju
Lovrenc na
Dravskem
polju
Jurko Božidar
032/03-032
31.03.2003
31.03.2018
Jurko Božidar, Ul.Bratov
Vošnjakov 3, 3000 Celje
Celje
Justin Marjan
4501-16/2013
031/03-031
27.11.2013
31.03.2003
06.11.2018
31.03.2013
JUSTIN d.o.o., Strma ul. 1,
3250 Rogaška Slatina
Rogaška
Slatina
Kamenšek
Sebastjan
4501-28/2011
15.12.2011
08.11.2016
Kamenšek Sebastjan ,
Klanec pri Kozini 3, 6240
Kozina
Kozina
Kastelic Anton
224/03-224
26.11.2003
15.11.2018
Anton Kastelic, Jarška cesta
Domžale
83, 1230 Domžale
Keršič Jože
080/03-080
22.04.2003
15.04.2018
Zgornja
Ploskava
Klarič Štefan
4501-18/2015
14.12.2015
25.11.2020
Klarič Štefan, Šalka vas 87,
1330 Kočevje
Klemenčič Vili
4501-19/2012
07.01.2013
19.12.2017
Vili Klemenčič, Senično 63,
4294 Križe
Knez Marjan
4501-20/2011
15.04.2011
29.03.2016
Knez Marjan, Zg. Pirniče
94/d, 1215 Medvode
Medvode
Kobe Ivan
4501-15/2014
19.12.2014
03.12.2019
Kobe Ivan, Jelenja vas 9,
8342 Stari trg ob Kolpi
Stari trg ob
Kolpi
Ljubljana
Kočevje
Križe
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 10 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Kodrič Mirko
028/03-028
31.03.2003
31.03.2018
Kodrič Mirko, Dobrava 30,
Dobrovlje, 3210 Slovenske
Konjice
Kokovnik Kokalj
Lidija
209/03-209
25.11.2003
24.11.2018
Lidija Kokovnik Kokalj, Zg.
Hotič 2E, 1270 Litija
Kolenc Zoroslav
212/03-212
25.11.2003
24.11.2018
Zoroslav Kolenc, Pšata 46
B, 1626 Dol pri Ljubljani
Koren Marjan
056/03-056
27.03.2003
27.03.2018
Koren Marjan, H. Mohorja
16, 9220 Lendava
Koren Marko
168/03-168
23.06.2003
16.06.2018
Marko Koren, Lipahova 31,
1000 Ljubljana
Kos Dane
4501-29/2011
15.12.2011
08.11.2016
Kos Dane, Alpska cesta 15,
4260 Bled
Kosi Igor
202-18/2004
30.11.2004
30.11.2019
Kosi Igor, Levčeva 13b,
1234 Mengeš
Kozamernik Jože
4501-34/2008
30. 6. 2008
17. 6. 2018
Britof 82, 4000 Kranj
Kozan Marjan
018/03-018
07.04.2003
07.04.2018
Begrad d.d., Kočevarjeva 4,
8000 Novo mesto
Kozem Ervin
019/03-019
07.04.2003
07.04.2018
Prvačina 76 d, 5297
Prvačina
Kozole Andrej
202-6/2005
22.02.2005
22.02.2020
Kozole Andrej, Rudarska
cesta 21c, 8281 Senovo
Kozole Branko
202-7/2005
22.02.2005
22.02.2020
Kozole Branko, Beli breg 1,
8273 Leskovec pri Krškem
Kralj Bojan
065/03-065
08.04.2003
08.04.2018
Kralj Bojan, Gortanova 39,
5000 Nova Gorica
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Ljubljana
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Dol pri
projekta in fazo izvajanja
Ljubljani
projekta
Koordinator za fazo priprave
Lendava
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Ljubljana
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Bled
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Mengeš
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Kranj
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Novo mesto
projekta
Koordinator za fazo priprave
Prvačina
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
Senovo
projekta
Koordinator za fazo priprave
Krško
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Nova Gorica projekta in fazo izvajanja
projekta
Slovenske
Konjice
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 11 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Kranjc Rajko
202-15/2004
30.09.2004
30.09.2019
Kranjc Rajko, Žadovinek 30,
Krško
8273 Leskovec/Krško
Krašna Marjan
058/03-058
26.11.2003
25.11.2018
Marjan Krašna, Plače 59,
5270 Ajdovščina
Ajdovščina
Krečič Jožef
202-16/2004
30.09.2004
30.09.2019
Krečič Jožef, Šared 23c,
6310 Izola
Izola
Kren Marko
101/03-101
23.06.2003
09.06.2018
Kren Marko, Prečna 100,
8000 Novo mesto
Novo mesto
Kreže Bojan
4501-23/2011
202-3/2004
30.06.2011
30.09.2004
15.06.2016 Kreže Bojan, Čeče 52, 1430
Hrastnik
30.09.2009 Hrastnik
Krivec Bernard
4501-22/2011
15.04.2011
29.03.2021
Krnc Marjan
4501-10/2006
Krulc Katarina
Krivec Bernard, Straže 20,
2328 Mislinja
Mislinja
20.06.2006 20.06.2021
Ulica Jožeta Petka 9, 1310
Ribnica
Ribnica
4501-9/2013
16.08.2013
04.07.2018
Krilc Katarina, Dolenjska
cesta 45 č, 1000 Ljubljana
Ljubljana
Kuhar Aleš
4501-5/2016
02.06.2016
22.03.2021
Kuhar Aleš, Gimazijska
cesta 25, 1420 Trbovlje
Pobegi
Kukovič Srečko
230/03-230
26.11.2003
25.11.2018
Kukovič Srečko, Cesta 9.
