Zaporedna številka

Comments

Transcription

Zaporedna številka
Inšpektorat RS za delo
Opo
mba
Priimek in Ime
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
številka
potrdila
datum
izdaje
velja do
Kontakt
Kraj
Vrsta preizkusa
Akrapović Vital
202-20/2005
24.05.2005
24.05.2015
Akrapović Vital, Agil d.o.o.,
Kavaliči 12, 6276 Pobegi
Pobegi
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Ambroš Uroš
4501-7/2012
20.08.2012
25.07.2017
Ambroš Uroš, Šmiklavž pri
Škofji vasi 19/a, 3202
Ljubečna
Ljubečna
Koordinator za fazo priprave
projekta
Andric Anton
084/03-084
22.04.2003
15.04.2018
Andric Anton, Ljubljanska
128, 2000 Maribor
Maribor
Andročec
Jadranko
4501-19/2009
07.07.2009
17.06.2019
Andročec Jadranko,
Velenje
Šercerjeva 11, 3320 Velenje
Apotekar Uroš
4501-20/2013
27.11.2013
06.11.2018
Apotekar Uroš, Pepelno
23/a, 3201 Šmartno v Rožni
dolini
Arh Klančar
Andreja
151/03-151
23.06.2003
12.06.2018
Andreja Arh Klančar, Garsko
Trbovlje
18d, 1420 Trbovlje
Avdič Hava
138/03-138
23.06.2003
11.06.2018
Avdič Hava, Ulica talcev 1c,
1410 Zagorje ob Savi
Zagorje ob
Savi
Avsenik Vesna
092/03-092
09.05.2003
08.05.2018
Avesnik Vesna, Pionirska
cesta 19, 8350 Dolenjske
toplice
Dolenjske
toplice
Bajgot Matjaž
4501-31/2008
30.06.2008
17.06.2018
Toledova ulica 17, 2342
Ruše
Ruše
Balantič Janez
202-21/2005
24.08.2005
24.08.2015
Balantič Janez, Podgorje
12b, 1241 Kamnik
Kamnik
Balažic Jože
089/03-089
23.06.2003
09.06.2018
Jože Balažič, Gomilice
122b, 9224 Turnišče
Turnišče
Balažić Katica
4501-11/2011
15.02.2011
26.01.2016
Balažić Katica, Kratka ulica
1, 8000 Novo mesto
Novo mesto
Šmartno
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 1 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Bandur Vlado
202-28/2005
30.03.2006
30.03.2016
Bandur Vlado, Starše 55/A,
2205 Starše
Starše
Barlič Borut
4501-13/2010
19.08.2010
17.08.2015
Barlič Borut, Vrvarska ulica
5, 2000 Maribor
Maribor
Bauman Mirko
4501-10/2013
16.08.2013
04.07.2018
Bauman Mirko, Stržišče
16a, 8290 Sevnica
Sevnica
Baznik Dejan
4501-2/2007
28.02.2007
17.01.2017
Pod Grintovcem 9c, 1370
Logatec
Logatec
Bedek Damijan
4501-28/2009
07.08.2009
07.07.2019
Bedek Damijan, Hrastje 20
o, 2341 Limbuš
Limbuš
Bela Varga
202-27/2005
08.12.2005
15.12.2015
Bela Varga, Prušnikova 10,
2000 Maribor
Maribor
Bele Borut
140/03-140
23.06.2003
12.06.2018
Borut Bele, Parje 2, 6257
Pivka
Pivka
Bercko Luka
4501-17/2009
07.07.2009
17.06.2019
Bercko Luka, Sp.Sečova
28a, 3250 Rogaška Slatina
Rogaška
Slatina
Besal Rojc Betka
214/03-214
25.11.2003
24.11.2018
Betka Besal Rojc, Trata
VII/1, 1330 Kočevje
Kočevje
Bezjak Dušan
177/03-177
23.07.2003
15.07.2018
Dušan Bezjak, Podvinci 51,
2250 Ptuj
Ptuj
Bezovnik Anton
4501-6/2007
28.02.2007
17.01.2017
Na gradišču 20, 3330
Mozirje
Mozirje
Blaževič Ivo
027/03-027
08.04.2003
08.04.2018
Blaževič Ivo, Vojkova ul. 8,
6210 Sežana
Sežana
Blažič Filip
087/03-087
28.04.2003
23.04.2018
Blažič Filip, Zvodno 50a,
3000 Celje
Celje
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 2 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Bočko Aleš
4501-18/2009
07.07.2009
17.06.2019
Bočko Aleš, Čeče 64a, 1430
Hrastnik
Hrastnik
Bogovič Bojan
202-10/2005
30.03.2005
30.03.2020
Bogovič Bojan, Topliška
cesta 11a, 8250 Brežice
Brežice
Boncelj Tonejec
Agata
4501-18/2011
15.04.2011
29.03.2016
Boncelj Tonejec Agata,
Vetrovo 3, 4290 Tržič
Tržič
Borovničar Matjaž
4501-7/2014
07.07.2014
11.06.2019
Borovničar Matjaž,
Podmelec 21, 5216 Most na
Soči
Most na
Soči
Božič Milena
4501-26/2011
15.12.2011
08.11.2016
Božič Milena, Bratov Učakar
Ljubljana
74, 1000 Ljubljana
Branimir Bitenc
4501-17/2013
27.11.2013
06.11.2018
Branimir Bitenc,Ljubljanska
cesta 106, 1230 Domžale
Domžale
Bratec Luka
4501-6/2011
15.02.2011
27.01.2016
Bratec Luka, Rožna ulica
39, 4208 Šenčur
Šenčur
Bratoš Darjo
074/03-074
28.04.2003
23.04.2018
Bratoš Darjo, Meljska cesta
40a, 2000 Maribor
Maribor
Bratuša Anica
202-33/2005
30.03.2006
30.03.2016
Bratuša Anica, Ul. Franca
Vreša 11, 2204 Miklavž
Miklavž
Brilej Boštjan
4501-24/2009
07.07.2009
17.06.2019
Brilej Boštjan, Šalek 91,
3320 Velenje
Velenje
Brišnik Branko
202-15/2005
30.03.2005
30.03.2020
Brišnik Branko, Partizanska
cesta 11, 3320 Velenje
Velenje
Bunc Rudolf
163/03-163
23.06.2003
16.06.2018
Bunc Rudolf, Kantetova 67,
1000 Ljubljana
Ljubljana
Butina Drago
4501-9/2006
20.06.2006
20.06.2016
Zikova 3, 1241 Kamnik
Kamnik
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 3 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Curk David
4501-8/2012
09.07.2012
04.07.2017
Col 3/a 5273 Col
Col
Cvelbar Damjan
4501-7/2007
28.02.2007
17.01.2017
Šmarje 34, 8310 Šentjernej
Šentjernej
Čas Milan
024/03-024
31.03.2003
31.03.2018
Čas Milan, Mariborska cesta
Dravograd
51, 2370 Dravograd
Čebular Urška
4501-6/2006
20.06.2006
20.06.2016
Reboljeva 8, 1000 Ljubljana
Ljubljana
Česnik Slavica
4501-14/2007
25.04.2007
25.04.2017
Podova 20, 2327 Rače
Rače
Čokorilo Jovo
183/03-183
23.07.2003
15.07.2018
Jovo Čokorilo, Turjaška 13,
1330 Kočevje
Kočevje
Čremožnik Simon
4501-29/2008
30.06.2008
17.06.2018
Topolšica 130, 3326
Topolšica
Topolšica
Čuček Janez
072/03-072
05.05.2003
23.04.2018
Čuček Janez, Podvinci 59a,
2250 Ptuj
Ptuj
Debelak Vinko
182/03-182
23.07.2003
15.07.2018
Vinko Debelak, Latkova vas
72, 3312 Prebold
Prebold
Destovnik Sergej
4501-17/2012
09.07.2012
04.07.2017
Ogrinova ul. 15, Lavrica
1291 Škofljica
Škofljica
Djakovič Marjan
154/03-154
23.06.2003
11.06.2018
Djakovič Marjan, Rabelčja
vas 34, 2250 Ptuj
Ptuj
Doblekar Gregor
4501-19/2013
27.11.2013
05.11.2018
Gregor Doblekar, Studenec
22, 1295 Ivančna Gorica
Ivančna
Gorica
Dobovišek Milan
043/03-043
31.03.2003
31.03.2018
Dobovišek Milan, Trg
celjskih knezov 7, 3000
Celje
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 4 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Celje
Dolinšek Mitja
4501-27/2011
15.12.2011
08.11.2016
Dolinšek Mitja, Golice 14/o,
1219 Laze v Tuhinju
Dovžan Klemen
4501-13/2011
15.02.2011
26.01.2016
Dovžan Klemen, Cesta Jaka
Kranj
Platiše 5, 4000 Kranj
Draškovič Anton
4501-28/2008
30.06.2008
18.06.2018
Krožna ul. 5, 9231 Beltinci
Beltinci
Drnjač Roman
202-19/2004
30.11.2004
30.11.2019
Drnjač Roman, Pavšičeva
34, 1370 Logatec
Logatec
Drobnič Andrej
022/03-022
07.04.2003
07.04.2018
Andrej Drobnič, Dragomelj
125, 1230 Domžale
Domžale
Drofelnik Peter
202-13/2005
30.03.2005
30.03.2020
Drofelnik Peter, Nizka 47,
3332 Rečica ob Savinji
Rečica ob
Savinji
Drole Uroš
4501-6/2015
26.02.2015
03.02.2020
Drole Uroš, Sopotnica 3a,
4220 Škofja Loka
Škofja Loka
Fabijan Janez
167/03-167
23.06.2003
16.06.2018
Janez Fabijan, Nova vas 6,
Zg.Besnica, 4201
Zg.Besnica
Zg.Besnica
Fajdiga Bogdan
4501-32/2008
30.06.2008
17.06.2018
Na hribu 7, 5271 Vipava
Vipava
Fakin Boris
4501-16/2011
15.04.2011
29.03.2016
Fakin Boris, Tolstojeva 51a,
1000 Ljubljana
Ljubljana
Ferjan Simon
4501-5/2015
26.02.2015
03.02.2020
Ferjan Simon, Zadravec pri
Grosupljem 011b, 1290
Grosuplje
Grosuplje
Ferk Slavko
4501-11/2007
25.04.2007
25.04.2017
Dobja vas 159, 2390 Ravne
na Koroškem
Ravne na
Koroškem
Fink Marko
4501-10/2010
16.06.2010
13.05.2020
Fink Marko, Lutrško selo 40, Otočec
Laze v
Tuhinju
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 5 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
8222 Otočec
Firbas Milan
202-24/2005
07.12.2005
07.12.2015
Furlan Andrej
217/03-217
25.11.2003
24.11.2018
Gabrijelčič Miran
003/03-003
31.03.2003
31.03.2018
Gašperlin Skodlar
Francka
210/03-210
25.11.2003
24.11.2018
Gavranič Dušan
171/03-171
23.6.2003
12.06.2018
Gerčar Močilar
Natalija
202-30/2004
29.11.2004
29.11.2019
Glasenčnik Robert
4501-12/2012
09.07.2012
05.07.2017
Glavnik Aleš
202-8/2004
30.09.2004
30.09.2019
Grabrijan Damjan
4501-3/2015
26.02.2015
03.02.2020
Grlica Jože
202-9/2004
30.09.2004
30.09.2019
Grmek Igor
013/03-013
31.03.2003
31.03.2018
Grohar Miran
4501-24/2007
4501-10/2014
06.07.2007
07.07.2014
30.05.2012
12.06.2019
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Firbas Milan, Zg. Hajdina
Hajdina
projekta in fazo izvajanja
138, 2288 Hajdina
projekta
Koordinator za fazo priprave
Andrej Furlan, Gregorčičeva
Nova Gorica projekta in fazo izvajanja
13c, 5000 Nova Gorica
projekta
Gabrijelčič Miran,
Koordinator za fazo priprave
Gregorčičeva 37, 5210
Deskle
projekta in fazo izvajanja
Deskle
projekta
Koordinator za fazo priprave
Francka Gašperlin Skodlar,
Kranj
projekta in fazo izvajanja
Britof 82, 4000 Kranj
projekta
Koordinator za fazo priprave
Gavranič Dušan, Kraška ul.
