Vabilo in prijavnica - Skupnost vrtcev Slovenije

Comments

Transcription

Vabilo in prijavnica - Skupnost vrtcev Slovenije
Vabilo in drugo obvestilo
VABLJENI NA
6.
MEDNARODNI STROKOVNI POSVET
ORGANIZATORJEV PREHRANE IN
ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA
REŽIMA SLOVENIJE
S PRAVIMI
KORAKI DO
ZDRAVJA
OTROK
17. – 18. NOVEMBER 2014
RIMSKE TERME – RIMSKE TOPLICE
Več informacij o prihajajočem strokovnem seminarju lahko
prejmete na spodnjem naslovu:
Inštitut za sanitarno inženirstvo, Zaloška cesta 155, Ljubljana
Tel: 01 546 83 93, Mob: 031 556 945 ali 041 726 454, Fax: 01 546 83 94
E-mail: [email protected] www.institut-isi.si
Vabilo in drugo obvestilo
V nadaljevanju in v prilogi vam pošiljamo vabilo in drugo obvestilo o
6. mednarodnem strokovnem posvetu organizatorjev prehrane
in zdravstveno higienskega režima Slovenije, v organizaciji Zbornice
sanitarnih inženirjev Slovenije, Skupnosti vrtcev Slovenije in Inštituta za
sanitarno inženirstvo.
Strokovni posvet bo potekal 17. in 18. novembra 2014 (ponedeljek
in torek) v Rimskih Termah. K sodelovanju smo povabili ugledne
strokovnjake s področja zdravstva, prehrane, šolstva, pedagoških in
andragoških ved ter prava, ki bodo z interpretacijo svojih bogatih
izkušenj in znanjem bistveno pripomogli k doseganju zastavljenih ciljev
posveta. Prav tako bomo prikazali najboljše prakse, po katerih se lahko
zgledujemo z namenom izmenjave praktičnih izkušenj in konkretnih
rešitev. Dvodnevni program ki bo potekal vsak dan od 9:00 do 17:00
ure, bo podrobneje obsegal teme:
OSNUTEK NACIONALNEGA PROGRAMA: “PREHRANA IN
TELESNA DEJAVNOST ZA ZDRAVJE” – Strategija 2014–2023
(dr. Katja Povhe Jemec – Ministrstvo za zdravje, Direktorat za
javno zdravje)
POROČILA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA V VRTCIH RS
(Andreja Mojškrc, Lilijana Pahor – Ministrstvo za zdravje,
Zdravstveni inšpektorat RS)
GENSKO SPREMENJENA HRANA IN NJENO DOLOČANJE
(prof. dr. Jana ŽEL – Nacionalni inštitut za biologijo)
POTVORBE ŽIVIL ANIMALNEGA IZVORA
(doc. dr. Tomaž POLAK)
VLOGA PROBIOTIKOV IN PREBIOTIKOV V PREHRANI OTROK
(prof. dr. Irena Rogelj – Univerza v Ljubljani, biotehniška fakulteta)
JEM
(prof. dr. Marjan Simčič – Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta)
PREGLED GLAVNIH SKUPIN TOKSINOV: BIOLOŠKI TOKSINI
V ŽIVILIH, SESTAVINE ŽIVIL S TOKSIKOLOŠKIM UČINKOM,
ANTROPOGENI TOKSINI V ŽIVILIH
(prof. dr. Barbara Jeršek – Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta)
OrganizATORJI:
Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije
Skupnost vrtcev Slovenije
Inštitut za sanitarno inženirstvo
ALERGIJE IN PREOBČUTLJIVOSTNE REAKCIJE NA HRANO PRI
OTROCIH IN MLADOSTNIKIH – PREDSTAVITEV RAZISKAVE
(mag. Rok Poličnik, dipl. san. inž., spec. klin. diet. – Nacionalni
inštitut za javno zdravje)
ALERGIJE NA HRANO – Izkušnje iz prakse
(Anja Koren-Jeverica, dr. med. spec. – UKC Ljubljana, Pediatrična
klinika)
PREDSTAVITEV URADA IN DELOVANJE NADZORA
INŠPEKTORATA ZA VARNO HRANO V LETU 2014
(Anja Palman Škulj – Inšpektorat za varno hrano)
JAVNA NAROČILA – URESNIČEVANJA NAČELA KRATKIH VERIG
IN PRIMER DOBRE PRAKSE (Brigita Horvat – Anema d.o.o.)
E-ORODJE ZA IZMENJAVO UPORABNIH STROKOVNIH
INFORMACIJ MED STROKOVNJAKI V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH – PREDSTAVITEV RAZISKAVE
(mag. Rok Poličnik, dipl. san. inž., spec. klin. diet. – Nacionalni
inštitut za javno zdravje)
OBVLADOVANJE TVEGANJ POVEZANIH S TEMPERATURO
VODE ZA POTREBE UMIVANJA ROK (mag. Andrej Ovca,
dipl. san. inž. – Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta)
