PLAN DEJAVNOSTI ZA LETO 2013 SPOŠTOVANI ČLANI

Transcription

PLAN DEJAVNOSTI ZA LETO 2013 SPOŠTOVANI ČLANI
PLAN DEJAVNOSTI ZA LETO 2013
SPOŠTOVANI ČLANI DU IG!
Predstavljamo vam plan dejavnosti za leto 2013.
Izpostavljamo le programe, ki so zanimivi za širšo javnost.
Želimo, da programe izkoristite v čimvečji meri!
Vabimo vas tudi, da se nam priključite vsi, ki imate voljo do sodelovanja pri
sami organizaciji dela v društvu! Dejavnosti je mnogo, dela pa tudi!
http://du-ig.zdus-zveza.si
TF - 059-933 436 (DU Ig/MC Ig)
SOCIALA – področje vodi Nevenka Šutič (GSM 040-177 235)
merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi ( če bomo našli pooblaščenega izvajalca);
nadaljevali bomo z letovanjem v hotelu Delfin v Izoli;
voščila članom ob njihovih okroglih jubilejih;
vestranska pomoč starejšim in pomoči potrebnim (projekt »Starejši za starejše«, obiski, razgovori, pomoč,
obveščanje pristojnih služb o morebitnih problemih, seveda vse to v soglasju z obiskovanci);
del socialnih programov zelo učinkovito uresničujemo tudi s sodelovanjem Rdečega križa Slovenije in Karitasa;
IZLETI – področje vodi Vid Bratovž (GSM 051-377 390)
13. februarja
Hrvaška Istra
20. februarja
Primorje
6. marca
Prekmurje
20. marca
Kras
3. aprila
Štajerska I. del
20.-21. aprila
Cinque Terre
8. maja
Koroška
22.-23. maja
Beograd
5. junija
Dolina Soče
26. junija
Plitviška jezera
10. julija
24.-25. julija
4. septembra
11.-12. septembra
9. oktobra
11.-12. oktobra
13. novembra
23.-24. novembra
4.-5. decembra
11. decembra
Dolenjska in Bela Krajina
Bavarski gradovi
Posavje
Budimpešta
Štajerska II. del
San Marino in Rimini
Dunaj
Obiranje mandarin
Predbožični Nuerenberg
Gradec Avstrija
DRUŽABNA SREČANJA – področje vodi Danica Nebec (GSM 031-368 776)
petek, 8. februarja:
pustovanje
petek, 8. novembra:
martinovanje
sobota, 21. ali nedelja 22. decembra: družabno srečanje ob novem letu
ŠPORT IN REKREACIJA– področje vodi Ana Podržaj (GSM 041-329 852)
Balinarska sekcija: moški- dejavnost vodi Franc Virant (GSM 041-567 050);
ženske- dejavnost vodi Ana Podržaj (GSM 041-329 852)
vadba poteka na balinišču DU Ig pri gasilskem domu, lahko tudi vsak dan, glede na vremenske pogoje;
v zimski ligi 2012 –2013 bosta sodelovali mešani ekipi na balinišču Krima ter na balinišču v Šiški;
odzivali se bomo na vabila na turnirje in sicer vsaj s po eno ekipo (3+1 ali 4+1);
petek, 31.maja: tradicionalni ženski balinarski turnir (3+1) na balinišču DU Ig pri gasilskem domu;
četrtek, 26. junija: turnir balinarske sekcije z udeležbo moških in ženskih ekip na balinišču DU Ig;
petek, 23. avgusta: tradicionalni moški balinarski turnir (3+1) na balinišču DU Ig;
petek, 13. septembra: dan veteranov (nad 70 let)– turnir v čast slavljencev na balinišču DU Ig;
Kolesarka sekcija: dejavnost vodita Mirko Prek (GSM 040-901 239) in Zmago Werbole (GSM 040-462 279)
Program kolesarjenja upokojencev za leto 2013:
sobota, 11. maja: Ig-Črna vas-Škofljica-Ig, cca 25 km;
sobota, 1. junija: Ig-Podturjak-Škofljica-Ig, cca 25 km;
sobota, 22. junija: Ig-Plešivica-Ig, cca 25 km;
sobota, 7. september: cca 20 km, trasa bo določena naknadno;
Ob sredah je kolesarjenje za malo zahtevnejše, start je ob 8.30 uri pri gasilskem domu na Igu,
vodi Štefan Slaviček.
Pohodniška sekcija: dejavnost vodi Jože Krašovec (GSM 041-351 343)
sreda, 8. maja: planinski pohod na Goro Oljko, Savinjska dolina;
sreda, 25. septembra: planinski pohod, relacija bo določena naknadno;
vsak ponedeljek je ob 9.00 uri izpred PGD na Igu, pohod po bližnji okolici,
vodijo Tončka Strle, Tončka Jeraj in drugi.
Pikado sekcija-moški: vodi jo Mirko Vujič (GSM 030-627 351), namestnik Jani Gerbec (GSM 031-500 915)
vadba poteka v MC, vsak 2., 3. in 4. torek v mesecu od 9.00 do 11.00 ure.
Pikado sekcija-ženske: vodi jo Marija Zdravje (GSM 031-554 702), namestnica Marija Virant (GSM 040-752 092)
vadba poteka v MC, vsak 2., 3. in 4. torek v mesecu od 9.00 do 11.00 ure.
Sekcija za tarok: vodi jo Vili Sever (GSM 031-673 243), namestnik Franc Kostevc (GSM 041-757-850)
vadba poteka v MC vsak petek od 17.00 do 22.00 ure.