avgusta 54/a, 1410 Zagorje
Zagorje
Kušar Izidor
4501-4/2006
20.06.2006
20.06.2016
Rakovnik 109, 1215
Medvode
Medvode
Kuzmički Dejan
4501-33/2008
30.06.2008
17.06.2018
Pečje 13, 8290 Sevnica
Sevnica
Kuželički Blaž
4501-17/2012
09.07.2012
04.07.2017
Kosovelova 53a, 1000
Ljubljana
Ljubljana
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 12 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Labus Milorad
4501-21/2008
30.06.2008
18.06.2018
Korbunova 31a, 2000
Maribor
Maribor
Lahne Mirko
202-3/2005
22.02.2005
22.02.2020
Lahne Mirko, Zagrad 15,
8275 Škocjan
Škocjan
Lazar Boris
049/03-049
27.03.2003
27.03.2018
Boris Lazar, Dolinska 38/b,
6000 Koper
Koper
Lazič Alen
4501-11/2013
16.08.2013
04.07.2018
Lazič Alen, Meniška vas
Dolenjske
67a, 8350 Dolenjske Toplice Toplice
Lemež Anita
4501-9/2012
20.08.2012
25.07.2017
Lemež Anita,
Šmartinske Cirkovce 8,
3320 Velenje
Velenje
Lemež Jože
4501-20/2014
19.12.2014
04.12.2019
Lemeš Jože, Škale 120/d,
3320 Velenje
Velenje
Lenošek Damijan
205/03-205
20.11.2003
12.11.2018
Lesjak Boris
4501-12/2007
25.4.2007
25.04.2017
Lešnjak Roman
093/03-093
09.05.2003
08.05.2018
Lešnjak Roman, Šmarje 7a,
8310 Šentjernej
Šentjernej
Letnik Darjan
134/03-134
28.05.2003
20.05.2018
Letnik Darjan, Zagernikova
12, 2000 Maribor
Maribor
Lipar Sabina
052/03-052
27.03.2003
27.03.2018
Sabina Lipar s.p., Na tratah
16, 8000 Novo mesto
Novo mesto
Lipičar Borut
4501-13/2012
09.07.2012
05.07.2017
Lipovnik Stanko
036/03-036
08.04.2003
08.04.2018
Kamence 3, 8263 Cerklje ob
Krki
Lipovnik Stanko, Tolsti vrh
193, 3380 Sloven Gradec
Cerklje ob
Krki
Sloven
Gradec
Damijan Lenošek,
Gombačeva ulica 2,2310
Slovenska Bistrica
Ob polju 3,
2212 Šentilj v Slovenskih
goricah
Slovenska
Bistrica
Šentilj v
Slovenskih
goricah
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 13 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Logonder Matej
4501-20/2012
07.01.2013
19.12.2017
Matej Logonder, Vešter 15,
4220 Škofja Loka
Škofja Loka
Lorenčič Milan
202-10/2004
4501-12/2015
10.08.2015
21.07.2020
Lorenčič Milan, Novo
naselje 16, 2311 Hoče
Hoče
Macerl Matjaž
4501-9/2014
07.07.2014
12.06.2019
Matjaž Macerl, Ravenska
vas 56, 1410 Zagorje ob
Savi
Zagorje ob
Savi
Magdič Aleš
4501-4/2010
15.12.2010
30.11.2020
Magdič Aleš, Ložič 72, 9220
Lendava
Lendava
Makovec Kržišnik
Simon
4501-4/2009
21.01.2009
16.12.2018
Vrtovče 20, 5295 Branik
Branik
Malenšek Andrej
4501-13/2014
19.12.2014
03.12.2019
Malenšek Andrej, Lamutova
ulica 8, 8000 Novo Mesto
Novo Mesto
Malenšek Franci
4501-21/2012
07.01.2013
19.12.2017
Franci Malenšek, Goričane
39c, 1215 Medvode
Medvode
Manojlovič
Borivoje
202-17/2005
24.05.2005
24.05.2020
Manojlovič Borivoje, Polje
Cesta XII/2, 1260 Ljubljana
Polje
Ljubljana
Markovič Boštjan
4501-24/2012
25.03.2013
13.03.2018
Tenetiše 51, 4204 Golnik
Golnik
Markun Alojz
141/03-141
23.06.2003
12.06.2018
Markun Alojz, Srednja Bela
36, 4205 Preddvor
Preddvor
Mastnak Samo
4501-21/2011
15.04.2011
29.03.2021
Mastnak Samo, Špeglova
28, 3320 Velenje
Velenje
Maučec Jožef
202-1/2005
24.08.2005
30.07.2015
24.08.2020
Maučec Jožef, Sevranska
ulica 21, 9233 Odranci
Odranci
Medić Adis
4501-17/2008
30.06.2008
19.06.2018
Cesta revolucije 9, 4270
Jesenice
Jesenice
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 14 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Mehle Klemen
4501-10/2011
15.02.2011
26.01.2021
Mehle Klemen, Prijateljeva
15, 1291 Škofljica
Škofljica
Merše Vičič Aljaž
4501-17/2014
19.12.2014
04.12.2019
Merše Vičič Aljaž, Dilce 2,
6230 Postojna
Postojna
Mihalić Grega
4501-15/2015
10.08.2015
21.07.2020
Naselje pod hribom 7, 4282
Martuljek
Martuljek
Mikec Marjan
007/03-007
24.03.2003
24.03.2018
Orešnikova 8, 4000 Kranj
Kranj
Mlakar Miran
021/03-021
07.04.2003
07.04.2018
Mlakar Miran, Ulica
pregnancev 16, 1000
Ljubljana
Ljubljana
Mokotar Stane
4501-4/2006
20.06.2006
20.06.2021
Cegelnica 23, 8000 Novo
mesto
Novo mesto
Mužič Anton
202-27/2004
23.02.2005
23.02.2020
Mužič Anton, Glonarjeva 2,
1000 Ljubljana
Ljubljana
Nađ Drago
070/03-070
28.04.2003
23.04.2018
Nađ Drago, Lendavske
Gorice 547, 9220 Lendava
Lendava
Narat Vinko
202-21/2004
30.11.2004
30.11.2019
Narat Vinko, Raka 61, 8274
Raka
Raka
Novak Jože
190/03-190
26.11.2003
01.10.2018
Jože Novak, Ulica Ob
Ložiču 15, 9000 Murska
Sobota
Murska
Sobota
Novak Jožef
105/03-105
07.10.2003
01.10.2018
Jožef Novak, Jurčičeva 20,
2366 Muta
Muta
Novak Sandi
4501-11/2012
09.07.2012
04.07.2017
Rupa 32B, 4000 Kranj
Kranj
Ojsteršek Anton
025/03-025
31.3.2003
31.3.2018
Ojsteršek Anton, Oblakova
Celje
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 15 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
32, 3000 Celje
Marko Ojsteršek,
Partizanska pot 9, 3325
Šoštanj
Ojsteršek Venčeslav,
Kocbekova cesta 35, 3202
Ljubečna
Ojsteršek Marko
135/03-135
07.10.2003
19.09.2014
01.10.2018
Ojsteršek
Venčeslav
081/03-081
22.04.2003
15.04.2018
Onič Danilo
4501-10/2007
25.04.2007
25.04.2017
Devinska 12, 2310
Slovenska Bistrica
Slovenska
Bistrica
Ostan Cezar
054/03-054
27.03.2003
27.03.2018
Gips-Cezar Ostan s.p.,
Klanc 44, 5230 Bovec
Bovec
Ožbot Stanko
008/03-008
24.03.2003
24.03.2018
Ožbot Stanko, Male Žablje
76a, 5263 Dobravlje
Dobravlje
Pacher Leopold
181/03-181
23.07.2003
15.07.2018
Leopold Pacher, Gerečja
vas 72, 2251 Ptuj
Ptuj
Pavlič Miran
164/03-164
23.06.2003
16.06.2018
Miran Pavlič, Prisojna 6,
1000 Ljubljana
Ljubljana
Pečovnik Blaž
4501-14/2011
15.02.2011
26.01.2016
Pečovnik Blaž, Partizanska
cesta 9, 2392 Mežica
Mežica
Pešak Ivan
4501-6/2014
07.07.2014
11.06.2019
Pešak Ivan, Cesta prvih
Borcev 2, 8250 Brežice
Brežice
Pešič Sebastijan
4501-13/2013
18.10.2013
26.09.2018
Baukartova 5, 2000 Maribor
Maribor
Pevec Franc
189/03-189
20.11.2003
12.11.2018
Franc Pevec, Goriška ulica
12, 3230 Šentjur
Šentjur
Pintarič Marjan
068/03-068
05.05.2003
23.04.2018
IVD-Maribor, Valvasorjeva
73, 2000 Maribor
Maribor
Šoštanj
Ljubečna
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 16 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Plahuta Zmago
153/03-153
23.06.2003
12.06.2018
Zmago Plahuta, Batuje 82,
5262 Črniče
Plazar Franc
215/03-215
25.11.2003
24.11.2018
Franc Plazar, PRADE, cesta
Koper
XV/2, 6000 Koper
Pobežin Vili
220/03-220
25.11.2003
24.11.2018
Vili Pobežin, Podvin 197,
3310 Žalec
Podbregar
Stanislav
112/03-112
28.05.2003
21.05.2018
Podgoršek Klemen 4501-2/2015
26.02.2015
03.02.2020
Podvornik Nina
4501-7/2011
15.02.2011
27.01.2021
Podvornik Nina, Roška
cesta 9, 1000 Ljubljana
Ljubljana
Polak Boštjan
046/03-046
08.04.2003
08.04.2018
Polak Boštjan, Rožnik 2,
3270 Laško
Laško
Polanc Matej
4501-3/2009
21.01.2009
16.12.2018
Goriška cesta 25b, 5270
Ajdovščina
Ajdovščina
Poljanec Neda
4501-18/2013
27.11.2013
05.11.2018
Neda poljanec, Jakčeva 5,
1000 Ljubljana
Ljubljana
Ponikvar Igor
4501-10/2012
09.07.2012
04.07.2017
Trinkova ulica 79, 1000
Ljubljana
Ljubljana
Potočnik
Aleksander
4501-14/2015
10.08.2015
21.07.2020
Češence 38, 8216 Mirna
Peč
Mirna Peč
Prasinc Tomaž
4501-26/2009
07.07.2009
17.06.2019
Prasinc Tomaž, Podgorje
73e, 2381 Podgorje pri
Slovenj Gradcu
Dravograd
Preša David
4501-23/2008
30.06.2008
18.06.2018
Preša David, Golnik 46,
4204 Golnik
Golnik
Podbregar Stanislav,
Sallumines 5b, 1420
Trbovlje
Podgoršek Klemen, Vodrož
7a, 3230 Šentjur
Črniče
Žalec
Trbovlje
Šentjur
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 17 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Primožič Marjan
059/03-059
08.04.2003
08.04.2018
LEK farmacevstska družba
d.d., Verovškova 57, 1524
Ljubljana
Ljubljana
Ptičar Maja
4501-23/2007
06.07.2007
30.05.2017
Gorenje blato 107, 1291
Škofljica
Škofljica
Rajačič Goran
149/03-149
23.06.2003
12.06.2018
Goran Rajačič, Cesta 24.