PITNA VODA: VLOGA BIOFILMA V VODOVODNEM OMREŽJU
IN NJEGOV VPLIV NA ZDRAVJE
(mag. Jasmina Nikić – Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine)
PRESNA HRANA V VRTCIH
(doc. dr. Vesna Weingerl – Univerza v Mariboru, Fakulteta za
kmetijstvo in biosistemske vede)
MOŽGANI IN SLADKOR
(dr. Nada Rotovnik Kozjek – Onkološki inštitut Ljubljana)
VPLIV IN UČINKI TELESNE DEJAVNOSTI NA MOŽGANE
(Barbara KONDA, univ. dipl. fiziolog.)
ŠPORTNA AKTIVNOST OTROK
(Dr. Petra Zaletel – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport)
Strokovne delavnice – predstavitev dobrih praks:
Časovni ritem prehranjevanja v oddelkih ena do
dve leti – Primeri dobre prakse
(Maja Berlic, dipl. san. inž. – Vrtec Galjevica)
PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA V
MAĐARSKEM VRTCU (Böjti Istvánné – NAGYKANIZSA óvoda,
Mađarska)
DNEVNI REŽIM PREHRANJEVANJA IN POČITKA V VRTCU
PTUJ – primer dobre prakse
(Karmen Vidovič, dipl. san. inž. – Vrtec Ptuj)
UVAJANJE NOVEGA RITMA PREHRANJEVANJA IN SPANJA V
VVZ SLOVENJ GRADEC – primer dobre prakse
(Barbara Rednak, dipl. san. inž. – Vrtec Slovenj Gradec)
VPLIV PREHRANE NA VEDENJSKE MOTNJE OTROK – Primeri
dobre prakse (Ida Valek, univ. dipl. inž. živ. tehnol. – Vrtec Šmarje
pri Jelšah)
TEHNIKE OBVLADOVANJE STRESA IN UČINKOVITO
KOMUNICIRANJE
(prof. dr. Matej Tušak – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport)
Prijavnica
NAROČNIK (pravilen naslov za izstavitev računa):
6.
mednarodni STROKOVNI POSVET
ORGANIZATORJEV PREHRANE
IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA
REŽIMA SLOVENIJE
NASLOV (ulica, poštna številka, pošta):
Davčna številka:
Zavezanec za DDV (obkroži):
NE
Telefon :
Fax :
Priimek in ime udeležencev:
1.
E-NASLOV
DA
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(Žig in podpis odgovorne osebe)
S PRAVIMI
KORAKI DO
ZDRAVJA
OTROK
Kotizacija za udeležbo na strokovnem posvetu znaša: 220,00 +DDV. Člani ZSTI Slovenije lahko uveljavijo 10 % popust pri plačilu kotizacije.
Vsak tretji udeleženec iz iste ustanove je upravičen do 30 % popusta pri plačilu kotizacije. Kotizacija zajema: predavanja, gradivo, kosilo, večerjo ter
potrdilo o udeležbi. Udeležba na posvetu se šteje kot strokovno izobraževanje.
Znesek kotizacije nakažite pred pričetkom strokovnega posveta na TRR št.: 19100-0010295537 (Deželna banka Slovenije). Račun vam bomo izstavili
naknadno. V ceno ni vštet davek na dodano vrednost. Dokazilo o plačilu kotizacije prinesite s seboj na dan strokovnega posveta ali pošljite po
telefaksu. Upoštevamo samo pisne odjave, ki jih prejmemo tri dni pred pričetkom strokovnega posveta, sicer zaračunavamo polno kotizacijo. Pri
odjavah, ki jih prejmemo zadnja dva dni pred pričetkom strokovnega posveta, zaračunamo administrativne stroške v višini 20 % kotizacije.
17. – 18. NOVEMBER 2014
RIMSKE TERME – RIMSKE TOPLICE
Rezervacijo prenočišč s popustom za udeležence seminarja sprejemajo na recepciji hotela na telefonski številki:
Barbara POŽIN Terme resort d.o.o., Toplice 10, SI-3272 Rimske Toplice – Slovenia
Tel: +386 3 57 42 015, Fax: + 386 3 734 63 12, Mob: + 386 51 600 483, E-mail: [email protected], web: www.rimske-terme.si
PRIJAVE IN INFORMACIJE
OrganizATORJI:
Inštitut za sanitarno inženirstvo, Zaloška cesta 155, Ljubljana
Tel: 01 546 83 93 in 03 710 10 75, Mob: 031 556 945 ali 041 726 454, Fax: 03 710 10 76
Po faksu gre hitreje…
Print
Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije
Skupnost vrtcev Slovenije
Inštitut za sanitarno inženirstvo

Similar documents