Postojna
projekta in fazo izvajanja
7, 6230 Postojna
projekta
Koordinator za fazo priprave
SINT d.o.o., Gimnazijska
Trbovlje
projekta in fazo izvajanja
cesta 22, 1420 Trbovlje
projekta
Koordinator za fazo priprave
Dravče 36,
Vuzenica
projekta in fazo izvajanja
2367 Vuzenica
projekta
Koordinator za fazo priprave
Glavnik Aleš, Nad Čreto 55,
Kamnica
projekta in fazo izvajanja
2351 Kamnica
projekta
Koordinator za fazo priprave
Grabrijan Damjan, Reška
Kočevje
projekta in fazo izvajanja
cesta 10, 1330 Kočevje
projekta
Koordinator za fazo priprave
Grič 1, 1000 Ljubljana
Ljubljana
projekta in fazo izvajanja
projekta
Grmek Igor, Cesta na
Koordinator za fazo priprave
Bršljanovec 10, 6210
Sežana
projekta in fazo izvajanja
Sežana
projekta
Koordinator za fazo priprave
Log 10, 1430 Hrastnik
Hrastnik
projekta in fazo izvajanja
projekta
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 6 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Habe Metod
050/03-050
27.03.2003
27.03.2018
Habjan Andrej
4501-11/2015
10.08.2015
21.07.2020
Hekič Gabrijel
119/03-119
28.05.2003
21.05.2018
Henčič Peter
086/03-086
22.04.2003
15.04.2018
Hlade Zvonko
184/03-184
07.10.2003
01.10.2018
Hladnić Stjepan
202-1/2004
30.09.2004
30.09.2019
Hočevar Branko
4501-26/2008
30.06.2008
18.06.2018
Hočevar Danilo
142/03-142
25.11.2003
24.11.2018
Hočevar Roman
202-38/2005
07.12.2005
07.12.2015
Holc Ivan
011/03-011
31.03.2003
31.03.2018
Horvat Mihal
232/03-232
26.11.2003
25.11.2018
Horvat Željko
091/03-091
14.11.2003
14.11.2018
Hostnik Jožef
075/03-075
05.05.2003
23.04.2018
MH-inženiring, Metod Habe
s.p., Zadlog 64, 5274 Črni
Vrh nad Idrijo
Koordinator za fazo priprave
Črni Vrh nad
projekta in fazo izvajanja
Idrijo
projekta
Koordinator za fazo priprave
Cesta dolenjskega odreda 2,
Višnja Gora projekta in fazo izvajanja
1294 Višnja Gora
projekta
Gabrijel Hekič, Janževa
Koordinator za fazo priprave
Selnica ob
cesta 5, 2352 Selnica ob
projekta in fazo izvajanja
Dravi
Dravi
projekta
Peter Henčič, Železnikova
Koordinator za fazo priprave
Maribor
ulica 20, 2000 Maribor
projekta
Koordinator za fazo priprave
Zvonko Hlade, Rudarska
Trbovlje
projekta in fazo izvajanja
cesta 2a, 1420 Trbovlje
projekta
Koordinator za fazo priprave
Hladnić Stjepan, Kozinova
Portorož
projekta in fazo izvajanja
1, Lucija, 6320 Portorož
projekta
Koordinator za fazo priprave
Podutiška 55, 1000
Ljubljana
projekta in fazo izvajanja
Ljubljana
projekta
Koordinator za fazo priprave
Danilo Hočevar, Rakitnica
Dolenja vas projekta in fazo izvajanja
24, 1331 Dolenja vas
projekta
Koordinator za fazo priprave
Hočevar Roman, Hruševska
Ljubljana
projekta in fazo izvajanja
cesta 52a, 1000 Ljubljana
projekta
Koordinator za fazo priprave
Holc Ivan, Ulica Juleta
Kranj
projekta in fazo izvajanja
Gabrovska 34, 4000 Kranj
projekta
Koordinator za fazo priprave
Mihal Horvat, Ulica bratov
Celje
projekta in fazo izvajanja
Dobrotinškov 10, 3000 Celje
projekta
Koordinator za fazo priprave
Horvat Željko, Gubčeva
Krško
projekta in fazo izvajanja
ulica 6, 8270 Krško
projekta
Koordinator za fazo priprave
Hostnik Jožef, Obrežna
Maribor
projekta in fazo izvajanja
145a, 2000 Maribor
projekta
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 7 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Hostnik Sandi
4501-30/2008
30.06.2008
17.06.2018
Primož 13a, 3230 Šentjur
Šentjur
Hribar Damir
161/03-161
01.09.2003
16.06.2018
Damir Hribar, Porabska 6,
9250 Gornja Radgona
Gornja
Radgona
Hribar Matej
4501-22/2007
06.07.2007
30.05.2017
Novakova ulica 3, 1000
Ljubljana
Ljubljana
Hrovat Boštjan
4501-18/2014
19.12.2014
04.12.2019
Boštjan Hrovat, Luče 59,
1290 Grosuplje
Grosuplje
Hrovat Jože
152/03-152
23.06.2003
12.06.2018
Jože Hrovat, Kompolje 34,
1312 Videm-Dobrepolje
VidemDobrepolje
Hudej Gorazd
4501-19/2011
15.04.2011
29.03.2016
Hudej Gorazd, Adamičeva
ulica 17, 1000 Ljubljana
Ljubljana
Humar Goran
006/03-006
24.03.2003
24.03.2018
Humar Goran, Šolska ul. 5,
5250 Solkan
Solkan
Humar Merica
015/03-015
24.03.2003
24.03.2018
Humar Merica, Šolska ul. 5,
5250 Solkan
Solkan
Igor Štuhec
4501-12/2013
18.10.2013
26.09.2018
Domnova ulica 20, 2000
Maribor
Maribor
Ilijevec Andrej
4501-9/2011
15.02.2011
26.01.2016
Ilijevec Andrej, Huda jama 4,
Laško
3270 Laško
Imperl Boštjan
4501-15/2012
09.07.2012
05.07.2017
Čopova 25. 3000 Celje
Celje
Intihar Davor
4501-22/2009
07.07.2009
17.06.2019
Intihar Davor, Sinja gorica
24, 1380 Cerknica
Cerknica
Iskra Stojan
4501-19/2007
06.7.2007
30.05.2017
Iskra Stojan, Podgraje 66,
6250 Ilirska Bistrica
Ilirska
Bistrica
Ivančič Rudolf
099/03-099
09.05.2003
08.05.2018
PARMA – varnostni
inženiring, Rudi Ivančič s.p.,
Novo mesto
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 8 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Mala Cikava 17c, 8000
Novo mesto
projekta
Jakopič Boris
4501-12/2010
19.08.2010
17.08.2020
Jakopič Boris, Zg. Laže 32,
3215 Loče
Loče
Jamnikar Darko
041/03-041
08.04.2003
08.04.2018
Jamnikar Darko, Epenkova
2, 3320 Velenje
Velenje
Jančič Peter
202/03-202
20.11.2003
12.11.2018
Krčevina pri Vurbergu
84/a,2250 Ptuj
Ptuj
Janežič Rudi
079/03-079
22.04.2003
15.04.2018
Janežič Rudi, Hrastulje 11,
8275 Škocjan
Škocjan
Jehart Tomaž
202-29/2005
08.12.2005
15.12.2015
Jehart Tomaž, Prebačevo
63c, 4000 Kranj
Kranj
Jenko Igor
005/03-005
31.03.2003
31.03.2018
VAREKA Igor Jenko s.p.,
Potok pri Komendi 3B, 1218
Komenda
Komenda
Jerak Bojan
017/03-017
07.04.2003
07.04.2018
Jerak Bojan, Ul. OF 12,
1236 Trzin
Trzin
Jeretina Tomaž
4501-13/2015
10.08.2015
21.07.2020
Šmartinska cesta 222, 1260
Ljubljana Polje
Ljubljana
Jerše Andrej
066/03-066
24.03.2003
24.03.2018
Jerše Andrej, Čufarjeva 13,
1000 Ljubljana
Ljubljana
Jesenšek Matic
4501-21/2009
07.07.2009
17.06.2019
Jesenšek Matic, Šmartinska
c.68, 1000 Ljubljana
Ljubljana
Jeznik Bojan
4501-27/2012
07.01.2013
20.12.2017
Bojan Jeznik, Spodnji trg 12,
Vuzenica
2367 Vuzenica
Jurglič Peter
202-29/2004
29.11.2004
29.11.2019
Jurglič Peter, Puščava 30,
8230 Mokronog
Mokronog
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 9 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Jurič Bernardka
202-22/2005
08.12.2005
15.12.2015
Jurič Bernardka, Pleterje19,
2324 Lovrenc na Dravskem
polju
Lovrenc na
Dravskem
polju
Jurko Božidar
032/03-032
31.03.2003
31.03.2018
Jurko Božidar, Ul.Bratov
Vošnjakov 3, 3000 Celje
Celje
Justin Marjan
4501-16/2013
031/03-031
27.11.2013
31.03.2003
06.11.2018
31.03.2013
JUSTIN d.o.o., Strma ul. 1,
3250 Rogaška Slatina
Rogaška
Slatina
Kamenšek
Sebastjan
4501-28/2011
15.12.2011
08.11.2016
Kamenšek Sebastjan ,
Klanec pri Kozini 3, 6240
Kozina
Kozina
Kastelic Anton
224/03-224
26.11.2003
15.11.2018
Anton Kastelic, Jarška cesta
Domžale
83, 1230 Domžale
Keršič Jože
080/03-080
22.04.2003
15.04.2018
Zgornja
Ploskava
Klemenčič Vili
4501-19/2012
07.01.2013
19.12.2017
Vili Klemenčič, Senično 63,
4294 Križe
Knez Marjan
4501-20/2011
15.04.2011
29.03.2016
Knez Marjan, Zg. Pirniče
94/d, 1215 Medvode
Kobe Ivan
4501-15/2014
19.12.2014
03.12.2019
Kodrič Mirko
028/03-028
31.03.2003
31.03.2018
Kokovnik Kokalj
Lidija
209/03-209
25.11.2003
24.11.2018
Lidija Kokovnik Kokalj, Zg.