junija 76,1000 Ljubljana
Ljubljana
Razinger Anton
064/03-064
08.04.2003
08.04.2018
UTA-VAR d.o.o. žirovnica,
Moste 17c, 4274 žirovnica
žirovnica
Rebrec Milan
191/03-191
20.11.2003
12.11.2018
Milan Rebrec, Vitomarci 79,
2255 Vitomarci
Vitomarci
Remškar
Aleksander
202-11/2004
30.09.2004
30.09.2019
Remškar Aleksander,
Sodnikarjeva 6, 1351
Brezovica
Brezovica
Ribič Anton-Zvone
202-19/2005
24.05.2005
24.05.2020
Ribič Anton-Zvone, Obrežje
23, 1433 Radeče
Radeče
Ribič Tadej
4501-27/2008
30.06.2008
18.06.2018
Draga 1, 3220 Štore
Štore
Rink Miha
4501-5/2013
08.04.2013
08.04.2018
SINT d.o.o. Gimnazijska 22,
1240 Trbovlje
Trbovlje
Rižnik Jožef
4501-24/2008
30.06.2008
18.06.2018
Mariborska cesta 11, 2370
Dravograd
Dravograd
Rojnik Martin
082/03-082
22.04.2003
15.04.2018
Rojnik Martin, Oblakova 16,
3000 Celje
Celje
Roš Peter
222/03-222
26.11.2003
25.11.2018
Peter Roš, Kunaverjeva 3,
1000 Ljubljana
Ljubljana
Rošer Miran
4501-14/2012
09.07.2012
05.07.2017
Šolska cesta 17, 2382
Mislinja
Mislinja
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 18 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Rovan Gračner
Nataša
170/03-170
07.10.2003
01.10.2018
Navor, Ul. XIV. Devizije 12,
3000 Celje
Celje
Rožencvet Damjan
4501-12/2011
15.02.2011
26.01.2021
Rožencvet Damjan, Bodrež
2b, 3231 Grobelno
Grobelno
Rožencvet Dušan
156/03-156
23.06.2003
09.06.2018
Rožencvet Dušan, Bodrež
2b, 2321 Grobelno
Grobelno
Rus Jože
4501-1/2007
28.02.2007
17.01.2017
Šentvid pri Stični 26b, 1296
Šentvid pri Stični
Šentvid pri
Stični
Rušt David
4501-7/2009
21.01.2009
16.12.2018
Gozd 1b, 5273 Col
Col
Rutar Anže
4501-16/2008
30.06.2008
19.06.2018
Zadlaz – Žabče 18a, 5220
Tolmin
Tolmin
Rutar Milko
002/03-002
07.04.2003
07.04.2018
Salonit Anhovo, d.d.,
Vojkova 1, 5216 Deskle
Deskle
Ružič Dejvi
4501-8/2010
19.02.2010
11.02.2020
Ružič Dejvi, Knafelčeva 4,
2000 Maribor
Maribor
Sabljič Aleksander
208/03-208
25.11.2003
24.11.2018
Varnostni faktor d.o.o.,
Leskoškova cesta 9 e
1000 Ljubljana
Ljubljana
Sašo Majcen
4501-10/2015
05.06.2015
26.03.2020
Sašo Majcen, Vegova ulica
9, 1230 Domžale
Domžale
Sašo Škorjanc
4501-15/2013
27.11.2013
05.11.2018
Sašo Škorjanc, Ulica Vita
Krajgerja 24, 2000 Maribor
Maribor
Sekne Janko
202-8/2005
22.02.2005
22.02.2020
Sekne Janko, Mlakarjeva
32, 4208 Šenčur
Šenčur
Senčič Sandra
039/03-039
08.04.2003
08.04.2018
Senčič Sandra, Savinjska
cesta29,3310 Žalec
Žalec
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 19 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Slatinek Andreja
037/03-037
08.04.2003
08.04.2018
Slatinek Andreja, Zadobrova
Škofja vas
71/a, 3211 Škofja vas
Smerke Erik
4501-18/2008
30.06.2008
17.06.2018
Puščava 30, 8230 Mokronog Mokronog
Smolič Matjaž
4501-4/2011
15.02.2011
27.01.2021
Smolič Matjaž, Frankovo
Škofja loka
naselje 74, 4220 Škofja loka
Smrekar Jernej
202-25/2005
24.08.2005
24.08.2020
Smrekar Jernej, Ljubljanska
3a, 2000 Maribor
Smukavec Friderik
202-4/2005
22.02.2005
25.08.2015
22.02.2020
Soklič Primož
4501-18/2012
07.01.2013
19.12.2017
Sotlar Izidor
143/03-143
23.06.2003
12.06.2018
Izidor Sotlar, Stanetova 7,
3310 Žalec
Sotlar Tomaž
4501-17/2007
06.07.2007
30.05.2017
Podgorica 16, 8290 Sevnica Sevnica
Sotlar Žaromil
155/03-155
23.06.2003
12.06.2018
Žaromil Sotlar, Ulica
F.Malgaja 30, 3230 Šentjur
Šentjur
Srovin Bojan
010/03-010
24.03.2003
24.03.2018
Srovin Bojan, Cesta
Dolomitskega odreda 6,
1000 Ljubljana
Ljubljana
Starič Andrej
4501-28/2012
25.03.2013
13.03.2018
Žirovnica 68, 4274 Žirovnica Žirovnica
Sterle Franc
001/03-001
31.03.2003
31.03.2018
Sterle Franc, Lipce 31, 4273 Blejska
Blejska Dobrava
Dobrava
Stopajnik
Aleksander
4501-14/2010
19.08.2010
17.08.2020
Stopajnik Aleksander,
Strmec pri Leskovcu 12,
Maribor
Smukavec Friderik,
Srednja vas
Bohinjska Češnjica 82, 4267
v Bohinju
Srednja vas v Bohinju
Primož Soklič, Slap 29,
Tržič
4290 Tržič
Žalec
Zg.
