tu si lahko prenesete zgibanko 10. mednarodne delavnice s prijavnico.

Transcription

tu si lahko prenesete zgibanko 10. mednarodne delavnice s prijavnico.

PROGRAM
10.00 - 10.30 Registracija
10.30 - 11.00 Dobrodošlica:
V. Meden Klavora, V. Stamos
11.15 - 12.45 Male skupine
12.45 - 13.15 Odmor
13.15 - 13.35 Matjaž Lunaček: Razumevanje
miru in vojne skozi gonske
vzgibe
13.35 - 13.55 Bogdan Lešnik: Eros vojne in
Tanatos miru
13.55 - 14.30 Diskusija
14.30 - 15.00 Odmor
15.00 - 16.30 Male skupine
16.30 - 17.00 Odmor
17.00 - 18.30 Velika skupina
18.30 - 19.15 Skupina vodij skupin
19.30 - 20.00 Podelitev listin
20.00 - - Večerja
SOBOTA, 3. 10. 2015
09.00 - 10.30 Male skupine
10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 12.15 V. Meden Klavora, R. Korenjak:
Ubeseditev neubesedljivega
Skupinsko analitični vidik miru
in vojne
12.15 - 13.15 Kosilo
13.30 - 15.00 Velika skupina
15.00 - 15.30 Odmor
15.30 - 17.00 Male skupine
17.00 - 17.30 Odmor
17.30 - 19.00 Male skupine
19.00 -
-
Festival »Jestival« na ulicah
Kobarida
Podpisani(a):__________________________
Po poklicu: ____________________________
NEDELJA, 4. 10. 2015
Stanujoč(a):____________________________
09.00 - 10.30 Velika skupina
11.00 - - Po poti vojne in miru
____________________________________
ime, naslov, ID za DDV (če je plačnik podjetje)
Analitične male skupine in veliko skupino bodo
vodili skupinski analitiki z mednarodno priznano
kvalifikacijo.
Vodje malih skupin: Avgusta Čuk, Predrag
Jovanović, Jožica Petek, Lev Požar, Dubravka
Trampuž. Vodja skupine vodij skupin: Dušan
Žagar. Veliko skupino bo vodil Ivo Urlić.
Velika skupina bo
udeleženih narodov.
potekala
v
_____________________________________
____________________________________
_____________________________________
Telefon/fax:____________________________
Kotizacijo 180 € (150 € za člane SDSA s
plačano članarino), 75 € za upokojene člane in
študente SA, ki vključuje okrepčila med odmori
in večerjo, sem nakazal(a) na transakcijski račun
Slovenskega društva za skupinsko analizo pri
NLB:
SI56 0201 4008 7828 226
jezikih
Pripravljalna skupina: Vlasta Meden-Klavora
(vodja), Roman Korenjak, Vladka Stamos, Andreja
Grom, Dušanka Kosmač, Bogdan Lešnik, Matjaž
Lunaček, Andrea Užmah Kučina, Jožica Petek, Franc
Peternel, Lev Požar, Dušan Žagar, Brigita Žugman
Ali ste pripravljeni sodelovati v angleško
govoreči skupini?
…………………………………………………
Prijavnico prosimo pošljite na naslov:
Mcl, Psihiatrična ordinacija d.o.o.
Metelkova 15, SI-1000 Ljubljana
Pridobitev točk za podaljšanje licence pri Zdravniški zbornici
Slovenije in Združenju psihoterapevtov Slovenije
je v postopku.
Kontaktna oseba:
[email protected]
Podpis: _______________________________
Kotizacija je 180 € za nečlane,
150 € za člane SDSA s plačano članarino,
75 € za upokojene člane in študente
Prijava je možna tudi preko povezave
www.sdsa.si

PETEK, 2. 10. 2015
PRIJAVNICA
za delavnico MIR IN VOJNA
Kobarid - na italijanski strani mu rečejo Caporetto - je kraj
pod hribi, kjer je bila med prvo svetovno vojno soška fronta.
Zahtevala je več sto tisoč žrtev. Vključenih je bilo dvajset
narodov. Za mnoge fronta ni pomenila zgolj prelivanja krvi,
temveč tudi ponižanje, trpljenje, lakoto v ujetniških
taboriščih. Preživele so te izkušnje zaznamovale za vse
življenje. Spomin na tragičen in nesmiseln spopad je še vedno
živ, a šele sedaj, po stotih letih, je mogoče odkrito govoriti o
izkušnjah pradedov.
Grozote velike vojne kličejo k razmisleku o miru in vojni.
Nekateri bodo rekli, da so vojne neizbežne. So res?
Pomembno je zavedanje, kaj lahko kot posamezniki in člani
različnih skupin naredimo z osebno in kolektivno agresijo.
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA SKUPINSKO ANALIZO
FUNDACIJA POTI MIRU
V naslovu smo namenoma postavili na prvo mesto mir. V
maternici smo v miru. Vsa mala in velika nasprotja, notranja
in zunanja, so poznejšega datuma.
Prijazno vas vabimo, da se nam pridružite pri raziskovanju te
pomembne teme.
Kontaktna oseba:
[email protected]
Andrea Užmah Kučina
Mcl, Psihiatrična ordinacija d.o.o
Metelkova 15
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIA
Namestitev:
HOTEL HVALA
www.hotelhvala.si
Prosimo, da sobe čimprej rezervirate sami z
opombo »za delavnico«: na e-mail:
[email protected] ali
 00386 5 3899300
priporočamo ogled spletnih strani:
www.potmiru.si www.dolina-soce.com
http://youtu.be/CGqS7doARbk
10. mednarodna delavnica
skupinske analitične psihoterapije
MIR IN VOJNA
Skupinska analitična eksploracija
v malih in veliki skupini
Kobarid
Hotel Hvala
Fundacija Poti miru
2. - 4. Oktober 2015

Similar documents