Hotič 2E, 1270 Litija
Ljubljana
Kolenc Zoroslav
212/03-212
25.11.2003
24.11.2018
Zoroslav Kolenc, Pšata 46
B, 1626 Dol pri Ljubljani
Dol pri
Ljubljani
Koren Marjan
056/03-056
27.03.2003
27.03.2018
Koren Marjan, H. Mohorja
16, 9220 Lendava
Lendava
Kobe Ivan, Jelenja vas 9,
8342 Stari trg ob Kolpi
Kodrič Mirko, Dobrava 30,
Dobrovlje, 3210 Slovenske
Konjice
Križe
Medvode
Stari trg ob
Kolpi
Slovenske
Konjice
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 10 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Koren Marko
168/03-168
23.06.2003
16.06.2018
Kos Dane
4501-29/2011
15.12.2011
08.11.2016
Kosi Igor
202-18/2004
30.11.2004
30.11.2019
Kozamernik Jože
4501-34/2008
30. 6. 2008
17. 6. 2018
Kozan Marjan
018/03-018
07.04.2003
07.04.2018
Kozem Ervin
019/03-019
07.04.2003
07.04.2018
Kozole Andrej
202-6/2005
22.02.2005
22.02.2020
Kozole Branko
202-7/2005
22.02.2005
22.02.2020
Kralj Bojan
065/03-065
08.04.2003
08.04.2018
Kranjc Rajko
202-15/2004
30.09.2004
30.09.2019
Krašna Marjan
058/03-058
26.11.2003
25.11.2018
Krečič Jožef
202-16/2004
30.09.2004
30.09.2019
Kren Marko
101/03-101
23.06.2003
09.06.2018
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Kos Dane, Alpska cesta 15,
Bled
projekta in fazo izvajanja
4260 Bled
projekta
Koordinator za fazo priprave
Kosi Igor, Levčeva 13b,
Mengeš
projekta in fazo izvajanja
1234 Mengeš
projekta
Koordinator za fazo priprave
Britof 82, 4000 Kranj
Kranj
projekta in fazo izvajanja
projekta
Begrad d.d., Kočevarjeva 4,
Koordinator za fazo priprave
Novo mesto
8000 Novo mesto
projekta
Koordinator za fazo priprave
Prvačina 76 d, 5297
Prvačina
projekta in fazo izvajanja
Prvačina
projekta
Koordinator za fazo priprave
Kozole Andrej, Rudarska
projekta in fazo izvajanja
Senovo
cesta 21c, 8281 Senovo
projekta
Koordinator za fazo priprave
Kozole Branko, Beli breg 1,
Krško
projekta in fazo izvajanja
8273 Leskovec pri Krškem
projekta
Koordinator za fazo priprave
Kralj Bojan, Gortanova 39,
Nova Gorica projekta in fazo izvajanja
5000 Nova Gorica
projekta
Koordinator za fazo priprave
Kranjc Rajko, Žadovinek 30,
Krško
projekta in fazo izvajanja
8273 Leskovec/Krško
projekta
Koordinator za fazo priprave
Marjan Krašna, Plače 59,
Ajdovščina
projekta in fazo izvajanja
5270 Ajdovščina
projekta
Koordinator za fazo priprave
Krečič Jožef, Šared 23c,
Izola
projekta in fazo izvajanja
6310 Izola
projekta
Koordinator za fazo priprave
Kren Marko, Prečna 100,
Novo mesto projekta in fazo izvajanja
8000 Novo mesto
projekta
Marko Koren, Lipahova 31,
1000 Ljubljana
Ljubljana
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 11 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Kreže Bojan
4501-23/2011
202-3/2004
30.06.2011
30.09.2004
15.06.2016
30.09.2009
Kreže Bojan, Čeče 52, 1430
Hrastnik
Hrastnik
Krivec Bernard
4501-22/2011
15.04.2011
29.03.2016
Krivec Bernard, Straže 20,
2328 Mislinja
Mislinja
Krnc Marjan
4501-10/2006
20.06.2006
20.06.2016
Ulica Jožeta Petka 9, 1310
Ribnica
Ribnica
Krulc Katarina
4501-9/2013
16.08.2013
04.07.2018
Krilc Katarina, Dolenjska
cesta 45 č, 1000 Ljubljana
Ljubljana
Kukovič Srečko
230/03-230
26.11.2003
25.11.2018
Kukovič Srečko, Cesta 9.
avgusta 54/a, 1410 Zagorje
Zagorje
Kušar Izidor
4501-4/2006
20.06.2006
20.06.2016
Rakovnik 109, 1215
Medvode
Medvode
Kuzmički Dejan
4501-33/2008
30.06.2008
17.06.2018
Pečje 13, 8290 Sevnica
Sevnica
Kuželički Blaž
4501-17/2012
09.07.2012
04.07.2017
Kosovelova 53a, 1000
Ljubljana
Ljubljana
Labus Milorad
4501-21/2008
30.06.2008
18.06.2018
Korbunova 31a, 2000
Maribor
Maribor
Lazar Boris
049/03-049
27.03.2003
27.03.2018
Boris Lazar, Dolinska 38/b,
6000 Koper
Koper
Lazič Alen
4501-11/2013
16.08.2013
04.07.2018
Lazič Alen, Meniška vas
Dolenjske
67a, 8350 Dolenjske Toplice Toplice
Lemež Anita
4501-9/2012
20.08.2012
25.07.2017
Lemež Jože
4501-20/2014
19.12.2014
04.12.2019
Lemež Anita,
Šmartinske Cirkovce 8,
3320 Velenje
Lemeš Jože, Škale 120/d,
3320 Velenje
Velenje
Velenje
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 12 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Damijan Lenošek,
Gombačeva ulica 2,2310
Slovenska Bistrica
Ob polju 3,
2212 Šentilj v Slovenskih
goricah
Slovenska
Bistrica
Lenošek Damijan
205/03-205
20.11.2003
12.11.2018
Lesjak Boris
4501-12/2007
25.4.2007
25.04.2017
Lešnjak Roman
093/03-093
09.05.2003
08.05.2018
Lešnjak Roman, Šmarje 7a,
8310 Šentjernej
Šentjernej
Letnik Darjan
134/03-134
28.05.2003
20.05.2018
Letnik Darjan, Zagernikova
12, 2000 Maribor
Maribor
Lipar Sabina
052/03-052
27.03.2003
27.03.2018
Sabina Lipar s.p., Na tratah
16, 8000 Novo mesto
Novo mesto
Lipičar Borut
4501-13/2012
09.07.2012
05.07.2017
Kamence 3, 8263 Cerklje ob Cerklje ob
Krki
Krki
Lipovnik Stanko
036/03-036
08.04.2003
08.04.2018
Lipovnik Stanko, Tolsti vrh
193, 3380 Sloven Gradec
Sloven
Gradec
Logonder Matej
4501-20/2012
07.01.2013
19.12.2017
Matej Logonder, Vešter 15,
4220 Škofja Loka
Škofja Loka
Lorenčič Milan
202-10/2004
4501-12/2015
10.08.2015
21.07.2020
Lorenčič Milan, Novo
naselje 16, 2311 Hoče
Hoče
Macerl Matjaž
4501-9/2014
07.07.2014
12.06.2019
Matjaž Macerl, Ravenska
vas 56, 1410 Zagorje ob
Savi
Zagorje ob
Savi
Magdič Aleš
4501-4/2010
15.12.2010
30.11.2015
Magdič Aleš, Ložič 72, 9220
Lendava
Lendava
Makovec Kržišnik
Simon
4501-4/2009
21.01.2009
16.12.2018
Vrtovče 20, 5295 Branik
Branik
Malenšek Andrej
