ZAGOVORNIK – GLAS OTROKA

Transcription

ZAGOVORNIK – GLAS OTROKA
ZAGOVORNIK – GLAS OTROKA
SHEMA DELOVANJA ZAGOVORNIŠTVA V ČASU PILOTSKEGA PROJEKTA
INFORMACIJA O PROBLEMU
otrok
starši
CSD
šola
policija
zdravstvo
NVO
drugi
pri VČP
OBMOČNI KOORDINATOR:
-
Proučitev o potrebi in dogovor o
izbiri zagovornika
Ljubljana, Kranj
Nova Gorica, Sežana
Maribor, Celje
Primorska
Notranjska
Dolenjska
Pogovor z izbranim
zagovornikom
UVODNO SREČANJE
območni
koordinator,
vodja
POSTAVITEV
ZAGOVORNIKA
GLAVNI KOORDINATOR:
KOMU
SOGLASJE STARŠEV IN OTROKA
(izjava o imenovanju zagovornika)
NI SOGLASJA
STARŠEV
območni
koordinator,
vodja
SPREMLJANJE IZVAJANJA
ZAGOVORNIŠTVA
območni
koordinator,
vodja
POVEZAVA S CSD
- ODLOČBA
ODLOČBA
SODIŠČA
- Najmanj 3 srečanja,
po potrebi več
- pošiljanje poročila
po srečanju,
koordinatorju in
glavnemu
koordinatorju
- supervizija
- intervizija
KDO:
-otrok
- zagovornik
- starši
- koordinator
- pobudnik (po potrebi) ali
CSD v primeru odločbe
ZAKAJ:
- seznanitev otroka in
zagovornika
- seznanitev s standardi
zagovorništva (poudarek
na zaupanju, razen v
primeru nasilja ali spolne
zlorabe)
- razjasnitev morebitnih
nejasnosti
- določitev prvih treh
srečanj (kdaj, kje)
Oblikovanje izjave otroka in podpis otroka ali risbica
ZAKLJUČEK IN EVALVACIJA
DELA ZAGOVORNIKA
staršem
CSD ali sodišču
Zaključno srečanje v sestavi kot uvodno (otrok, če želi)

Similar documents