Leskovec
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 20 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Stopajnik Franc
203/03-203
20.11.2003
12.11.2018
Stopinšek Marjan
188/03-188
20.11.2003
12.11.2018
Strehar Miran
4501-19/2014
19.12.2014
04.12.2019
Stubelj Viktor
055/03-055
27.03.2003
27.03.2018
Šantl Emil
035/03-035
08.04.2003
08.04.2018
Šef Božidar
004/03-004
31.03.2003
31.03.2018
Šepec Jernej
4501-19/2008
30.06.2008
18.06.2018
Šikman Milorad
169/03-169
23.06.2003
16.06.2018
Šimonka Jožef
4501-15/2010
15.12.2010
30.11.2020
Šinigoj Zvonko
4501-8/2011
15.02.2011
27.01.2016
Šišernik Iztok
202-32/2005
07.12.2005
07.12.2020
Škufca Miro
100/03-100
09.05.2003
08.05.2018
Škulj Andrej
097/03-097
16.05.2003
14.05.2018
2285 Zg. Leskovec
Franc Stopajnik, Strmec pri
Leskovcu 12, 2285 Zgornji
Leskovec
Marjan Stopinšek, Pot na
Kopitnik 8, 3272 Rimske
Toplice
projekta
Koordinator za fazo priprave
Zgornji
projekta in fazo izvajanja
Leskovec
projekta
Koordinator za fazo priprave
Rimske
projekta in fazo izvajanja
Toplice
projekta
Koordinator za fazo priprave
Strehar Miran, Selo 29,
Lukovica
projekta in fazo izvajanja
1225 Lukovica
projekta
Stubelj Viktor, Pod
Koordinator za fazo priprave
Škabrijelom 11, 5000 Nova Nova Gorica projekta in fazo izvajanja
Gorica
projekta
Koordinator za fazo priprave
Šantl Emil, Gorica pri
Celje
projekta in fazo izvajanja
Šmartnem 44a, 3000 Celje
projekta
BALEKS d.o.o.,
Koordinator za fazo priprave
Mencingerjeva 39a, 1000
Ljubljana
projekta in fazo izvajanja
Ljubljana
projekta
Koordinator za fazo priprave
Ulica Slavka Gruma 52,
Novo mesto projekta in fazo izvajanja
8000 Novo mesto
projekta
Koordinator za fazo priprave
Šikman Milorad, Prešernova
Velenje
projekta in fazo izvajanja
9b, 3320 Velenje
projekta
Koordinator za fazo priprave
Šimonka Jožef, Tomšičeva
Lendava
projekta in fazo izvajanja
4, 9220 Lendava
projekta
Koordinator za fazo priprave
Šinigoj Zvonko, Stritarjeva 6,
Dornberk
projekta in fazo izvajanja
5294 Dornberk
projekta
Koordinator za fazo priprave
Šišernik Iztok, Veljka
Maribor
projekta in fazo izvajanja
Vlahoviča 63, 2000 Maribor
projekta
Koordinator za fazo priprave
Škufca Miro, Košenice 22,
Novo mesto projekta in fazo izvajanja
8000 Novo mesto
projekta
Škulj Andrej, K Roku 2,
Novo mesto Koordinator za fazo priprave
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 21 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
8000 Novo mesto
Šmalc Marjan, Ulica Slavka
Gruma 86, 8000 Novo
mesto
Šmalc Marjan
094/03-094
09.05.2003
Špiler Andrej
4501-16/2010
201/03-201
15.12.2010 30.03.2021
20.11.2003 14.11.2008
Andrej Špiler, Trg svobode
Ravne na
9, 2390 Ravne na Koroškem Koroškem
Špolar Igor
4501-20/2015
08.04.2016
Špolar Igor, Prušnikova ulica
Maribor
16, 2000 Maribor
08.05.2018
18.01.2021
Novo mesto
Šteblaj Igor
158/03-158
23.06.2003 09.06.2018
Antiriziko inženirstvo
varnega dela Igor Šteblaj
s.p., V Murglah 43,
Ljubljana
Štern Vinko
4501-6/2010
07.01.2010
07.01.2020
Vinko Štern, Ulica Roberta
Kukovca 8a, 2000 Maribor
Maribor
Šubic Marko
4501-5/2009
21.01.2009
16.12.2018
Cesta v Pečale 24, 1231
Ljubljana - Črnuče
Ljubljana
Tabor Mihael
107/03-107
28.05.2003
20.05.2018
Tabor Mihael, Pečovje 30a,
3220 Štore
Štore
Tavčar Alenka
4501-9/2009
21.01.2009
16.12.2018
Žabnica 83, 4200 Žabnica
Žabnica
Tavčar Primož
4501-4/2013
25.03.2013
13.03.2018
Sončna pot 9, 4270
Jesenice
Jesenice
Ternik Primož
4501-11/2010
19.08.2010
17.08.2020
Ternik Primož, Partizanska
ulica 40, 2360 Radlje
Radlje
Tine Ferfila
4501-4/2015
05.06.2015
26.03.2020
Tine Ferfila, Kamna Gorica
46, 1380 Cerknica
Cerknica
Tkavc Mojmir
202-14/2004
30.09.2004
30.09.2019
Tkavc Mojmir, Pokopališka
cesta 47, 1000 Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 22 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Tomaž Valentinčič
4501-14/2013
27.11.2013
05.11.2018
Tomaž Velentinčič, Morsko
38, 5213 Kanal
Kanal
Tomičič Filip
4501-27/2009
07.08.2009
07.07.2019
Tomičič Filip, Lavričeva ul.