4501-13/2014
19.12.2014
03.12.2019
Malenšek Andrej, Lamutova
ulica 8, 8000 Novo Mesto
Novo Mesto
Šentilj v
Slovenskih
goricah
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 13 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Malenšek Franci
4501-21/2012
07.01.2013
19.12.2017
Franci Malenšek, Goričane
39c, 1215 Medvode
Medvode
Manojlovič
Borivoje
202-17/2005
24.05.2005
24.05.2020
Manojlovič Borivoje, Polje
Cesta XII/2, 1260 Ljubljana
Polje
Ljubljana
Markovič Boštjan
4501-24/2012
25.03.2013
13.03.2018
Tenetiše 51, 4204 Golnik
Golnik
Markun Alojz
141/03-141
23.06.2003
12.06.2018
Markun Alojz, Srednja Bela
36, 4205 Preddvor
Preddvor
Mastnak Samo
4501-21/2011
15.04.2011
29.03.2016
Mastnak Samo, Špeglova
28, 3320 Velenje
Velenje
Maučec Jožef
202-1/2005
24.08.2005
30.07.2015
24.08.2020
Maučec Jožef, Sevranska
ulica 21, 9233 Odranci
Odranci
Medić Adis
4501-17/2008
30.06.2008
19.06.2018
Cesta revolucije 9, 4270
Jesenice
Jesenice
Mehle Klemen
4501-10/2011
15.02.2011
26.01.2016
Mehle Klemen, Prijateljeva
15, 1291 Škofljica
Škofljica
Merše Vičič Aljaž
4501-17/2014
19.12.2014
04.12.2019
Merše Vičič Aljaž, Dilce 2,
6230 Postojna
Postojna
Mihalić Grega
4501-15/2015
10.08.2015
21.07.2020
Naselje pod hribom 7, 4282
Martuljek
Martuljek
Mikec Marjan
007/03-007
24.03.2003
24.03.2018
Orešnikova 8, 4000 Kranj
Kranj
Mlakar Miran
021/03-021
07.04.2003
07.04.2018
Mokotar Stane
4501-4/2006
20.06.2006
20.06.2016
Mlakar Miran, Ulica
pregnancev 16, 1000
Ljubljana
Cegelnica 23, 8000 Novo
mesto
Ljubljana
Novo mesto
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 14 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Mužič Anton
202-27/2004
23.02.2005
23.02.2020
Mužič Anton, Glonarjeva 2,
1000 Ljubljana
Ljubljana
Nađ Drago
070/03-070
28.04.2003
23.04.2018
Nađ Drago, Lendavske
Gorice 547, 9220 Lendava
Lendava
Narat Vinko
202-21/2004
30.11.2004
30.11.2019
Narat Vinko, Raka 61, 8274
Raka
Raka
Novak Jože
190/03-190
26.11.2003
01.10.2018
Jože Novak, Ulica Ob
Ložiču 15, 9000 Murska
Sobota
Murska
Sobota
Novak Jožef
105/03-105
07.10.2003
01.10.2018
Jožef Novak, Jurčičeva 20,
2366 Muta
Muta
Novak Sandi
4501-11/2012
09.07.2012
04.07.2017
Rupa 32B, 4000 Kranj
Kranj
Ojsteršek Anton
025/03-025
31.3.2003
31.3.2018
Ojsteršek Anton, Oblakova
32, 3000 Celje
Celje
Ojsteršek Marko
135/03-135
07.10.2003
19.09.2014
01.10.2018
Ojsteršek
Venčeslav
081/03-081
22.04.2003
15.04.2018
Onič Danilo
4501-10/2007
25.04.2007
25.04.2017
Devinska 12, 2310
Slovenska Bistrica
Slovenska
Bistrica
Ostan Cezar
054/03-054
27.03.2003
27.03.2018
Gips-Cezar Ostan s.p.,
Klanc 44, 5230 Bovec
Bovec
Ožbot Stanko
008/03-008
24.03.2003
24.03.2018
Ožbot Stanko, Male Žablje
76a, 5263 Dobravlje
Dobravlje
Pacher Leopold
181/03-181
23.07.2003
15.07.2018
Leopold Pacher, Gerečja
Ptuj
Marko Ojsteršek,
Partizanska pot 9, 3325
Šoštanj
Ojsteršek Venčeslav,
Kocbekova cesta 35, 3202
Ljubečna
Šoštanj
Ljubečna
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 15 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
vas 72, 2251 Ptuj
Pavlič Miran
164/03-164
23.06.2003
16.06.2018
Miran Pavlič, Prisojna 6,
1000 Ljubljana
Ljubljana
Pečovnik Blaž
4501-14/2011
15.02.2011
26.01.2016
Pečovnik Blaž, Partizanska
cesta 9, 2392 Mežica
Mežica
Pešak Ivan
4501-6/2014
07.07.2014
11.06.2019
Pešak Ivan, Cesta prvih
Borcev 2, 8250 Brežice
Brežice
Pešič Sebastijan
4501-13/2013
18.10.2013
26.09.2018
Baukartova 5, 2000 Maribor
Maribor
Pevec Franc
189/03-189
20.11.2003
12.11.2018
Franc Pevec, Goriška ulica
12, 3230 Šentjur
Šentjur
Pintarič Marjan
068/03-068
05.05.2003
23.04.2018
IVD-Maribor, Valvasorjeva
73, 2000 Maribor
Maribor
Plahuta Zmago
153/03-153
23.06.2003
12.06.2018
Zmago Plahuta, Batuje 82,
5262 Črniče
Črniče
Plazar Franc
215/03-215
25.11.2003
24.11.2018
Franc Plazar, PRADE, cesta
Koper
XV/2, 6000 Koper
Pobežin Vili
220/03-220
25.11.2003
24.11.2018
Vili Pobežin, Podvin 197,
3310 Žalec
Podbregar
Stanislav
112/03-112
28.05.2003
21.05.2018
Podgoršek Klemen 4501-2/2015
26.02.2015
03.02.2020
Podvornik Nina
4501-7/2011
15.02.2011
27.01.2016
Podvornik Nina, Roška
cesta 9, 1000 Ljubljana
Ljubljana
Polak Boštjan
046/03-046
08.04.2003
08.04.2018
Polak Boštjan, Rožnik 2,
Laško
Podbregar Stanislav,
Sallumines 5b, 1420
Trbovlje
Podgoršek Klemen, Vodrož
7a, 3230 Šentjur
Žalec
Trbovlje
Šentjur
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 16 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
3270 Laško
Polanc Matej
4501-3/2009
21.01.2009
16.12.2018
Goriška cesta 25b, 5270
Ajdovščina
Ajdovščina
Poljanec Neda
4501-18/2013
27.11.2013
05.11.2018
Neda poljanec, Jakčeva 5,
1000 Ljubljana
Ljubljana
Ponikvar Igor
4501-10/2012
09.07.2012
04.07.2017
Trinkova ulica 79, 1000
Ljubljana
Ljubljana
Potočnik
Aleksander
4501-14/2015
10.08.2015
21.07.2020
Češence 38, 8216 Mirna
Peč
Mirna Peč
Prasinc Tomaž
4501-26/2009
07.07.2009
17.06.2019
Prasinc Tomaž, Podgorje
73e, 2381 Podgorje pri
Slovenj Gradcu
Dravograd
Preša David
4501-23/2008
30.06.2008
18.06.2018
Preša David, Golnik 46,
4204 Golnik
Golnik
Primožič Marjan
059/03-059
08.04.2003
08.04.2018
LEK farmacevstska družba
d.d., Verovškova 57, 1524
Ljubljana
Ljubljana
Ptičar Maja
4501-23/2007
06.07.2007
30.05.2017
Gorenje blato 107, 1291
Škofljica
Škofljica
Rajačič Goran
149/03-149
23.06.2003
12.06.2018
Goran Rajačič, Cesta 24.