Sekcija za šah: vodi jo Jože Mehle (GSM 031-802-602, TF 01 427-11-22), name. Đuro Ribič (GSM 031-810-777)
vadba poteka v MC, vsak 2., 3. in 4. torek od 9.00 do 11.00 ure.
Telovadba za starejše v MC, koordinatorka Milojka Černeka (GSM 051-376 402)
vadba poteka vsak ponedeljek in četrtek od 10.00 do 11.00 ure.
Telovadba pilates za starejše v MC, koordinatorka Marica Poredoš (GSM 031-866 798)
vadba poteka vsak ponedeljek in vsak petek od 8.00 do 9.00 ure
Telovadba pilates v OŠ, koordinatorka Marica Poredoš (GSM 031-866 798)
vadba poteka v stekleni avli, vsak torek in četrtek od 20.00 do 21.00 ure
Fizioterapevtska vadba v OŠ, koordinatorka Lojzka Gindiciozi (GSM 031-421 778)
vadba poteka v stekleni avli vsak torek od 17.30 do 18.30 ure.
Fizioterapevtska vadba v OŠ, koordinatorka Silva Dolinšek (GSM 051-213 137)
vadba poteka v stekleni avli vsako sredo od 17.30 do 18.30 ure.
Vadba za prebujanje ustvarjalnih energij, koordinatorka Francka Zupančič (TF 01-2862 143),
vadba vsak torek od 18.30 do 20.00 ure v mali telovadnici.
Šola zdravja, tel. skupina , ki vadi pri gasilskem domu na Igu, koordinatorka Ana Podržaj (TF 01-2862 615)
vadba poteka vse leto vsak dan od 7.30 do 8.00 ure.
Šola zdravja, tel. skupina , ki vadi pri gas. domu v Vrbljenu, koordinator Nikola Javorščak (TF 01-2863 583)
vadba poteka vse leto vsak dan od 7.30 do 8.00 ure.
Sodelovanje društva na regijskih športnih igrah upokojencev v balinanju, pikadu in šahu (v maju).
KULTURA – področje vodi Darinka Mazi Batagelj (GSM 041-450 431)
Mešani pevski zbor – dejavnost vodi Sonja Galanti (GSM 041-317 233), zborovodja je Klemen Jerinc
petek, 1. februarja: nastop v domu starejših občanov Bežigrad, Ljubljana
torek, 26. marca:
nastop v domu starejših občanov Ob Sotočju 9, Ljubljana
sobota, 23. marca: nastop na srečanju starejših občanov naše občine in praznovanju 60-letnice društva
petek, 13. aprila:
sodelovanje na občinski reviji pevskih zborov;
aprila ali maja:
nastop v Avstriji
sobota, 8. junija:
sodelovanje na reviji pevskih zborov osrednjeslovenske regije;
torek, 26. novembra: nastop v domu starejših občanov Vrhnika
petek, 20. decembra: koncert »Praznični december« v Iški vasi
Druge dejavnosti:
Tečaji družabnega plesa;
Organizacija kulturnih dogodkov, zlasti na večjih prireditvah društva.
SKUPNE NALOGE
Prireditve društva, ZDUS in OZDU
sobota, 23. marca: občni zbor društva in proslavitev 60-letnice društva;
srečanje Osrednjeslovenske zveze društev upokojencev (po urniku zveze);
srečanje slovenskih upokojencev v organizaciji ZDUS (po urniku ZDUS);
Sodelovanje na občinskih prireditvah
sobota, 9. februarja: na podkrimskem pustnem karnevalu bo društvo nastopilo s svojo skupino
sobota, 23. marca: srečanje starejših občanov (skupaj z občnim zborom in praznovanjem 60 letnice DU);
na medobčinskem tekmovanju koscev in grabljic bomo sodelovali s svojo ekipo
sobota, 14. septembra: s svojim programom bomo sodelovali na Ižanskem sejmu
Vseživljensko učenje
različne nasvete in pomoč, tudi za uporabo računalnika, bo mogoče dobiti tudi na točki vseživljenskega
učenja, ki je v MC vsako prvo in tretjo sredo v mesecu od 8.00 do 14.00 ure;
predvidena so predavanja s področja zdravja, uporabe računalnika in informacijskih storitev, itd,
programi bodo objavljeni sproti;
In še tole - upamo, da ne bo potrebno, pa vseeno: nesreča nikoli ne počiva!
AVTOMATSKI EKSTERNI DEFIBRILATOR (AED) LAHKO POMAGA REŠITI ŽIVLJENJE !
V občini Ig so nameščeni in dosegljivi trije AED:
Lokacija:
KIG,
Zagorica
18,
vratarnica
Lokacija: Vrbljene 57,
Lokacija: Ordinacija splošne
1292 Ig
medicine Marija Štefančič
(TF 01-280 62 00)
Dosegljivost: od 7. do
Gašperšič, Banija 4, 1292 Ig
OSEBA, KI SI ŽELI SPOSODITI AED, MORA
15. ure in ob gasilskih
Dosegljivost: pon 12.30ZALOŽITI SVOJ VELJAVEN OSEBNI DOKUMENT!
intervencijah (telefon:
20.00, tor.,sre. 7.30-15.00,
Dosegljivost: Neprekinjeno!
112)
čet. 7.30-14.30
24/7 dostop: Da (AED je last DU Ig)
24/7 dostop: Ne
24/7 dostop: Ne
Ig, december 2012
Štefan Bunič, predsednik Društva upokojencev Ig (GSM 031-539 863)

Similar documents