18, 2000 Maribor
Maribor
Torkar Vladimir
4501-8/2007
28.02.2007
17.01.2017
Apo 43, 4207 Cerklje na
Gorenjskem
Cerklje na
Gorenjskem
Trafela Iztok
200/03-200
20.11.2003
12.11.2018
Iztok Trafela, Mejna cesta 1,
Ptuj
2251 Ptuj
Traven Boštjan
4501-25/2011
15.12.2011
08.11.2016
Traven Boštjan, Slomškova
ulica 38, 1290 Grosuplje
Grosuplje
Trojar Klemen
4501-20/2007
06.07.2007
30.05.2017
Hafnerjevo naselje 63, 4220
Škofja loka
Škofja loka
Turk Andrej
020/03-020
07.04.2003
07.04.2018
Turk Andrej, Celovška cesta
Ljubljana
134, 1000 Ljubljana
Turnšek Mojca
129/03-129
4501-8/2014
28.5.2003
07.07.2014
21.5.2008
12.06.2019
Turnšek Mojca, Bevško 40,
1420 Trbovlje
Udovč Blaž
172/03-172
23.06.2003
09.06.2018
Urih Zlatko
128/03-128
16.05.2003
09.05.2018
Uroš Lužar
4501-14/2014
05.06.2015
26.03.2020
Vajdič Tatjana
202-4/2004
30.9.2004
30.9.2019
Valenčič Miran
4501-16/2014
19.12.2014
03.12.2019
Vardijan Darko
202-25/2004
30.11.2004
30.11.2019
Udovč Blaž, Mašera
Spasićeva ulica 7,
1000 Ljubljana
Urih Zlatko, Smolnik 52,
2000 Maribor
Uroš Lužar, Velika Cikava
13, 8000 Novo Mesto
Vajdič Tatjana, Čeče 18a,
1420 Trbovlje
Valenčič Miran, Knafljev trg
9, 1310 Ribnica
Vardijan Darko, Nazorjeva
7, 7340 Črnomelj
Trbovlje
Ljubljana
Maribor
Novo Mesto
Trbovlje
Ribnica
Črnomelj
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 23 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Vaupotič Marko
4501-8/2009
21.01.2009
16.12.2018
Hermana Potočnika 37,
1000 Ljubljana
Ljubljana
Vaupotič Robert
202-5/2004
30.9.2004
30.09.2019
Vaupotič Robert, Hardek
20a, 2270 Ormož
Ormož
Veber Friderik
060/03-060
08.04.2003
08.04.2018
Veber Friderik, Geoplin
d.o.o., Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1000 Ljubljana
Ljubljana
Verhovec Darko
4501-212007
06.07.2007
30.05.2017
Rimska cesta 13,8210
Trebnje
Trebnje
Vesel Vladimir
130/03-130
23.06.2003
09.06.2018
MAXIVAR Vesel Vladimir
s.p., Cesta Dolomitskega
odreda 163, 1000 Ljubljana
Ljubljana
Veselko Andrej
199/03-199
20.11.2003
12.11.2018
Andrej Veselko, Vinarska
ulica 5, 2000 Maribor
Maribor
Vidovič Brane
202-2/2004
30.09.2004
30.09.2019
Vidovič Brane, Prade, Cesta
Koper
XVI št. 10, 6000 Koper
Vnučec Danica
173/03-173
23.07.2003
15.07.2018
Danica Vnučec, Ptujska
cesta 14, 2170 Ormož
Ormož
Vogrinčič Karl
077/03-077
20.11.2003
12.11.2018
Karl Vogrinčič, Močna
51,2231 Pernica
Pernica
Volavšek Milan
033/03-033
08.04.2003
08.04.2018
Volavšek Milan, Gorica pri
Šmartnem 57/d, 3000 Celje
Celje
Voler Bojan
4501-29/2012
07.01.2013 20.12.2017
Bojan Voler, Na Lazih 24,
Brezovica pri Lj
Brezovica
pri Ljubljani
Vrabič Milan
4501-26/2012
25.03.2013
13.03.2018
Puštal 161, 4220 Škofja
Loka
Slovenska
Bistrica
Vrečar Željko
034/03-034
08.04.2003
08.04.2018
Vrečar Željko, Celjaska c. 1,
Rogaška
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 24 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Rogaška Slatina 44a, 3250
Rogaška Slatina
Vrečko Maks
062/03-062
08.04.2003
08.04.2018
Max Vrečko s.p., Begunje
82b, 4275 Begunje
Vučak Kristjan
4501-13/2007
25.04.2007
25.04.2017
Bodonci 107, 9265 Bodonci
Zabret Luka
4501-17/2011
15.04.2011
29.03.2021
Zabret Luka, Bobovek 13a,
4000 Kranj
Zajc Jurij
4501-23/2009
07.07.2009
17.06.2019
Zajc Jurij, Plužnje 16, 5283
Cerkno
Zec Stevan
098/03-098
16.05.2003
14.05.2018
Stevan Zec, Doljnja težka
voda 14, 8000 Novo mesto
Zemljarič Borut
4501-22/2012
07.01.2013
29.12.2017
Borut Zemljarič, Požarnice
80, 1351 Brezovica pri Lj
Zoran Artnak
4501-9/2015
05.06.2015
26.03.2015
Zoran Artnak, Hohkrautova
60, 1420 Trbovlje
Zuljan Edvin
088/03-088
05.05.2003
23.04.2018
ZI-VP, Zuljan Edvin s.p.,
Erjavčeva 30, 5000 Nova
Gorica
Zupan Miha
4501-23/2012
07.01.2013
19.12.2017
Miha Zupan, Janeza
Puharja 3, 4000 Kranj
Zupan Zdenko
4501-25/2009
07.07.2009
17.06.2019
Zupan Zdenko, Zaloše 7,
4244 Podnart
Zupančič Matjaž
131/03-131
16.05.2003
14.05.2018
Matjaž Zupančič, Slavka
Gruma 10, 8000 Novo
mesto
Žegarac Milan
4501-22/2008
30.06.2008
18.06.2018
Cesta na Hudo 34, 4290
Tržič
Železnik Drago
202-26/2004
23.02.2005
23.02.2020
Železnik Drago, Cilenškova
Slatina
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Begunje
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Bodonci
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Kranj
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Cerkno
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Novo mesto projekta in fazo izvajanja
projekta
Brezovica
Koordinator za fazo priprave
pri Ljubljani projekta
Koordinator za fazo priprave
Trbovlje
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Nova Gorica projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Kranj
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Podnart
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Novo mesto projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Tržič
projekta in fazo izvajanja
projekta
Ljubljana
Koordinator za fazo priprave
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 25 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
3, 1000 Ljubljana
Žibret Ksenija
4501-6/2009
21.01.2009
16.12.2018
Ipavčeva 24, 3000 Celje
Celje
Žlender Alojz
4501-5/2011
15.02.2011
27.01.2021
Žlender Alojz, Cesta 24.