junija 76,1000 Ljubljana
Ljubljana
Razinger Anton
064/03-064
08.04.2003
08.04.2018
UTA-VAR d.o.o. žirovnica,
Moste 17c, 4274 žirovnica
žirovnica
Rebrec Milan
191/03-191
20.11.2003
12.11.2018
Milan Rebrec, Vitomarci 79,
2255 Vitomarci
Vitomarci
Remškar
Aleksander
202-11/2004
30.09.2004
30.09.2019
Remškar Aleksander,
Sodnikarjeva 6, 1351
Brezovica
Brezovica
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 17 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Ribič Anton-Zvone
202-19/2005
24.05.2005
24.05.2020
Ribič Anton-Zvone, Obrežje
23, 1433 Radeče
Radeče
Ribič Tadej
4501-27/2008
30.06.2008
18.06.2018
Draga 1, 3220 Štore
Štore
Rink Miha
4501-5/2013
08.04.2013
08.04.2018
SINT d.o.o. Gimnazijska 22,
1240 Trbovlje
Trbovlje
Rižnik Jožef
4501-24/2008
30.06.2008
18.06.2018
Mariborska cesta 11, 2370
Dravograd
Dravograd
Rojnik Martin
082/03-082
22.04.2003
15.04.2018
Rojnik Martin, Oblakova 16,
3000 Celje
Celje
Roš Peter
222/03-222
26.11.2003
25.11.2018
Peter Roš, Kunaverjeva 3,
1000 Ljubljana
Ljubljana
Rošer Miran
4501-14/2012
09.07.2012
05.07.2017
Šolska cesta 17, 2382
Mislinja
Mislinja
Rovan Gračner
Nataša
170/03-170
07.10.2003
01.10.2018
Navor, Ul. XIV. Devizije 12,
3000 Celje
Celje
Rožencvet Damjan
4501-12/2011
15.02.2011
26.01.2016
Rožencvet Damjan, Bodrež
2b, 3231 Grobelno
Grobelno
Rožencvet Dušan
156/03-156
23.06.2003
09.06.2018
Rožencvet Dušan, Bodrež
2b, 2321 Grobelno
Grobelno
Rus Jože
4501-1/2007
28.02.2007
17.01.2017
Šentvid pri Stični 26b, 1296
Šentvid pri Stični
Šentvid pri
Stični
Rušt David
4501-7/2009
21.01.2009
16.12.2018
Gozd 1b, 5273 Col
Col
Rutar Anže
4501-16/2008
30.06.2008
19.06.2018
Zadlaz – Žabče 18a, 5220
Tolmin
Tolmin
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 18 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Rutar Milko
002/03-002
07.04.2003
07.04.2018
Salonit Anhovo, d.d.,
Vojkova 1, 5216 Deskle
Deskle
Ružič Dejvi
4501-8/2010
19.02.2010
11.02.2020
Ružič Dejvi, Knafelčeva 4,
2000 Maribor
Maribor
Sabljič Aleksander
208/03-208
25.11.2003
24.11.2018
Aleksander Sabljič,
Brodarska ulica 16, 1270
Litija
Litija
Sašo Majcen
4501-10/2015
05.06.2015
26.03.2020
Sašo Majcen, Vegova ulica
9, 1230 Domžale
Domžale
Sašo Škorjanc
4501-15/2013
27.11.2013
05.11.2018
Sašo Škorjanc, Ulica Vita
Krajgerja 24, 2000 Maribor
Maribor
Sekne Janko
202-8/2005
22.02.2005
22.02.2020
Sekne Janko, Mlakarjeva
32, 4208 Šenčur
Šenčur
Senčič Sandra
039/03-039
08.04.2003
08.04.2018
Senčič Sandra, Savinjska
cesta29,3310 Žalec
Žalec
Slatinek Andreja
037/03-037
08.04.2003
08.04.2018
Slatinek Andreja, Zadobrova
Škofja vas
71/a, 3211 Škofja vas
Smerke Erik
4501-18/2008
30.06.2008
17.06.2018
Puščava 30, 8230 Mokronog Mokronog
Smolič Matjaž
4501-4/2011
15.02.2011
27.01.2016
Smolič Matjaž, Frankovo
Škofja loka
naselje 74, 4220 Škofja loka
Smrekar Jernej
202-25/2005
24.08.2005
24.08.2015
Smrekar Jernej, Ljubljanska
3a, 2000 Maribor
Smukavec Friderik
202-4/2005
22.02.2005
25.08.2015
22.02.2020
Soklič Primož
4501-18/2012
07.01.2013
19.12.2017
Maribor
Smukavec Friderik,
Srednja vas
Bohinjska Češnjica 82, 4267
v Bohinju
Srednja vas v Bohinju
Primož Soklič, Slap 29,
Tržič
4290 Tržič
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 19 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Sotlar Izidor
143/03-143
23.06.2003
12.06.2018
Sotlar Tomaž
4501-17/2007
06.07.2007
30.05.2017
Sotlar Žaromil
155/03-155
23.06.2003
12.06.2018
Srovin Bojan
010/03-010
24.03.2003
24.03.2018
Starič Andrej
4501-28/2012
25.03.2013
13.03.2018
Sterle Franc
001/03-001
31.03.2003
31.03.2018
Stopajnik
Aleksander
4501-14/2010
19.08.2010
17.08.2020
Stopajnik Franc
203/03-203
20.11.2003
12.11.2018
Stopinšek Marjan
188/03-188
20.11.2003
12.11.2018
Strehar Miran
4501-19/2014
19.12.2014
04.12.2019
Stubelj Viktor
055/03-055
27.03.2003
27.03.2018
Šantl Emil
035/03-035
08.04.2003
08.04.2018
Šef Božidar
004/03-004
31.03.2003
31.03.2018
projekta
Koordinator za fazo priprave
Izidor Sotlar, Stanetova 7,
Žalec
projekta in fazo izvajanja
3310 Žalec
projekta
Koordinator za fazo priprave
Podgorica 16, 8290 Sevnica Sevnica
projekta
Koordinator za fazo priprave
Žaromil Sotlar, Ulica
Šentjur
projekta in fazo izvajanja
F.Malgaja 30, 3230 Šentjur
projekta
Srovin Bojan, Cesta
Koordinator za fazo priprave
Dolomitskega odreda 6,
Ljubljana
projekta in fazo izvajanja
1000 Ljubljana
projekta
Koordinator za fazo priprave
Žirovnica 68, 4274 Žirovnica Žirovnica
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Sterle Franc, Lipce 31, 4273 Blejska
projekta in fazo izvajanja
Blejska Dobrava
Dobrava
projekta
Stopajnik Aleksander,
Koordinator za fazo priprave
Zg.
Strmec pri Leskovcu 12,
projekta in fazo izvajanja
Leskovec
2285 Zg. Leskovec
projekta
Franc Stopajnik, Strmec pri
Koordinator za fazo priprave
Zgornji
Leskovcu 12, 2285 Zgornji
projekta in fazo izvajanja
Leskovec
Leskovec
projekta
Marjan Stopinšek, Pot na
Koordinator za fazo priprave
Rimske
Kopitnik 8, 3272 Rimske
projekta in fazo izvajanja
Toplice
Toplice
projekta
Koordinator za fazo priprave
Strehar Miran, Selo 29,
Lukovica
projekta in fazo izvajanja
1225 Lukovica
projekta
Stubelj Viktor, Pod
Koordinator za fazo priprave
Škabrijelom 11, 5000 Nova Nova Gorica projekta in fazo izvajanja
Gorica
projekta
Koordinator za fazo priprave
Šantl Emil, Gorica pri
Celje
projekta in fazo izvajanja
Šmartnem 44a, 3000 Celje
projekta
BALEKS d.o.o.,
Koordinator za fazo priprave
Ljubljana
Mencingerjeva 39a, 1000
projekta in fazo izvajanja
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 20 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Ljubljana
Šepec Jernej
4501-19/2008
30.06.2008
18.06.2018
Ulica Slavka Gruma 52,
8000 Novo mesto
Šikman Milorad
169/03-169
23.06.2003
16.06.2018
Šikman Milorad, Prešernova
Velenje
9b, 3320 Velenje
Šimonka Jožef
4501-15/2010
15.12.2010
30.11.2015
Šimonka Jožef, Tomšičeva
4, 9220 Lendava
Šinigoj Zvonko
4501-8/2011
15.02.2011
27.01.2016
Šinigoj Zvonko, Stritarjeva 6,
Dornberk
5294 Dornberk
Šišernik Iztok
202-32/2005
07.12.2005
15.12.2015
Šišernik Iztok, Veljka
Vlahoviča 63, 2000 Maribor
Maribor
Škufca Miro
100/03-100
09.05.2003
08.05.2018
Škufca Miro, Košenice 22,
8000 Novo mesto
Novo mesto
Škulj Andrej
097/03-097
16.05.2003
14.05.2018
Škulj Andrej, K Roku 2,
8000 Novo mesto
Novo mesto
Šmalc Marjan
094/03-094
09.05.2003
08.05.2018
Šmalc Marjan, Ulica Slavka
Gruma 86, 8000 Novo
mesto
Novo mesto
Špiler Andrej
4501-16/2010
201/03-201
15.12.2010 30.11.2015
20.11.2003 14.11.2008
Andrej Špiler, Trg svobode
Ravne na
9, 2390 Ravne na Koroškem Koroškem
Ljubljana
Novo mesto
Lendava
Šteblaj Igor
158/03-158
23.06.2003
09.06.2018
Antiriziko inženirstvo
varnega dela Igor Šteblaj
s.p., V Murglah 43,
Ljubljana
Štern Vinko
4501-6/2010
07.01.2010
07.01.2020
Vinko Štern, Ulica Roberta
Kukovca 8a, 2000 Maribor
Maribor
Šubic Marko
4501-5/2009
21.01.2009
16.12.2018
Cesta v Pečale 24, 1231
Ljubljana - Črnuče
Ljubljana
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 21 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Tabor Mihael
107/03-107
28.05.2003
20.05.2018
Tabor Mihael, Pečovje 30a,
3220 Štore
Štore
Tavčar Alenka
4501-9/2009
21.01.2009
16.12.2018
Žabnica 83, 4200 Žabnica
Žabnica
Tavčar Primož
4501-4/2013
25.03.2013
13.03.2018
Sončna pot 9, 4270
Jesenice
Jesenice
Ternik Primož
4501-11/2010
19.08.2010
17.08.2020
Ternik Primož, Partizanska
ulica 40, 2360 Radlje
Radlje
Tine Ferfila
4501-4/2015
05.06.2015
26.03.2020
Tine Ferfila, Kamna Gorica
46, 1380 Cerknica
Cerknica
Tkavc Mojmir
202-14/2004
30.09.2004
30.09.2019
Tkavc Mojmir, Pokopališka
cesta 47, 1000 Ljubljana
Ljubljana
Tomaž Valentinčič
4501-14/2013
27.11.2013
05.11.2018
Tomaž Velentinčič, Morsko
38, 5213 Kanal
Kanal
Tomičič Filip
4501-27/2009
07.08.2009
07.07.2019
Tomičič Filip, Lavričeva ul.
