4. razred - OŠ Zbora odposlancev Kočevje

Transcription

4. razred - OŠ Zbora odposlancev Kočevje
DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV
ČETRTI RAZRED
KULTURNI DNEVI
Zap.
št
datum
1.
28.11.2014
2.
24.12.2014 Dan samostojnosti - se zavedajo pomembnosti plebiscita pri osamosvajanju
in enotnosti,
Slovenije;
božič, novo leto
- razvijajo odnos do domovine;
- urijo ročne spretnosti, samostojnost in socialne odnose;
3.
april 2015
naslov in kratka
vsebina
cilji
koordinator, odgovorni
RTM-Kozlerjevo
leto
- spoznavajo znane osebnosti Kočevske, kulturno
dediščino in razvijajo krajevno pripadnost;
Renata Miketič
-
Staša Kobler
-
Šola nekoč
- si ogledajo stalno razstavo Slovensko šolstvo skozi
stoletja;
- se udeležijo učne ure naših babic in dedkov in se
seznanijo s šolanjem nekoč;
Urška Rupnik
CENA
5€+
avtobusni
prevoz
NARAVOSLOVNI DNEVI
Zap.
št
datum
1.
14. 11. 2014
naslov in kratka
vsebina
Tradicionalni
slovenski zajtrk
2.
11. 3. 2015 Mladi znanstvenik
Ažbe mikrobiologija
3.
17. 6 2015
Doživljam in
raziskujem gozd,
travnik (CŠOD)
CENA
cilji
koordinator, odgovorni
- spoznajo pomen zdrave in uravnotežene prehrane in
pomembnost vode za življenje;
- oblikujejo odnos do hrane;
Renata Miketič
-
- spoznajo pomen mikroorganizmov in metode
raziskovanja;
- razvijajo lateralno razmišljanje;
Urška Rupnik
5€
- prepozna najpogostejše vrste živali v neposrednem
okolju;
- doživlja gozd, travnik;
Renata Miketič
ŠVN
TEHNIŠKI DNEVI
Zap.
št
1.
datum
naslov in kratka
vsebina
14. 10. 2014 Hišice iz kartona
CENA
cilji
koordinator, odgovorni
- zgradijo model hiše iz kartona;
- varno in pravilno uporabljajo orodja;
- se navajajo na natančnost, pozorno poslušanje navodil.
Staša Kobler
-
2.
15. 5. 2015
Voziček na
notranji pogon
- iz delov gradijo voziček;
- varno in pravilno uporabljajo orodje in se navajajo na
natančnost, pozorno poslušanje navodil;
Urška Rupnik
-
3.
2. 6. 2015
Električni krog
- spoznajo gradnike in sestavijo preprost električni krog;
Staša Kobler
-
- zna zgraditi preprosto zavetje in zakuriti ogenj;
- pozna nevarnosti v naravnem okolju in se zna
zavarovati pred njimi;
- zna oskrbeti manjše poškodbe;
Renata Miketič
ŠVN
4.
19. 6. 2015 Preživetje v naravi
(CŠOD)
ŠPORTNI DNEVI
Zap.
št
datum
naslov in kratka
vsebina
cilji
koordinator, odgovorni
CENA
1.
10.11.2014,
pon.
Plavanje, pohod
prilagajanje na vodo, razvoj aerobnih sposobnosti
Aljoša Adamič
18 €
2.
11.2. 2015,
sre.
Drsanje,
sankanje, pohod
preživljanje prostega časa pozimi
Gita Klun
2€
3.
11.4. 2015, Dan odprtih vrat,
sob.
športne dejavnosti
delo in sodelovanje v skupini
Gita klun
-
4.
18.6. 2015,
čet
Pohod (CŠOD)
razvoj vzdržljivosti, spoznavanje okolice
Renata Miketič
ŠVN
5.
24.6. 2015,
sre.
Športne igre
sodelovanje v skupini, razvoj tekmovalnosti
Franc Valda
-

Similar documents