DNEVI DEJAVNOSTI 9.docx - OŠ Zbora odposlancev Kočevje

Transcription

DNEVI DEJAVNOSTI 9.docx - OŠ Zbora odposlancev Kočevje
DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV
DEVETI RAZRED
KULTURNI DNEVI
Zap.
št
datum
naslov in kratka
vsebina
1.
13. 10. 2014 Trubarjev dan
2.
3.
cilji
CENA
Jadranka Zekić
4
evre+av
tobus
24. 12. 2014 Glasbeni-kulturni razvijanje domovinske zavesti, pomen praznikov,
dan Svet glasbe spoznavanje različnih glasbenih zvrsti in inštrumentov
Jadranka Zekić, Mateja Junc
3 evre
10. 6. 2015
Maja Gole Premrl, Brigita
Prebilič
Valeta
spoznavanje pomena življenja in dela Primoža Trubarja
koordinator, odgovorni
slovo od osnovne šole
/
NARAVOSLOVNI DNEVI
Zap.
št
datum
naslov in kratka
vsebina
cilji
koordinator, odgovorni
CENA
1
21.10.2014 Svet energije in NEK Spoznajo delovanje NEK in pridobivanje električne energije v njej Franc Žganjar
in njeno uporabo.
prevoz
2.
26.11.2014 Mlaka
spoznajo mlako kot življenjski prostor in se seznanijo z
življenjem v njej
Brigita Prebilič
ŠVN
3.
27.11.2014 Panonski gozd
seznanijo se z značilnostmi panonskega gozda in ga
primerjajo z gozdom v svojem okolju
Brigita Prebilič
ŠVN
TEHNIŠKI DNEVI
Zap.
št
datum
naslov in kratka
vsebina
cilji
koordinator, odgovorni
CENA
1.
14.11.2014 Igriva arhitektura izobraževanje in osveščanje o arhitekturi, prostoru in
oblikovanju
Martina Porenta Pleše
6-7
eur
2.
24.11. 2014 Kurentova
delavnica
spoznajo kurenta in se seznanijo z izdelavo te pustne
maske
Brigita Prebilič
ŠVN
3.
25.11.2014 Ptuj skozi čas
ogledajo si najstarejše slovensko mesto in se seznanijo z Brigita Prebilič
njegovo zgodovino
ŠVN
4.
22.1.2015
Predstavitev
Učenci spoznajo:
nekaterih srednjih - različne srednje šole z različnimi programi
šol
- vpisne pogoje
- predmetnike
- možnosti študija po končani sr. šoli
- sodelujejo pri delavnicah
Meta Rupar
ŠPORTNI DNEVI
Zap.
št
datum
naslov in kratka
vsebina
cilji
koordinator, odgovorni
CENA
1.
13.11.2014, plavanje, pohod
čet.
prilagajanje na vodo, razvoj aerobnih sposobnosti
Aljoša Adamič
18
2.
28.11. 2014, Pohod
tor
razgibavanje v naravi in primerjava terena z domačim
Brigita Prebilič
ŠVN
3.
10.2.
2015, tor.
drsanje, hokej,
preživljanje prostega časa pozimi
smučanje, pohod
Gita Klun
2
4.
11.4.
2015, sob.
dan odprtih vrat, delo in sodelovanje v skupini
športne
dejavnosti
Gita klun
5.
5.6.
2015, pet.
Veter v laseh,
športne igre
Franc Valda
razvoj družabnosti, tekmovalnosti