18, 2000 Maribor
Maribor
Torkar Vladimir
4501-8/2007
28.02.2007
17.01.2017
Apo 43, 4207 Cerklje na
Gorenjskem
Cerklje na
Gorenjskem
Trafela Iztok
200/03-200
20.11.2003
12.11.2018
Iztok Trafela, Mejna cesta 1,
Ptuj
2251 Ptuj
Traven Boštjan
4501-25/2011
15.12.2011
08.11.2016
Traven Boštjan, Slomškova
ulica 38, 1290 Grosuplje
Grosuplje
Trojar Klemen
4501-20/2007
06.07.2007
30.05.2017
Hafnerjevo naselje 63, 4220
Škofja loka
Škofja loka
Turk Andrej
020/03-020
07.04.2003
07.04.2018
Turk Andrej, Celovška cesta
Ljubljana
134, 1000 Ljubljana
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 22 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Turnšek Mojca, Bevško 40,
1420 Trbovlje
Turnšek Mojca
129/03-129
4501-8/2014
28.5.2003
07.07.2014
21.5.2008
12.06.2019
Udovč Blaž
172/03-172
23.06.2003
09.06.2018
Urih Zlatko
128/03-128
16.05.2003
09.05.2018
Uroš Lužar
4501-14/2014
05.06.2015
26.03.2020
Vajdič Tatjana
202-4/2004
30.9.2004
30.9.2019
Vajdič Tatjana, Čeče 18a,
1420 Trbovlje
Trbovlje
Valenčič Miran
4501-16/2014
19.12.2014
03.12.2019
Valenčič Miran, Knafljev trg
9, 1310 Ribnica
Ribnica
Vardijan Darko
202-25/2004
30.11.2004
30.11.2019
Vardijan Darko, Nazorjeva
7, 7340 Črnomelj
Črnomelj
Vaupotič Marko
4501-8/2009
21.01.2009
16.12.2018
Hermana Potočnika 37,
1000 Ljubljana
Ljubljana
Vaupotič Robert
202-5/2004
30.9.2004
30.09.2019
Vaupotič Robert, Hardek
20a, 2270 Ormož
Ormož
Veber Friderik
060/03-060
08.04.2003
08.04.2018
Veber Friderik, Geoplin
d.o.o., Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1000 Ljubljana
Ljubljana
Verhovec Darko
4501-212007
06.07.2007
30.05.2017
Rimska cesta 13,8210
Trebnje
Trebnje
Vesel Vladimir
130/03-130
23.06.2003
09.06.2018
MAXIVAR Vesel Vladimir
s.p., Cesta Dolomitskega
odreda 163, 1000 Ljubljana
Ljubljana
Veselko Andrej
199/03-199
20.11.2003
12.11.2018
Andrej Veselko, Vinarska
ulica 5, 2000 Maribor
Maribor
Vidovič Brane
202-2/2004
30.09.2004
30.09.2019
Vidovič Brane, Prade, Cesta
Koper
XVI št. 10, 6000 Koper
Udovč Blaž, Mašera
Spasićeva ulica 7,
1000 Ljubljana
Urih Zlatko, Smolnik 52,
2000 Maribor
Uroš Lužar, Velika Cikava
13, 8000 Novo Mesto
Trbovlje
Ljubljana
Maribor
Novo Mesto
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 23 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Danica Vnučec, Ptujska
cesta 14, 2170 Ormož
Ormož
20.11.2003 12.11.2018
Karl Vogrinčič, Močna
51,2231 Pernica
Pernica
033/03-033
08.04.2003
08.04.2018
Volavšek Milan, Gorica pri
Šmartnem 57/d, 3000 Celje
Celje
Voler Bojan
4501-29/2012
07.01.2013
20.12.2017
Bojan Voler, Na Lazih 24,
Brezovica pri Lj
Brezovica
pri Ljubljani
Vrabič Milan
4501-26/2012
25.03.2013
13.03.2018
Puštal 161, 4220 Škofja
Loka
Slovenska
Bistrica
Vrečar Željko
034/03-034
08.04.2003
08.04.2018
Vrečar Željko, Celjaska c. 1,
Rogaška Slatina 44a, 3250
Rogaška Slatina
Rogaška
Slatina
Vrečko Maks
062/03-062
08.04.2003
08.04.2018
Max Vrečko s.p., Begunje
82b, 4275 Begunje
Begunje
Vučak Kristjan
4501-13/2007
25.04.2007
25.04.2017
Bodonci 107, 9265 Bodonci
Bodonci
Zabret Luka
4501-17/2011
15.04.2011
29.03.2016
Zabret Luka, Bobovek 13a,
4000 Kranj
Kranj
Zajc Jurij
4501-23/2009
07.07.2009
17.06.2019
Zajc Jurij, Plužnje 16, 5283
Cerkno
Cerkno
Zec Stevan
098/03-098
16.05.2003
14.05.2018
Stevan Zec, Doljnja težka
voda 14, 8000 Novo mesto
Novo mesto
Zemljarič Borut
4501-22/2012
07.01.2013
29.12.2017
Zoran Artnak
4501-9/2015
05.06.2015
26.03.2015
Vnučec Danica
173/03-173
23.07.2003
Vogrinčič Karl
077/03-077
Volavšek Milan
15.07.2018
Borut Zemljarič, Požarnice
80, 1351 Brezovica pri Lj
Zoran Artnak, Hohkrautova
60, 1420 Trbovlje
Brezovica
pri Ljubljani
Trbovlje
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 24 od 35
Inšpektorat RS za delo
*
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Zuljan Edvin
088/03-088
05.05.2003
23.04.2018
ZI-VP, Zuljan Edvin s.p.,
Erjavčeva 30, 5000 Nova
Gorica
Zupan Miha
4501-23/2012
07.01.2013
19.12.2017
Miha Zupan, Janeza
Puharja 3, 4000 Kranj
Zupan Zdenko
4501-25/2009
07.07.2009
17.06.2019
Zupan Zdenko, Zaloše 7,
4244 Podnart
Zupančič Matjaž
131/03-131
16.05.2003
14.05.2018
Matjaž Zupančič, Slavka
Gruma 10, 8000 Novo
mesto
Žegarac Milan
4501-22/2008
30.06.2008
18.06.2018
Cesta na Hudo 34, 4290
Tržič
Železnik Drago
202-26/2004
23.02.2005
23.02.2020
Železnik Drago, Cilenškova
3, 1000 Ljubljana
Žibret Ksenija
4501-6/2009
21.01.2009
16.12.2018
Ipavčeva 24, 3000 Celje
Žlender Alojz
4501-5/2011
15.02.2011
27.01.2016
Žlender Alojz, Cesta 24.
junija 41, 1000 Ljubljana
Žnidaršič Pavel
187/03-187
07.10.2003
01.10.2018
Pavel Žnidaršič, Arto 10,
8293 Studenec
Žumer Alojzij
4501-25/2012
25.03.2013
13.03.2018
Luže 25a, 4212 Visoko
Žužek Peter
4501-11/2009
21.01.2009
16.12.2018
Snežniška 34, 6257 Pivka
Žveglič Dejan
202-2/2005
22.02.2005
22.02.2020
Žveglič Dejan, Dobrova 5,
8281 Senovo
Arpad Gaal
202-28/2004
30.03.2005
30.03.2010
Arpad Gaal, Bevkova ulica
projekta
Koordinator za fazo priprave
Nova Gorica projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Kranj
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Podnart
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Novo mesto projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Tržič
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Ljubljana
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Celje
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Ljubljana
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Studenec
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Visoko
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Pivka
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Senovo
projekta in fazo izvajanja
projekta
Maribor
Koordinator za fazo priprave
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 25 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
3, 2000 Maribor
Matjaž Avšič, Topliška 9,
8251 Čatež ob Savi
Čatež ob
Savi
*
Avšič Matjaž
159/03-159
23.06.2003
09.06.2008
*
Bezeg Robert
096/03-096
16.05.2003
14.05.2013
*
Birsa Oskar
067/03-067
08.04.2003
08.04.2008
RE-BO d.o.o., Tovarniška
cesta 2a, 5270 Ajdovščina
Ajdovščina
*
Bizjan Franc
202-17/2004
30.09.2004
30.09.2009
Bizjan Franc, Podolnica 22,
1354 Horjul
Horjul
*
Bokal Boris
4501-35/2008
30.06.2008
17.06.2013
Bokal Boris, Sveta Planina
18, 1420 Trbovlje
Trbovlje
*
Braz Katka
202-5/2005
22.02.2005
22.02.2010
*
Bregar Andrej
124/03-124
28.05.2003
21.05.2008
*
Brezovar Marko
4501-10/2009
21.01.2009
16.12.2013
Mali vrh 76, 1293 Šmarje
Sap
Šmarje Sap
*
Cehner Janez
179/03-179
23.07.2003
15.07.2008
Janez Cehner, Trg 4. julija
45, 2370 Dravograd
Dravograd
*
Ciglar Luka
114/03-114
28.05.2003
20.05.2008
Ciglar Luka, Sp.Slemen 40L, Selnica ob
2352 Selnica ob Dravi
Dravi
*
Cvek Davor
026/03-026
08.04.2003
08.04.2008
Cvek Davor, Partizanska 8,
3250 Rogaška Slatina
Rogaška
Slatina
*
Česnik Borut
121/03-121
28.05.2003
20.05.2008
Česnik Borut, Ulica majorja
Marinclja 8, 1330 Kočevje
Kočevje
*
Čučnik Igor
106/03-106
28.05.2003
21.05.2008
*
Čuš Igor
108/03-108
28.05.2003
20.05.2008
Novo mesto
Braz Katka, Petkovškovo
nabrežje 49 1000 Ljubljana
Bregar Andrej, Šegova 20,
8000 Novo mesto
Čučnik Igor, Potrčeva 14,
1000 Ljubljana
Čuš Igor, Elektrarniška 14,
Ljubljana
Novo mesto
Ljubljana
Kamnica
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 26 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
2351 Kamnica
Dobnikar Albin, Devce 25,
1356 Dobrova
*
Dobnikar Albin
103/03-103
28.05.2003
21.05.2008
*
Donko Bogomir
083/03-083
22.04.2003
15.04.2008
*