junija 41, 1000 Ljubljana
Ljubljana
Žnidaršič Pavel
187/03-187
07.10.2003
01.10.2018
Pavel Žnidaršič, Arto 10,
8293 Studenec
Studenec
Žumer Alojzij
4501-25/2012
25.03.2013
13.03.2018
Luže 25a, 4212 Visoko
Visoko
Žužek Peter
4501-11/2009
21.01.2009
16.12.2018
Snežniška 34, 6257 Pivka
Pivka
Žvajker Branimir
4501-22/2015
14.12.2015
25.11.2020
Žvajker Branimir, Maistrova
28, 2000 Maribor
Maribor
Žveglič Dejan
202-2/2005
22.02.2005
22.02.2020
Žveglič Dejan, Dobrova 5,
8281 Senovo
Senovo
*
Arpad Gaal
202-28/2004
30.03.2005
30.03.2010
Arpad Gaal, Bevkova ulica
3, 2000 Maribor
Maribor
*
Avšič Matjaž
159/03-159
23.06.2003
09.06.2008
Matjaž Avšič, Topliška 9,
8251 Čatež ob Savi
Čatež ob
Savi
*
Bezeg Robert
096/03-096
16.05.2003
14.05.2013
*
Birsa Oskar
067/03-067
08.04.2003
08.04.2008
RE-BO d.o.o., Tovarniška
cesta 2a, 5270 Ajdovščina
Ajdovščina
*
Bizjan Franc
202-17/2004
30.09.2004
30.09.2009
Bizjan Franc, Podolnica 22,
1354 Horjul
Horjul
*
Bokal Boris
4501-35/2008
30.06.2008
17.06.2013
Bokal Boris, Sveta Planina
Trbovlje
Novo mesto
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 26 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
18, 1420 Trbovlje
Braz Katka, Petkovškovo
nabrežje 49 1000 Ljubljana
Bregar Andrej, Šegova 20,
8000 Novo mesto
*
Braz Katka
202-5/2005
22.02.2005
22.02.2010
*
Bregar Andrej
124/03-124
28.05.2003
21.05.2008
*
Brezovar Marko
4501-10/2009
21.01.2009
16.12.2013
Mali vrh 76, 1293 Šmarje
Sap
Šmarje Sap
*
Cehner Janez
179/03-179
23.07.2003
15.07.2008
Janez Cehner, Trg 4. julija
45, 2370 Dravograd
Dravograd
*
Ciglar Luka
114/03-114
28.05.2003
20.05.2008
Ciglar Luka, Sp.Slemen 40L, Selnica ob
2352 Selnica ob Dravi
Dravi
*
Cvek Davor
026/03-026
08.04.2003
08.04.2008
Cvek Davor, Partizanska 8,
3250 Rogaška Slatina
Rogaška
Slatina
*
Česnik Borut
121/03-121
28.05.2003
20.05.2008
Česnik Borut, Ulica majorja
Marinclja 8, 1330 Kočevje
Kočevje
*
Čučnik Igor
106/03-106
28.05.2003
21.05.2008
Čučnik Igor, Potrčeva 14,
1000 Ljubljana
Ljubljana
*
Čuš Igor
108/03-108
28.05.2003
20.05.2008
Čuš Igor, Elektrarniška 14,
2351 Kamnica
Kamnica
*
Dobnikar Albin
103/03-103
28.05.2003
21.05.2008
Dobnikar Albin, Devce 25,
1356 Dobrova
Dobrova
*
Donko Bogomir
083/03-083
22.04.2003
15.04.2008
*
Draksler
Aleksander
4501-20/2009
07.07.2009
17.06.2014
*
Duhovnik Boštjan
057/03-057
08.04.2003
08.04.2008
Ljubljana
Novo mesto
Donko Bogomir, Ulica
pariške komune 9, 2000
Maribor
Maribor
Draksler Aleksander, Cesta
VDV 33, 1431 Dol pri
Hrastnik
Hrastniku
IBE d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring,
Ljubljana
Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 27 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
*
Feguš Janez
186/03-186
07.10.2003
01.10.2013
*
Gabrijan Boštjan
4501-3/2010
19.02.2010
11.02.2015
*
Gala Sergej
148/03-148
07.10.2003
01.10.2008
*
Golič Jože
202-7/2004
30.09.2004
30.09.2014
*
Golob Ivan
048/03-048
24.03.2003
24.03.2013
*
Gombač Viktor
4501-4/2007
28.02.2007
17.01.2012
*
Gošte Janko
150/03-150
23.06.2003
12.06.2013
*
Habajec Jože
165/03-165
23.06.2003
16.06.2008
*
Hojnik Bojan
174/03-174
23.07.2003
15.07.2013
*
Horvat Janez
071/03-071
05.05.2003
23.04.2013
*
Horvatič Ivan
051/03-051
27.03.2003
27.03.2008
*
Istinič Alojz
202-35/2005
07.12.2005
07.12.2010
*
Jakob Anton
198/03-198
20.11.2003
12.11.2013
*
Jamnik Janja
180/03-180
23.07.2003
15.07.2008
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Gabrijan Boštjan, Travniška
Koordinator za fazo priprave
Slovenska
ul. 15, 2310 Slovenska
projekta in fazo izvajanja
Bistrica
Bistrica
projekta
Sergej Gala, Rusjanov trg
Koordinator za fazo priprave
Ljubljana
10, 1000 Ljubljana
projekta
Golič Jože, Šešče 19, 3312
Koordinator za fazo priprave
Prebold
Prebold
projekta
Koordinator za fazo priprave
Golob Ivan, Robanov kot 5,
Solčava
projekta in fazo izvajanja
3335 Solčava
projekta
Koordinator za fazo priprave
Nikole Tesle 20, 6250 Ilirska Ilirska
projekta in fazo izvajanja
Bistrica
Bistrica
projekta
Koordinator za fazo priprave
Gošte Janko, Izlake 23,
Izlake
projekta in fazo izvajanja
1411 Izlake
projekta
Koordinator za fazo priprave
Habajec Jože, Trnovska
Ljubljana
projekta in fazo izvajanja
ulica 6, 1000 Ljubljana
projekta
Koordinator za fazo priprave
Bojan Hojnik, Štrafelova 1,
Ptuj
projekta in fazo izvajanja
2250 Ptuj
projekta
Horvat Janez, Šercerjevo
Koordinator za fazo priprave
Murska
naselje 9, 9000 Murska
projekta in fazo izvajanja
Sobota
Sobota
projekta
Horvatič Ivan, Ponova vas
Koordinator za fazo priprave
Grosuplje
40a, 1290 Grosuplje
projekta
Istinič Alojz, Gradnikove
Koordinator za fazo priprave
brigade 41, 5000 Nova
Nova Gorica projekta in fazo izvajanja
Gorica
projekta
Anton Jakob, Rakičan
Koordinator za fazo priprave
Murska
Tomšičeva 20, 9000 Murska
projekta in fazo izvajanja
Sobota
Sobota
projekta
Janja Jamnik, Keleminova
Koordinator za fazo priprave
Maribor
13, 2000 Maribor
projekta in fazo izvajanja
Janez Feguš, Zagojiči 10B,
2272 Gorišnica
Gorišnica
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 28 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
*
Jazbec Jože
219/03-219
25.11.2003
24.11.2008
Jože Jazbec, Cesta na polju
Vrhnika
9, 1360 Vrhnika
*
Jecelj Marko
202-36/2005
08.12.2005
08.12.2010
Jecelj Marko, Beograjska
ulica 32, 2000 Maribor
Maribor
*
Jelušič Peter
111/03-111
28.05.2003
20.05.2013
Jelušič Peter, Stantetova ul.
