Etika v zdravstveni negi – zaznavanje ter razreševanje

Comments

Transcription

Etika v zdravstveni negi – zaznavanje ter razreševanje
Univerza v Ljubljani
Zdravstvena fakulteta
Center za vseživljenjsko učenje
Zdravstvena pot 5, Ljubljana
Vabimo vas na strokovno usposabljanje
»Etika v zdravstveni negi – zaznavanje ter razreševanje etičnih problemov v
praksi«
Datum: torek, 8. 11. 2011 od 15:00 do 18:15 ure
Lokacija: Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani, učilnica 110
PROGRAM:
15:00 – 15:45
15:45 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45-18:15
Etični problemi, ki se pojavljajo v praksi zdravstvene nege danes,
Etično odločanje, Kultura dialoga v zdravstvenem timu
viš. pred., mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ, dipl. org.
Pravice in dolžnosti pacientov ter zdravstvenih delavcev-predstavitev
konkretnih primerov v praksi ter nasveti za reševanje najpogostejših
konfliktov
as. Robert Sotler, zastopnik pacientovih pravic
Odmor
Delo v skupinah – scenariji in reševanje konkretnih problemov v praksi,
igre vlog
viš. pred., mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ, dipl. org.
as. Robert Sotler, zastopnik pacientovih pravic
Strokovno srečanje je ovrednoteno s 4 LT pri Zbornici zdravstvene in babiške nege-Zvezi
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
KOTIZACIJA za štiriurno strokovno srečanje znaša 27,00 EUR in vključuje udeležbo na
srečanju, gradivo ter okrepčilo med odmorom. Število udeležencev je omejeno. DDV ni
obračunan na osnovi 8. točke 1. odstavka 42. člena ZDDV-1, ker je vsebina srečanja sestavni
del univerzitetnih študijskih programov Zdravstvene fakultete.
PRIJAVA na seminar je obvezna z elektronsko prijavnico na spletni strani Centra za
vseživljenjsko učenje Zdravstvene fakultete.
Plačilo kotizacije je potrebno izvesti pred pričetkom strokovnega srečanja na račun UL ZF SI56
0110 0603 0706 246, sklic 00 760 106 841. Plačilo kotizacije je pogoj za pridobitev potrdila o
udeležbi. Podjetja in zavodi znesek poravnajo po prejetju računa. Ob registraciji potrebujete
člansko izkaznico Zbornice-Zveze, potrdilo o plačani kotizaciji (fotokopijo ali original virmana)
ali fotokopijo potrjene e.prijavnice z podpisom in žigom delodajalca, ki bo poravnal kotizacijo.
V kolikor se na strokovno srečanje prijavite in se ga brez predhodne pisne odjave (vsaj 5 dni)
ne udeležite, si pridržujemo pravico do obračuna polovične kotizacije.
Vaše prijave za termin 8. 11. 2011 sprejemamo najkasneje do 2. 11. 2011 preko spletne strani
www. zf.uni-lj.si/cvu oz. do zapolnitve mest. Za dodatne informacije smo vam na voljo na
elektronskem naslovu [email protected] oziroma na telefonski številki 01/300-11-98 (Sonja
Lojk).
Vljudno vabljeni!
Člana programskega odbora
mag. Darja Ovijač, viš.med.ses.,
asist. Robert Sotler, dipl.zn.
Predstojnica CVU
izr. prof. dr. Majda Pahor