Draksler
Aleksander
4501-20/2009
07.07.2009
17.06.2014
*
Duhovnik Boštjan
057/03-057
08.04.2003
08.04.2008
*
Feguš Janez
186/03-186
07.10.2003
01.10.2013
*
Gabrijan Boštjan
4501-3/2010
19.02.2010
11.02.2015
*
Gala Sergej
148/03-148
07.10.2003
01.10.2008
*
Golič Jože
202-7/2004
30.09.2004
30.09.2014
*
Golob Ivan
048/03-048
24.03.2003
24.03.2013
Golob Ivan, Robanov kot 5,
3335 Solčava
*
Gombač Viktor
4501-4/2007
28.02.2007
17.01.2012
Nikole Tesle 20, 6250 Ilirska Ilirska
Bistrica
Bistrica
*
Gošte Janko
150/03-150
23.06.2003
12.06.2013
Gošte Janko, Izlake 23,
1411 Izlake
Izlake
*
Habajec Jože
165/03-165
23.06.2003
16.06.2008
Habajec Jože, Trnovska
ulica 6, 1000 Ljubljana
Ljubljana
*
Hojnik Bojan
174/03-174
23.07.2003
15.07.2013
Bojan Hojnik, Štrafelova 1,
2250 Ptuj
Ptuj
Dobrova
Donko Bogomir, Ulica
pariške komune 9, 2000
Maribor
Maribor
Draksler Aleksander, Cesta
VDV 33, 1431 Dol pri
Hrastnik
Hrastniku
IBE d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring,
Ljubljana
Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana
Janez Feguš, Zagojiči 10B,
2272 Gorišnica
Gabrijan Boštjan, Travniška
ul. 15, 2310 Slovenska
Bistrica
Sergej Gala, Rusjanov trg
10, 1000 Ljubljana
Golič Jože, Šešče 19, 3312
Prebold
Gorišnica
Slovenska
Bistrica
Ljubljana
Prebold
Solčava
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 27 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
*
Horvat Janez
071/03-071
05.05.2003
23.04.2013
*
Horvatič Ivan
051/03-051
27.03.2003
27.03.2008
*
Istinič Alojz
202-35/2005
07.12.2005
07.12.2010
*
Jakob Anton
198/03-198
20.11.2003
12.11.2013
*
Jamnik Janja
180/03-180
23.07.2003
15.07.2008
*
Jazbec Jože
219/03-219
25.11.2003
24.11.2008
*
Jecelj Marko
202-36/2005
08.12.2005
08.12.2010
*
Jelušič Peter
111/03-111
28.05.2003
20.05.2013
*
Jesenko Roman
104/03-104
28.05.2003
21.05.2008
*
Jevševar Julij
202-23/2004
30.03.2005
30.03.2015
*
Juvančič Marjan
4501-2/2009
21.01.2009
16.12.2013
*
Kaučič Ida
166/03-166
23.06.2003
16.06.2008
*
Kladnik Jožef
202-20/2004
30.11.2004
30.11.2014
*
Klavžar Boris
202-18/2005
24.05.2005
24.05.2010
projekta
Koordinator za fazo priprave
Murska
projekta in fazo izvajanja
Sobota
projekta
Koordinator za fazo priprave
Grosuplje
projekta
Koordinator za fazo priprave
Nova Gorica projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Murska
projekta in fazo izvajanja
Sobota
projekta
Koordinator za fazo priprave
Janja Jamnik, Keleminova
Maribor
projekta in fazo izvajanja
13, 2000 Maribor
projekta
Koordinator za fazo priprave
Jože Jazbec, Cesta na polju
Vrhnika
projekta in fazo izvajanja
9, 1360 Vrhnika
projekta
Koordinator za fazo priprave
Jecelj Marko, Beograjska
Maribor
projekta in fazo izvajanja
ulica 32, 2000 Maribor
projekta
Koordinator za fazo priprave
Jelušič Peter, Stantetova ul.
Maribor
projekta in fazo izvajanja
4, 2000 Maribor
projekta
Jesenko Roman, Vrhovci
Koordinator za fazo priprave
Ljubljana
c.XXI/9, 1000 Ljubljana
projekta
Koordinator za fazo priprave
Jevševar Julij, Nad
Radeče
projekta in fazo izvajanja
Mlinščico 2, 1433 Radeče
projekta
Koordinator za fazo priprave
Drtija 13, 1251 Moravče
Moravče
projekta in fazo izvajanja
projekta
Ida Kaučič, Drolčevo naselje
Koordinator za fazo priprave
Kranj
14, 4000 Kranj
projekta
Koordinator za fazo priprave
Kladnik Jožef, Meža 40,
Dravograd
projekta in fazo izvajanja
2370 Dravograd
projekta
Klavžar Boris, Scopolijeva
Ljubljana
Koordinator za fazo priprave
Horvat Janez, Šercerjevo
naselje 9, 9000 Murska
Sobota
Horvatič Ivan, Ponova vas
40a, 1290 Grosuplje
Istinič Alojz, Gradnikove
brigade 41, 5000 Nova
Gorica
Anton Jakob, Rakičan
Tomšičeva 20, 9000 Murska
Sobota
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 28 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
77, 1000 Ljubljana
*
Klokočovnik Ivan
063/03-063
23.6.2003
12.6.2008
Ivan Klokočovnik, Zg.Rute
93, 4282 Gozd Martuljek
Martuljek
*
Knez Marjan
117/03-117
26.11.2003
25.11.2008
Marjan Knez, Zgornje
Pirniče 94/d, 1215 Medvode
Medvode
*
Kompan Marko
053/03-053
27.03.2003
27.03.2013
Kompan Marko, Florjan 200,
Šoštanj
3325 Šoštanj
*
Kopušar Mitja
202-31/2005
07.12.2005
07.12.2010
Kopušar Mitja, Cesta
Saleška cesta 2a, 3320
Velenje
Velenje
*
Korenjak Zvonko
030/03-030
31.03.2003
31.03.2013
Korenjak Zvonko, Parižlje
77, 3314 Parižlje
Parižlje
*
Kosec Tomaž
228/03-228
26.11.2003 22. 11. 2013
Tomaž Kosec, Cesta borcev
Radomlje
3, 1235 Radomlje
*
Kosmačin Andrej
116/03-116
28.05.2003
21.05.2008
Kosmačin Andrej, Fram 225,
Fram
2313 Fram
*
Košir Branko
076/03-076
05.05.2003
23.04.2013
Košir Branko, Levstikova 4,
8000 Novo mesto
Novo mesto
*
Krajšek Aleš
4501-5/2007
28.02.2007
17.01.2012
Jakčeva 21, 8000 Novo
mesto
Novo mesto
*
Krajšek Miroslav
204/03-204
20.11.2003
12.11.2008
*
Kržič Vladimir
139/03-139
23.06.2003
11.06.2008
*
Kuclar Janez
225/03-225
26.11.2003
25.11.2008
*
Kučiš Igor
194/03-194
20.11.2003
12.11.2008
Miroslav Krajšek,
Partizanska cesta 1, 2000
Maribor
Kržič Vladimir, Mavsarjeva
c. 19, 1357 Notranje Gorice
Janez Kuclar, Žaucerjeva
ulica 2a, 1000 Ljubljana
Maribor
Notranje
Gorice
Ljubljana
Šoštanj
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 29 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
*
Kure Danilo
122/03-122
02.07.2003
22.05.2013
Danilo Kure, Brezno 87,
2363 Podvelka
*
Kustor Bogdan
133/03-133
16.05.2003
14.05.2008
Kustor Bogdan, Irča vas 20,
8000 Novo mesto
*
Lahne Mirko
202-3/2005
22.02.2005
22.02.2015
Lahne Mirko, Zagrad 15,
8275 Škocjan
*
Leban Davorin
120/03-120
28.05.2003
21.05.2013
*
Lešnik Štefan
178/03-178
23.07.2003
15.07.2008
*
Lešnik Zvonimir
206/03-206
20.11.2003
12.11.2008
Zvonimir Lešnik, Bračičeva
7, 2214 Zgornja Polskava
*
Lorkovič Nika
162/03-162
07.10.2003
01.10.2008
Nika Lorkovič, Krpanova 6,
8340 Črnomelje
*
Majdak Andrej
040/03-040
07.04.2003
07.04.2008
Majdak Andrej, Cesta III/27,
3000 Velenje
*
Malenšek Andrej
110/03-110
28.05.2003
20.05.2008
Malenšek Andrej, Lamutova
ulica 8, 8000 Novo mesto
*
Marolt Anton
145/03-145
23.06.2003
12.06.2013
Anton Marolt, Opalkovo 6,
1315 Velike Lašče
*
Mato Marijan
144/03-144
23.06.2003
11.06.2008
Marijan Mato, Šmihel 68,
8000 Novo mesto
*
Medved Boštjan
202-16/2005
30.03.2005
30.03.2010
Medved Boštjan, Topole 4,
3250 Rogaška slatina
*
Mešiček Alojz
073/03-073
05.05.2003
23.04.2013
Mešiček Alojz, Armeško 37,
8280 Brestanica
Leban Davorin, Gradnikove
brigade 23, 5000 Nova
Gorica
Štefan Lešnik, Klepova 12,
2250 Ptuj
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Novo mesto projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Škocjan
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Nova Gorica projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Ptuj
projekta
Koordinator za fazo priprave
Polskava
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Črnomelj
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Velenje
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Novo mesto projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Velike Lašče projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Novo mesto projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Rogaška
projekta in fazo izvajanja
slatina
projekta
Koordinator za fazo priprave
Brestanica
projekta in fazo izvajanja
projekta
Podvelka
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 30 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
*
Milošev Slobodan
202-9/2005
22.02.2005
22.02.2015
Milošev Slobodan, Frankovo
naselje168,4220Škofja
Škofja loka
Loka
*