4, 2000 Maribor
Maribor
*
Jesenko Roman
104/03-104
28.05.2003
21.05.2008
Jesenko Roman, Vrhovci
c.XXI/9, 1000 Ljubljana
Ljubljana
*
Jevševar Julij
202-23/2004
30.03.2005
30.03.2015
Jevševar Julij, Nad
Mlinščico 2, 1433 Radeče
Radeče
*
Juvančič Marjan
4501-2/2009
21.01.2009
16.12.2013
Drtija 13, 1251 Moravče
Moravče
*
Kaučič Ida
166/03-166
23.06.2003
16.06.2008
Ida Kaučič, Drolčevo naselje
Kranj
14, 4000 Kranj
*
Kladnik Jožef
202-20/2004
30.11.2004
30.11.2014
Kladnik Jožef, Meža 40,
2370 Dravograd
Dravograd
*
Klavžar Boris
202-18/2005
24.05.2005
24.05.2010
Klavžar Boris, Scopolijeva
77, 1000 Ljubljana
Ljubljana
*
Klokočovnik Ivan
063/03-063
23.6.2003
12.6.2008
Ivan Klokočovnik, Zg.Rute
93, 4282 Gozd Martuljek
Martuljek
*
Knez Marjan
117/03-117
26.11.2003
25.11.2008
Marjan Knez, Zgornje
Pirniče 94/d, 1215 Medvode
Medvode
*
Kompan Marko
053/03-053
27.03.2003
27.03.2013
Kompan Marko, Florjan 200,
Šoštanj
3325 Šoštanj
*
Kopušar Mitja
202-31/2005
07.12.2005
07.12.2010
*
Korenjak Zvonko
030/03-030
31.03.2003
31.03.2013
Kopušar Mitja, Cesta
Saleška cesta 2a, 3320
Velenje
Korenjak Zvonko, Parižlje
Velenje
Parižlje
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 29 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
77, 3314 Parižlje
*
Kosec Tomaž
228/03-228
26.11.2003
*
Kosmačin Andrej
116/03-116
28.05.2003
*
Košir Branko
076/03-076
05.05.2003
*
Krajšek Aleš
4501-5/2007
28.02.2007
*
Krajšek Miroslav
204/03-204
20.11.2003
*
Kržič Vladimir
139/03-139
23.06.2003
*
Kuclar Janez
225/03-225
26.11.2003
*
Kučiš Igor
194/03-194
20.11.2003
*
Kure Danilo
122/03-122
02.07.2003
*
Kustor Bogdan
133/03-133
16.05.2003
*
Leban Davorin
120/03-120
28.05.2003
*
Lešnik Štefan
178/03-178
23.07.2003
*
Lešnik Zvonimir
206/03-206
20.11.2003
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Tomaž Kosec, Cesta borcev
22. 11. 2013
Radomlje
projekta in fazo izvajanja
3, 1235 Radomlje
projekta
Kosmačin Andrej, Fram 225,
Koordinator za fazo priprave
21.05.2008
Fram
2313 Fram
projekta
Koordinator za fazo priprave
Košir Branko, Levstikova 4,
23.04.2013
Novo mesto projekta in fazo izvajanja
8000 Novo mesto
projekta
Koordinator za fazo priprave
Jakčeva 21, 8000 Novo
17.01.2012
Novo mesto projekta in fazo izvajanja
mesto
projekta
Miroslav Krajšek,
Koordinator za fazo priprave
12.11.2008 Partizanska cesta 1, 2000
Maribor
projekta in fazo izvajanja
Maribor
projekta
Kržič Vladimir, Mavsarjeva
Notranje
Koordinator za fazo priprave
11.06.2008
c. 19, 1357 Notranje Gorice Gorice
projekta
Koordinator za fazo priprave
Janez Kuclar, Žaucerjeva
25.11.2008
Ljubljana
projekta in fazo izvajanja
ulica 2a, 1000 Ljubljana
projekta
Koordinator za fazo priprave
12.11.2008
Šoštanj
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Danilo Kure, Brezno 87,
22.05.2013
Podvelka
projekta in fazo izvajanja
2363 Podvelka
projekta
Koordinator za fazo priprave
Kustor Bogdan, Irča vas 20,
14.05.2008
Novo mesto projekta in fazo izvajanja
8000 Novo mesto
projekta
Leban Davorin, Gradnikove
Koordinator za fazo priprave
21.05.2013 brigade 23, 5000 Nova
Nova Gorica projekta in fazo izvajanja
Gorica
projekta
Štefan Lešnik, Klepova 12,
Koordinator za fazo priprave
15.07.2008
Ptuj
2250 Ptuj
projekta
Koordinator za fazo priprave
Zvonimir Lešnik, Bračičeva
12.11.2008
Polskava
projekta in fazo izvajanja
7, 2214 Zgornja Polskava
projekta
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 30 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
*
Lorkovič Nika
162/03-162
07.10.2003
01.10.2008
*
Majdak Andrej
040/03-040
07.04.2003
07.04.2008
*
Malenšek Andrej
110/03-110
28.05.2003
20.05.2008
*
Marolt Anton
145/03-145
23.06.2003
12.06.2013
*
Mato Marijan
144/03-144
23.06.2003
11.06.2008
*
Medved Boštjan
202-16/2005
30.03.2005
30.03.2010
*
Mešiček Alojz
073/03-073
05.05.2003
23.04.2013
*
Milošev Slobodan
202-9/2005
22.02.2005
22.02.2015
*
Mlinar Franc
195/03-195
20.11.2003
12.11.2008
*
Močnik Mihael
069/03-069
05.05.2003
23.04.2008
*
Mohorko Miroslav
4501-9/2006
20.06.2006
20.06.2011
*
Moškon Emil
157/03-157
23.06.2003
09.06.2008
*
Muzlovič Everist
085/03-085
22.04.2003
15.04.2013
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Majdak Andrej, Cesta III/27,
Velenje
projekta in fazo izvajanja
3000 Velenje
projekta
Koordinator za fazo priprave
Malenšek Andrej, Lamutova
Novo mesto projekta in fazo izvajanja
ulica 8, 8000 Novo mesto
projekta
Koordinator za fazo priprave
Anton Marolt, Opalkovo 6,
Velike Lašče projekta in fazo izvajanja
1315 Velike Lašče
projekta
Koordinator za fazo priprave
Marijan Mato, Šmihel 68,
Novo mesto projekta in fazo izvajanja
8000 Novo mesto
projekta
Koordinator za fazo priprave
Medved Boštjan, Topole 4,
Rogaška
projekta in fazo izvajanja
3250 Rogaška slatina
slatina
projekta
Koordinator za fazo priprave
Mešiček Alojz, Armeško 37,
Brestanica
projekta in fazo izvajanja
8280 Brestanica
projekta
Milošev Slobodan, Frankovo
Koordinator za fazo priprave
naselje168,4220Škofja
Škofja loka projekta in fazo izvajanja
Loka
projekta
Koordinator za fazo priprave
Franc Mlinar, Šalek 88,
Velenje
projekta in fazo izvajanja
3320 Velenje
projekta
Močnik Mihael,
Koordinator za fazo priprave
Gregorčičeva 10, 2331
Pragersko
projekta in fazo izvajanja
Pragersko
projekta
Koordinator za fazo priprave
Obrtna ulica 4, 2366 Muta
Muta
projekta in fazo izvajanja
projekta
Emil Moškon, Pot na Armes
Koordinator za fazo priprave
Senovo
5a, 8281 Senovo
projekta
Koordinator za fazo priprave
Maribor
projekta in fazo izvajanja
projekta
Nika Lorkovič, Krpanova 6,
8340 Črnomelje
Črnomelj
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 31 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
*
Pavlica Bruno
226/03-226
26.11.2003
25.11.2013
Bruno Pavlica, Hruševica
35, 6222 Štanjel
Štanjel
*
Pečovnik Miroslav
115/03-115
28.05.2003
20.05.2013
Pečovnik Miroslav,
Leskovec 60, 2331
Pragersko
Pragersko
*
Peršin Matjaž
218/03-218
25.11.2003
24.11.2008
Matjaž Peršin, Žeje pri
Komenda
Komendi 4g, 1218 Komenda
*
Petarka Jože
202-12/2004
30.09.2004
30.09.2009