Mlinar Franc
195/03-195
20.11.2003
12.11.2008
Franc Mlinar, Šalek 88,
3320 Velenje
Velenje
*
Močnik Mihael
069/03-069
05.05.2003
23.04.2008
Močnik Mihael,
Gregorčičeva 10, 2331
Pragersko
Pragersko
*
Mohorko Miroslav
4501-9/2006
20.06.2006
20.06.2011
Obrtna ulica 4, 2366 Muta
Muta
*
Moškon Emil
157/03-157
23.06.2003
09.06.2008
Emil Moškon, Pot na Armes
5a, 8281 Senovo
Senovo
*
Muzlovič Everist
085/03-085
22.04.2003
15.04.2013
*
Pavlica Bruno
226/03-226
26.11.2003
25.11.2013
Bruno Pavlica, Hruševica
35, 6222 Štanjel
Štanjel
*
Pečovnik Miroslav
115/03-115
28.05.2003
20.05.2013
Pečovnik Miroslav,
Leskovec 60, 2331
Pragersko
Pragersko
*
Peršin Matjaž
218/03-218
25.11.2003
24.11.2008
Matjaž Peršin, Žeje pri
Komenda
Komendi 4g, 1218 Komenda
*
Petarka Jože
202-12/2004
30.09.2004
30.09.2009
Petarka Jože, Na Zavrteh
14, 1230 Domžale
Domžale
*
Pičinin Iztok
223/03-223
26.11.2003
25.11.2008
Iztok Pičinin, Pregljeva ulica
3, 1000 Ljubljana
Ljubljana
*
Pintar Peter
227/03-227
26.11.2003
25.11.2008
Peter Pintar, Spodnje Bitnje
56, 4209 Žabnica
Žabnica
*
Pirc Emil
202-11/2005
30.03.2005
30.03.2015
Pirc Emil, Merljaki 58/a,
5292 Renče
Renče
*
Pirc Miha
4501-7/2006
20.06.2006
20.06.2011
Bevkova 11, 1233 Dob
Dob
Maribor
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 31 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
*
Pirnar Urška
090/03-090
09.05.2003
08.05.2008
*
Pirnovar Mojmir
202-13/2004
30.09.2004
30.09.2009
*
Podgorelec Mitja
221/03-221
25.11.2003
24.11.2008
*
Podržaj Zlatko
009/03-009
24.03.2003
24.03.2013
*
Polak Matevž
4501-9/2010
16.06.2010
13.05.2015
*
Prasinc Tomaž
4501-20/2008
30.06.2008
19.06.2013
*
Prelovšek Vojko
193/03-193
20.11.2003
12.11.2008
*
Presl Pavel
202-37/2005
30.03.2006
30.03.2011
*
Primon Alojz
118/03-118
16.05.2003
09.05.2008
*
Puc Marjan
4501-5/2006
20.06.2006
20.06.2011
*
Pucelj Vida
095/03-095
09.05.2003
08.05.2013
*
Pungartnik Tomaž
102/03-102
25.11.2003
24.11.2008
*
Radičevič Stevan
229/03-229
26.11.2003
25.11.2008
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
Pirnar Urška, Dalmatinova
Krško
projekta in fazo izvajanja
1, 8270 Krško
projekta
Koordinator za fazo priprave
Pirnovar Mojmir, Pod Ostrim
Trbovlje
projekta in fazo izvajanja
vrhom 31/a, 1420 Trbovlje
projekta
Koordinator za fazo priprave
Mitja Podgorelec, Sedejev
Cerkno
projekta in fazo izvajanja
trg 4, 5282 Cerkno
projekta
Koordinator za fazo priprave
Ka1 biro d.o.o., Ig Cesta na
Ig
projekta in fazo izvajanja
Kurešček 38, 1292 Ig
projekta
Koordinator za fazo priprave
Polak Matevž, Naselje Aleša
Hrastnik
projekta in fazo izvajanja
Kaple 6A, 1430 Hrastnik
projekta
Bukovska vas 56, 2373
Koordinator za fazo priprave
Dravograd
Šentjanž pri Dravogradu
projekta
Koordinator za fazo priprave
Vojko Prelovšek, Laze 18A,
Velenje
projekta in fazo izvajanja
3320 Velenje
projekta
Koordinator za fazo priprave
Presl Pavel, Trg 1. maja 3,
Tolmin
projekta in fazo izvajanja
5220 Tolmin
projekta
Koordinator za fazo priprave
Primon Alojz, Sedraž 6c,
Laško
projekta in fazo izvajanja
3270 Laško
projekta
Koordinator za fazo priprave
Kidričeva 32/A 5000 Nova
Nova Gorica projekta in fazo izvajanja
Gorica
projekta
Koordinator za fazo priprave
Pucelj Vida, Irča vas 2a,
Novo mesto projekta in fazo izvajanja
8000 Novo mesto
projekta
Koordinator za fazo priprave
Tomaž Pungartnik, Depala
Domžale
projekta in fazo izvajanja
vas 70, 1230 Domžale
projekta
Stevan Radičevič,
Ljubljana
Koordinator za fazo priprave
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 32 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Archinetova 7, 1000
Ljubljana
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
*
Radulovič Peter
207/03-207
20.11.2003
12.11.2008
Peter Radulovič, Metava 33,
Maribor
2000 Maribor
*
Rakuša Miro
202-34/2005
08.12.2005
08.12.2010
Rakuša Miro, Savci 15,
2258 Savci
*
Ramšak Janez
042/03-042
08.04.2003
08.04.2008
Ramšak Janez, Črnova 21a,
Velenje
3320 Velenje
*
Ravbar Zlatan
185/03-185
07.10.2003
01.10.2013
Zlatan Ravbar, Lepa cesta
40, 6320 Portorož
Portorož
*
Reberšek Jožef
016/03-016
07.04.2003
07.04.2013
Reberšek Jožef, Smast 37,
5222 Kobarid
Kobarid
*
Redelonghi Gregor 211/03-211
25.11.2003
24.11.2008
Gregor Redelonghi,
Valvazorjeva 5, 1000
Ljubljana
Ljubljana
*
Repina Sandi
4501-25/2008
30.06.2008
18.06.2013
Ulica Janka Puclja 5, 4000
Kranj
Kranj
*
Rifelj Milan
160/03-160
23.06.2003
09.06.2013
Milan Rifelj, Starine 18,
8222 Otočec
Otočec
*
Sitar Daniel
202-6/2004
30.09.2004
30.09.2014
Sitar Daniel, Podgora 2a,
Šmartno ob Paki
Šmartno ob
Paki
*
Skočir Igor
213/03-213
25.11.2003
24.11.2008
Igor Skočir, Cesta III/10,
1000 Ljubljana
Ljubljana
*
Skol Alojz
014/03-014
31.03.2003
31.03.2013
Gradis GP Jesenice d.d.,
Cesta Franceta Prešerna 5,
4270 Jesenice
Jesenice
*
Slak Anton
4501-3/2007
28.02.2007
17.01.2012
Vrti 22, 8360 Žužemberk
Žužemberk
*
Slemenšek Srečko
197/03-197
20.11.2003
12.11.2013
Srečko Slemenšek, Ulica
Šentjur
Savci
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 33 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
Dušana Kvedra 33, 3230
Šentjur
*
Sodnik Aleš
216/03-216
25.11.2003
24.11.2013
Aleš Sodnik, Zadružna ulica
19d, 1218 Komenda
*
Sok KomloŠ Mojca 176/03-176
23.07.2003
15.07.2008
Mojca Sok KomloŠ, Hum pri
Ormož
Ormožu 50, 2270 Ormož
*
Svetek Janez
012/03-012
31.03.2003
31.03.2008
SCT d.d., Slovenčeva 22,
1000 Ljubljana
Ljubljana
*
Svetlin Sašo
109/03-109
28.05.2003
21.05.2008
Svetlin Sašo, Vir,
Valvazorjeva 20, 1230
Domžale
Domžale
*
Šafarič Alojz
4501-18/2007
06.07.2007
30.05.2012
Pot na visoko 20, 1261
Ljubljana
Ljubljana
*
Šebjanič Simon
192/03-192
20.11.2003
12.11.2013
Simon Šebjanič, Genterovci
62a, 9223 Dobrovnik
Dobrovnik
*
Šober Drago
126/03-126
07.10.2003
01.10.2008
Drago Šober, Moškanjci
90a, 2272 Gorišnica
Gorišnica
*
Španinger Irena
202-30/2005
08.12.2005
08.12.2010
Španinger Irena, Trčova
219, Maribor
Maribor
*
Špenger Benko
Milenka
136/03-136
07.10.2003
01.10.2008
*
Štemberger Denis
196/03-196
20.11.2003
12.11.2008
*
Šverko Bruno
202-14/2005
30.03.2005
30.03.2010
Šverko Bruno, Kidričeva 27,
3250 Rogaška slatina
Rogaška
slatina
*
Toplak Marija
175/03-175
23.07.2003
15.07.2008
Marija Toplak, Stojnci 135a,
2281 Markovci
Markovci
*
Vizovišek Drago
023/03-023
08.04.2003
08.04.2008
Vizovišek Drago, Savinjska
c. 4, 3310 Žalec
Žalec
Milenka Špenger Benko,
Pod gonjami 43, 2391
Prevalje
Denis Žtemberger,
Tavčarjeva 4, 3000 Velenje
Komenda
Prevalje
Velenje
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 34 od 35
Inšpektorat RS za delo
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
*
Vouk Irena
038/03-038
08.04.2003
08.04.2008
Vouk Irena, Dolga gora 8b,
3232 Ponikva
Ponikva
*
Zabret Florjan
146/03-146
23.06.2003
12.06.2013
Florjan Zabret, Krtina 28b,
1233 Dob pri Domžalah
Dob pri
Domžalah
*
Zibelnik Marko
061/03-061
08.04.2003
08.04.2008
VIK – Varnostni inženiring
KUŠAR, Rakovnik 109,
1215 Medvode
Medvode
*
Zupančič Janja
132/03-132
16.05.2003
14.05.2008
Zupančič Janja, Rumanja
vas 29, 8351 Straža
Straža
*
Železnikar Vladimir 029/03-029
08.04.2003
08.04.2008
Železnikar Vladimir,
Ljubljana
Topniška 27, 1000 Ljubljana
*
Žiher Sok Petra
16.12.2008
16.12.2013
Žiher Sok Petra, Zamušani
52b, 2272 Gorišnica
4501-1/2009
Gorišnica
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
Koordinator za fazo priprave
projekta in fazo izvajanja
projekta
* Opomba: Koordinatorji – ali potrdila, katerim je potekel rok veljavnosti so obarvani rdeče.
Zadnja sprememba: 08.09.2015
Stran 35 od 35