Petarka Jože, Na Zavrteh
14, 1230 Domžale
Domžale
*
Pičinin Iztok
223/03-223
26.11.2003
25.11.2008
Iztok Pičinin, Pregljeva ulica
3, 1000 Ljubljana
Ljubljana
*
Pintar Peter
227/03-227
26.11.2003
25.11.2008
Peter Pintar, Spodnje Bitnje
56, 4209 Žabnica
Žabnica
*
Pirc Emil
202-11/2005
30.03.2005
30.03.2015
Pirc Emil, Merljaki 58/a,
5292 Renče
Renče
*
Pirc Miha
4501-7/2006
20.06.2006
20.06.2011
Bevkova 11, 1233 Dob
Dob
*
Pirnar Urška
090/03-090
09.05.2003
08.05.2008
Pirnar Urška, Dalmatinova
1, 8270 Krško
Krško
*
Pirnovar Mojmir
202-13/2004
30.09.2004
30.09.2009
Pirnovar Mojmir, Pod Ostrim
Trbovlje
vrhom 31/a, 1420 Trbovlje
*
Podgorelec Mitja
221/03-221
25.11.2003
24.11.2008
Mitja Podgorelec, Sedejev
trg 4, 5282 Cerkno
Cerkno
*
Podržaj Zlatko
009/03-009
24.03.2003
24.03.2013
Ka1 biro d.o.o., Ig Cesta na
Kurešček 38, 1292 Ig
Ig
*
Polak Matevž
4501-9/2010
16.06.2010
13.05.2015
Polak Matevž, Naselje Aleša
Hrastnik
Kaple 6A, 1430 Hrastnik
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 32 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
*
Prasinc Tomaž
4501-20/2008
30.06.2008
19.06.2013
Bukovska vas 56, 2373
Šentjanž pri Dravogradu
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
Velenje
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Tolmin
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Laško
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Nova Gorica projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Novo mesto projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Domžale
projekta in fazo izvajanja
projekta
*
Prelovšek Vojko
193/03-193
20.11.2003
12.11.2008
Vojko Prelovšek, Laze 18A,
3320 Velenje
*
Presl Pavel
202-37/2005
30.03.2006
30.03.2011
Presl Pavel, Trg 1. maja 3,
5220 Tolmin
*
Primon Alojz
118/03-118
16.05.2003
09.05.2008
Primon Alojz, Sedraž 6c,
3270 Laško
*
Puc Marjan
4501-5/2006
20.06.2006
20.06.2011
Kidričeva 32/A 5000 Nova
Gorica
*
Pucelj Vida
095/03-095
09.05.2003
08.05.2013
Pucelj Vida, Irča vas 2a,
8000 Novo mesto
*
Pungartnik Tomaž
102/03-102
25.11.2003
24.11.2008
Tomaž Pungartnik, Depala
vas 70, 1230 Domžale
*
Radičevič Stevan
229/03-229
26.11.2003
25.11.2008
Stevan Radičevič,
Archinetova 7, 1000
Ljubljana
*
Radulovič Peter
207/03-207
20.11.2003
12.11.2008
Peter Radulovič, Metava 33,
Maribor
2000 Maribor
*
Rakuša Miro
202-34/2005
08.12.2005
08.12.2010
Rakuša Miro, Savci 15,
2258 Savci
*
Ramšak Janez
042/03-042
08.04.2003
08.04.2008
Ramšak Janez, Črnova 21a,
Velenje
3320 Velenje
*
Ravbar Zlatan
185/03-185
07.10.2003
01.10.2013
Zlatan Ravbar, Lepa cesta
40, 6320 Portorož
Portorož
*
Reberšek Jožef
016/03-016
07.04.2003
07.04.2013
Reberšek Jožef, Smast 37,
5222 Kobarid
Kobarid
Dravograd
Ljubljana
Savci
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 33 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
*
Redelonghi Gregor 211/03-211
25.11.2003
24.11.2008
Gregor Redelonghi,
Valvazorjeva 5, 1000
Ljubljana
Ljubljana
*
Repina Sandi
4501-25/2008
30.06.2008
18.06.2013
Ulica Janka Puclja 5, 4000
Kranj
Kranj
*
Rifelj Milan
160/03-160
23.06.2003
09.06.2013
Milan Rifelj, Starine 18,
8222 Otočec
Otočec
*
Sitar Daniel
202-6/2004
30.09.2004
30.09.2014
Sitar Daniel, Podgora 2a,
Šmartno ob Paki
Šmartno ob
Paki
*
Skočir Igor
213/03-213
25.11.2003
24.11.2008
Igor Skočir, Cesta III/10,
1000 Ljubljana
Ljubljana
*
Skol Alojz
014/03-014
31.03.2003
31.03.2013
Gradis GP Jesenice d.d.,
Cesta Franceta Prešerna 5,
4270 Jesenice
Jesenice
*
Slak Anton
4501-3/2007
28.02.2007
17.01.2012
Vrti 22, 8360 Žužemberk
Žužemberk
*
Slemenšek Srečko
197/03-197
20.11.2003
12.11.2013
Srečko Slemenšek, Ulica
Dušana Kvedra 33, 3230
Šentjur
Šentjur
*
Sodnik Aleš
216/03-216
25.11.2003
24.11.2013
Aleš Sodnik, Zadružna ulica
19d, 1218 Komenda
Komenda
*
Sok KomloŠ Mojca 176/03-176
23.07.2003
15.07.2008
Mojca Sok KomloŠ, Hum pri
Ormož
Ormožu 50, 2270 Ormož
*
Svetek Janez
012/03-012
31.03.2003
31.03.2008
SCT d.d., Slovenčeva 22,
1000 Ljubljana
Ljubljana
*
Svetlin Sašo
109/03-109
28.05.2003
21.05.2008
Svetlin Sašo, Vir,
Valvazorjeva 20, 1230
Domžale
Domžale
*
Šafarič Alojz
4501-18/2007
06.07.2007
30.05.2012
Pot na visoko 20, 1261
Ljubljana
Ljubljana
*
Šebjanič Simon
192/03-192
20.11.2003
12.11.2013
Simon Šebjanič, Genterovci
Dobrovnik
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 34 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
62a, 9223 Dobrovnik
*
Šober Drago
126/03-126
07.10.2003
01.10.2008
Drago Šober, Moškanjci
90a, 2272 Gorišnica
Gorišnica
*
Španinger Irena
202-30/2005
08.12.2005
08.12.2010
Španinger Irena, Trčova
219, Maribor
Maribor
*
Špenger Benko
Milenka
136/03-136
07.10.2003
01.10.2008
*
Štemberger Denis
196/03-196
20.11.2003
12.11.2008
*
Šverko Bruno
202-14/2005
30.03.2005
30.03.2010
Šverko Bruno, Kidričeva 27,
3250 Rogaška slatina
Rogaška
slatina
*
Toplak Marija
175/03-175
23.07.2003
15.07.2008
Marija Toplak, Stojnci 135a,
2281 Markovci
Markovci
*
Vizovišek Drago
023/03-023
08.04.2003
08.04.2008
Vizovišek Drago, Savinjska
c. 4, 3310 Žalec
Žalec
*
Vouk Irena
038/03-038
08.04.2003
08.04.2008
Vouk Irena, Dolga gora 8b,
3232 Ponikva
Ponikva
*
Zabret Florjan
146/03-146
23.06.2003
12.06.2013
Florjan Zabret, Krtina 28b,
1233 Dob pri Domžalah
Dob pri
Domžalah
*
Zibelnik Marko
061/03-061
08.04.2003
08.04.2008
VIK – Varnostni inženiring
KUŠAR, Rakovnik 109,
1215 Medvode
Medvode
*
Zupančič Janja
132/03-132
16.05.2003
14.05.2008
Zupančič Janja, Rumanja
vas 29, 8351 Straža
Straža
*
Železnikar Vladimir 029/03-029
08.04.2003
08.04.2008
Železnikar Vladimir,
Ljubljana
Topniška 27, 1000 Ljubljana
*
Žiher Sok Petra
16.12.2008
16.12.2013
Žiher Sok Petra, Zamušani
4501-1/2009
Milenka Špenger Benko,
Pod gonjami 43, 2391
Prevalje
Denis Žtemberger,
Tavčarjeva 4, 3000 Velenje
Prevalje
Velenje
Gorišnica
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 35 od 36
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
52b, 2272 Gorišnica
projekta in fazo izvajanja
projekta
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 10.08.2016
Stran 36 od 36